elotransp

 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de procese tehnologice pentru obtinerea straturilor subtiri oxidice nanostructurate si de nanocompozite polimerice transparente si conductive pe substrat transparent (sticla si PET), metode de caracterizare pentru materiale nanocompozite si nanostructurate si experimentarea de  componente electronice si optoelectronice transparente.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Elaborarea de procese de obtinere straturi subtiri de TCO de tip P si de tip N prin diverse tehnici cum sunt:  laser pulsat, magnetron sputtering, evaporare in vid, sol-gel, spin-coating;
- Elaborare procese de obtinere straturi subtiri nanocompozite polimerice pe baza de nanopuberi sau nanotuburi  de carbon cu proprietati optice si electrice adecvate pentru dispozitive transparente ET/OT;
- Simulare/Modelare/Proiectare de arhitecturi de straturi si de dispozitive transparente;
- Realizarea de modele de componente transparente pe baza de TCO si nanocompozite pe substrat de sticla si PET. Dezvoltarea de aplicatii pentru dispozitive ET/OT.
- Dezvoltarea de metode de caracterizare pentru materiale  nanocompozite si pentru dispozitive transparente pe baza dotarii exitenta la CO si pe  noi achizitii in cadrul proiectului.
- Diseminarea larga a  rezultatelor originale prin publicarea de articole in reviste cotate ISI si sustinerea de comunicari la manifestari stiintifice din domeniu precum si prin participare la expozitii, targuri cu postere de prezentare, pagina web, publicare de review  pe domeniu;
- Brevetarea solutiilor originale rezultate din activitatea de cercetare si atribuirea drepturilor de proprietate conform legilor in vigoare;

 

 

elotransp