BIOSENSE

 

Biosenzori bazati pe nanotuburi de carbon pentru detectia in

timp real a acizilor nucleici cu potential oncogen

 

 

home
rezumat
obiective
consortiu
activitati
sectiune privata

 

 

 

 

 

 

webmaster
 

 


Obiective generale si rezultate estimate a fi otinute

- dezvoltarea nanoelectronicii bazate pe nanostructuri de carbon si integrarea unor circuite micro si nanoelectronice cu entitati biologice, in particular AN.
- implementarea unor nanotehnologii care sa permita realizarea unor componente bazate pe CNT si integrarea acestora cu biomolecule (ADN, ARN) pentru a detecta potentialul oncogen al AN
 - realizarea a doua demonstratoare (BIOFET si BIORES)  care sa fructifice proprietatile CNT si care sa valideze tehnologiile propuse

 

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Modelarea si caracterizarea comportarii nanotuburilor de carbon (CNT) in dc in domeniul microundelor.
2. Tehnololgii  pentru CNT , functionalizarea acestora cu biomolecule si caracterizarea structurilor realizate in dc si microunde.
3. Dispozitive nanoelectronice CNT FET functionalizate cu biomolecule (BIOFET).
4. Rezonatoare miniaturale de microunde integrate cu filme CNT si functionalizate cu biomolecule (BIORES).
5. Detectia unui numar restrins de specii de AN cu potential oncogen si evaluarea in timp real a potentialui lor de evolutie maligna.
6. Organizarea a doua workshopuri  de bionanoelectronica cu aplicatii in detectia precoce a cancerulu.