BIOSENSE

 

Biosenzori bazati pe nanotuburi de carbon pentru detectia in

timp real a acizilor nucleici cu potential oncogen

 

 

home
rezumat
obiective
consortiu
activitati
sectiune privata

 

 

 

 

 

 

webmaster
 

 


Activitatile proiectului

Etapa 1 (Noiembrie 2008- Modelarea si caracterizarea CNT in dc si domeniul microundelor
1.1 Metode de functionalizare
1.2 Proiectare structuri test pentru studiul functionalizarii CNT cu AN
1.3  Studiul comportarii structurilor test in dc si microunde
1.4 Pagina de web a proiectului

Etapa 2 (noiembrie 2009) Tehnogologii  pentru  functionalizarea CNT  cu biomolecule si caracterizarea in dc si microunde
2.1 Masti nanolitografice pentru structuri test functionalizare
2.2  Fabricarea structuri test
2.3 Functionalizarea structuri test cu AN 
2.4 Masuratori dc si microunde a structurilor test functionalizate
2.5 Proiectarea rezonatoarelor BIOFET si BIORES
2.6 Organizare Workshop Bio-Nanolectronica 1 (tot consortiul)

Etapa 3(noiembrie 2010)  Fabricarea demonstratoarelor BIOFET si BIORES
3.1 Realizarea de masti nanolitografice pentru BIOFET si litografice pentru BIORES
3.2 Fabricarea demonstratoarelor BIOFET si BIORES
3.3 Functionalizarea demonstratoarelor
3.4 Masuratori dc si in microunde a demonstratoarelor
3.5 Interpretarea masuratorilor (tot consortiul)
3.6 Organizare Workshop Bio-Nanolectronica 2 (tot consortiul)

Etapa 4 (iulie 2011) Detectia in timp real a transformarii potentialului oncogen AN in potential malign
4.1 Masuratori  pe o durata de timp de circa 3 luni pe demonstratori pentru studiul transformarii AN potential oncogen in malign (tot consortiul)
4.2 Protocol de identificare a transformarii AN potential oncogen in malign in baza masuratorilor de la pct 3.5 si 4.1 (tot consortiul)
4.3. Studiu privind  actiunea unor factori cu potential mutagen asupra AN
4.4 Realizarea unei platforme de masura pentru identificare AN oncogen in timp real pusa la dispozitia IOB (si alti utilizatori) de CO. 
9. Modalităţile de valorificare a rezultatelor – potenţiali beneficiari
Beneficiarul proiectului este P3 –IOB, dar si alte institutii din sistemul de sanatate care vor accesa platforma de masura (Etapa 4, 4.4)
10.Modalitatile de diseminare a rezultatelor

Proiectul va organiza: (i) evenimente stiintifice pentru difuzarea si valorificarea rezultatelor cercetarii – 2  Workshopuri de Bio-Nanolectronica. Membrii consortiului vor participa la conferinte nationale si internationale , vor publica articole ISI si vor depune brevete de inventie. Se va deschide o pagina de web a proiectului (CO).