Obiectivul principal al cercetarii propuse se refera la construirea unui sistem micro-electro-mecanic (MEMS) pentru analiza automata a fluidelor biologice prin integrarea sistemelor microfluidice cu microsenzorii si cu circuitele microelectronice de preluare si prelucrare a semnalelor electrice stimuli si raspuns. Sistemul microfluidic biodinamic, integrat in intregime, va fi dezvoltat pentru analize de transport molecular in fluide biologice ne-newtoniene. Se propune un microsistem de  analiza biodinamica pentru a inlocui dispozitivele de analiza biochimice in vitro conventionale. Microsistemul de analiza biodinamica consta din doua module principale. Primul modul este sistemul microfluidic care consta din microsistemul de roti dintate, reteaua de microcanale cu pereţi foarte puternic dopati (pentru determinarea coeficientului de transport molecular în fluide biologice), nanoelectrozii (pentru detectarea, separarea si diferenţierea bioparticulelor) şi rezistorii pentru crearea unor gradienti de temperatura, din care se pot determina coeficientii moleculari de transport ai energiei cinetice a bioparticulelor aflate in suspensie in lichid. Al doilea modul este constituit din senzori si circuite electronice pentru detectarea şi măsurarea semnalelor primite de la sistemul microfluidic reprezentat de primul modul. Aceste microdispozitive se bucura de avantajul de a fi compatibile cu tehnologia de fabricatie circuite integrate pe siliciu. Microsenzorii magnetorezistivi (GMR) pot fi proiectati special pentru folosirea detectiei magnetice a vitezei microangrenajelor cu roti dintate. Microsistemul magnetic poate detecta prezenta bioparticulelor sau a micropurtatorilor magnetici de bioparticule. Se vor folosi algoritmi evolutivi pentru identificarea celor mai adecvaţi parametri pentru modelele studiate. Cele mai multe topografii ale elementelor microfluidice se determina pe baza unor solutii analitice aproximative sau folosind simulari numerice pentru rezolvarea ecuatiilor de transport, de exemplu transportul electroosmotic, ecuatiile Navier-Stokes. Topografia sistemului microfluidic propus se va baza pe diametre hidraulice optime astfel incat sa scada viteza medie a fluidului  si gradientii vitezelor, care vor reduce pierderile prin vascozitate. Parameterii fluidului cum ar fi unghiul dinamic de contact sau capilaritatea vor fi investigati in vederea optimizarii performantelor sistemului microfluidic. Se va elabora un model teoretic si experimental initial al transportului marimilor moleculare in fluide biologice prin sistemul microturbine – microangrenaje, microcanale si microelectrozi. Se vor face de asemenea simulari privind comportarea componentelor microfluidice pe suprafete hidrofile si hidrofobe. Se va elebora un model teoretic si experimental al transportului electronilor prin nanostructurile multistrat cu valva de spin. Aceste nanostructuri se vor folosi pentru detectia miscarii microturbinelor care poate da informatii despre coeficientul de vascozitate si coeficientul de conductibilitate termica al fluidelor biologice. Va urma faza de realizare a modelului experimental pentru fabricarea sistemului microfluidic prin microprelucrarea de volum si de suprafata a siliciului combinata cu tehnica straturilor de sacrificiu. Nanostructurile magnetice cu magnetorezistenta gigantica vor fi de asemenea experimentate. Se vor efectua caracterizari preliminare ale modelului experimental obtinut. Pentru caracterizarea functionala a ansamblului microstructuri - microangrenaje, va fi absolut necesara construirea unui modul de experimentare-testare, care va trebui sa simuleze functiile unui micro-compresor, adica sa asigure pomparea si circularea lichidului prin microturbine. Folosind capabilitătile de calcul distribuit ale unei retele de calcultoare, vom scrie programe în Java/C pentru a studia adecvarea modelelor selectate cu realitatea. Masurari si teste între modelele simulate şi experimente vor confirma sau infirma ipotezele de lucru. Deschiderea si inchiderea microvalvelor si transportul fluidelor prin microcanale va fi controlata prin intermediul unei interfate LabVIEW. In faza urmatoare de experimentare, se va realiza un modul de testare a parametrilor geometrici, structurile obtinute vor fi caracterizate microstructural si termodinamic si se vor efectua experimente privind funtionalitatea microsistemului. Folosind datele colectate din experimente, vom folosi tehnici specifice de Data Mining pentru a interpreta informaţiile obţinute. Alături de metodele statistice specifice, vom folosi şi reţele neuronale artificiale în special Reţele cu Autoorganizare pentru gruparea şi clasificarea automata a datelor. Modelul teoretic initial va fi ajustat prin corelare cu datele experimentale si se vor optimiza procesele tehnologice si proiectul de structura. In faza finala, se va demonstra functionalitatea solutiilor propuse, se va definitiva modelul teoretic si se vor indica solutiile si metodele pentru aplicarea si promovarea cercetarii, transferul tehnologic si valorificarea modelului experimental. Avand in vedere gradul de noutate, modernitate si complexitate al temei abordate, caracterul multidisciplinar si de cercetare la frontiera cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice, faptul ca activitatile desfasurate imbina in mod armonios cercetarea fundamentala cu cea aplicativa, s-a considerat ca o componenta importanta activitatile de diseminare a rezultatelor si de transfer al cunostintelor. Au fost incluse, astfel, activitati suport de participare la manifestari tehnico-stiintifice specifice proiectului si de conectare la retele informatice, ceea ce va contribui atat la diseminarea rezultatelor cercetarii cu efectele cunoscute, cat si ridicarea nivelului de pregatire al participantilor la proiect, intr-un domeniu de varf al stiintei si tehnicii actuale.Tinind cont de caracterul de noutate si de originalitate al lucrarilor, o atentie deosebita se va acorda activitatilor de identificare si atribuire a drepturilor de proprietate intelectuala prin brevetarea rezultatelor originale.