Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv
   


Rezumatul proiectului [...]

Parteneri [...]

Evenimente [...]

Contact [...]

Pagina principala [...]

Bazele de date NANOPROSPECT [...]
_____________________

NANOPROSPECT databases [...]

 

 


(pagina dedicata membrilor consortiului. Accesul se face pe baza username-ului si parolei primite prin e-mail)


 
 
Formular NANOPROSPECT
- lista inregistrari -
Pentru cautare / selectie inregistrari apasati aici


Inregistrari: 55

ID=59
Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate, Academia Romana-Filiala Timisoara - CCTFA-ARFT
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Presedinte Zeno Simon
E-mail: vekas[at]acad-tim[dot]tm[dot]edu[dot]ro ; vekas[dot]ladislau[at]gmail[dot]com
Tel: 0256-491816
Fax: 0256-491816
Adresa: Bd. Mihai Viteazul nr.24, 300223 Timisoara
Web: http://acad-tim.tm.edu.ro/cctfa
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Cercetare fundamentala: Nanoparticule, nanofluide si nanocompozite magnetice: sinteza, structura, proprietati
Procedee de sinteza; caracterizarea (TEM/HRTEM, VSM, DLS, SLS, SANS, reo-magnetoreologie rotationala/oscilatorie) nanofluidelor magnetice si fluidelor magnetoreologice nano-micro structurate; fenomene de transport; morfologia şi dinamica formării structurilor in fluide complexe-proprietati de curgere si de transfer termic
Sursa de finantare: Programe/proiecte ale Academiei Romane-Sectia Stiinte Tehnice: Fluide controlabile magnetic: sinteza, structura, proprietati, curgeri complexe, aplicatii;
proiecte PNII: Contract 71-083/2007-BIMAPAFLU, 2007-2010, Procesarea de nanostructuri magnetice avansate sub forma de nanoparticule si nanofluide pe baza de Fe, pentru aplicatii biomedicale (CO-INFLPR Bucuresti); Contract 71-068/2007-NANOMAGPOLI, Sisteme nanostructurate biocompatibile pe baza de nanoparticule magnetice si polimeri cu raspuns la stimuli externi (CO-INCDTIM Cluj-Napoca).
Experimentele SANS la GKSS Geesthacht si la BNC Budapesta au fost sustinute financiar din PC6 Key Action: Strengthening the European Research Area, Research Infrastructures. Contract nr: RII3-CT-2003-505925.
Cercetare aplicativa Aplicatii tehnice: Etansari mobile fara scapari, traductoare inductive, amortizoare semiactive, procedee de racire. Aplicatii in biotehnologie/biomedicina: nanocompozite magnetice pentru separare magnetica biomateriale (de ex proteine); nanofluide magnetice pentru imagistica MRI cu contrast marit, hipertermie magnetica.
Sursa de finantare-Domeniul tehnic: proiecte CEEX: Contract 64/2006, 2006-2008, Integrarea Tehnologiilor Magneto-Reologice Speciale si a Controlului Avansat al Curgerii in Aplicatii Industriale (iSMART-flow); proiecte PN II: Contract 1373/2007-SEMAROGAZ, 2007-2010, Sistem de etansare pe baza nanofluide magnetice pentru robineti de gaz (CO-SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc); Contract 21-043/2007-CFEEL, 2007-2010, Compatibilitatea functionala a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (CO-ICPE-CA Bucuresti); Programul ERA-NET-MNT: „Magnetic fluid-new insulated and cooling medium for power transformers” (MAFINCO), parteneri IFE Kosice din Slovacia si Lab. Lichide Magnetice de la CCTFA-ARFT si CNISFC-UPT (Timisoara), respectiv partenerul industrial SC ROSEAL SA Odorhei (Romania) 2009-2011.
Sursa de finantare- Domeniul biotehnologie/biomedicina: proiecte CEEX : Contract 12/2005-NANOFUNC, 2005-2008, Nanostructuri functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele acestora (CO-INCDTIM Cluj-Napoca); F2C8/2005-FeMANANOF, 2005-2008, Nanoparticule pe baza de fier si oxid de fier pentru nanofluide magnetice: preparare, caracterizare si aplicatii (CO-INFLPR Bucuresti); Contract 445/2006-MAGMED, 2006-2008, Materiale nanocompozite magnetice pentru diagnosticul tumorilor maligne cu metoda de rezonanta magnetica (CO-ICPE-CA Bucuresti);PC7 NMP-2008-1.2-1 “Advanced magnetic nano-particles deliver smart processes and products for life” (MagPro2Life) 2009-2013; Coordonator: SolaeLLC-DuPont, Danemarca.
Transfer de tehnologie: Sinteza nanofluidelor magnetice pentru etansari mobile fara scapari; proiectarea, realizarea si incercarea etansarilor rotitoare magnetofluidice-SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc (Bica D., L. Vekas, F. Balanean, I. Borbath, T. Boros, D. Galffy, 2009, Brevet RO no. 122725.) http://roseal.topnet.ro/rom/index1.html
Sursa de finantare: Contract 83/2006-NanoMagneFluidSeal, 2006-2008, Nanofluide magnetice pentru etansari rotitoare fara scapari: producere, caracterizare multipla si experimentare in modele de etansare de inalta performanta (CO-CCTFA-ARFT Timisoara; partener industrial SC ROSEAL SA)
ROSEAL SA produce la scara micropilot nanofluide magnetice pentru arbori etansi magnetofluidici pentru vid inalt si pentru presiuni moderate (max 40 bari). Recent a trecut si la sinteza, la cerere, a nanoparticulelor magnetice surfactate pentru biotehnologie si aplicatii biomedicale fiind listat printre producatorii de astfel de nanomateriale:
http://www.magneticmicrosphere.com/suppliers/magnetic_microspheres.php
Referinte (selectiv): L. Vékás, M.V. Avdeev, Doina Bica†, Magnetic Nanofluids: Synthesis and Structure, Chapter 25 in: NanoScience in Biomedicine (Ed. Donglu Shi) Springer (USA), 645-704 (2009); L. Vekas, D. Bica, M. V. Avdeev, Magnetic nanoparticles and concentrated magnetic nanofluids: Synthesis, properties and some applications (review), China Particuology 5 (2007) 43-49; N.C. Popa, A. Siblini, J.J. Rouseau, M.-F. Blanc-Mignon, Magnetic fluid sensors network – The case of the sensors having linear reply time, Sensor Letters 5 (2007) 138-141; Tunde Borbath, Doina Bica†, I. Potencz, L. Vekas, I. Borbath, T. Boros, Magnetic nanofluids and magnetic composite fluids in rotating seal systems, Proc. 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, Romania 2010. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 12 (2010) 012105
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate, Academia Romana-Filiala Timisoara
Cercetari in domeniul nanofluidelor magnetice: Laboratorul de Lichide Magnetice
Bd. Mihai Viteazu Nr. 24, 300223 Timişoara, Jud. Timiş
Tel./Fax: +40-256-491816; +40-256-403700
E-mail: vekas[at]acad-tim[dot]tm[dot]edu[dot]ro; vekas[dot]ladislau[at]gmail[dot]com
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Resurse umane: Dr.fiz. Ladislau Nicolae VÉKÁS, CS1-sef laborator; Dr.fiz. Victor SOFONEA, CS1; Dr.ing. Nicolae Calin POPA, CS1; Dr.fiz. Vlad Mircea SOCOLIUC, CS2;Dr.fiz. Artur Cristian CRISTEA, CS3; Ing.fiz. Maria Camelia DAIA, ACS; Dr.Ing. Camelia Podaru, CS; Drd.Ing. Alina Taculescu, CS
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Infrastructura pe platforma CNISFC-UP Timisoara: Zetametru pentru medii coloidale apoase şi neapoase NanoZS (Malvern) cu Vâscozimetru cu vibrator; Reometru MCR 300 cu celulă pentru măsurători magnetoreologice (Anton Paar); Magnetometru cu probă vibrată VSM (ADE, USA) Sistem de purificare apă – Milli-Q Advantage Millipore; Sistem de calcul paralel; Supercomputer si pachet software licentiat pentru simularea numerica a curgerilor complexe utilizand calculul de inalta performanta.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Centrul National pentru Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe-Universitatea Politehnica Timisoara
Institutul National de CD pentru tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei Bucuresti
Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi
SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc-partener industrial
GKSS Geesthacht (Germania)-Institutul de Stiinta Materialelor
KFKI Budapesta (Ungaria)-Institutul de Fizica Solidului si Optica
IUCN Dubna (Rusia)-Departamentul de Fizica Neutronilor
Universitatea din Szeged (Ungaria)-Departmentul de Chimia Coloizilor
Universitatea Tehnica din Dresda (Germania)-Departamentul de magnetodinamica fluidelor
Universitatea din Utrecht (Olanda)-Laboratorul van’t Hoff de fizico-chimia coloizilor
Universitatea din Nicosia, Cipru, Departamentul de Mecanica si Ingineria Fabricatiei
SolaeLLC-DuPont, Danemarca.-partener industrial-coordonator proiect FP7-MagPro2Life
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Brevetele urmatoare au fost duse pana in faza de model experimental si prototip impreuna cu partenerii (AEM Timisoara; ICPMN Baia Mare): N.C. Popa, I. Potencz, L. Vékás, G. Giula, Traductor pentru măsurarea înclinărilor faţă de orizontală RO 98430, (1989); I. Potencz, N.C. Popa, L. Vékás, E. Suciu, A. Melinte, Traductor pentru măsurarea diferenţelor mici de presiune RO 98431, (1989); I. Anton, P. Ilie, E. Suciu, I. Potencz, M. Bivolaru, Şt. Renţ, L.Vékás, Gh. Sárossy, Separator magnetodensimetric, RO 101687 (1992).
Urmatoarele brevete referitoare la obtinerea nanofluidelor magnetice sunt valorificate la ROSEAL SA-Odorhei-microproductie:
Doina Bica, RO 90078(1985), Doina Bica, I. Potencz, L.Vékás, G. Giula, Florica Potra, RO 115533 B1(2000); Doina Bica, L. Vekas, F. Balanean, I. Borbath, T. Boros, D. Galffy, Brevet RO no. 122725 (2009)
Data completarii: 2010-12-06 11:28:36
ID=58
Institutul de Chimie Fizica - ICF
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director Mihai Popa
E-mail: mpopa[at]icf[dot]ro
Tel: 4021.316.7912
Fax: 4021.312.1147
Adresa: Splaiul Independentei 202,060021 Bucuresti
Web: www.icf.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Intre anii 2007- 2010, ICF a desfasurat cercetari in domeniul NT in cadrul unor proiecte europene(de tip FP, actiuni COST, proiecte bilaterale inter-guvernamentale, colaborari inter-academice si altele) si proiecte nationale finantate din PNII si CNCSIS.Se prezinta cateva exemple de proiecte:

Proiecte internationale
2005-2009, Proiect integrat FP6-IP - Advanced environmental friendly multifunctional corrosion protection by nanotechnology, acronim MULTIPROTECT, Dr.Maria Zaharescu, (responsabil de proiect)
2005 – 2008, Proiect FP6 - Improving the understanding of the impact of nanoparticles on human health and the environment”, ImPart CA, Contract number: NMP4-CT-2005-013968, Dr. Speranta Tanasescu (responsabil de proiect)

2005 – 2008, COST Action 539, Electroceramics from Nanopowders Produced by Innovative Methods – ELENA, Dr.Maria Zaharescu - membru in comitetul de management
2006 – 2011, COST Action D36/003/06, Interfacial functionalization of (bi)-metallic nanoparticles to prepare highly active and selective catalysts: understanding synergy and/or promotion effect, Dr. Gabriel Munteanu
2007 – 2010, COST Action MP06020, Design, process and control in a multiscale domain of Cu-Ni-X-Y (X,Y=Sn, Bi, Zn, Ti) based alloys, European Concerted Action on Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD), Dr.Speranta Tanasescu
2009 – 2013, COST Action MP0901, Designing novel materials for nanodevices - from Theory to Practice (NanoTP), Dr.Maria Zaharescu - membru in comitetul de management
2010 – 2013, COST Action MP0902, Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO), Dr. Victor Fruth-Oprisan, membru in comitetul de management

2009-2012, Proiect EUREKA – MNT, Advanced metallic biomaterials, nano-structured for implantable medical devices, Dr.Vasilescu Ecaterina, responsabil de proiect

2007-2008, colaborare bilaterala Romania-India cu National Environmetal Engineering Research Institute, Nagpur, Sinteza de membrane zeolitice compozite/nanocompozite pentru sparare si remedierea de poluanti ai mediului, Dr. Viorica Parvulescu, director de proiect
2008 – 2009: Colaborare bilaterala Romania – India cu Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, Development of sol-gel derived high purity aluminas for catalytic applications, Dr.Maria Crisan, director de proiect
2009 - 2011, Colaborare bilaterala Romania-Slovenia cu “Stefan Josef” Institute, Ljubliana, Study of novel synthesis routes of environment-friendly complex oxides, Dr.Maria Zaharescu, director de proiect
2009-2010, colaborare bilaterala Romania-China cu University of Technology, Hebei, School of Chemical Engineering, Sisteme catalitice Mn/V-MSU fucţionalizate pentru purificarea apei, Dr. Viorica Parvulescu, director de proiect
2009-2010, colaborare bilaterala Romania-Ucraina, Pulberi fine de boruri de crom si tungsten obtinute din saruri topite, Dr.Ana Maria Popescu, director de proiect
2010-2012, colaborare bilaterala Romania-Republica Moldova cu Universitatea de Stat din Republica Moldova, Catedra de Chimie Anorganica si Chimie Fizica, Materiale catodice nanostructurate pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid, Dr. Simona Somagescu, director de proiect

Proiecte nationale (in coordonare)
1.Nanotuburi si straturi oxidice simple si dopate, functionalizate cu compusi biologici (NANOTUBOX), Proiect PNII-Parteneriate, 2007-2010 (71-109), Dr.Maria Zaharescu, director de proiect

2. Materiale ceramice avansate componente ale pilelor de combustie de temperatura intermediara (MAT-SOFC), Proiect PNII-Parteneriate 2007-2010, Dr.Victor Fruth, director de proiect

3. Elemente constructive pentru stocarea de energie solara si reziduala pentru constructii cu consum redus de caldura bazate pe nanocompozite PCM-epoxy, PNII-Parteneriate 2007-2010 (31-049), Dr.Marela Constantinescu, director de proiect

4. Noi biomateriale avansate, nanostructurate cu baza titan si elemente de aliere netoxice, PN II-parteneriate, 2007-2010 (71-021), Dr.Drob Paula, director de proiect

5. Elaborarea unui sistem electrocatalitic membranar pentru generarea, separarea si purificarea hidrogenului in diferite medii, aplicabil la motoare termice (SEMGEPHID, PNII- Parteneriate 2007-201 (21-078) Dr.Viorica Parvulescu, director de proiect

6. Tehnici de investigare fizico-chimica a unor multistraturi oxidice cu aplicatii in optoelectronica, obtinute prin metode inovative in solutie, PNII-Capacitati, 2007-2009, Dr.Mariuca Gartner, director de proiect

7 Strategii de obtinere a unor pigmenti ceramici prietenosi mediului prin metode nepoluante, PNII-Parteneriate, 2008-2011 (32-146), Dr.Oana Carp, director de proiect

8. Produse prietenoase mediului pe baza de acoperiri compozite polimerice conductoare pe suporturi nanostructurate cu efect antifouling si aplicatii in reducerea poluarii si a coroziunii, PN II-Parteneriate, 2008-2011 (32-106), Dr.Drob Paula, director de proiect
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Institutul de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu” este organizat in 9 departamente. Fiecare departament are rezultate specifice in domeniul nanomaterialelor
si a nanotehnologiilor, dupa cum urmeaza:
1. Departamentul Chimie cuantica si structura moleculara, Dr.Marilena Vasilescu - Studii spectroscopice (RES, fluorescenta, absorbtie UV-Vis, IR, RMN)
ale unor sisteme microheteroge nanostructurate alumina mezoporoasa, nanoparticule de aur, nanoparticule de argint, nanocompozite silicat-polimer, filme
polimerice
2. Departamentul Termodinamica Chimica, Dr.Tanasescu Speranta - termodinamica materialelor micro si nanostructurate cu proprietati magnetice si
electrice speciale (semiconductori, conductori mixti, componente ale celulelor de combustie, compusi CMR, materiale feroice si multiferoice, catalizatori, materiale
compozite)
3. Departamentul Cinetica Chimica, Dr.Dominina Razus, - masuratori dielectrice si de conductivitate AC in conditii operando, utilizate pentru cercetarea
adsorbtiei/desorbtiei/reactiei chimice pe oxizi. Conductie protonica. Catalizatori suportati
4. Departamentul Chimia Suprafetei si Cataliza, Dr.Mariuca Gartner – studii ale suprafetelor nanostructurate prin tehnici ca: variatia lucrului mecanic,
voltametrie ciclica, elipsometrie spectroscopica si spectroscopie electronica, microspopia de forta atomica
5. Departamentul Electrochimie si Coroziune, Dr. Spataru Nicolae - noi materiale hibride şi compozite obţinute pe cale electrochimică prin imobilizarea
unor micro şi nanoparticule active (metale, oxizi, aza-macrocicluri, nanotuburi) în matrici de polimeri conductori.
6. Departamentul Saruri topite, Dr. Ene Nicolae – obtinerea de nanopuberi prin sinteza in saruri topite si obtinerea unor noi materiale nanocompozite
Schimbare de fază (PCM) si stocarea energiei solare si reziduale in asemenea materiale.
7. Deprtamentul Combinatii Oxidice si Stiinta Materialelor, Dr. Zaharescu Maria – sinteze prin metode chimice in solutie (sol-gel, hidrothermal) a
materialelor oxidice, hibride si compozite nanostructurate (filme si pulberi mono- si policomponente, nanocompozite oxidice si hibride continand
enzime, fulerene, coloranti, polizaharide, pesticide, oxizi si nanotuburi oxidice)
8. Departamentul Chimia Coloizilor, Dr.Anghel Dan - Coloizi de asociatie pentru nanomateriale avansate, compozite si multifunctionale cu aplicatii industriale,
in biotehnologie si in medicina
9.Departamentul Chimie Coordinativa si Supramoleculara, Dr.Patron Luminita, Precursori de materiale si nanomateriale (oxizi simpli/micsti) cu proprietati
speciale (electrice, optice, (foto)catalitice si magnetice)
Sectiunea 4.2
Resurse umane

113 cercetatori stiintifici, din care 99 au titlul de doctor; 29 asistenti de cercetare, 36 doctoranzi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Institutul de Chimie Fizica a castigat un proiect de fonduri structurale in valoare de 11 mil.Euro
2009-2011, Fonduri structural – Modernizarea infrasctructurii de cercetare-dezvoltare in cadrul Institutului de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu” al Academiei Romane pentru extinderea cercetarilor interdisciplinare in domeniul nanomaterialelor si nanotehnologiilor – INFRANANOCHEM (POS-CEE A-2.2.1), responsabil proiect Dr.V.T.Popa, care a permis dotarea cu aparatura de cercetare de
nivel mondial pe langa aparatura performanta deja existenta,obtinuta prin finantare din proiecte interne:

• FTIR Spectrometer Niolet 6700;
• NETSCH Dilatometer to 16000C
• Atomic force microscope (AFM), EasyScan2, Nanosurf ® AG, Switzerland
• X-ray diffraction apparatus Rigaku last IV, Japan
• WARE-Woollam Spectroelipsometer
• TG-DTA / DSC Analyser, SETSYS Evolution 18 Settings, temperature range: 25-1750oC possible to measure simultaneous TG-DTA or TG-DSC,
or DTA / DSC; possibility of coupling with MS / FTIR (2007, 3%)
• Frequency response analyzer MHz frequency Solartron Analytical Model 1255: Frequency range 10 Hz-20 Hz, amplitude 5 mV resolution,
± 40 V DC area, DC arearesolution 10 resolution: 10 mV, (2008, 1 %)
• Potentiostat-galvanostat model 1287 Solartron Analytical: frequency range 10 uHz - 1 MHz, maximum current 1 A, impedance: 10 Mohm - 10 Mohm.
(2008, 1%)
• Semi-micro combustion calorimeter: izoperibolic type, with removable bomb, loading oxygen pressure to 40 atm, heat of combustion detectable up
to 8000 horse, resolution 0.0001 ° C temperature (2009, 0%)
• UV-Vis spectrophotometer, Varian Cary 300: Double real beam chopper, nonocromator with pre-monochrome. Field Wavelength range: 190-900 nm
wave length accuracy <0.02 nm. Field photometry: 5A, accurate photometry <0.00016 A. (2009, 0%)
• Mettler Toledo Microbalances: 6.1 g maximum capacity, precision 0.1 mg (2009, 0%)
• Electrochemical Workstation (Surface Plasmon Resonance - SPR Esprit Autolab, Potentiostat/Galvanostat 1287A Solartron Analytical, Frequency Response Analyser FRA 1255A Solartron Analytical)
•Probostat Norecs, software: CorrWare, CorrView, ZPlot, Zview)
•Sistem calcul numeric de inalta performanta / High Performance Computing Blade Cluster - IBM
• Sistem Quantera de foto-spectroscopie de raze X/Quantera XPS System – Phi-Ulvac
• Microscop TEM Tecnai G2 F30 S-Twin
• Microscop SEM Quanta 3D FEG D9399
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Instiute de cercetare dezvoltare din Romania:
• Institutul Natinal de Cercetare Dezvolare pentru Fizica Materialelor – INCDFM
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei Bucuresti
• Institutul Natinal de Cercetare Dezvolare pentru Fizica Materialelor INOE
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, INCDIE ICPE Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologii IMT Bucuresti
• Institutul de Cercetari in Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca
• Institutul de Biodimanica Bucuresti
• Institutul de Biologie al Academiei Romane


Universitati din Romania
• Universitatea Bucuresti
• Universitatea “Politehnica” Bucuresti
• Universitatea “Babes Bolyai” Cluj Napoca
• Universitatea “Gh.Asachi” Iasi

Colaborari internationale
• Univesitaty of California at Davis California (USA),
• National Center for Scientific Research “DEMOKRITOS” Athens, Greece
• Département de Physique des Matériaux/CNRS, Université Claude Bernard Lyon, France
• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, India,
• Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Science of Czech Republic, Prague
• Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Science, Sofia
• Institute of Physics, Belgrade, Serbia,
• Research Group of Technical Analytical Chemistry, Technical and Economical University Budapest, Hungary
• Stefan Josef” Institute, Ljubliana, Slovenia
• Institutul de Chimie Chisinau al Academiei Republicii Moldova
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Nu exista inca brevete acordate.
Data completarii: 2010-12-06 10:45:10
ID=57
Institutul National de Cercetari AeroSpatiale ELIE CARAFOLI - INCAS
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General: Dr. Ing. Catalin NAE, Dr Ing
E-mail: incas[at]incas[dot]ro; cnae[at]incas[dot]ro
Tel: 434.00.83
Fax: 434.00.82
Adresa: Maniu Iuliu Blvd., 220 Bucuresti 6 Cod postal 061126
Web: www.incas.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Rezultate in aerodinamica, cercetare.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Ing Sorin TATARU.
Dr Ing Sorin RADNEF.
Dr Ing Catalin NAE.
etc.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

15, dintre care: 12 ingineri in stiinte aerospatiale 3 matematicieni si pe de alta parte 13 doctori in stiinta sau tehnica.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

...
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

...
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

...
Data completarii: 2010-12-03 15:07:30
ID=56
S.C.METAV Cercetare Dezvoltare S.A. - METAV-CD
- CDSA - societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare
Contact: Administrator-Director General Anghel IONCEA
E-mail: ioncea[at]metav-cd[dot]ro
Tel: 0040314055013
Fax: 004031405501
Adresa: 020011 st.C.A.Rosetti 31, Sectorul 2, Bucuresti
Web: www.metav-cd.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Compozite avansate pentru implantologia dentara, PNII, Contract de Finantare MATCOMPIDENT 72-158/2008;
Straturi ceramice, nanostructurate, biocompatibile si bioactive pentru uz medical, PNII, IMPLANT 71-057/2007;
Materiale hibride nanostructurate pentru senzori cu potential de utilizare in terapie si diagnostic PNII, HINAMAS 71-004/2007;
Tehnologii laser pentru realizarea in situ a acoperirilor cu sticle ceramice bioactive pentru proteze ortopedice, PNII, LASERBIOCER 71-138/2007;
Noi materiale si sisteme pentru protetica si implantologia dentara, Programul CEEX, NMSPID 2/2005;
Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale, Programul CEEX, NANOBIOMED 40/2005;
Noi aliaje Cu-Zn-x cu memoria formei, pentru aplicatii speciale”, Programul MATNANTECH, Contract de Finantare 195(402)/2004;
Nanopulberi de NiAl si Ni, obtinute prin metalurgia pulberilor, Programul MATNANTECH, , Contract de Finantare 140(306)/2003;
Nanostructuri ceramice, multifunctionale, crescute pe titan si aliajele sale, Programul MATNANTECH, Contract de Finantare 124(301)/2003


Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laborator de Analize Structurale de Inalta Rezolutie (SEM, EDAX, TEM, Difractie de Raze X)- CSI Dr.Eugeniu VASILE, eugeniuvasile[at]yahoo[dot]com, 075304488:1.0 Cercetare fundamentala, 1.1.1 Nanoelectronica, 1.2.3 Medicamente, 1.3.1 Industrie chimica, 1.3.3 Cataliza,1.6.1 Metalurgie, 1.6.2 Ceramica, 1.6.3 Polimeri si compozite,1.7.1 Aerospatiale, 1.9 Toxicologie, 1.10 Reconstituire si conservare
Laborator de Investigatii Electrochimice - CSI Dr.Ioan ROMAN, roman[at]metav-cd[dot]ro, 0742825002:1.2.1 Medicina (senzori nanostructurati, din nanotuburi de bioxid de titan, pentru identificarea in sange a proteinelor asociate cancerului mamar),1.2.2 Stomatologie (implanturi stomatologice cu biocompatibilitate si bioactivitate marita-straturi de acoperire si materiale compozite),1.2.6 Industrie alimentara (senzori electrochimici pentru controlul alimentelor), 1.8 Mediu (senzori si electrozi nanostructurati pentru depoluare electrochimica), 1.9 Toxicologie (senzori nanostructurati)
Sectiunea 4.2
Resurse umane

13 cercetatori stiintifici, dintre care 2 fizicieni, 5 chimisti si 6 metalurgi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Microscop electronic cu baleaj HITACHI S2600N (SEM)- 300.000 Euro
Microscop Electronic prin transmisie Philips CM120ST, 1998 (HRTEM)- 1.500.000
Difractometru de Raze X SCHIMADZU XRD 6000 - 280.000Euro
Combina electrochimica VOLTALAB 40 - 301 si Ultratermostat LAUDA E200 - 22.000Euro
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

IMT Bucuresti, INCDFM Bucuresti, INCDFLPR Bucuresti, INCDMNR-IMNR Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea \"Babes-Bolyai\" - Institutul de Cercetari in Chimie \"Raluca Ripan\" Cluj, Universitatea \"Politehnica\" Bucuresti, Institutul de Electrochimie si Materie Condensata Timisoara, Institutul \"Petru Poni\" Iasi, Universitatea \"Ovidius\" Constanta, Institutul de Chimie Fizica al Academiei Romane \"Ilie Murgulescu\" Bucuresti , Institutul de Cercetari pentru Constructii de Masini Bucuresti, TEHNOMED S.A., Universitatea de Medicina si Farmacie \"Carol Davila\" Bucuresti, Facultatea de Medicina Dentara, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr.Carol Davila”, Bucuresti,Institutul National de Aeronautica \"Elie Carafoli\" INCAS Bucuresti, COMOTI Bucuresti, ICPE-CA Bucuresti
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Pila galvanica extraplata activabila cu apa de mare - A.Buzăianu, I.Roman - Patent RO, Nr.110580, 1995;
Benzipe baza de aliaje de magneziu, destinate realizarii de anozi pentru pile galvanice - A.Buzăianu, Maria Petrescu, I.Roman - Patent RO, Nr.110578, 1995
Data completarii: 2010-12-02 12:37:53
ID=55
Science Biocreative - SBC S.R.L.
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: DIRECTOR Dan Pantis
E-mail: office[at]sciencebiocreative[dot]com
Tel: 0723282263
Fax: 0318076283
Adresa: Bucuresti Str. Cetatea de Balta, nr.2
Web: www.sciencebiocreative. com
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

nu este cazul
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

colectiv nanotehnologii , coordonator ing. Dan Pantis, office[at]sciencebiocreative[dot]com, tel: 0723282263, domenii cu realizari si potential de dezvloltare 1.0, 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3,1.5.2,1.6.3,1.8,1.10
Sectiunea 4.2
Resurse umane

2 specialisti 1 ing .electornica 1 - matematician, IT colaboratori - 2 inginer electronica,1IT
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

generator radiofrecventa, antena, amplificator RF
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

nu
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

nu
Data completarii: 2010-12-02 09:15:57
ID=54
Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte - ICI-BNS
- ALT - alte forme
Contact: Rector Andrei Marga
E-mail: simion[dot]simon[at]phys[dot]ubbcluj[dot]ro
Tel: 40-264-405375
Fax: 40-264-591906
Adresa: Str. Treboniu Laurian, nr 42 Cluj-Napoca Jud. Cluj
Web: http://icei.ubbcluj.ro/
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3.2 Industrie petrochimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

PROIECTE:
1. PNCDI II_IDEI/ 566/ 2007, Dezvoltarea straturilor nanostructurate la suprafata microsferelor silicate necristaline, Director proiect: Prof. dr. Simion Simon; Perioada: 2007-2010
2. PNCDI II_IDEI COMPLEXE/ 2007, Stiinta suprafetelor si interfetelor: fizica, chimie, biologie, aplicatii, Responsabil proiect: Prof. dr. Simion Simon; Perioada: 2009-2011
3. PNCDI II_IDEI COMPLEXE/ 2007, Noi materiale biocompatibile destinate implanturilor personalizate fabricate prin SLS si SLM, Responsabil proiect: Prof. dr. Simion Simon; Perioada: 2009-2011
4. PNCDI II 51-056/2007, 698308 lei Study of HSP genes in three highly economical valuable fish species in view to their improvement, Partener/ Responsabil stiintific: Prof. Dr. Octavian Popescu Perioada: 2007 – 2010
5. PNCDI II 51-085/2007, 410000 lei, Molecular biotechnologies used for the improvement of economically important farmed plants, Partener/ Responsabil stiintific: Prof. Dr. Octavian Popescu Perioada: 2007 – 2010
6. PNCDI 32107/2008, DNA-barcoding applied in the study of alien and/or invasive species in Romanian Fauna, Partener/ Responsabil stiintific: Prof. Dr. Octavian Popescu Perioada: 2008 – 2011
7. PCCE ID 312, 1750000 lei, Biomolecules nanomanipulation by Atomic Force Microscopy, Director: Prof. Dr. Octavian Popescu Perioada: 2009 – 2012
8. CNCSIS IDEI 1146/200, 1.000.000 lei, Therapeutic targeting of reactive oxygen species in autoimmune diseases, Director: Dr. Mircea Teodor Chiriac, Perioada: 2009 – 2011
9. Program PNCDI II Idei, Proiect Nr ID 477/2007, 1 000 000 lei Nanostructuri plasmonice cu aplicatii in biofotonica ,Director: Prof. Dr. Simion Astilean, Perioada: 2007-2010
10. Program PNCDI II Idei Complexe, Proiect Nr 129/2008/ , 1 000 000 lei angajata pentru 2010 si valoarea totala: 7 000 000 lei, Nanoparticule biofunctionale pentru dezvoltarea unor noi metode de imagistica, senzoristica, diagnostic si terapie moleculara in medii biologice, Director: Prof. Dr. Simion Astilean, Perioada: 2010-2013.
11. PNII Ideas program, 1000000 RON, Metalloprotein-based blood substitutes:Strategies for tackling oxidative and nitrosative stress, Director: Radu Silaghi-Dumitrescu, Perioada: 2007-2010
12. PNII Partnerships program, 2000000 RON, 2008-2011 Composite biomaterials based on novel systems with fluorinated monomers reinforced with nano and micro bioactive fillers with persistent anticaryogenic activity and improved adhesion to hard dental tissue, Director: Radu Silaghi-Dumitrescu, Perioada: 2007-2010
13. PNII PCCE program, 7000000 RON, Biomedical applications of metal compounds - METALLOMICS, with Radu Silaghi-Dumitrescu leading teams 2 and 5 (of a total of 9 teams), 2010-2013,
PUBLICATII:
1.NADPH oxidase is required for neutrophil-dependent autoantibody-induced tissue damage , Chiriac MT, Roesler J, Sindrilaru A, Scharffetter-Kochanek K, Zillikens D, Sitaru C.. J Pathol. 2007 May;212(1):56-65.
2.Expression of estrogen receptor alpha increases leptin-induced STAT3 activity in breast cancer cells. Binai, N.A., Damert, A., Carra, G., Steckelbroeck, S., Löwer, J., Löwer, R. and Wessler S. (2010) Int J Cancer. 127(1):55-66
3.Functional endogenous LINE-1 retrotransposons are expressed and mobilized in rat chloroleukemia cells Kirilyuk, A., Tolstonog, G.V., Damert, A., Held, U., Hahn, S., Löwer, R., Buschmann, C., Horn, A.V., Traub, P. and Schumann, G.G. (2008). Nucleic Acids Res. 36(2):648-65.
4.Silver release from hydroxyapatite self-assembling calcium–phosphate glasses ,V. Simon, C. Albon, S. Simon, J. Non-Cryst. Solids (2008) 354, 1751-1755.
5.Surface functionalisation of sol-gel derived aluminosilicates in simulated body fluids , V. Simon, S. Cavalu, S. Simon, H. Mocuta, E. Vanea, M. Prinz, M. Neumann, Solid State Ionics (2009) 180, 764–769
6.Atomic environment in sol-gel derived nanocrystalline hydroxyapatite V. Simon, D. Lazar, R.V.F. Turcu, H. Mocuta, K. Magyari, M. Prinz, M. Neumann, S. Simon Mat. Sci. Engi. B (2009) 165, 247–251
7.Interface processes between iron containing aluminosilicate systems and simulated body fluid enriched with protein K. Magyari, O. Popescu, V. Simon J Mater Sci: Mater Med (2010) 21,1913–1920.
8.XPS study of protein adsorption onto nanocrystalline aluminosilicate microparticles E. Vanea,V. Simon Appl. Surf. Sci. (2010),doi:10.1016/j.apsusc.2010.09.101.
9.Structural properties of silver nanoclusters-phosphate glass composites, L. Baia, D. Muresan, M. Baia, J. Popp, S. Simon, Vibr. Spectr., 43, 313-318 (2007)
10.Effect of gadolinium on the structure and magnetic properties of glass and vitroceramic sillenite, S. Simon, D. Udvar, J. of Am. Ceram. Soc. 235( 2010) 79-86
11.Structural study of spray silica-germanate nanoparticles, D.L.Trandafir, R.V.F. Turcu, S. Simon,Mat.Sci.Engi.B (2010) 172. 68-71
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1.Centrul de Biologie Moleculara, coord. Prof. Dr. Octavian Popescu, e-mail: opopescu[dot]ubbcluj[at]gmail[dot]com
Laboratoare : Glicobiologie moleculara, Genetica Bacteriana, Secventializarea ADN si Genotipare moleculara, Cromatografie si Electroforeza, Biologie Marina, Biologie moleculara ambientala.
Rezultate in domeniile:1.0,1.1.2,1.2.1,1.2.3,1.8,1.9
Potential ptr domeniile: 1.2.7,1.1.1,1.2.2,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4,1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4, 1.6.1,1.6.2, 1.6.3,1.7.1,1.7.2,
2.Centrul de Biomateriale, coord. Prof. Dr. Viorica Simon, e-mail: viorica[dot]simon[at]phys[dot]ubbcluj[dot]ro
Laboratoare : Sinteza biomaterialelor, Caracterizari termice si structurale, Analize morfologice si de suprafete specifice, Interfete biomateriale – biofluide .
Rezultate in domeniile: 1.0,1.1.2, 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.6.2,1.6.3,1.8
Potential ptr domeniile: 1.2.4,1.2.7
3.Centrul de nanobiofotonica si microspectroscopia laser, coord. Prof. Dr. Simion Astilean, e-mail: simion[dot]astilean[at]phys[dot]ubbcluj[dot]ro
Laboratoare : Sinteza si biofunctionalizarea particulelor, Microscopie Raman confocala & microscopie de forta atomica, Spectroscopie de fluorescenta.
Rezultate in domeniile: 1.0,1.1.2,1.2.1,1.2.3,1.3.3,1.8
Potential ptr domeniile:1.2.5,1.5.1,1.2.7,
4.Centrul de de Structura si Dinamica Moleculara, coord. Dr Radu Silaghi-Dumitrescu, e-mail: rsilaghi[at]chem[dot]ubbcluj[dot]ro
Laboratoare: Modelare moleculara, Difractie de raze X
Rezultate in domeniile:1.0,1.2.1,1.2.3,1.3.1,1.3.3,1.8
Potential ptr domeniile: 1.3.2,1.2.7
5.Centrul de Stiinta si Tehnologia Materialelor Avansate, coord.Prof. Dr. Simion Simon, e-mail : simion[dot]simon[at]phys[dot]ubbcluj[dot]ro, tel : 40-264-405375
Laboratoare : Sinteza materialelor avansate, Spectroscopie fotoelectronica de raze X si UV, Microscopie si spectroscopie FTIR, Nanotehnologii fizice (AFM, QCM )
Rezultate in domeniile:1.0,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.3.3,1.6.2, 1.6.3,1.9
Potential ptr domeniile: 1.1.1,1.1.2,1.2.41.2.5,1.2.6, 1.2.7,1.3.1,1.3.2,1.4, 1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4,1.6.1,1.7.1, 1.7.2,1.10,1.11
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Estimam ca in momentul de fata in cadrul ICI-BNS sunt aproximativ 57 de persoane cu pregatire superioara care au preocupari in domeniul nanotehnologiilor, dintre care 29 fizicieni, 7 chimisti, 21 biologi.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1. DIFRACTOMETRU DE RAZE X SHIMADZU XRD – 6000 (130.000 euro)
2. ANALIZOR TERMIC(DTA,DTG,DSC) SHIMADZU (100.000 euro)
3. SISTEM INTEGRAT DE TIP Ntegra PENTRU NANOINVESTIGAREA SUPRAFETELOR (170.000 euro)
4. SISTEM COMPLEX DE TIP SPECS PENTRU ANALIZA SUPRAFETELOR(500.000 euro)
5. SPECROMETRUL EPR tip ADANI(40.000 euro)
6. SPECTROMETRUL RMN tip BRUKER AVANCE 400 MHz(500.000 euro)
7. SPECTROMETRUL RMN tip BRUKER AVANCE 600 MHz(800.000 euro)
8. SPRAY DRYER tip BETE(30.000 euro)
9. SPECTROFLUOROMETRUL JASCI tip FP-6300(50.000 euro)
10. ANALIZOR INDICE BET(130.000 euro)
11. MICROSCOP RAMAN CONFOCAL+MICROSCOP DE FORTA ATOMICA (200.000 euro)
12. SPECTROMETRU RAMAN PORTABIL(30.000 euro)
13. SPECTROMETRU DE FLUORESCENTA(30.000 euro)
14. ZETAZISER ZS90 (30.000 euro)
15. BIOREACTOR- APPLIKON (50.000 euro)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutii partenere din tara:

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (UMF Cluj)
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UT CLuj)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMV)
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca (INCDTIM)
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
Universitatea din Bucuresti (UB)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INFIM Bucuresti)
Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)

Institutii partenere din strainatate:

Universitatea Würzburg, Germania
Universitatea Osnabrück, Germania
Universitaea Tehnica din Chemnitz, Germania
Universitatea din Viena , Austria
Universitatea Paris Sud- Orsay , Franta
Universitatea din Grenoble , Franta
Universitatea din Strasbourg, Franta
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. Brevet de inventie cu titlul : Microsfere aluminosilicatice pentru terapia cancerului
In curs de inregistrare la OSIM
Inventatori: Prof. Dr. Simion Simon
C.S. Dr. Milica Todea
Inventia se refera la o compozitie a microsferelor aluminosilicatice nanostructurate utilizate in terapia simultana a cancerului prin hipertermie si radioterapie. Domeniul de utilizare il reprezinta noile materiale din clasa materialelor special cu aplicatii in tratamentul cancerului.
2. Brevet de inventie cu titlul : Metoda si senzor pentru microscopia cu scanarea probei, inregistrat sub numarul A/01104/12.11.2010
Inventatori : Dr. Arthur Tunyagi
Conf. Dr. Ioan Burda
Data completarii: 2010-11-29 18:18:07
ID=53
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General ION MORJAN
E-mail: ion[dot]morjan[at]inflpr[dot]ro
Tel: 021.457.44.89
Fax: 021.457.42.43
Adresa: Strada Atomistilor 409, PO Box MG 36, cod 077125, Bucuresti, Magurele, Romania
Web: www.inflpr.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1. PNII Parteneriate DIG 81-018, “Detector inteligent pentru gaze toxice”, conducator proiect; 2007-2010
2. CNCSIS 47 GR/11.05.2007, “Studiul doturilor cuantice prin tehnici de microscopie cu laser, excitate in regim continuu si de femtosecunde”, conducator proiect ; 2007-2008
3. PNII Parteneriate NCOMDLAS 12-088, “Materiale nanocompozite cu proprietati optice si magnetice imbunatatite obtinute prin depunere laser secventiala”, conducator proiect; 2008-2011
4. Finantare din proiectele PN II 12-112/2008, nucleu PN 09.39.03.01 si Hubert Curien Partnership PAI Brancusi no. 14762ZH.
5. Proiect de cercetare – dezvoltare tip ERA –NET: „New carbon-hydroxyapatite nanocomposites on metallic bases applied in medicine”, 2009
6. Acord in cadrul Programului Brancusi 14775SL „Realisation par techniques laser avancees de structures multi-couches biomimetiques pur la regeneration des tissus mineralises”, 2007 - 2008
7. 2CEEX ELECTROCUANT 06-D11-37: “Studiul logicii cuantice si al metrologiei cuantice prin utilizarea capcanelor electromagnetice. Aplicatii in spectroscopia de inalta precizie si in monitorizarea poluarii mediului”, 2006-2008
8. 2CEEX SONDAG 53/2006: “Senzori optici nanostructurati pentru detectia avansata de gaze”, 2006-2008
9. 2CEEX MEDINANOLAS 60/2006: “Administrarea dirijata de medicamente prin nanostructuri procesate prin tehnici laser pulsate avansate”, 2006-2008
10. 2CEEX RETEBIOGLAS 307/2006: “Retea tehnologica integrata pentru procesarea de pulberi si filme nanostructurate din sticle biocompatibile/bioactive”, 2006-2008
11. 2CEEX BIOSENSOR 150/2006: “Dezvoltarea de noi tehnici laser pentru proiectarea si fabricarea de biosenzori”, 2006-2008
12. CEEX 05-D11-55/2005: “Structuri neliniare si limite de scalabilitate pentru logica cuantica in capcane de ioni”, 2006-2008
13. CEEX-1428/24.03.2006, „Filme subtiri nanostructurate de nitrura de aluminiu pentru aplicatii avansate in micro- si optoelectronica, medicina si biologie”, 2006 - 2009
14. CEEX-5870/18.09.2006, „Modelarea temporala a pulsurilor laser ultrascurte pentru obtinerea de filme avansate nanostructurate”, 2006 - 2009
15. IDEI 421/2007 “Depunerea de electrozi transparenti performanti pentru celule solare prin metoda ablatiei laser combinatorii” 2007-2010
16. ANCS 108/2008, ”Studiul dinamicii structurale si electronice in filme a compusilor cu gradient de densitate de sarcina”, 2008 – 2009
17. GAR 6 /05.02.2008, “Interacţiuni laser pentru noi aplicaţii avansate în medicină, biologie şi/sau opto(nano) electronică”, 2008 – 2009
18. ANCS MNT-7-002 / 15.09.2008 “Nanocompozite avansate pe baza de hidroxiapatita pentru aplicatii in medicina”, DIAHAP 2008 - 2009
19. IDEI 511/2009, “Acoperiri biopolimerice nanostructurate sintyetizate prin tehnologii laser pulsate pentru implanturi biomometice avansate si administrarea dirijata de medicamente”, 2009 – 2011
20. IDEI 547/2009, “Fotocatozi metalici de inalta fiabilitate obtinuti prin tehnologii laser pulsate pentru laser cu electron liber” 2009 – 2011
21. IDEI 652/2009, “Procesarea inovativa a biomaterialelor cu ajutorul radiatiei laser pentru administrare controlata de medicamente si dispozitive de detectie”, 2009 – 2011
22. IDEI 473/2009, “Filme ultradure de ZrC pentru aplicatii in electronica cu vid”, 2009 – 2011
23. ANCS 187/07.04.2009 „Filme subtiri nanostructurate obtinute prin tehnici laser avansate cu aplicatii in nanoelectronica, spintronica, biologie si medicina” 2009 – 2010
24. ANCS 379/26.04.2010, ”Dezvoltarea unei noi generatii de depuneri nanostructurate pentru aplicatii in implanturi biomedicale 2010-2011
25. ANCS 442/28.06.2010, “Filme subtiri nanostructurate de magneti mono-moleculari si oxizi organici sintetizati prin tehnologii laser pulsate avansate (MAPLE, PLD) pentru noi aplicatii in optoelectronica, stocarea informatiei si spintronica”, 2010 – 2011
26. POSDRU/89/1.5/S/60746, Programul Postdoctoral interdisciplinar ”Biotehnologii celulare şi moleculare cu aplicaţii în medicină”, 2010 - 2012
27. TE 84/02.08.2010 : “Nanostructuri procesate prin tehnici laser pentru utilizare in aplicatii fotovoltatice “, 2010 - 2013
28. FEMAT-11030/PNII 2007-2010, “Instalatie laser de procesare si caracterizare spectroscopica a materialelor folosind pulsuri laser femtosecunde.Structuri fotonice in fotopolimeri. Structuri de tip metamaterial pentru microunde”
29. IDEI268/PNII 2007-2010, “ Metode de nanostructurare fotonica”
31. EU Network of Excellence “Nanophotonics to Realise Molecular-Scale Technologies” (PhOREMOST), EU IST-511616, la care au participat 35 universitati si institute de cercetare de prestigiu din Europa
32. “Functionalitati neliniare in noi materiale fotonice nano-structurate pentru tehnologiile informatiei” Proiect nr. 12111/2008
35. C 71-125, “Materiale avansate pentru industria aerospatiala si de transport: Nanocompozite polimer-fibra de carbon/sticla ranforsate cu structuri carbonice sau carbura de siliciu” (MAVIAT), 2007-2010.
. C 71-083, “Procesarea de nanostructuri magnetice avansate sub forma de nanoparticule si nanofluide pe baza de Fe, pentru aplicatii biomedicale” (BIMAPAFLU), 2007-2010
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1. Grup de cercetare: “Pulberi nanometrice, doturi cuantice si filme subtiri nanostructurate”
Sef colectiv: Dr. Constantin Grigoriu
Domenii: 1.1.2, 1.2.1, 1.3.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.8, 1.9, 1.11
2. Grup de cercetare: “Ingineria Suprafetelor in Plasma”
Sef colectiv: Dr.C.Ruset
Domenii: 1.4 si 1.6.1 si potential de dezvoltare in 1.7.2.
3. Grup de cercetare: “Advanced Functional Materials”
Sef colectiv: Dr Magdalena Nistor
Domeniul nano: 1.0, 1.1, 1.1.1
4. Grup de cercetare: Laseri cu Corp Solid “Interactiuni Laser-Suprafata- Plasma ”
Sef colectiv: Dr M.Zamfirescu
Domenii: 1.0, 1.1.2.Potential: 1.1.1, 1.5.2, 1.2.1, 1.11
5. Grup de cercetare: Fotonica Neliniara si Informationala
Sef de colectiv : Acad. Valentin I. Vlad
Domenii: 1.0., 1.1.2.; Potential in: 1.5., 1.6.3
6. Grup de cercetare: Procese in Plasma, Materiale si Suprafete “Laboratorul Plasme de Temperatura Joasa”
Sef de colectiv: Dr. Gheorghe Dinescu
Domenii: 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3, 1.3.3, 1.5, 1.5.2, 1.6.3, 1.8, 1.9, 1.11
7. Grupul de cercetare: Procesare Fotonica de Materiale Avansate
Sef de colectiv: Dr. Maria Dinescu
Domenii: 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.6, 1.5, 1.5.2, 1.6.3, 1.8, 1.9, 1.11,
8. Grupul de cercetare: Laboratorul de “Fotochimie cu Laser”
Sef de colectiv: Dr. Ion Morjan
Domenii: 1.0, 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.3.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2, 1.8, 1.10,
9. Grupul de cercetare : Interactiuni Laser-Suprafata- Plasma
Sef de colectiv: Dr. Mihailescu
Domenii: 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3, 1.5.2, 1.6.3, 1.11
10. Grupul de cercetare : Laborator “Proese Elementare in Plasma si Aplicatii”
Sef de colectiv: Dr. C. Lungu
Domenii : 1.1.1, 1.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.7.2, 1.8
11. Grupul de cercetare: Procesare Fotonica de Materiale Avansate
Sef de colectiv: Dr. S.Georgescu
Domenii: 1.0, 1.1, G
12.Grupul de cercetare:Spectroscopie Laser,
Sef colectiv:prof.Mihai Pascu
Domenii:1.0,1.2.1,1.2.2,1.2.5,1.2.6
Sectiunea 4.2
Resurse umane

TOTAL SPECIALISTI PE INSTITUT: 123 (din care 96 Fizicieni si 27 Ingineri)
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Microscop optic de baleaj in camp apropiat (SNOM) cuplat cu AFM si microscopie clasica optica (80.000 Euro)
- Laser cu pulsuri de femtosecunde cu fibra optica dopada cu Erbiu (λ=1550nm) cu dublor de frecventa (λ=775nm) si generare de supercontinuum (50.000 Euro)
- Laser cu pulsuri de femtosecunde cu fibra optica dopata cu Yterbiu (λ=1030nm) (40.000 Euro)
- Laser cu pulsuri de nanosecunde (YAG:Nd) cu generarea armonicilor a doua si a treia (λ=1064nm, λSHG=532nm, λTHG=355nm) (55.000 Euro)
- Instalatii pentru depuneri de filme nanostructurate multifunctionale cu metoda TVA; 3 instalatii cu valori de 50.000, 60.000 si 100.000 euro
- Stand de masurat proprietati tribologice (CSU, Elvetia, 40.000 Euro)
- Instalatie de uscare cu Spray Dryer: 51 000 Euro
- Presa isostatica: 33 000 Euro
- Monocromator cu retea de difractie: 31 000 Euro
- Generator OPO: 42 000 Euro
- Echipamente de sinteza a materialelor nanostructurate sub forma de film subtire sau nanoclusteri -100.000 euro
- Sistem spectrometrie de masa a ionilor secundari (SIMS) - 200.000 Euro
- Microscop de Forta Atomica (AFM) -50.000 Euro
- Instalatii de depunere filme subtiri nanocompozite - 30.000 Euro
- Difractrometru de raze X Panalytical – 200.000 Euro
- Echipamente de siteza a materialelor nanostructurate ( carbon nanowalls, carbon nanofibers – in plasma) -40.000 euro
- Spectrometrie de masa cu analiza a neutrilor si ionilor dupa energii-150.000 Euro
- Spectrografe optice de inalta rezolutie pentru analiza radiatiei lumnoase si detectori CCD ultrarapizi (ns)-50.000 Euro
- Instalatii de depunere filme subtiri nanocompozite metal-carbom, metal-polimer -30.000 Euro
- Surse de plasma rece la presiune joasa si atmosferica pentru nanostructurarea suprafetelor -30.000 Euro
- Sistem laser de clasa terawatt - TEWALAS - cu pulsuri laser femtosecunde.
- Statie de lucru pentru procesare laser cu sisteme de translatie ultraprecise (nanometri) si optica de focalizare de inalta rezolutie.
- Laseri (YAG:Nd, ArF) - 150.000 Euro
- Aparat pentru masuratori electrice pana la temperatura azotului lichid prin efect Hall in cimp magnetic variabil (MMR)
- Laser Nd:YVO4, durata puls ps; cu lungimile de unda 1064 nm, 532 nm, 355 nm; putere medie > 2 W, 500 kHz – an fabricatie 2009; 141 500 euro.
- Incinta de depunere cu posibilitate de vidare si introducere gaze de lucru, sisteme deplasare tinta si substraturi ; valoare totala incinta > 37 000 euro.
- (incinta: an fabricatie 2010, 25 000 euro; sisteme mks control atmosfera de lucru: an fabricatie 2007, 12 123 euro)
- Instalatie industriala de depunere de straturi subtiri prin tehnica CMSII (Combined Magnetron Sputtering and Ion Implantation) (Realizata in laborator)
- Spectrometru cu descarcare luminiscenta (GDA 750HP) (Furnizor: Spectruma GmbH, Germania)
- Laser cu excimer COMPEXPro 205 : poate functiona la 193, 248 sau 308 nm ; genereaza pulsuri de 25 ns cu o energie pe puls de 750 mJ si o frecventa de repetitie de pana la 50 Hz
- Camera de reactie UHV : prevazuta cu pompe preliminara, turbomoleculara si gatter de Ti ; sistem de analiza a gazelor reziduale (RGA) si sistem de admisie a gazelor MKS PR4000
- Spectrofotometru UV-VIS GBC Cintra 10e : Fascicul dublu, sfera integratoare pentru masuratori in modul de reflexive, acopera un domeniu spectral extins, de la 190 la 1,200 nm
- spectrometrul FTIR SHIMAZU 8400S: Interferometru Michelson, sistem dinamic de aliniere, domeniu: 7800 cm-1 – 350 cm-1, cuplat cu microscop AIM 8000
- Spectrometru HORIBA Jobin Yvon iHR550 prevazut cu detector Horiba Jobin Yvon i-Spectrum ICCD; Rezolutie 0.025 nm, poarta minima 5 ns
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD national:
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
- IFIN HH - Magurele Bucuresti
- Universitatea Politehnica Bucuresti
- Universitatea “Ovidius” Constanta
- Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica
- Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Patologie si Stiinte Biomedicale Victor Babes
- Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare NBC si ecologie
- METAV
- ICEMENERG
- ICPE
CD international:
- Acord bilateral cu Universitatea Tehnologica Nagaoka, Japonia
- Acord de cooperare intre Universitatea "Pierre et Marie Curie" (Paris 6), Paris, Franta
- Program EURATOM, Parteneri: Culham Center for Fusion Energy, UK,
- Max-Plank Institute for Plasma Physics,Germany
- Agreement on cooperation between Pierre et Marie Curie University
- Acord guvernamental cu Italia: New biomimetic calcium phosphate coatings for metallic implants, 2006 - 2008
- Acord guvernamental cu Ungaria: Development of new laser techniques for design and fabrication of biosensors, 2006 - 2008
- Acorduri bilaterale cu Bulgaria: ” Optical, magnetic and electrical properties if nanostructured layers obtained by PLD for new applications in sensing, waveguides, spintronics and advanced electrical measurements”; Pulsed laser deposition of oxide thin films for gas sensing and optoelectronics applications; Micro and nanopaterned surfaces and magnetic nanoparticles as new generation in biomaterials; Characterization of diluted magnetic semiconductor nanostructured thin films

- Acord bilateral cu Cehia : Thin films obtained by pulsed laser deposition and matrix assisted pulsed laser evaporation
- Acord bilateral cu Israel: Thin films and structures for medical, chemical and biological applications
- NATO CBP.RIG.982424 Advanced gas sensors with pulsed laser deposited nanostructured metal oxides 2007 – 2009
- Proiect franco-roman sustinut financiar de Ambasada Frantei in Romania, La synthèse des couches minces nanostructurées biomimétiques par techniques de dépôt laser pulsé pour
2D-NANO, “Nanostructuri carbonice bidimensionale. Sinteza in plasma si potential aplicativ”, 2007-2010,
VOLTERA 22-132, “Celule fotovoltaice pe baza de filme subtiri obtinute prin tehnologii alternative pentru producerea de energie curata”, Partener; 2008-2011
2D-NANO, “Nanostructuri carbonice bidimensionale. Sinteza in plasma si potential aplicativ”, 2007-2010,
NANOHEALTH 22-090, “Tehnologie avansata de diminuare a pulberilor (inclusive nanoparticule) existente in termocentrale in vederea reducerii riscului la expuneri profesionale si a imbunatatirii sanatatii si sigurantei la locul de munca”, Partener; 2008-2011
FP 7 No. 229335, 2009- KMPT, “Advanced Magnetic and structured nanoparticles deliver smart Products for Life Sciences with industrial Processes by Linking innovative manufacturing efforts”( MagPro¬²Life), 2009-2013
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. „Hexapolar electromagnetic trap intended for trapping of electrically charged microparticles under standard temperature and pressure (STP) reference conditions / Capcana electromagnetica hexapolara pentru stocarea microparticulelor incarcate electric in conditii standard de temperatura si presiune”, Ovidiu Sorin Stoican, Bogdan Vasile M. Mihalcea, Gina Gherghinita T. Visan, Cristian Laurentiu M. Dinca, Ion N. Mihailescu, BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala si Industriala BOPI 10/2009
2. “Lampe à Décharge pour GDS à Champ Magnétique Axial”Mihai Ganciu Petcu, Mircea Udrea, Agnès Tempez, Patrick Chapon, , Nr. Brevet International: WO 2010/092301 A1
13. “Strat antireflex dur din carbon cu legaturi tip diamantifer (DLC- Diamond-Like Carbon) obtinut prin metoda arcului termoionic in vid (TVA)”, Lungu Petrica Cristian, Mustata Ion, Zaroschi Valer Nicolae, Sobetkii Arcadie, Cirstoiu Florentina, Vlăduţ Gabriel Cătălin, Matei Virginia, brevet inregistrat la OSIM: A00951/20.11.2009
14. “Dispozitiv de obtinere a unei densităţi stationare de vapori din materiale cu punct de topire ridicat”, Autori: Vladoiu Rodica, Ciupina Victor, Musa Geavit,Lungu Cristian Petrica, Zaroschi Valer, brevet inregistrat la OSIM: Nr. A 00648/20.08.2009
15. “Electrod transparent din ZnO pentru celule solare si metoda de depunere bazata pe arc termoionic in vid” , C. P. Lungu, C. Porosnicu, I. Jepu, A. Anghel, P. Chiru, A.M. Lungu, C. Ticos, V. Zaroschi, M. Burada, V. Soare, Ghenescu, S. Antohe brevet inregistrat la OSIM Nr. A/00994 din 20.10/2010)
16. “Metoda pentru producerea filmelor compozite din carbon-wolfram cu arc termoionic in vid” , C. P. Lungu, C. Porosnicu, I. Jepu, C. Ticos, A. Marcu, I. Mustata, V. Zaroschi, V. Tiron, G. Popa, R. Vladoiu, V.Ciupina, brevet inregistrat la OSIM A/00912 din 28.09.2010
Data completarii: 2010-11-23 16:51:04
ID=52
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - UPB
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Ecaterina ANDRONESCU
E-mail: e_andronescu[at]rectorat[dot]pub[dot]ro
Tel: 0213181000
Fax: 0123181001
Adresa: Splaiul Independetei 313, sector 6, Bucuresti, Romania
Web: www.upb.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

\\\"Elaborarea si implemenatarea programelor de masterat in domeniul micro si nanomaterialelor - MASTERMAT\\\" proiect POSDRU, ID-58146
Acoustic Waves”, Acronim NATO-STI 974130/NATO SfP, 1996-2003-09-17
„Dezvoltarea în vederea acreditarii a unui laborator pilot de interes national în
domeniul materialelor noi, contract UPB-INFRAS nr. 130/12.12.2001
PNCDI II – Parteneriate/Nanobiocompozite multi-functionale utilizate ca suporturi regenerative si medicamentoase–SIMAC 72_198
Studiul compozitelor ceramice cu proprietati magnetice pentru aplicatii biomedicale, Programul \\\"Cercetare de excelenta\\\", modul 1, tip P-CD, Subcontract nr. 24/1/2005
Materiale ceramice performante cu aplicatii în ortopedie si stomatologie, Programul „Cercetare de excelenta\\\", modul 1, tip P-CD, nr. 10/03.10.2005
Metode inovative de bio-ortopedie pentru reconstructia articulara / BIOART, Contract CEEX nr. 70/2006
Cercetari interdisciplinare pentru obtinerea unui material compozit pentru restaurari estetice prin tehnici de adeziune bazate pe nanoparticule si pe o noua structura a monomerilor organici / NANOCOMP, Contract CEEX nr. 198/2006
Microstructura sistemelor micro si nanometrice de a-Al2O3 - ZrO2 dopate cu pamânturi rare pentru compozite performante (electrolit solid in celule de combustie de temperaturi intermediare - SOFC-IT) / NANODOPAZ, Contract CEEX nr. 06.11.14/2006
Metode si terapii inovative în chirurgia ortopedica prin utilizare de implanturi bioresorbabile / ORTHORESORB, Contract CEEX nr. 93/2006
Materiale multifunctionale micro si nanostructurate, platforma tehnologica, Contract 20/2006, MEdC
Materiale multifunctionale pentru aplicatii în domeniul microundelor si undelor milimetrice MATMIUM, CEEX 4/2005

Alexandru HV, Ioachim A, Toacsan MI, Nedelcu L, Banciu MG, Berbecaru C, et al. Ba(Zn1/3Ta2/3)O-3 Ceramics for Microwave and Millimeter-wave Applications. In: Sadhal SS, editor. 5th Interdisciplinary Transport Phenomena - Fluid, Thermal , Biological, Materials and Space Sciences; 2007 Oct 14-19; Bansko, BULGARIA; 2007. p. 549-553.
Birsan C, Ghitulica C, Andronescu E, Ionita C, Birsan M. Bioglasses in the SiO2-CaO-P2O5 system. Multi-Functional Materials and Structures, Pts 1 and 2 2008;47-50:1063-1066
1554.
Andronescu E, Jinga S, Rotiu E, Ionescu L, Mazilu C, Pavel E, et al. Fluorescent photosensitive glass-ceramics - a novel media for optical data storage. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2008 Feb;10(2):294-297.
Predoi D, Barsan M, Andronescu E, Vatasescu-Balcan RA, Costache M. Hydroxyapatite-iron oxide bioceramic prepared using nano-size powders. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2007 Nov;9(11):3609-3613.
Birsan C, Predoi D, Andronescu E. IR and thermal studies of iron oxide nanoparticles in a bioceramic matrix. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2007 Jun;9(6):1821-1824.
Ghitulica C, Andronescu E, Nicola O, Dicea A, Birsan M. Preparation and characterization of cordierite powders. Journal of the European Ceramic Society 2007;27(2-3):711-713.
Cernea M, Andronescu E, Radu R, FochiB F, Galassi C. Sol-gel synthesis and characterization of BaTiO3-doped (Bi0.5Na0.5)TiO3 piezoelectric ceramics. Journal of Alloys and Compounds 2010 Feb 4;490(1-2):690-694.
Fruth V, Dobrescu G, Bratan V, Hornoiu C, Preda S, Andronescu C, et al. Structural and electrochemical features of Bi2O3-based fast oxide ion conductors. Journal of the European Ceramic Society 2007;27(13-15):4421-4424.
Jinga C, Andronescu E, Jinga S, Ioachim A, Nedelcu L, Toacsan MI. Synthesis and characterization of doped Ba(Mg1/3Ta2/3)O-3 ceramics. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2010 Feb;12(2):282-287.
Ioachim A, Toacsan MI, Banciu MG, Nedelcu L, Dutu CA, Alexandru HV, et al. Synthesis and properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)O-3 for microwave and millimeter wave applications. Thin Solid Films 2008 Feb 15;516(7):1558-1562.
Andronescu E, Ficai M, Voicu G, Ficai D, Maganu M, Ficai A. Synthesis and characterization of collagen/hydroxyapatite:magnetite composite material for bone cancer treatment. Journal of Materials Science - Materials in Medicine 2010;21(7):2237-2242.
Ficai A, Andronescu E, Trandafir V, Ghitulica C, Voicu G. Collagen/hydroxyapatite composite obtained by electric field orientation. Materials Letters 2010 Feb 28;64(4):541-544.
Ficai A, Andronescu E, Voicu G, Ghitulica C, Ficai D. The influence of collagen support and ionic species on the morphology of collagen/hydroxyapatite composite materials. Materials Characterization 2010 Apr;61(4):402-407.
Ficai A, Andronescu E, Voicu G, Ghitulica C, Vasile BS, Ficai D, et al. Self assembled collagen/ hydroxyapatite composite materials. Chemical Engineering Journal 2010;160(2):794-800.
Ficai D, Ficai A, Voicu G, Vasile BS, Guran C, Andronescu E. Polysulfone based Membranes with Desired Pores Characteristics. Materiale Plastice 2010 Mar;47(1):24-27.
Ficai M, Andronescu E, Ficai D, Voicu G, Ficai A. Synthesis and characterization of COLL-PVA/HA, Colloids and Surface B; 2010
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectivul de chimia silicaţilor, prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU (e_andronescu[at]rectorat[dot]pub[dot]ro):1.0, 1.2, 1.3, 1.5.3, 1.6.2-3, 1.8, 1.9, 1.10
Colectivul de chimia si tehnologia liantilor: prof.dr.ing Maria GEORGESCU (m[dot]georgescu[at]oxy[dot]pub[dot]ro):1.0, 1.2, 1.3, 1.6.3, 1.8, 1.10
Colectivul de chimia si tehnologia ceramicii: prof.dr.ing. Adelina IANCULESCU (a_ianculescu[at]yahoo[dot]com):1.0, 1.2, 1.3, 1.5.3, 1.6.2-3, 1.8
Colectivul de chimia si tehnologia sticlei: conf.dr.ing. Vasilica DIMA
Colectivul de
Platforma: Materiale Multifunctionale Micro si Nano Structurate \\\"3MN\\\", director prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu (e_andronescu[at]rectorat[dot]pub[dot]ro), sef laborator conf.dr.ing. Cristina GHITULICA (cghitulica[at]yahoo[dot]com)
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Colectivul largit cuprinde 26 persoane cu studii superioare (dintre care 19 cu titlul de dr: 10 profesori din care 3 profesori consultanti, 3 conferentiari, 5 sefi de lucrari, 2 asistenti) 3 postdoctoranzi si 33 doctoranzi (majoritatea ingineri chimisti, 2 ingineri stiinta materialelor, 2 medici, 1 fizician, 1 biochimist, 1 chimist, 1 electronist).
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Microscop electronic de transmisie cu ultra inalta rezolutie HRTEM – TECNAI F30 S-Twin
Microscop electronic de baleaj cu dispozitiv EDAX – HITACHI S2600N cu sonda EDAX
Porozimetru cu gaz
Porozimetru cu mercur PASCAL 240/140
Difractometru de Raze X SCHIMADZU XRD 6000
Spectrofotometru de absorbtie atomica Model AAnalyst 400 Flacara, Perkin Elmer
Analizoare Shimadzu DTG-TA-50H si DTA 50
Spectrofotometru in infrarosu SHIMADZU FTIR 8400
Granulometru cu laser FRITSCH PARTICLE SIZER ANALYSETTE 22
Aparat de încercari mecanice Walter Bai AG Testing Machine Lfm 50KN
Moara planetara PULVERISETTE
Aparat pentru determinarea conductivitatii termice FOX 314
Aparat pentru determinarea coeficientului de dilatare termica
Instalatie de clasare granulometrica cu site,asistata de calculator FRITSCH–Analisette 3
Camera de îmbatrânire artificiala
Cuptoare pentru tratamente termice max. 1800 grdC
Granulometru MASTERSIZER 2000
Instalatie de piroliza
Liofilizator de masa pentru uscarea probelor
Cuptoare camera de temperaturi inalte pentru laborator 6 buc
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Metav Cercetare Dezvoltare
INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE (INCDTP)-Suc. INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE-ÎNCALTAMINTE (ICPI)
Institutul National de Fizica Materialelor
Universitatea de Medicina si Farmacie - Craiova
.......
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-22 20:28:41
ID=51
INSTITUTUL ONCOLOGIC ION CHIRICUTA - IOCN
- AM - institut coordonat de Academia de Stiinte Medicale
Contact: DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU IRIMIE
E-mail: OFFICE[at]IOCN[dot]RO
Tel: 0264450347
Fax: 0264597692
Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. REPUBLICII NR. 34-36
Web: www.IOCN.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

protocoale pentru utilizarea siARN in controlul posttranscriptional al expresiei genelor pentru blocarea transcriptilor cu modificari;utilirea nanostructurilor de carbon in transportul secventelor genei p53 modificate in vederea inducerii apoptozei;toxicitatea metalelor grele in dezvoltarea tumorilor maligne, inginerie tisulara in patologia tubului digestiv,utilizarea de tesuturi compozite si utilizarea de materiale sintetice biocompatibileutilizarea radiofrecventei si asocierea hipertermiei conditionata nanotehnologic; materiale biocompatibile destinate implanturilor personalizate fabricate prin SLS si SLM, finantare prin granturi nationale ,VIASAN,CNCSIS
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departament Genomica Functionala si Patologie Experimentala : Dr. Ioana Berindan Neagoe, ioananeagoe29[at]yahoo[dot]com, ioanaberi[at]iocn[dot]ro, tel 0264450749, 1.2.bio nanosisteme rezultate si potential subdomeniul 1.0,1.2.1, 1.2.3,1.9,,Departament Radiobiologie Dr. Piroska Virag, 0264439260,vpiroska[at]yahoo[dot]com,rezultate si potential 1.0,1.2.1,1.9,1.10
Sectiunea 4.2
Resurse umane

15 specialisti dintre care ; 6 medici, 5 chimisti - ingineri chimisti , biotehnologii, 5 biologi, 1 fizician, 1 inginer agronom
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

platforma de genomica functionala, Bioanalizor Agilent, Scaner microarray- 150.000 euro
RT-PCR - 50.ooo euro
secventiator - 60.ooo euro
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

ARNiARRAY CEEX, Nanogen PN2, Oncorec CEEX,BIOINTECH PN2, Riscanmet VIASAN, BIOMAPIM idei complexe, IDEI
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

nu
Data completarii: 2010-11-22 12:41:43
ID=50
Institutul de Biochimie al Academiei Romane - IB-AR
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director Stefana PETRESCU
E-mail: stefana[at]biochim[dot]ro
Tel: 021-2239069
Fax: 021-2239068
Adresa: Spl. Independentei 296, sector 6, Bucuresti
Web: www.biochim.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiecte nationale
PNII - BIOSTIMP, 2007-2010
PN II - FOTOPOL, 2007-2010
PN II - HINAMASENS, 2007-2010
CEEX - RONANOMED, 2005-2008
CEEX - RETEBETADENT, 2005-2008
CEEX - OSTEOSTEM, 2006-2008
CEEX - RETEBIOGLAS, 2006-2008
CEEX - OSTEOSOL 2006-2008
CEEX - OXTRANS, 2006-2008

Analiza biocompatibilitatii unor materiale nanostructurate cu destinatie in implantologie sau cu potential de utilizare in obtinerea unor straturi bioactive pentru realizarea de biosenzori (teste de viabilitate celulara, microscopie de imunofluorescenta si citometrie in flux).

CEEX/MATNANTECH – NANOCONTER, 2006-2008 (www.biochim.ro/ib/ceex.php)
PNII –CARTBIOTEH, 2008-2011
Dezvoltarea de biotehnologii bazate pe principii active cu actiune antiinflamatoare incluse in lipozomi.

Proiecte bilaterale
Brancusi 14775SL, 2007-2008, coordonat de ICSI, Mulhouse/Franta (Karine Anselme)
EcoNet 18849ZM, 2007-2008, coordonat de ENSIACET-INPT/Franta

Proiecte internationale
EUREKA-3033! BIONANOCOMPOSIT, 247E/10.10.2008, 2003-2009, coordonat de Institute of Inorganic Chemistry of the Riga Technical University, Letonia
Oral delivery of bioactives with polymeric nanoparticles: nanoparticle translocation, bioavailability of delivered active ingredient and particle bioreactivity, 2010 – 2014, coordonat de The Louisiana State University Agricultural Center (LSU AgCenter), Dr. C. Sabliov. Environmental Protection Agency-National Science Foundation-United States Department of Agricultural

Lucrari

Socol G, Macovei AM, Miroiu F, Stefan N, Duta L, Dorcioman G, Mihailescu IN, Petrescu SM, Stan GE, Marcov DA, Chiriac A, Poeata I, Materials science and engineering: B, vol.169 n.1-3 pp:159-168 (2010)
Sima LE, Stan GE, Morosanu CO, Melinescu A, Ianculescu A, Melinte R, Neamtu J, Petrescu SM, J Biomed Mater Res A, J Biomed Mater Res A. 95(4):1203-14, 2010.
Sima F, Ristoscu C, Caiteanu D, Stefan N, Mihailescu CN, Mihailescu IN, Prodan G, Ciupina V, Palcevskis E, Krastins J, Zalite I, Sima LE, Petrescu SM, J Biomed Mater Res B, DOI: 10.1002/jbm.b.31755, 2010.
Matei A, Zamfirescu M, Jipa F, Luculescu C, Dinescu M, Buruiana EC, Buruiana T, Sima LE, Petrescu SM, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH POWER LASER ABLATION 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1278, pp. 843-851, 2010.
Stan GE, Popescu AC, Mihailescu IN, Marcov DA, Mustata RC, Sima LE, Petrescu SM, Ianculescu A, Trusca R, Morosanu CO, Thin Solid Films, 518(21), 5955-5964, 2010.
György E, Sima F, Mihailescu IN, Smausz T, Hopp B, Predoi D, Sima LE, Petrescu SM, Materials Science and Engineering: C, 30(4), 537-541, 2010.
Roseanu A, Florian PE, Moisei M, Sima LE, Evans RW, Trif M, Biometals, 23(3), 485-92, 2010.
Miroiu FM, Socol G, Visan A, StefanN, Craciun D, Craciun V, Dorcioman G, Mihailescu IN, Sima LE, Petrescu SM, Andronie A, Stamatin I, Moga S, Ducu C, Materials Science and Engineering: B, 169(1-3), 151-158, 2010.
Trif M, Moisei M, Chelu F, Craciunescu O, Zarnescu O, Moldovan L, Nanostructuring and Nanocharacterisation (Series in Micro and Nanoenginnering) Ed. Academiei Romane, 257-271, 2010.
Kleps I, Ignat T, Miu M, Trif M, et al., J. Nanosci. Nanotechnol. 10, 2694–2700, 2010.
Sima LE, Filimon A, Piticescu RM, Chitanu GC, Suflet DM, Miroiu M, Socol G, Mihailescu IN, Neamtu J, Negroiu G, J Mater Sci: Mater Med, 20, no.11, 2305-2316, 2009.
Sima F, Ristoscu C, Stefan N, Dorcioman G, Mihailescu IN, Sima LE, Petrescu SM, Palcevskis E, Krastins J, Zalite I, Applied Surface Science, 255, 5312–5317, 2009.
Popescu AC, Sima F, Duta L, C. Popescu C, Mihailescu IN, Capitanu D, Mustata R, Sima LE, Petrescu SM, Janackovic D, Applied Surface Science, 255, 5486–5490, 2009.
György E, Sima F, Mihailescu IN, Smausz T, Megyeri G, Kékesi R, Hopp B, Zdrentu L, Petrescu SM, J Biomed Mater Res A., 89A, 1, 186-191, 2009.
Floroian L, Savu B, Stanciu G, Popescu AC, Sima F, Mihailescu IN, Mustata R, Sima LE, Petrescu SM, Tanaskovic D, Janackovic D, Applied Surface Science, 255(5), Part 2, 3056-3062, 2008.
Negroiu G, Piticescu RM, Chitanu GC, Mihailescu IN, Zdrentu L, Miroiu M, J Mater Sci: Mater Med, 19, 4, 1537-1544, 2008.
Piticescu RM, Chitanu GC, Meghea A, Gurginca M, Negroiu G, Popescu LM, Key Engineering Materials vol. 361-363, 387-390, 2008.
Melinescu A, Preda M, Sima LE, Petrescu SM, Teoreanu I, Revista Romana de material, 3(38), 233-236, 2008.
Trif M, Moldovan L, Moisei M, Craciunescu O, Zarnescu O, Micron, 39, 1042-1045, 2008.
Gyorgy E, Grigorescu S, Socol G, Mihailescu IN, Figueras A, Janackovic D, Dindune A, Kanepe Z, Palcevskis E, Zdrentu EL, Petrescu SM, Applied Surface Science, 253, 7981–7986, 2007.
Sima F, Socol G, Axente E, Mihailescu IN, Zdrentu L, Petrescu SM, Mayer I, Applied Surface Science, 254(4), 1155-1159, 2007.
Trif M, Moisei M, Roseanu A, Brock JH, Brewer JM, J. Liposome Research, 17, 237-248, 2007.
Trif M, Magdalena Moisei M, Roseanu A, Romanian Journal of Information Science and Technology, (ROMJIST), 10, 85-95, 2007.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departamentul Biologia Moleculara a Celulei, condus de dr. Stefana Petrescu, stefana[at]biochim[dot]ro, 02162239069/322
Rezultate si potential in domeniul 1.0 Cercetare fundamentala si subdomeniile 1.2.1. Medicina, 1.2.2. Stomatologie,
Potential pentru subdomeniul 1.2.3. Medicamente.


Departamentul Interactii Receptor-Ligand, condus de dr. Anca Roseanu, anca[dot]roseanu[at]biochim[dot]ro, 02162239069/318
Rezultate si potential in domeniul 1.0 Cercetare fundamentala si subdomeniul 1.2.1. Medicina,
Potential pentru subdomeniul 1.2.3. Medicamente.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

11 specialisti in biochimie si biologie celulara
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Institutia este dotata in prezent (http://www.biochim.ro/ib/facilities/facilities.php) cu echipamentele necesare studiilor de biocompatibilitate si deruleaza un proiect de fonduri structurale (PROCERA, http://www.biochim.ro/ib/projects/procera/procera.php) care va avea ca finalitate dotarea institutului cu aparate de ultima tehnologie, printre care:
Citometru in flux (analizor) (300 000 EUR)
Sortator de celule(350 000 EUR)
Microscop confocal (200 000 EUR)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Proiecte internationale (nefinantat) / Colaborare in cadrul Programului COST TD0802 2009-2013
Testarea unor structuri de dendrimeri pentru capacitatile de a fi utilizati ca:
-vectori de principii active anti tumorale (terapii antitumorale)
- cuplare cu agenti de contrast (imagistica si radiologie)
- vectori de principii active cu efect tisular regenerativ (medicina regenerativa)
Studii ale cailor si mecanismelor de endocitoza, trafic si localizare subcelulara ale unor structuri de glicodendrimeri (Colaborare cu Leibniz-Institute fur Polymerforschung Dresden, Germania).
Proiect national PNII 71-110 BIOSTIMP, 2007-2010, coordonat de UMF Iasi reprezentat de Prof. Dr. Ion Poeata si in care participam alaturi de INCDFM, INFLPR si UPB.
Testarea efectelor produse de acoperirea cu structuri multistrat bioactive a implanturilor cranio-spinale in culturi de osteoblaste in vitro asupra adeziunii, proliferarii si metabolismului celular si selectarea structurilor optime spre testare la pacienti umani.
Proiect national PNII 71-004 HINAMASENS, 2007-2010, coordonat de IMNR reprezentat de dr. Roxana Piticescu si in care participam alaturi de IMT, Institutul de Chimie Macromoleculara „PETRU PONI”, Institutul de Chimie din Timisoara, S.C. M E T A V - CERCETARE DEZVOLTARE S.A. si S I T E X 45 (http://www.hinamasens.imnr.ro/index.html).
Analiza biocompatibilitatii unor materiale nanostructurate cu potential de utilizare in obtinerea unor straturi bioactive pentru realizarea de biosenzori.
Proiect national PNII 71-111 FOTOPOL, 2007-2010, coordonat de INFLPR reprezentat de dr. Maria Dinescu si in care participam alaturi de Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni – IASI, UPB si SC INCERPLAST SA Bucuresti (http://ppam.inflpr.ro/FOTOPOL_ro.htm).
Testarea unor nanostructuri polimerice cu geometrie controlata pentru a fi utilizate ca suporturi pentru grefe dermale.
Studii ale adeziunii si organizarii celulelor din piele (fibroblaste, keratinocite, melanocite) pe structuri cu diferite geometrii si caracteristici topografice.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Compozitie farmaceutica pe baza de glicozaminoglicani pentru prevenirea si tratarea afectiunilor cartilajului articular. Autori: M. Trif (IB), M. Moisei (IB), L.Moldovan (INCDSB), O. Craciunescu (INCDSB), O. Zarnescu (UB); Nr. Brevet 122949/28.05.2010

Anticorpi policlonali anti-dopacromtautomeraza umana. Autori: G. Negroiu, A.Filimon, S. Ghenea, S.Zurac, F. Staniceanu, E-L. Sima, S.M. Petrescu; Nr. OSIM A/00246 din 19.03.2009
Produsul se utilizeaza in prezent in diagnosticul leziunilor melanocitice in cadrul lab de diagnostic al Spitatului Colentiana.
Produsul ar putea fi cuplat cu nanostructuri in vederea unei eventuale strategii de terapii tintite anti-melanom

Anticorpi policlonali anti tirozinza umana, inventatori G.Vasile, SM Petrescu, cerere brevet OSIM nr. 200800379.
Anticorpi policlonali anti -EDEM1, inventatori: M.Marin, S.Ghenea, SM Petrescu, cerere brevet OSIM 2010 00988
Anticorpi policlonali anti -EDEM2, inventatori: G.Chiritoiu, S.Ghenea, SM Petrescu cerere brevet OSIM 2010 00989
Anticorpi policlonali anti -EDEM3, inventatori: S.Ghenea, P.Alexandru, SM Petrescu cerere brevet OSIM 2010 00990
Data completarii: 2010-11-22 11:01:22
ID=49
Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane - ICT
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director Otilia COSTISOR
E-mail: ocostisor[at]acad-icht[dot]tm[dot]edu[dot]ro
Tel: 0256-491818
Fax: 0256-491824
Adresa: Bv. Mihai Viteazul nr.24, 300223 Timisoara
Web: http://acad-icht.tm.edu.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Programe Europene:
1. Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT). Recyclability of components, Eugenia Fagadar-Cosma
2. COST CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) member in Managerial Committee, 2009-12, Otilia Costisor;
3. Contract RII3-026145/15.12.2008, EC FP6 Research Infrastructure Action - III, „1H-NMR metabolomic profiling of serum from obese adult female subjects infected by Chlamydophila pneumoniae”, Dr. Luc Nagels (University of Antwerpen), Eugenia Fagadar-Cosma(ICT);
4. Proiect IUPAC, 2007-035-1-300/07/08, “Translation in Romanian and dissemination of a monograph for universities and secondary schools on ”, Director proiect: Aurelia Pascariu;
COPBIL:
1. România-Africa de Sud, , “Polimeri organici ai acidului vinilfosfonic utilizaţi ca schimbători de ioni în cromatografie”; 94/08/09/10, Lavinia Macarie
2. România- China, “ Prepararea rasinilor chelate continand fosfor si aplicatiile lor in protectia mediului si hidrometalurgie”,192/09, Adriana Popa
3. Romania-Bulgaria, “Evaluation of antitumor and antiviral activities of newly coordination compounds of bile acids, Schiff and Mannich type bases with 3d metal ions; 43/08/09, Otilia Costisor;
-PN II Parteneriate:
◙ PORFSENS, Senzori si microsenzori bazati pe porfirine pentru analiza compusilor farmaceutici, a compusilor de importanta clinica si a alimentelor, D1 10055/07-10; Eugenia Fagadar-Cosma;
◙ HINAMASENS, Materiale hibride nanostructurate pentru senzori cu potential de utilizare in terapie si diagnostic 71-004/07, Nicoleta Plesu;
◙ MICROCER Tehnologii inovative de obtinere prin pulverizare termica a microstraturilor compozite de tip cermet anticorozive si antiuzare, 71-050/07-10, Cecilia Savii;
CEEX MATNANTECH coordonator :
● NANOBIOMED, Nanomateriale cu porozitate controlată şi proprietăţi magnetice şi optice dirijate, obţinute prin metoda sol-gel şi sonosinteză, cu potenţial aplicativ în protecţia mediului, biologie şi medicină , 38/05/07, Cecilia Savii;
● MAVOPTEL, Nanocompozite multifunctionale pe baza de arhitecturi supramoleculare cu proprietati optoelectronice, fotochimice, electrochimice si biologice-precursori pentru materiale avansate 48/06/09, Otilia Costisor; Eugenia Fagadar-Cosma
● ORG-INORGHYBRID, Hibrizi organici-anorganici cu proprietati speciale pe baza de compusi organofosforici, 82/06-09, Gheorghe Ilia;
CEEX partener
■De la combinatii complexe multimetalice moleculare si supramoleculare catre noi materiale magnetice, 05-D11-17/05-08, Otilia Costisor;
■ Reţea de servicii ştiinţifice de structurare şi caracterizare la scara nanometrică, cu aplicaţii în dezvoltarea de tehnologii convergente - 6111/05-08, Cecilia Savii
■ Metode neconvenţionale de sinteză a compuşilor oxidici-elaborarea bazelor teoretice şi aplicaţii în sinteza unor materiale cu proprietăţi dirijate, 51/06-08, Cecilia Savii;
■Centrul virtual pentru tehnologii integrate cu aplicaţii ale energiei electroultraacustice în ingineria materialelor avansate, 265/06-07, Cecilia Savii;
■Nanomateriale UV fotoreticulabile, multifuncţionale cu proprietăţi speciale, pentru aplicaţii decorative şi dentare, 87/06-08, Lavinia Macarie;
Granturi ale Academiei Romane
◘Bazele Mannich – liganzi de preorganizare pentru combinatii complexe cu relevanta biologica si precursori pentru arhitecturi supramoleculare, 47/05/07, Otilia Costisor;
◘Proiectarea structurii cristaline şi magnetice a fazei rare ε-Fe2O3 din nanocompozite obţinute prin sinteza sol-gel;53/05/07, Mihaela Popovici;
◘Catalizatori hibrizi cu specii metalice oxo(peroxo) obţinuţi prin funcţionalizarea silicei mezostructurate utilizaţi în oxidarea selectivă a hidrocarburilor nesaturate, 46/05-07, V.Pârvulescu (ICFB), Adriana Popa(ICT)
Granturi CNCSIS,
- Optimizarea proprietăţilor de emisie ale unor luminofori wilemitici nanostructurati activaţi cu Mn (II) derivaţi din sol-gel prin utilizarea unor surse alternative de energie, câmpul ultrasonor, 71/06-07; director, Corina Stefania Enache;
- Heteropoliacizi nano-structuraţi depuşi pe site moleculare mezoporoase cu aplicaţii în cataliză, 78GR /07, Alexandru Popa;
- Evaluarea proprietăţilor de degradabilitate şi inflamabilitate a poli(fosfoesterilor) şi utilizarea lor în formulare de materiale bioactive. GR 102/07-08, Smaranda Iliescu
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Sectia Chimie Anorganica- Compuşi anorganici şi hibrizi cu relevanţă în ştiinţa materialelor nanostructurate, precursori pentru materiale avansate, Coordonator program dr. ing. Cecilia Savii, CS I, adresa de e-mail: cecilias[at]acad-icht[dot]tm[dot]edu[dot]ro; telefon: 0256491818; rezultate in domenii:1.0; 1.2( 1.2.1.1.2.3.); 1.3.(1.3.3.); 1.5.(1.5.1.)1.6 (1.6.2,1.6.3) potential pentru domenii: 1.1.,1.2, 1.3, 1.6, 1.8
Sectia Chimie Organica – Compuşi organici şi hetero-organici cu N, P, O, S şi F. Elaborarea de micro şi nanomateriale cu proprietăţi speciale, Coordonator program, dr. ing. Eugenia Fagadar-Cosma, CS I; adresa de e-mail: efagadar[at]yahoo[dot]com
telefon: 0256491818; rezultate in domenii: 1.1., 1.2.(1.2.1. si 1.2.3); 1.3.(1.3.3.); 1.5.(1.5.1. si 1.5.3.); 1.6. (1.6.3.); potential pentru domenii: 1.1.(1.1.2.); 1.2. (1.2.5.); 1.3 (1.3.1.); 1.5. (1.5.2.); 1.8; 1.9
Sectia Chimie Computationala- Proiectarea moleculară asistată de calculator, Coordonator program, Prof. Dr. Zeno Simon (membru corespondent al Academiei Române), dr. Liliana Pacureanu, lilypac_99[at]yahoo[dot]com, tel. 0256-491818, domeniul 1.0.;1.2 (1.2.3)
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Structura resursei umane: CS I: 9(9); CS II: 4(4); CS III:10(8); CS:16(9) si AsC:18; Total cercetatori 57 din care 39 atestati, 30 doctori si 18 doctoranzi. Formatia de baza a cercetatorilor: chimist si inginer chimist.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

- Laborator de sinteza si investigatii primare, precursori si nanomateriale mezoporoase, magnetice si luminescente (2007) (activator ultrasunete – sonotroda-SONICS 750W; echipament uscare supercritica (CO2); cuptoare calcinare 1000 si1600oC cu regim termic si atmosfera controlate; etuve (aer si vid) programabile; aparat BET Quantachrome (30.000 euro), Spectrofluorimetru Perkin Elmer (30.000 euro));
- Laborator de sinteza organica si caracterizare: (Spectrofotometru UV-VIS dublu fascicol, model V-650, 2007 (25000 Eu); Spectrofotometru FT/IR-4200 JASCO, 2007 (40000 Eu); Spectrometru de masa Esquire 6000, 2007 (110000 Eu); Potentiostat-galvanostat Autolab 302N, 2007 (25000 Eu));
- Laborator Chimie Computationala : Calculator IBM multiprocesor 8 procesoare Xenon Quad-Core X5450 3.0 GHz/1333MHz/12MB L2 2*512 MB memoria cache.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

COOPERARI INTERNATIONALE
Relatii interacademice
-Institutul de Chimie Anorganică, Academia Ceha de Ştiinţe/CEHIA
-Inst. de Compusi Macromoleculari, Academia de Stiinte a Rusiei, RUSIA
-Universitatea din Novi Sad, Univ. Belgrad,Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte / SERBIA
-Universitatea Attila Josef, Szeged, Academia Ungară de Ştiinţe, BNC-Academia Ungară
-Institutul de Patologie şi Parazitologie /Academia Bulgară de Ştiinţe BULGARIA
-Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Prof. A. E. Simonov
Universitati din strainatate.
Universitatea Tehnica Viena, Austria; Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova; Universitatea din Köln, Germania; Universitatea din Braunschweig, Germania;
Universitatea din Leipzig; Universitatea din Torino, Italia; Univ. din Creta, Grecia;
Universitatea din Hull, Marea Britanie; Universitatea Karl-Franzens Universität, Graz, Austria; Universitatea Nicolaus Copernicus Bydgoszcz, Polonia; Universitatea din Kiev, Ucraina, Universitatea Mexico School of Medicine, Albuquerque, SUA
COOPERARI NATIONALE
Universitatea din Bucuresti; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea "Politehnica" din Timişoara; Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara; Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, Timisoara; Institutul National C-D Microtehnologii Bucuaresti; Institutul de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu”, Bucuresti; Institutul de Biochimie al Academiei Romane, Bucuresti; Institutul National C-D Pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj; Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi; INCD pentru Electrochimie si MaterieCondensata-Timisoara; METAV-Cercetare Dezvoltare SA Bucuresti
IMM-uri : SC Sitex 45 SRL Bucuresti
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora


-Brevet RO.: Senzori stocastici pentru determinarea acidului ascorbic si procedeu de realizare a acestora, Nr. 123101, 29.10.2010 Van Staden Raluca -Ioana, Fagadar-Cosma Eugenia-Lenuta
-Cerere brevet de inventie: Procedeu de realizare a unui senzor potentiometric pe baza de ionofor porfirinic cu selectivitate inalta pentru argint
A/00364/2008, Eugenia Fagadar-Cosma, Dana Vlascici, Elena Maria Pica, Otilia Costisor, Viorica Cosma, Liliana Olenic, Otilia Bizerea
-Cerere brevet de inventie: Senzor potentiometric nitrit-selectiv, A/00190/23.03.2006, Dana Vlascici, Elena Maria Pica, Eugenia Fagadar-Cosma, Otilia Bizerea, Otilia Costisor, Viorica Cosma

Data completarii: 2010-11-22 10:44:03
ID=47
Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie SRL - CITST
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Director General Bogdan Cramariuc
E-mail: bogdan[dot]cramariuc[at]citst[dot]ro
Tel: 0724631804
Fax: 0040213147249
Adresa: Str. Av. Radu Beller, Nr 25, sector 1, Bucuresti
Web: www.citst.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

S-a realizat, in premiera pe plan national, dezvoltarea tehnologiei de electrofilare care permite obtinerea electrostatica a nano-fibrelor (ELECTROSPIN 2007 - 2010, Programul 4, Directia 7). Sistemul dezvoltat are la baza un design modular prin care se urmareste realizarea unui control automat al parametrilor de functionare. Printre utilizarile nanofibrelor obtinute prin electrofilare se pot enumera materiale de filtrare, membrane pentru eliberarea subtantelor medicamentoase, materiale catelitice, organe artificiale etc. Rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost prezentate in carti, articole si conferinte iar proiectul a obtinut 3 premii de excelenta la Saloane de inventica.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Nucleul colectivului de cercetare este al CITST este prezentat in sectiunea 4.2 iar datele de contact sunt cele de la Sectiunea 1 de identicare a institutiei.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Colectivul de cercetare al CITST cuprinde 2 ingineri IT si 1 inginer chimist.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Instalatie de electrofilare cu design modular si control semi-automat. In prezent se lucreaza la dezvolatrea controlului complet automatizat al parametrilor de proces.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Universitatea Tehnica \"GHEORGHE ASACHI\" din IAŞI
S.C. Centrul de Competenta in Electrostatica si Electrotehnologii SRL, Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pt Textile si Pielarie, Bucuresti
Institutul National de Inventica Iasi
Tampere University of Technology, Finlanda
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie – Valea Călugărească
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

B. Cramariuc, L.R. Manea, I.G. Lupu, O. Cramariuc, R. Cramariuc, Echipament de obtinere a nanofibrelor prin sistem computerizat de electrofilare – Cerere de brevet înregistrata OSIM nr. A/00492/08.06.2010
L. R. Manea, B. Cramariuc, I.G. Lupu, O. Cramariuc, R. Cramariuc, Tehnologie de obtinere a nanofibrelor prin sistem computerizat de electrofilare – Cerere de brevet înregistrata OSIM nr. A/00493/08.06.2010
Data completarii: 2010-11-21 23:33:58
ID=46
CHEMSPEED - CHEMSPEED
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Director de cercetare Mariana Pătraşcu
E-mail: marianapat29[at]hotmail[dot]com
Tel: 0744429921
Fax: 0213124557
Adresa: Str. Garii de Nord nr. 2 bl. C, sc. 3, ap 81, sector 1, bucuresti
Web: www.chemspeed.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

- in cadrul firmei au fost dezvoltate si inregistrate 5 brevete de inventie, dintre care 3 dintre ele sunt cesionate catre alte firme de productie si servicii care le aplica.
- partener în PN II, sectiunea NANODEP, Contract de finantare nr. 72514/2008.
- a dezvoltat relatii de cercetare cu universitati din tara si strainatate
- a dezvoltat parteneriate cu firme cu activitati de cercetare - dezvoltare din UE
- a contractat servicii de cercetare cu institutii private si publice din tara
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laborator de cercetare dezvoltare cu potential pentru dezvoltare in domeniul nanotehnologiilor
Mariana Patrascu
marianapat29[at]hotmail[dot]com
0744429921
Sectiunea 4.2
Resurse umane

in curs de dezvoltare
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

in curs de dezvoltare
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

in curs de aplicare
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

in faza de studiu
Data completarii: 2010-11-19 13:02:41
ID=45
Universitatea Politehnica din Bucuresti-Grupul de cercetare pentru materiale polimerice avansate - UPB-MPA
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Group leader Horia Iovu
E-mail: iovu[at]tsocm[dot]pub[dot]ro
Tel: 0214023922
Fax: 0214023844
Adresa: Calea Victoriei 149, Sector 1, Cod 010072, Bucuresti
Web: www.tsocm.pub.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Rezultate cu vizibilitate internationala (selectie)

1. S.A.Gârea, H. Iovu, A. Nicolescu, C. Deleanu, Thermal polymerization of benzoxazine monomers followed by GPC, FTIR and DETA, Polymer Testing, 26 (2), 162-171, 2007.
2. S.A. Gârea, H. Iovu, S.Stoleriu, G. Voicu, “Synthesis and characterization of new nanocomposites based on epoxy resins and organophilic clays”, Polymer International, 56 (9), 1106-1114, 2007.
3.A. Lungu, I.C.Stancu, E. Rusen, B. Marculescu, H. Iovu, Studies concerning the chemical immobilization of dendrimers on macroporous polymer matrix, Journal of Optoelectronic and Advanced Materials, 9 (11), 3454-3458, 2007.
4.S.A. Garea, H. Iovu, A. Bulearca, New organophilic agents of montmorillonite used as reinforcing agent in epoxy nanocomposites, Polymer Testing, 27, 100-113, 2008.
5.S. A. Garea, H. Iovu, A. Nicolescu, C. Deleanu, A new strategy for polybenzoxazine-montmorillonite nanocomposites synthesis, Polymer Testing, 28 (3), 338-347, 2009.
6.N. M. Sulca, A. Lungu, S. A. Garea, H. Iovu, Monitoring the synthesis of new polymer nanocomposites based on different polyhedral oligomeric silsesquioxanes using Raman spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy, 40, 2009, 1634-1640.
7. C.M.Petrea, C. Andronescu, A.M.Pandele,S.A.Garea, H. Iovu, Epoxy-based nanocomposites with amine modified single walled carbon nanotubes, e-Polymers, 020, 2010, 1-10.
8. M. Teodorescu, P. O. Stanescu, H. Iovu, C. Draghici, Free radical polymerization of vinyl acetate in the presence of liquid polysulfides, Reactive & Functional Polymers, 70 (2010), 419-425.
9. F. Constantin, S.A.Garea, T. Sandu, H. Iovu, Characterization of novel epoxy composites based on hybrid inorganic/organic polyhedral oligomeric silsesquioxane, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 15:2, 2010, 119-128.
Rezultate in PNII (selectie)

1.Procesare fotonica de biopolimeri, CNMP
2. Dezvoltarea infrastructurii Laboratorului de Materiale Polimerice Avansate pentru caracterizarea nanocompozitelor, CNMP
3. Noi nanocompozite polimerice cu rezistenta ridicata la foc destinate industriei aeronautice, CNMP
4. Cresterea agrodisponibilitatii fertilizantilor minerali si diminuarea reziduurilor din lantul alimentar prin microincapsularea lor in structuri polimere, ANCS
5. Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate, cu proprietati piezoelectrice, de cristale lichide, electrice si magnetice, utilizate in bioinginerie - BIOMATCOL, CNMP
6. Materiale performante pe bazã de polimeri modificati chimic si / sau nanostructurati pentru industrie si aplicatii medicale, AMCSIT
7. Proiect platforma Micro si nanomateriale - UEFISCSU -membru al plaformei Micro si nanomateriale
Numeroase proiecte de colaborare bilaterala cu firme mici din industrie
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Grupul de cercetare Materiale Polimerice Avansate cuprinde urmatoarele laboratoare:
1. Laboratorul de sinteza materiale polimerice
2. Laboratorul de caracterizare spectrala avansata a materialelor polimerice
3. Laboratorul de caracterizare termica avansata a materialelor polimerice
4. laboratorul de caracterizare fizico-mecanica a materialelor polimerice - cu partea de laborator de incercari mecanice- acreditat RENAR
Toate laboratoarele sunt coordonate de Prof.dr.ing. Horia Iovu
Tel. 0214023922
E-mail: iovu[at]tsocm[dot]pub[dot]ro
Sectiunea 4.2
Resurse umane

12 specialisti toti cu pregatire de inginer chimist in specializarea Stiinta si Ingineria polimerilor, din care 2 profesori universitari conducatori de doctorat Grupul include 6 doctoranzi si 2 cercetatori postdoc.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Gel-permeation chromatograph (45000 Euro)
Dynamic-mechanical analyzer (48000 Euro)\
Dielectrical-thermal analyzer (50000 Euro)
Mass spectrometer (50000 Euro)
Thermogravimetrical analyzer (75000 Euro)
Dynamic Scanning Calorimeter (35000 Euro)
Dispersive Raman spectrometer (7000 Euro)
FT Raman spectrometer (40000)
FTIR spectrometer (40000)
DSC-FTIR-RAMAN line analyzer (120000)
X-Ray photoelectron spectrometer (400000)
Tensile strength. Compression and impact strength - Triton (90000)

Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

ICECHIM Bucuresti
Institutul Petru Poni
Universitatea Babes-Bolyai
multe altele..
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Biopolymeric composition and process for obtaining the same as film, based on colagen hydrolyzed, which consists in that it comprises collagen hydrolyzed and monosodium phosphate ,colagen hydrolyzed and polyvinyl alcohol, RO122282-B1, 2009.
Magnetic nanocomposite material and process for preparing the same by using of biocompatible polymer and ferrous oxalate, RO 122439-B1, 2009.
Data completarii: 2010-11-18 19:02:49
ID=44
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Lucian Pintilie
E-mail: pintilie[at]infim[dot]ro
Tel: 0213690185
Fax: 0213690177
Adresa: str. Atomistilor 105 bis, Magurele, jud. Ilfov, 077125, Romania
Web: www.infim.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.2 Industrie petrochimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

30/2007/
Nano-baghete dopate cu coloranti, potentiale medii pentru nano-laseri tunabili
Nanobaghete cristaline dopate cu coloranti care sa poata fi folosite cu succes ca medii laser
39/2007/
Proprietatile optice si electrochimice ale nanocompozitelor nanotub de carbon/polioxometalati/polimeri conductori
Materiale hibride de tip polimer conductor/polioxometalati/nanotuburi de carbon, cu aplicatii in domeniul stocarii energiei si senzori electrochimici
41/2007/
Procese optice neliniare si de racire cuantica vibrationala pe nanostructuri excitate rezonant
Materiale compozite bazate pe nanotuburi de carbon si polimeri izolatori (polistirenul) sau conductori(poli bitiofenul si poli 3,4-etilendioxi tiofen)
523/2008/
Confinarea cuantica in rezonanta paramagnetica electronica a ionilor de tranzitie in nanomateriale cu banda interzisa larga
Procedeu original de preparare de nanocristale luminiscente de sulfura de zinc de inalta calitate de mici dimensiuni(2-4 nm si cristanilitate ridicata)
555/2008/
Efectul stratului de blocare de oxid de mangan asupra caracteristicilor unui fotoelectrod de oxid de zinc nanostructurat
Fire submicronice de ZnO care au fost ulterior nanostructurate intr-un proces electrochimic
471/2008/
Transport electric in sisteme Ge-Si-O cu dimensionalitate redusa: experiment si modelare
-straturi nanostructurate din sistemul GeSiO, cu nanodoturi de Geimersate in matrice amorfa de SiO2; - straturi nanostructurate din nanofire de Si ingropate in SiO2; - straturi nanocristaline (formate din nanodoturi) din sistemul SiGe
11-060/2007/
Fotodetectori bazati pe nanofire multisegment
Peoducerea in premiera mondiala unor nanodiode si fotonanodiode sub forma de nanofir
11-061/2007/
Procesarea laser a filmelor subtiri oxidice nanostructurate pentru electronica transparenta si conventionala
S-au realizat filme subtiri sol-gel de HfO2 ( high k) cu grosimea de 20-30 nm, densificate laser
11-073/2007/
Nanostructuri amorfe fotonice pentru optoelectronica.
Crearea de nanostructuri fotonice bidimensionale pe sticla calcogenica cu laser in femtosecunde (cerere de brevet)
71-031/2007/
Nanocompozite ceramice performate pentru o noua generatie 4 de celule de combustie cu electrolit solid, de temperatura medie
S-a obtinut un model experimental pentru masurarea proprietatilor de material(electrice si mecanice): anod/electrolit/catod
71-032/2007/
Valve de spin: de la metode combinatorii de procesare la proprietati performante
Sisteme nanodimensionale tip valve de spin multistrat, cu zone active constand din paturi conductoare (grosimi de 3-5 nm) respectiv izolatoare (paturi de 2 nm) prinse intre doua paturi feromagnetice (grosimi de 5-7 nm)
71-097/2007/
Nanoparticule de oxid de fier biocompatibile obtinute prin coprecipitare
S-au obtinut nanoparticule superparamagnetice de oxid de fier acoperite cu polizaharide atat sub forma de pulbere cat si sub forma de fluid.
62-081/2008/
Biomateriale pentru aplicatii in terapia umana, bazate pe lipide autoasamblate in prezenta nanotuburilor de carbon si a polimerilor conductori
Nanotub de carbon individualizate in prezenta 1-stearoil-2-hidroxi-sn-glicero-3-fosfocolina; Metoda de purificare a nanotuburilor de carbon cu un singur perete
72-182/2008/
Materiale hibride bazate pe nanotuburi de carbon,heteropoliacizi si polimeri
conductori pentru aplicatii in domeniul stocarii energiei
Nanotuburi de carbon cu un singur perete functionalizate cu heteropolianioni
12-129/2008/
Nanostructuri self-asamblate cu arhitecturi hibride si aplicatiile lor in tehnologii
bazate pe manipularea spinilor
Nanoparticule magnetice de tip core-shell, regulat dispuse pe substrate
72-151/2008/
Nanoparticule magnetice functionalizate pentru biosensori
Nanoparticule magnetice in matrice silicatica, cu dimensi-uni cuprinse in domeniul 25-90 nm
11-009/2007/
Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru cpomunicatii si monitorizarea mediului
Structuri de nanotuburi de carbon multistrat imersate in matrice oxidica
18/2010/
Nanostructuri semiconductoare cu morfologie controlata obtinute prin metoda sablon
Cristale coloidale folosite ca sabloane in depuneri chimice prin asamblarea unor particule sferice polimerice
SCOPES 2006-2008
Doped ZnO nanowires
SCOPES 2009-2011
Functional nanowires
NMP-3-CT-2005-515767-Magmanet
Molecular Approach to Nanomagnets and Multifunctional Materials
Magneti moleculari, nanomagneti si valve de spin
NATO Science for Peace and Security Programme Switchable Colloids, EAP.RIG.98273
Changing Thermally the Optical Contrast of Nanoparticles
FP7-NMP-2009-Large-3, GA no. 246102-IFOX
nanostructuri multiferoice, straturi ultra-subtiri feroelectrice si multiferoice
Cooperari bilaterale
Institute des Materiaux Jean Rouxel, Nantes, France
Composites and hybrids materials based on conjugated polymers and carbon nanotubes
University of Bordeaux I, France
Magnesium based nanocomposites for hydrogen storage and Fe oxide colloids
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laboratorul pentru materiale si structuri multifunctionale
Dr. Ionut Enculescu, encu[at]infim[dot]ro, 0213690170
1.0-rezultate
1.1.1-rezultate
1.1.2-rezultate
1.2.1-rezultate
1.2.4-potential
1.2.5-potential
1.2.7-potential
1.3.1-potential
1.5.2-rezultate
1.6.2-rezultate
1.6.3-rezultate
1.7-potential
1.8-potential
1.11-rezultate
Laboratorul de magnetism si supraconductibilitate
Dr. Victor Kuncser, kuncser[at]infim[dot]ro, 0213690170
1.0-rezultate
1.1.1-rezultate
1.2.1-rezultate
1.4-rezultate
1.5.3-rezultate
1.6.1-rezultate
1.6.2-rezultate
1.7.2-rezultate
1.9-potential
Laboratorul pentru fizica materiei condensate la scala nanometrica
Dr. Cristian Mihail Teodorescu, teodorescu[at]infim[dot]ro, 0213690170
1.0-rezultate
1.1.1-rezultate
1.1.2-rezultate
1.2.1-rezultate
1.2.2-potential
1.2.3-potential
1.2.6-potential
1.3.3-rezultate
1.4-rezultate
1.8-rezultate
1.9-potential
1.10-potential
Laboratorul pentru procese optice in materiale nanostructurate
dr. Mihaela Baibarac, barac[at]infim[dot]ro, 0213690179
1.0-rezultate
1.1.1-rezultate
1.1.2-rezultate
1.2.3-potential
1.2.4-potential
1.2.6-potential
1.3.1-potential
1.3.2-potential
1.5.1-rezultate
1.5.2-rezultate
1.5.3-rezultate
1.5.4-potential
1.6.3-rezultate
1.8-potential
1.9-potential
Laboratorul de structuri atomice si defecte in materiale avansate
Dr. Corneliu Ghica, cghica[at]infim[dot]ro, 0213690170
1.0-rezultate
1.1.1-rezultate
1.1.2-rezultate
1.3.1-potential
1.3.3-rezultate
1.4-rezultate
1.6.1-rezultate
1.7.1-potential
1.8-rezultate
Sectiunea 4.2
Resurse umane

In momentul de fata in institut estimam ca sunt cel putin 82 de persoane cu studii superioare avand preocupari in domeniul nanotehnologiilor. 34 sunt CS1; 9 sunt CS2; 13 sunt CS3; 14 sunt CS; 12 sunt ACS din cele 82 de persoane 72 sunt fizicieni iar 10 sunt chimisti
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

6 laboratoare de chimie pentru prepararea nano-obiectelor, nanomaterialelor si nanopulberilor prin metode chimice si electrochimice (valoarea estimata pentru un laborator este de cel putin 50.000 EUR)
instalatii pentru depuneri de straturi subtiri si nano-obiecte prin diferite metode fizico-chimice: pulverizare in RF (500.000 EUR) cu posibilitati de analiza prin spectroscopie Auger, LEED si elipsometrie; epitaxie in fascicol molecular (MBE)(500.000 EUR) cu posibilitati de analiza prin RHEED si spectroscopie de masa; depunere prin ablatie in fascicol laser pulsat (PLD)(380.000 EUR) cu posibilitati de analiza prin RHEED
alte instalatii pentru prepararea de nanopulberi si nanomateriale: sinteza hidro si solvotermala (valoare echipamente aproximativ 40.000 EUR); uscare ultra-rapida (100.000 EUR); sinteza in arc electric (30.000 EUR)
cluster complex pentru studii de fizica suprafetelor si interfetelor, care contine XPS, STM, ARUPS, SARPES (valoare totala de circa 1.000.000 EUR)
microscop PEEM-LEEM (850.000 EUR)
microscop SEM cu catodoluminiscenta (300.000 EUR)
microscop AFM-PFM (100.000 EUR)
microscop SNOM si spectrometru de fluorescenta (500.000 EUR)
microscop Raman cu 4 lungimi de unda (260.000 EUR)
nanolitografie (200.000 EUR)
sistem dual beam FIB-SEM (450.000 EUR)
microscop TEM cu posibilitate de analiza EDS (200.000 EUR)
microscop TEM de inalta rezolutie cu mod de lucru STEM, analiza EDS si EELS (2.300.000 EUR)
laborator spectroscopie RES (1.500.000 EUR)
diverse alte spectrometre (FTIR, luminiscenta, UV-Vis-NIR)(valori peste 50.000 EUR fiecare)
2 echipamente VSM pentru masurarea proprietatilor magnetice (500.000 EUR)
2 lanturi de masura pentru proprietati electrice si fotoelectrice (fiecare in valoare de circa 150.000 EUR)
sistem PPMS (600.000 EUR)
magnetometru SQUID (300.000 EUR)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutii partenere din tara:
Universitatea Politehnica Bucuresti,
Universitatea din Bucuresti,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi,
Universitatea Babes Bolyay din Cluj ,
Universitatea Tehnica din Iasi,
Universitatea de Medicina si Farmacie Bucuresti,
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca,
Universitatea de Vest Oradea,
Universitatea Ovidius Constanta,
Universitatea Transilvania Brasov,
Universitatea Craiova,
INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei,
IFIN-HH,
INMR,
ICPE-CA,
IFT Iasi,
ITIM Cluj,
ICSI Rm. Valcea,
INCEMC Timisoara,
INCD Microtehnologie, INCD Fizica Nucleara,
INCD Optoelectronica,
Institutul de Chimie Fizica,
Institutul Petru Poni,
METAV Cercetare,
Honeywell Romania

Parteneri din strainatate:
Gesellschaft fur Schwerionenforschung mbH (GSI) , Darmstadt, Germany;
Leibniz Institute for Catalysis at the University of Rostock, Rostock, Germany;
Institute of Materials Research and Testing BAM Berlin, Germany;
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany;
Max-Planck Institut fur Metallforschung, Stuttgart, Germany;
Max-Planck Institut fur MikrostrukturPhysik Halle, Germany;
Institut for Crystal Growth Berlin, Germany;
Institut for Electronic Materials Technology, Warsaw, Poland;
DESY Laboratory, Germany;
CERN, Geneve, Switzerland;
Institut de Materiaux de Nantes (IMN), France;
Istituto de Struttura della Materia, Roma, Italy
Interuniversity Center for Microelectronics (IMEC), Leuven, Belgium;
IPCF-CNR Pisa, Italy;
Instituto de Ciencia de Materiales Madrid, Spain;
Istituto Ceramica y Vidrio, Madrid, Spain;
Jozef Stefan Institute, Ljubliana, Slovenia;
Institute of Physics of the Czech Academy, Prague, Czech Republic;
The Racah Institute of the Hebrew University Jerusalem, Israel;
JINR, Dubna, Russia;
Beijing Electron Positron Collider (BEPC) National Laboratory, China;
Ioffe Institute, St. Petersburg, Russia
University of Ulm,Germany;
Inst. fuer Theoretische Physik, Univ.Koeln, Germany;
University of Bayreuth, Bayreuth, Germany;
Martin Luther University Halle, Germany;
University of Rostock, Germany;
University “Claude Bernard”, LPMCN Lyon, France;
Universite Cergy-Pontoise, France;
University of Antwerp (UIA), Belgium;
Limburgs Universitair Centrum (LUC), Diepenbeeck, Belgium;
University of Florence, Italy;
Technical University of Lisabona – Portugal;
Universidad do Minho, Braga, Portugal;
Universidar Aveiro, Portugal;
University of Hamburg, Institut fur Experimental Physik, Germany;
Aristoteles University, Thessaloniki, Greece:
University-Bilkent, Ankara, Turkey;
University of Sabanci, Istanbul, Turkey;
Bilkent University, Ankara, Turkey;
University of Rejkyavik, Island;
University of Oslo, Norway;
Bar Ilan University, Ramat Gun, Israel;
Duquesne University Physics Department, Pittsburgh PA, USA;
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Method, cell and set-up to determine the optical birefringence of liquid crystals as function of the temperature (in Romanian)
Patent Romania 122061/28.11.2008
Compozite pe baza de Fe-Cu pentru magneti permanenti anizotropi si procedeu de obtinere a acestora (in Romanian)
Patent Romania 122570/ 28.08.2009
Data completarii: 2010-11-18 16:12:08
ID=43
SC OPTOELECTRONICA-2001 SA -
- CDSA - societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare
Contact: DIRECTOR GENERAL TEODOR NECSOIU
E-mail: tnecsoiu[at]optoel[dot]com
Tel: 0214574498
Fax: 0214574204
Adresa: Str. Atomistilor 409, Magurele 077125, jud. Ilfov
Web: www.optoel.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Ctr.86/2005: “Tehnologii avansate privind posibilitati de realizare a elementelor submicronice prin metode litografice (SUBLITO)” CEEX- programul RELANSIN – realizare prin metode interferentiale a unei retele cu pasul de 1000nm, ceea ce inseamna ca s-au putut realiza trasaturi/linii submicronice, si totodata a fost pusa la punct tehnologia de determinare a pasului retelelor obtinute, folosind un montaj cu autocolimator si goniometru utilizand ca sursa de radiatie laserul.
Ctr.93/2007: « Realizarea elementelor microoptice prin dezvoltarea unor tehnologii moderne – RELMIC” INOVARE– realizare tehnologie si implementare in linia pilot de realizare elemente microoptice din dotarea societatii, au fost deasemenea realizate produse competitive dintre care putem specifica: microretele de lentile sau de lentile unice, reticule, griduri si mire.
Ctr.1/2007: “TEHNOLOGII AVANSATE DE SECURIZARE A MARCILOR HOLOGRAFICE (TAS-MH) » INOVARE - a fost pusa la punct o tehnologie de securizare a marcilor holografice, tehnologie ce va permite includerea in holograme, inca de la etapa de proiectare a unor elemente de securizare complexe
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departament Fizica Radiatiei UV-VIS-IR-ing. fiz. Dobrescu Gabriel
Colectiv Inginerie Constructiva si Tehnologica- ing. Comanescu Brindus
Departament de productie- Dan Ion
Laborator de testare a radiatiei laser
Laborator de incercari optice

Sectiunea 4.2
Resurse umane

6 cercetatori, dintre care 3 ingineri electronisti, 2 fizicieni si 1 inginer mecanica fina
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Echipament de expunere cu fascicul laser-Kinemax;
Echipament de litografie cu fascicul de electroni-ZBA 20
Microscop Olympus CX 41;
Microscop Leica MZ12.5;
Spectrofotometru JASCO V-570
Microscop Infrarosu- JASCO IRT-3000;
Microscop JASCO-FT/IR-6200
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Universitatea Politehnica Bucuresti
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanica Fina – INCDMF
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INCDFLPR
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

A/01057 - “PROCEDEU DE CORODARE A ELEMENTELOR NANOMETRICE IN VAPORI COROZIVI“
A/01056 - “PROCEDEU DE REALIZARE A UNOR FUNDALURI CU DIFERITE NIVELE DE ADANCIME PENTRU MARCA HOLOGRAFICA INALT SECURIZATA”
Data completarii: 2010-11-17 13:29:11
ID=42
Centrul International de Biodinamica - CIB
- ALT - alte forme
Contact: Director Eugen GHEORGHIU
E-mail: egheorghiu[at]biodyn[dot]ro
Tel: 0213104354
Fax: 0213104361
Adresa: 1B Intrarea Portocalelor, 060101 Bucuresti Sector 6
Web: www.biodyn.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

CIB desfasoara o intensa activitate de cercetare in biodinamica si biosenzoristica in stransa legatura cu domeniul nanostintelor si nanotehnologiei prin proiecte de cercetare nationale si internationale care includ: PC7 EU NMP3-SL-2008- 214107 Nanomagma, www.phantomsnet.net/Nanomagma/), PC6 CHARPAN (Charged Particle Nanotech- IP 515803), ROBIOS (Strengthening ROmanian Research and Training Capacities in BIOSensing and Related Areas- INCO-2004-ACC-RSTP -017464), sau PC5 AFRAMILK- Antifraud impedimetric and ultrasonic control system to detect fraud (adulteration) of milk GRD1-2000-25801. Dintre proiectele nationale in derulare, sau incheiate recent mentionam:
“IDEI” - CTR 120/2007 Cod ID: 844: “Modelarea microscopica a comportarii dielectrice a celulelor biologice si a heterostructurilor utilizand algoritmi eficienti de rezolvare a integralelor de suprafata”; BIOSADN 81-028/2007: “Dezvoltare de biosenzori bazati pe acizii nucleici pentru evaluarea si monitorizarea unor agenti toxici cu aplicatii in bioterorism”; DEMENTJUNCTION 41-013 /2007 \"Expresia si functia proteinelor jonctiunilor stranse - studiu in modelele experimentale si la pacientii cu dementa\", NANOINT 199/2006, \"Controlul interactiei celulelor umane si bacteriene cu suprafetele NANOstructurate: strategii pentru realizarea de biosuprafete “ INTeligente.
Aplicatiile vizeaza: controlul calitatii alimentelor si apei (mediului) prin detectia de compusi nocivi, testarea cito-toxicitatii sau/si mecanismul de actiune al unor compusi in industria farmaceutica si medicina, cat si evaluarea riscurilor biologice si de mediu ale nanobiotehnologiei (nanoparticule, nanomateriale).
Concret, dezvoltam noi concepte si sisteme de masura electrochimice si magneto-optice care integreaza componente nanotehnologice pentru evaluarea dinamica, la nanoscala, a interactiei cu sisteme biologice model a unor concentratii mici de analiti/contaminanti (e.g., toxine, metale grele, microorganisme patogene, sau nanomateriale).
Cercetarile CIB privind dezvoltarea unor noi sisteme biosenzoristice bazate pe nanostructuri si/sau nanomateriale presupun analize multiparametrice ce curpind Rezonanta (modulata Magnetic) a Plasmonilor de Suprafata (SMPR) si electrochimice cu sisteme integrate de micro-fluidica.
Urmatoarele competente pot reprezenta bazele unor viitoare colaborari pentru dezvoltarea de noi aplicatii printre acestea mentionam analiza cantitativa a efectelor produse de diferite tipuri de compusi (de la produse de natura farmaceutica, la nanomateriale si agenti nocivi ) asupra unor sisteme celulare si/sau biomimetice:
• dezvoltarea si caracterizarea de platforme senzoristice (bio-afine si celulare)
• analize multiparametrice non-invazive (tehnici de masura si instrumentatia aferenta) ce cuprind metode:
o optice: SPR (Biacore 3000, Spreeta), TIRFM (Zeiss AxioObserver Z1)
o electrochimice (inclusiv Spectroscopia de Impedanta, EIS si utilizarea de micro/nano senzori electrochimici)
o microscopie de forta atomica : Bio-AFM (JPK, NanoWizzard II) cu module integrate de analize optice si electrochimice
• modelare:
o dezvoltarea de modele microscopice privind comportarea dielectrica (in impedanta) a nano-biointerfetelor si ansamblurilor de particule, inclusiv clustere cu forme (ne)sferoidale
o dezvoltarea de sisteme de ecuatii cinetice aferente unor procese afine bazate pe analiza datelor SPR si/sau EIS
o analiza reflectivitatii unor structuri complexe alcatuite din mai multe straturi
• analiza datelor, inclusiv metode de analiza neliniara a seriilor temporale

Printre rezultatele recente ce evidentiaza expertiza CIB in domeniul nano-biosenzorilor mentionam :
1. T. Sandu, D. Vrinceanu and E. Gheorghiu*, “Linear dielectric response of clustered living cells” Phys. Rev. E (2010) 81, 021913 1-11
2. A Olaru, M Gheorghiu, S David, T Wohland and E Gheorghiu*,“Assessment of the multiphase interaction between a membrane disrupting peptide and a lipid membrane” Phys Chem B (2009), 113, 14369
3. S Gáspár*, C Niculiţe, D Cucu, I Marcu, “Effect of calcium oxalate on renal cells as revealed by real-time measurement of extracellular oxidative burst”, Biosensors and Bioelectronics, (2010) 25, 1729-1734
4. M Gheorghiu, A Olaru, A Tar, C Polonschii, E Gheorghiu*, “Sensing based on assessment of non-monotonous effect determined by target analyte: Case study on pore-forming compounds” Biosens. Bioelectron. 24 (2009) 3517
5. C Polonschii, S David, S Tombelli, M Mascini, M Gheorghiu*, “A novel low-cost and easy to develop functionalization platform. Case study: Aptamer-based detection of thrombin by surface plasmon resonance” Talanta (2010), 80, 2157–2164
6. E Gheorghiu*, M Gheorghiu, S David, C Polonschii, \"Biodynsensing: sensing through dynamics of hybrid affinity / cellular platforms; towards appraisal of Environmental and Biological Risks of Nanobiotechnology\" in NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics , Magarshak, Yuri;
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Rezultatele CIB au presupus efortul multidisciplinar al:
- Departamentul de BioAnalize, condus de CS I Dr, Mihaela Gheorghiu
- Laboratorul de Electrochimie si Microscopie de Forta Atomica, condus de CSII Dr. Szilveszter Gáspár
- Laboratorul de SPR si SMP, condus de CSIII Sorin David
- Laboratorul de modelare si analiza date, condus de CS I Dr Eugen Gheorghiu
- Laboratorul de bio-impedanta, condus de CS Cristina Polonschii
- Laboratorul de culturi celulare si de analize electrofiziologice, condus de CSII Dr Dana Cucu
- Laboratorul de sisteme electro-mecanice, condus de ing Dumitru Bratu
- Laboratorul de sisteme biomimetice, condus de CSIII, Dr. Andreea Olaru
Sectiunea 4.2
Resurse umane

9 Specialisti: 2 CSI (un BioFizician si un Fizician), 2 CSII (un Chimist si un Biolog), 2 CSIII (un chimist si un biofizician), 1 CS (biochimist), un inginer electronist si un dosctorand in biologie-biodinamica
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

La echipamentele analitice:
BIACORE 3000 (produs in 2005)
TIRFM (Zeiss AxioObserver Z1) (produs in 2006)
Bio-AFM (JPK, NanoWizzard II) (produs in 2008)

Se adauga si un sistem de depunere in vid: PVD 75, Kurt J Lesker,
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

din tara mentionam colaborarile cu:
INCD Microtehnologie, Institutul \"Petru Poni\" Iasi, Universitatea Bucuresti, IFIN HH, Politehnica Bucuresti, Universitatea BB Cluj-Napoca, Institutul \"Victor Babes\"
din strainatate:
pe langa consortille aferente celor doua proiecte NMP finantate prin PC6 (CHARPAN-www.charpan.com/) si PC7 (NANOMAGMA-www.nanomagma.org), semnalam:
Universitatea Nationala din Singapore
Universitaile Binghampton si Clarkson din SUA
Institutul European de Membrane, Montplellier, Franta
Universitatea Louvain la Neuve, Belgia
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

B.I RO 00117877 – 14.12.2000 Metodă de evidenţiere a prezenţei unor analiţi într-un mediu lichid
Autori: Gheorghiu Eugen, Gheorghiu Mihaela, Balut Corina Mihaela, Bratu Dumitru;
B.I RO 00117986 - 14.12.2000 Metodă de măsură rapidă, de înaltă precizie, a impedanţei în curent alternativ sinusoidal
Autori: Gheorghiu Eugen, Gheorghiu Mihaela, Balut Corina Mihaela, Bratu Dumitru;
B.I RO 00120867- 14.03.2003 Metodă si dispozitiv de analiză a biosenzorilor
Autori: Gheorghiu Eugen, Gheorghiu Mihaela, Balut Corina Mihaela, Bratu Dumitru;
B.I RO 00120790 – 01.04.2003 Metodă de determinare a unor analiţi, prin analiza impedanţei de polarizare a interfeţei traductor/probă
Autori: Gheorghiu Eugen, Gheorghiu Mihaela, Bratu Dumitru, Ursu George Alexandru.
Data completarii: 2010-11-17 12:20:29
ID=40
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad - UAV
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Lizica Mihuţ
E-mail: rectorat[at]uav[dot]ro
Tel: 0257283010
Fax: 0257280070
Adresa: B-dul Revoluţiei, Nr. 77, 310130, Arad
Web: www.uav.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Cele mai importante rezultate din acest domeniu pot fi accesate pe pagina web a institutiei, www.uav.ro
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectivele existente pot fi accesate pe pagina web a institutiei www.uav.ro
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Informatiile pot fi accesate pe pagina web a institutiei www.uav.ro
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Cele mai importante rezultate din acest domeniu pot fi accesate pe pagina web a institutiei, www.uav.ro
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Cele mai importante rezultate din acest domeniu pot fi accesate pe pagina web a institutiei, www.uav.ro
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Cele mai importante rezultate din acest domeniu pot fi accesate pe pagina web a institutiei, www.uav.ro
Data completarii: 2010-11-16 19:35:45
ID=39
SC Plasma Jet SRL - PJ
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Director Ion Trusca
E-mail: plasmajet1990[at]yahoo[dot]com
Tel: 0722 222 722
Fax: +400214574808
Adresa: str. Atomistilor 401E, Magurele - Ilfov, cod 077125 Romania
Web: www.plasmajet.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

SC Plasma Jet SRL are ca obiect de activitate: "Depunerea materialelor prin pulverizare termica". Ne desfasuram activitatea din 1990, avem cele mai performante instalatii si acoperim intregul domeniu al pulverizarilor termice.
Folosind depuneri in jet de plasma, din pulberi nanometrice, am realizat scutul termic pentru cutiile negre fabricate de Aerofina SA si montate pe aeronave.
In domeniul auto am depus aceleasi pulberi pe galeriile de evacuare si carcasele compresoarelor, pentru a mari puterea motoarelor. Beneficiar firma SKN srl.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

SC Plasma Jet. srl detine echipamente pentru depunerea straturilor din pulberi nanometrice.
1. Metco 7M= echipament pentru depunere pulberi ceramice si metalice in jet de plasma.
2. Quasar = echipament pentru depunere pulberi metalice in jet supersonic
3. Hipojet 2100 = echipament pentru depunere pulberi metalice in jet supersonic
Sectiunea 4.2
Resurse umane

2 ingineri electrochimisti
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Quasar - 100.000 Euro - 2008
Hipojet 2100 - 32.000 Euro - 2007
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

GRAZIR
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Nu
Data completarii: 2010-11-16 15:35:55
ID=38
Institutul de Biologie Bucuresti - IBB
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director Madalin ENACHE
E-mail: biologie[at]ibiol[dot]ro
Tel: 0212219202
Fax: 0212219071
Adresa: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Bucuresti, cod postal 060031, P.O. Box 56-53
Web: www.ibiol.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

- Evidentierea, izolarea si caracterizarea unor biomolecule sintetizate de anumite tipuri de microorganisme in conditii normale si in conditii extreme/ostile de viata.
- Studiul privind efectul anumitor nanostructuri asupra celulelor procariote si eucariote
- Studiul potentialului aplicativ al anumitor biomolecule (strat S, magnetosomi, pigmenti, proteine etc.)in medicina, farmacie, agricultura, industrie alimentara, tehnologii noi de depoluare/decontaminare
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Denumire: Departamentul de Microbiologie
Coordonator: Acad. Octavian Popescu
tel: 0212219202
e-mail: octavian[dot]popescu[at]ibiol[dot]ro

Denumire: Departamentul de Citobiologie vegetala si animala
Coordonator: dr. Nicolae Mirancea
tel: 0212219202
e-mail: nicolae[dot]mirancea[at]ibiol[dot]ro
Sectiunea 4.2
Resurse umane

10 din care 7 biologi, 3 biochimisti
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

- Sistem LC/MS/MS
- Spectrofotometru de absorbtie atomica cu sursa unica
- TEM/SEM
- Spectrometru de raze X
- Gaz cromatograf
- Secventializator ADN
- PCR
- Spectrofotometru Nanodrop
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

- Institutul de Microtehnologie
- Institutul de Chimie Fizica
- Institutul National de Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei
- Universitatea Libera din Bruxelles
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-16 13:44:54
ID=37
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - INCDMNR-IMNR
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Teodor Velea
E-mail: tvelea[at]imnr[dot]ro
Tel: +40213522046
Fax: +40213522048
Adresa: Bd. Biruintei 102, Pantelimon, judet Ilfov, CP 077145, Romania
Web: www.imnr.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1. RETEA TEHNOLOGICA INTEGRATA DE CERCETARE A STRUCTURILOR AVANSATE BIOCOMPATIBILE PENTRU IMPLANTURI DENTARE-RETEBDENT, ctr. CEEX 2005-2008, www.imnr.ro/retebdent. Rezultate: tehnologie originala de obtinere a unor noi materiale hibride polimer/hidroxilapatita si acoperiri pentru implanturi dentare. Prototip testat pana la faza in-vivo.
2. RETEA DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA MATERIALELOR COMPOZITE NANOSTRUCTURATE CU GRADIENT FUNCTIONAL PENTRU SENZORI MAGNETICI SI BARIERE TERMICE-NANOGRAF, ctr.CEEX 2006-2008, www.imnr.ro/nanograf. Rezultate: tehnologii de sinteza si protip de materiale cu gradient functional pe baza de compusi intermetalici si ceramice cu potential de aplicare in senzori microfluidici si bariere termice
3. RETEA DE CERCETARE SI SERVICII PENTRU SINTEZA NANOSTRUCTURILOR CU APLICATII IN PRODUSE AVANSATE DIN INDUSTRIA TEXTILA, ACOPERIRI PROTECTOARE SI PROTECTIA MEDIULUI-SINAPS, ctr. CEEX 2006 - 2008, www.imnr.ro/sinaps. Rezultate: noi materiale nanostructurate pe baza de TiO2 si ZnO dopat si metode de caracterizare specifica cu aplicatii in lacuri si vopsele si nanomedicina.
4. ACREDITAREA UNUI LABORATOR PENTRU ANALIZA CHIMICA SI FIZICA A NANO-BIO-MATERIALELOR -NANOBIOMATLAB, ctr. CEEX 2006 - 2008, www.imnr.ro/nanobiomatlab. Rezultate: metode acreditate de caracterizare prin AAS si DRX a nanomaterialelor ceramice si hibride pentru aplicatii biomedicale.
5. MATERIALE HIBRIDE NANOSTRUCTURATE PENTRU SENZORI CU POTENTIAL DE UTILIZARE IN TERAPIE SI DIAGNOSTIC-HINAMASENS, Ctr.71-004, 2007- 2010, www.hinamasens.imnr.ro. Rezultate: dezvoltarea de noi materiale hibride pe baza de hidroxiapatita si arhitecturi macromoleculare organice cu structura controlata la nivel nanometric, pentru senzori in-vitro cu potentiale aplicatii in diagnoza.
6. MATERIALE CU GRADIENT COMPOZITIONAL PE BAZA DE ZIRCONIE MICRO SI NANOSTRUCTURATA PENTRU STRUCTURI TERMO-REZISTENTE CU APLICATII IN INDUSTRIA ENERGETICA SI AEROSPATIALA-GRAZIR, Ctr.72-179, 2008- 2011; www.imnr.ro/grazir. Rezultate:cresterea performantelor acoperirilor tip bariera termica (ABT)destinate turbomotoarelor, cresterii andurantei “pieselor calde” ale aeronavelor si a sigurantei acestora in exploatare prin realizarea materialelor avansate pe baza de bioxid de zirconiu nanostructurat pentru conditii functionale extreme.
7. NOI CONCEPTE TEHNOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR NANOMATERIALE CU IMPACT SCAZUT ASUPRA MEDIULUI-TECNANOECO, Ctr.72-184, 2008- 2011; www.imnr.ro/tecnanoeco. Rezultate: sinteza nanomaterialelor oxidice prin procedee chimice (in particular sinteza hidrotermala) cu solutii de ecologizare a apelor reziduale, studiul toxicitatii nano-
materialelor din perspectiva dezvoltarii unor tehnologii si produse sigure, public acceptate; metode de valorificare superioara prin produse cu valoare adaugata mare pe baza de nanomateriale oxidice, nanomateriale naturale sau produse secundare din procese tehnologice (silicati naturali si respectiv cenusi de la termocentrale).
8. PANSAMENTE IMPREGNATE CU TRIGLICERIDE ŞI NANOPARTICULE DE ZnO DOPAT CU Ag PENTRU TRATAMENTUL PLĂGILOR CU RISC DE SUPRAINFECŢIE-PANSAG, ctr. Inovare 202, 2008-2010, transfer tehnologic nanomateriale la S.C. VELFINA S.A.Rezultate: fabricarea, testarea, obţinerea marcajului „CE” si punerea pe piaţă a unui dispozitiv medical nou, pansament impregnat cu trigliceride şi nanoparticule de ZnO dopat cu Ag, cu acţiune antimicrobiană si antifungică, utilizat in tratamentul plăgilor cu risc de suprainfecţie.
9. FILME SUBTIRI HIBRIDE NANOSTRUCTURATE PENTRU BIOSENZORI, Proiect: nr. 26 in cadrul Protocolului Programului de Cercetari Comune si Tehnologie, dintre Grecia si Romania pentru anii 2006-2007, Partener: INASCO, Grecia;
10. ULTRAPRECISE DIRECT MANUFACTURING-MANUDIRECT
Proiect: FP6 – contract NMP2-CT-2006-026467, 2006 - 2010; www.manudirect.eu
11. Supersonic deposition of nanostructured surfaces-SUPERSONIC
Proiect: FP7-228814-2; 2009 - 2013; www.supersonic-project.eu
12. THEMATIC NETWORK POLAR ELECTROCERAMICS FP5-G5RT-CT-2001-05024 FP5 /2002-2007
13. High Pressure Tunning of Chemicals and Biochemicals Processes COST D30
Dr. Roxana M. PITICESCU şi Dr. Radu R. PITICESCU membrii în Comitetul de Management
Perioada de desfăşurare: 2003-2007
14. Advanced Electroceramics: Grain Boundary Engineering COST 525
Dr. Roxana M. PITICESCU membru în Comitetul de Management
Perioada de desfăşurare: 2004-2007
15. FUN NANOS - Modelling and checking the electrochemical and electronic properties of multifunctional nanomaterials 10300MW (EGIDE-ECONET)
Coordonator: CNRS/PROMES Font Romeu, Franţa (2006-2008)
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laboratorul Materiale Nanostructurate (sef laborator Dr.ing. Radu Robert Piticescu, e-mail: rpiticescu[at]imnr[dot]ro) are ca misiune realizarea de lucrări de cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a nanomaterialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pentru:
-nano-bio-materiale (ceramice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic) pentru medicina regenerativă şi ingineria ţesuturilor;
- filme subţiri şi acoperiri avansate funcţionale prin procese hidrotermal electrochimice şi metode sol-gel coloidal;
- materiale structurale şi cu gradient funcţional.
Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE deţine expertiză relevantă în:
-Sinteza chimică umedă a pulberilor ceramice nanocristaline prin co - precipitare;
sol - gel coloidal pornind de la precursori anorganici; procese hidrotermale/solvoetrmale;
-Sinteza chimică a unor noi tipuri de nanomateriale hibride organo-anorganice prin reacţii in-situ şi funcţionalizare;
- Procese chimice pentru obţinerea filmelor ceramice şi hibride nanocristaline (sol-gel, depunere hidrotermal–electrochimică, analiza sistemelor coloidale prin măsurarea potenţialului zeta);
- Sinteza nanomaterialelor compozite cu matrice ceramică;
- Sinteza pulberilor cu structură miez-inveliş;
- Procesarea pulberilor ceramice şi compozite;
- Caracterizarea pulberilor şi filmelor nanostructurate prin metode spectrale (UV-VIS, FT-IR);
- Caracterizarea granulometrica, potentialului electrocinetic si stabilizarii suspensiilor coloidale (Zetaseizer);
- Studiul mecanismelor şi cineticii proceselor de sinteză (predicţii termodinamice - software HSC, calorimetrie diferenţială de baleiaj).
Sectiunea 4.2
Resurse umane

10 specialisti din care 7 ingineri in stiinta materialelor si 3 ingineri chimisti. Din acestia: 3 doctori in stiinta materialelor, 2 doctori in chimie fizica aplicata; 1 doctorand in chimie fizica; 1 master chimie-controlul calitatii mediului si depoluare; 1 profesor asociat stiinta materialelor. Tineri cercetatori (sub 35 ani): 4; Personal de deservire: Tehnicieni: 2; muncitori calificati: 1.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1. Sistem computerizat hidrotermal-electrochimic de obţinere a pulberilor nanocristaline şi filmelor subţiri nanostructurate:
- autoclava teflon 2,2L (CORTEST), programator PID, temperatură maximă 300°C, presiune maximă 250 atm., lucru în atmosferă controlată (gaz inert), sistem de electrozi (de lucru, contra-electrod şi electrod de referinţă), conectat la potenţiostat / galvanostat Radiometer PGZ100 / Voltalab 10 şi Booster (tensiune maximă 100V), cu software compatibil VoltaMaster 4;
- autoclava inox / teflon 1L (SAM), programtor PID, 300°C, presine maximă 250 atm., lucru sub presiune de gaz inert;
- autoclava inox /teflon 2 L (SAM), programtor PID, 300°C, presine maximă 250 atm., lucru sub presiune de gaz inert;
2. Instalaţie continuă micropilot pentru sinteza prin procedee hidrolitice neconvenţionale şi sol-gel coloidal, compusă din:
- reactoare sticlă 50 litri în cascadă, Kavalier, Cehia;
- agitator mecanic de mare capacitate (50L);
- filtru cu pompă de vid, capacitate 20 ÷ 30 L/oră;
- pH-metru / conductometru computerizat Jenway 4330;
- distilor Bibi Stirling, Anglia;
- sistem de apă ultrapură Direct Q3 uv, volum 6L, debit 2,4L/h, rezistivitate 18,2 MΩ·cm la 25°C.
3. Instalatie de procesare şi tratament termic:
- aparat spin coating de laborator tip KW-4A, 2 trepte de turaţie, afişarea digitală a turaţiei; 2 temporizatoare pentru cele 2 trepte de viteză; pompă de vid până la 30 psi, sistem de picurare şi dozare a suspensiilor prevăzut cu seringă interschimbabilă, plită cu platan ceramic pentru tratamentul termic al filmelor, sistem tratament al filmelor cu lampă UV;
- presă hidraulică 25 tf;
- etuvă de laborator programabilă Memert , domeniu temperatură 20 ÷ 300°C;
- cuptor tip cameră cu programator digital CARBOLITE, temperatură maximă 1700°C, în aer sau atmosferă controlată, programator Eurotherm 8 trepte;
- cuptor electric continuu tubular în contracurent de azot/argon, temp. max. 1200°C;
- cuptor tubular de laborator MHI, SUA, temperatură maximă 1760°C, atmosferă controlată şi vid, sistem propriu de vid, programator Eurotherm 18 trepte, sistem computerizat pentru achiziţie date;
- mori cu bile ceramice tip Pascal, volum total 2L;
- omogenizator de pulberi helicoidal tip TURBULA;
- sistem de omogenizare-granulare pentru pulberi.
granulator pentru pulberi, (2009).
4. Aparatură de caracterizare specifică:
- balanţă analitică electronică de precizie, cu kit determinare densitate prin metoda Arhimede, 200g, precizie 0,0001g;
- granulometru cu laser şi zetapotenţial MALVERN Instruments Zetaseizer ZS90, domeniu 0,6 nm ÷ 3,0 μm;
- vascozimetru SV-10 pentru determinarea vâscozităţii probelor de soluţii şi dispersii coloidale, producător A&D Company Ltd. Japonia;
- spectrometru UV-VIS PG Instruments T90+ (domeniu 200 ÷ 900 1/cm), accesoriu sferă integratoare;
- spectrometrul FT-IR de tip ABB MB 3000, producţie Canada, prevăzut cu dispozitiv MIRACLE (pentru probe solide şi lichide), cu dispozitiv HATR (pentru analiză filme), software specializat Horizon MB pentru înregistrarea şi prelucrarea spectrelor, bază de date;
- nişă laminară tip FASTER TWO 30, destinată manipulării probelor pentru caracterizare spectrală şi granulometrică;
- calorimetru diferenţial de baleiaj Neztsch DSC F3 Maia, domeniu -40 ÷ 600°C, prevăzut cu software pentru procesare rezultate şi calculul căldurilor specifice;
-Tehnică de calcul, multimedia şi softuri licenţiate: software specializat pentru calcule termodinamice HSC 6 Outokumpu Oy, Finlanda (2006);

Spaţii modernizate:
- cameră pentru sinteza noilor nano-biomateriale;
- spaţii special amenajate pentru sinteza şi procesarea pulberilor ceramice şi compozite.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

- Membru Platforma Tehnologica Europeana de Nanomedicina;
- Membru Platforma Tehnologica Europeana Additive Manufacturing;
- Membru si reprezentant national Initiativa Tehnologica Europeana NANOfutures;
- Retea COST TD0802 Dendrimers for Biomedical Applications.
Dr. Roxana M. PITICESCU este membru în Comitetul de Management
Perioada de desfăşurare: 2009-2013
- Retea COST TU0802 Next Generation Cost Effective Phase Change Materials for Increased Energy Efficiency in Renewable Systems in Buidings
Dr. Radu R. PITICESCU este membru în Comitetul de Management
Perioada de desfăsurare: 2009-2013

-Laboratorul de Materiale Nanostructurate functioneaza ca un laborator deschis pentru tinerii din anii terminali si masteranzi/doctoranzi in sinteza nanomaterialelor.
Principali parteneri interni:
-IMT Bucuresti
-INCDIE-ICPE CA,
-ICMPP Petru Poni Iasi,
- INCDFLPR Magurele,
-Instititul de Biochimie al Academiei Romane,
- INCDFM Magurele,
- UPB-Centrul BIOMAT,
- INCAS Elie Carafoli,
-Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane,
- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca,
-Universitatea Transilvania Brasov,
- Sitex 45 srl,
-Velfina S.A Campulung Muscel,
-CEPROCIM S.A. Bucuresti,
- ICAA S.A. Bucuresti, s.a.
Prinicipalii parteneri externi:
- Consortio Svillupo Sistemi a Grande Interfase-CSGI Italia;
- Universitatea din Bordeaux, Franta;
- Facultatea de Mine si Metalurgie-Universitatii din Cracovia-Polonia;
- Universitatea din Cambridge-UK;
- EMBIO Diagnosis Cipru;
- Granta Design Cambridge-UK;
- Laser Zentrum Hannover, Germania;
- CNRS/PROMES Font Romeu, Franta;
- Universitatea din Barcelona-Spania;
- MBN Nanomaterialia, Italia;
- High Pressure Research Center of the Polish Academy of Sciences, Varsovia, Polonia
- Siemens A.G. Berlin, Germania;
- Alhenia GmbH, Elvetia
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. „ Pulberi hibride nanostructurate pe baza de hidroxiapatită şi derivaţi ai acidului maleic pentru aplicaţii biomedicale ”, Hotărârea nr. 3/393 / 30.12.2008
Data completarii: 2010-11-15 18:46:35
ID=36
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei-IFIN-HH - IFIN-HH
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Nicolae Victor ZAMFIR
E-mail: dirgen[at]nipne[dot]ro
Tel: 021 404 23 01
Fax: 021 457 44 40
Adresa: Magurele, judet Ilfov, Str. Atomistilor, nr. 407, CP. MG-6, Cod Postal RO 77125
Web: www.ifin.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1.OCEMA-Oglinzi cuantice: elaborare model explicativ
si aplicatii,director proiect ALEXANDRU RUSU
2.NUCNANO-Metode nucleare complementare celor
conventionale pentru analiza si caracterizarea
nanomaterialelor,director proiect PETRU RACOLTA
3.DETCOS-Sisteme de detectie pentru radiatia cosmica
folosind noi tehnologii, director proiect ILIANA BRINCUS
4.DEFENUDA-Detectori avansati pentru rate mari de numarare,
electronica front-end asociata si evaluari de date nucleare,
director proiect MIHAI PETROVICI
5.DIRAC-Detector de preshower pentru experimentul DIRAC-CERN,
director proiect MIRCEA PENTIA
6.ID_535-Investigarea emisiei de neutroni prin corelatii
n-n folosind detectori multimodulari,
director proiect HORIA PETRASCU
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departamentul de Fizica Nucleara Aplicata;
şef dpt. Dr. Florin Constantin,
fconst[at]ifin[dot]nipne[dot]ro;0214042342;1.1.1,1.1.2
Departamentul de Fizica Hadronica;
şef dpt. Prof. Dr. Mihai Petrovici;
mpetro[at]ifin[dot]nipne[dot]ro; 0214042392;1.1.1 1.1.2
Departamentul de Fizica Nucleara Tandem
şef dpt.Dr.Nicolae Mărginean;
nmarg[at]ifin[dot]nipne[dot]ro;0214046127; 1.1.1 1.1.2
Sectiunea 4.2
Resurse umane

20 specialişti din care: 15 fizicieni, 5 ingineri electronişti
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

• Laborator detectori avansaţi
• Laborator analize : microscop de forţă atomică,
spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv
şi ablaţie laser.
• Laborator electronică dotat cu echipamente de ultimă generaţie
• Centru de calcul GRID
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Proiecte din cadrul FP7 de dezvoltare sisteme avansate de detecţie
bazate pe nanoelectronică şi fotonică:
• Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR-FP7-211382(2008);
• ERA-NET for Nuclear Physics Infrastructures (NuPNET)-FP7-202914(2008);
• ERA-NET for Astroparticle Physics (ASPERA2)-FP7-235489;
• SPIRAL 2 Preparatory Phase (SPIRAL2PP)-FP7-212692(2008);
• Study of strongly Interacting Matter (HadronPhysics2)-FP7-227431(2008);
(Call title: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1)
• ENSAR-European Nuclear Science and Applications Research
FP7 Infrastructures-2010-1, INFRA-2010-1-1.1.32.;
• DITANET-The development of novel DIagnostic Techniques for future
particle Accelerators,a new European NETwork,FP7-215080-2(2007);
• LAGUNA-Design of a pan-European Infrastructure for Large Apparatus
studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics,
FP7-212343(2007)(Call title: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1)

Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Brevetele din domeniul fotonicii si nanoelectronicii sunt in faza de cereri de brevetare inregistrate ca depozite nationale
Data completarii: 2010-11-15 18:26:27
ID=35
Institutul National de Cerecetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - INOE 2000
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director general Roxana SAVASTRU
E-mail: rsavas[at]inoe[dot]inoe[dot]ro
Tel: 021 457 45 22
Fax: 021 457 45 22
Adresa: Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Jud. Ilfov, CP MG-5
Web: inoe.inoe.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

\"Aprofundarea cunostintelor de spintronica prin dezvoltarea fizicii
compusilor Heusler „ajustabili”-ASPIDHA\" (CEEX 2006-2008).
Studiul polarizarii de spin la interfata Heusler-feromagnetic/semiconductor are o importanta deosebita pentru aplicatii in spintronica. In acest sens, cercetarile noastre s-au orientat catre sisteme de materiale cu potrivire de retea, cum sunt compusii Heusler feromagnetici cu proprietati ajustabile (la care, practic, se poate adapta orice substrat semiconductor cu constanta de retea cuprinsa intre 5.9539A si 5.9653A), NiMnSb potrivit cu In0.53Ga0.47As, InP, InAs, si Co2MnSi cu GaAs. Efectele de interfata au fost studiate prin spectroscopie cu reflexie Andreev cu sonda de contact (“point contact Andreev Reflection” -PCAR). Aceasta metoda permite masurarea directa a polarizarii de spin a curnetului de transport la interfata contact ferromagnetic/semiconductor. Studiile desfasurate in decursul acestui proiect au aratat, printre altele, ca in cazul filmelor foarte subtiri (5-50 nm) de compusi Heusler depuse prin PLD pe un substrat semiconductor, morfologia interfetei este aproape identica cu cea a suprafetei terminale, iar din punctual de vedere al compozitiei, masuratorile PIXE au demonstrat ca numai filmele depuse pe Si formeaza o interfata bogata in Sb, nu si cele depuse pe InAs sau GaAs. Masuratorile PCAR au fost effectuate pe filme NiMnSb, Co2MnSi si Co2 MnSn0.4Sb0.6 si pe suprafata libera a materialelor bulk corespunzatoare.
Coordonator: INOE 2000. Parteneri romani: INCDFM,UPB,U-PITESTI. Colaboratori straini: Imperial College London, UK; Universite de Provence-Marsilia, Franta;IESL-FORTH, Heraklion, Grecia; School of Chemical and Physical Sciences, Victoria University of Wellington, Noua Zeelanda.
Finantare-Program CeEx.
GEOLASDATA ”Cercetari avansate pentru determinarea parametrilor termici, speciali si chimici ai mineralelor, rocilor si reziduurilor industriale pentru realizarea unor baze de date si meta-date georeferentiate destinate monitorizarii problemelor de mediu”, contract nr. 31-020/2007
SOLPETRO “Bioremedierea solurilor contaminate cu produse din industria petroliera pentru redarea acestora in circuitul socio-economic”, contract nr. 31-080/2007
FOTONANOFIR “Fotodetectori bazati pe nanofire multisegment”, contract nr. 11-060 /2007
NAFO “Nanostructuri amorfe fotonice pentru optoelectronică”, contract nr. 11-070/2007
PREVIDAR “Sistem robotizat pentru prelevarea video automata a suprafetei arterelor rutiere”, contract nr. 188/2008
Proiect NUCLEU, PN09-27.02.02, Contract nr. 27N / 27.02.2009, ANCS, Studii si cercetari privind noi materiale multifunctionale nanostructurate pentru aplicatii in optoelectronica si tehnologia informatiei
Functionalitati neliniare in noi materiale fotonice nan-structurate pentru tehnologiile informatiei nr 12-111/2008
Sinteza materialelor vitroase pe baza de SiO2, cu un grad ridicat de control al dopajului, cu aplicatii in fotonica si in optica necesara realizarii nanostructurilor şi circuitelor integrate la scara nanonr.11-053/2007
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

DEPARTAMENTUL INGINERIE TEHNOLOGICA SI CONSTRUCTIVA, LASERI SI COMUNICATII PRIN FIBRE OPTICE/Dan SAVASTRU, dsavas[at]inoe[dot]inoe[dot]ro, rezultate 1.1; 1.2;1.4;1.7;1.8; potential 1.5;1.9
DEPARTAMENTUL SISTEME TEHNOLOGICE BAZATE PE PLASMA SI VID PENTRU NOI MATERIALE AVANSATE NANOSTRUCTURATE/Viorel BRAIC/vbraic[at]inoe[dot]inoe[dot]ro, rezultate 1.1; 1.2;1.4; potential 1.5; 1.9;
DEPARTAMENTUL OPTOSPINTRONICA/Cristiana Eugenia Ana GRIGORESCU, krisis812[at]yahoo[dot]co[dot]uk, rezultate 1.1; 1.6.2; 1.7; potential 1.2;1.6.1; 1.5
DEPARTAMENTUL METODE SI TEHNICI OPTOELECTRONICE DE REABILITARE SI CONSERVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL/Roxana RADVAN/radvan[at]inoe[dot]inoe[dot]ro, rezultate 1.10; potential 1.2.7
COLECTIVUL METODE OPTOELECTRONICE CU APLICATII BIOMEDICALE/Mihaela CALIN/micalin[at]inoe[dot]inoe[dot]ro, rezultate 1.2.1, potential 1.2.1
Sectiunea 4.2
Resurse umane

94 specialisti, dintre care 32 cu doctorat.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

- Spectrometru Micro-Raman LAB RAM HR 800, Horiba Scientific, France
- PLD workstation PVD-Products U.S.A.
- Elipsometru UVISEL (cu modulator fotoelastic), Horiba Scientific, Franta
- Spectrometru FTIR-Spectrum 100 Perkin-Elmer
- Spectrometru UV-VIS-NIR Lambda 1050 Perkin-Elmer
- Fluorimetru Fluoromax (Edinborough)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Colaboratori straini: Imperial College London, UK; Universite de Provence-Marsilia, Franta;IESL-FORTH, Heraklion, Grecia; School of Chemical and Physical Sciences, Victoria University of Wellington, Noua Zeelanda
Institutul Unificat de Cercetari Nucleare - Dubna, Rusia
Academia de Stiinte, Republica Moldova
Academia de stiinte, Bulgaria
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

“Procedeu si aparat pentru producerea de microlentile calcogenice”, Brevet nr. 122979
“Metoda si echipament pentru testarea in regim dinamic a profilelor longitudinale ale arterelor rutiere”, Brevet nr. 122109
\"Method of fabrication of ferromagnetic intermetallic films\",WO 2002082479/W: AU, CN, DE, GB, JP, US
Data completarii: 2010-11-15 15:45:21
ID=34
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director general Ion Pirna
E-mail: icsit[at]inma[dot]ro
Tel: 0212693274
Fax: 0212693273
Adresa: Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1 Bucuresti
Web: www.inma.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

-Cercetari privind elaborarea unor tehnologii mecatronice integrate pentru masuratori complexe de parametrii ai proceselor de productie, destinate utilajelor hidropneumatice (2005-2008) sursa de finantare : in cadrul programului INFOSOC(directia 1.7.2);
-Promovarea cercetarilor si participarii in programe transnationale europene in domeniul utilizarii eficiente a surselor de energie regenerabile din agricultura (2006-2007)sursa de finantare:in cadrul programului Modul III(directia 1.5);
-Dezvoltarea si promovarea cercetarii romanesti de excelenta din domeniul transportului de suprafata si siguranta circulatiei prin conectarea la programele europene ( PC 7)(2006-2008)sursa de finantare:in cadrul programului Modul III(directia 1.7.2);
-Promovarea participarii la programul cadru 7 si dezvoltarea retelei nationale de excelenta in domeniul sigurantei si securitatii in transport (2006-2008)sursa de finantare:in cadrul programului Modul III(directia 1.11);
-Dezvoltarea sistemelor mecatronice de control integrat in procesele de prelucrari mecanice si montaj / prezent si perspectiva (2008-2009)sursa de finantare:in cadrul programului Sectorial;
-Tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole si forestiere in vederea obtinerii de energie curata si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.1);
-Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursa energetica curata de protectie a mediului si de reducere a emisiilor de gaze in urma utilizarii in fermele agricole (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4;(directia 1.5)
-Cercetari privind dezvoltarea unui sistem informatizat pentru controlul ambalajelor utilizate in industria alimentara , in vederea cresterii sigurantei alimentare a consumatorului (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.2.6);
-Cercetari privind utilizarea culturii porumbului ca sursa de biomasa pentru producerea de energie termica (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.2);
-Inoculanţi microbieni pentru sisteme de agricultura durabilă (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.2);
-Tehnologie pentru promovarea in Romania a plantei energetice Miscanthus , ca sursa regenerabila in scopul cresterii competitivitatii si securitatii energetice (2007-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.2);
-Cercetari privind realizarea unor solutii complexe energetice nepoluante de valorificare a deseurilor lemnoase granulare in vederea crearii de surse alternative de energie (2008-2011)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.1);
-Cercetari privind conversia, recuperarea, stocarea si reutilizarea energiei hidrostatice in actionarile hidraulice (2009-2011)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.5.2);
-Sisteme de monitorizare anterioare inglobate pentru procese de fabricatie flexibile de mare complexitate (2008-2011)sursa de finantare:in cadrul programului P4(directia 1.7.2);
-Utilaj mobil cu echipamente multifunctionale interschimbabile pentru manipularea produselor din agricultura si silvicultura, materialelor pentru constructia si intretinerea de drumuri (2008-2010)sursa de finantare:in cadrul programului P5 (directia 1.2.5)
-Restaurarea factorilor de mediu in zonele afectate de exploatarile petroliere adiacente comunitatilor urbane (2008)-sursa de finantare:in cadrul programului MENER (directia 1.8)
-Cercetari privind utilizarea eficienta a apei de irigat , prin lucrari de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comanda laser si actionare electrohidraulica a organelor de lucru (2008)sursa de finantare:in cadrul programului MENER (directia 1.2.5)
-Conversia subproduselor de la fabricarea biocombustibililor in bioproduse destinate nutrtiei si protectiei plantelor (2008)sursa de finantare:in cadrul programului BIOTECH (directia 1.5.2)
-Reducerea poluării mediului / solului şi creşterea indicilor calitativi de lucru ai echipamentelor tehnice pentru protecţia plantelor, prin integrarea unui sistem centralizat de monitorizare şi avertizare a acestora (2009)- sursa de finantare : Programul Nucleu (directia 1.8)
-Reţele de sisteme de monitorizare „anti-eroare” înglobate pentru procese de fabricaţie flexibile de mare complexitate. (2008-2011)sursa de finantare:in cadrul programului P4 (directia 1.7.2)
-Realizarea unor echipamente şi sisteme cu randament termic ridicat pentru utilizarea energiei regenerabile folosind captatoarele solare (2007-2009)sursa de finantare:in cadrul programului INOVARE (directia 1.5)
-Cercetari privind optimizarea si implementarea tehnologiilor de obtinere a nutreturilor concentrate in scopul imbunatatirii calitatii si sigurantei chimice a produselor provenite din zootehnie – Instalaţie pentru obţinerea nutreţurilor concentrate IONC (2005-2008sursa de finantare:in cadrul programului AGRAL-CEEX (directia 1.2.5).
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departament cercetare-dezvoltare tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice:

- Colectiv: Tehnologii si Instalatii pentru prelucrarea produselor agricole, sef colectiv Paul Gageanu, adresa de e-mail: gageanu[at]inma[dot]ro , domeniile: (1.2.5 , 1.2.6 ,1.5.1, 1.7.2)

- Colectiv : Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru lucrarile solului, infiintarea si intretinerea culturilor, sef colectiv Marin Eugen adresa de e-mail: emarin[at]yahoo[dot]com , domeniile: (1.2.5 , 1.5.2, 1.8 )

-Colectiv: Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru transporturi, manipulate, depozitat si zootehnie, sef colectiv Radu Ciuperca , adresa de e-mail : ciuperca[at]inma[dot]ro , domeniile (1.2.5 ,1.5.1, 1.5.2 ,1.7.2)


-Colectiv : Tehnologii si echipamente tehnice pentru industria alimentara si conditionarea produselor agricole-Timisoara, sef colectiv Augustin Pop, adresa de e-mail apop[at]inma[dot]ro, domeniile (1.5.1)

Departament incercari tractoare si echipamente tehnice pentru agricultura si industrie alimentara, sef department Vladut Valentin , adresa de e-mail: vladut[at]inma[dot]ro domeniile (1.5.1 ,1.7.2, 1.8 ,1.11)

Departament informatica si inginerie computerizata, sef colectiv Muraru Virgil , adresa de e-mail vmuraru[at]inma[dot]ro , domeniile ( 1.8).

Sectiunea 4.2
Resurse umane

38 specialisti: 27 cercetatori stiintifici(CS) si 11 ingineri dezvoltare tehnologica(IDT).
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Spectofotometru VIS-NIR (2007), valoare achizitie 159656,83 RON
Camera video PHANTOM VIO (2008), valoare achizitie 225500 RON
Microdensimetru (2007), valoare achizitie 119497,6 RON
Analizor de carbon si sulf (2007), valoare achizitie 122782,5 RON
Sistem complet pentru testarea dinamica la franare a vehiculelor(2007) , valoare achizitie 206180,65 RON
Echipament pentru determinarea nivelului noxelor din gazelle de evacuare ale motoarelor cu ardere interna (2007), valoare achizitie 127286 RON.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi
Tehnica Măsurării – INCDMTM
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000
Bucuresti Filiala Institutul De Cercetari Pentru Hidraulica şi Pneumatica –
INOE 2000 IHP.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Nu este cazul
Data completarii: 2010-11-15 15:17:20
ID=33
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - INCDSB
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: DIRECTOR GENERAL MANUELA ELISABETA SIDOROFF
E-mail: manuelasidoroff[at]yahoo[dot]com
Tel: 021 2207780
Fax: 021 2207695
Adresa: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, CP 17-16, cod postal 060031, Bucuresti
Web: www.dbioro.eu
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

CEEX - VIASAN 202 «Bioproduse poroase tridimensionale pe baza de biopolimeri matriceali si extracte de Hippophae Rhamnoides cu aplicare potentiala in tratamentul defectelor tegumentare»,Dr. Catalin Iordachel
Scopul proiectului: dezvoltarea de noi biomateriale nanocompozite sub forma poroasa, cu bune rezultate de stimulare a proliferarii si activarii celulare, de declansare a procesului inflamator si reparator la nivelul tegumentului lezat
Rezultate: 3 articole; 2 cereri de brevete
PN II IDEI-2008, ID-916: STUDIUL IMPACTULUI NANOPARTICULELOR ASUPRA MEDIULUI ACVATIC SI MODELIZAREA EFECTELOR LOR BIOLOGICE IN SCOP PREDICTIV, PROF. UNIV. DR. DANIELA BRATOSIN
-Punerea la punct a unui nou model celular (eritrocitul nucleat de batracian sau pesti) ca si a hematiilor umane pentru evaluarea toxi- si ecotoxicologica a nanoparticolelor „in vitro si in vivo”
-Utilizarea citometriei in flux prin teste originale pentru urmarirea interactiei nanoporticolelor/viu in vederea intelegerii riscului potential al nanoparticolelor pentru mediu inconjurator.
Proiect CEEX CALIST 6114/2005, “REALIZAREA DE BIOPOLIMERI MATRICEALI NATURALI MULTIFUNCTIONALI PENTRU BIOCOMPATIBILIZAREA POLIMERILOR SINTETICI DESTINATI UTILIZARII MEDICALE”, Dr. Lucia Moldovan
Scopul proiectului: realizarea de biomateriale noi prin modificarea suprafetei polimerilor sintetici prin acoperire sau amestecare cu biopolimeri multifunctionali in vederea fabricarii de dispozitive medicale
Rezultate: biomateriale polimerice biocompatibilizate pentru fabricarea de dispozitive medicale, 2 brevete de inventie, 2 capitole de carti, 7 lucrari din care 2 in reviste ISI, 12 comunicari
Proiect CEEX MATNANTECH 57/2006, NANOSTRUCTURI PENTRU ELIBERAREA CONTROLATA DE PRINCIPII ACTIVE CU POTENTIAL TERAPEUTIC, Dr. Lucia Moldovan,)
Scopul proiectului: testarea a nanostructurilor preparate in sisteme de culturi celulare si analiza enzimatica.
Rezultate: obtinere de principii active (cu potential terapeutic) testarea nanostructurilor realizate, 2 lucrari prezentate la conferinte internationale
Proiect CEEX BIOTECH 57/2006 “STUDIUL OBTINERII METALELOR COLOIDALE SI NANOIDALE FOLOSIND MICROORGANISME”,Dr. Iulia Oprita,
Scopul proiectului: selectia de microorganisme pentru sinteza de nanoparticule
Rezultate: sinteza de nanoparticule de aur, argint si fier si caracterizarea lor, 1 carte, 3 lucrari, 5 comunicari, 1 teza de doctorat
Proiect PNII-61012/2007, DEZVOLTAREA UNEI NOI METODE DE TRATAMENT A DEFECTELOR OSOASE PRIN UTILIZAREA DE CELULE STEM MEZENCHIMALE SI MATERIALE COMPOZITE BIOCOMPATIBILE,Dr. Oana Craciunescu,
Scopul proiectului: obtinerea de implanturi bioactive din celule osoase inglobate in suporturi nanocompozite pentru tratarea defectelor osoase.
Rezultate: realizarea de nanocompozite (biomimetice) testarea potentialului de tratare a defectelor osoase, 1 cerere de brevet de inventie, 2 capitole carte, 11 articole din care 7 in reviste ISI, 10 comunicari, 1 teza de doctorat
Proiect PNII-62059/2008, O NOUA STRATEGIE TERAPEUTICA PENTRU REFACEREA CARTILAJULUI ARTICULAR LEZAT UTILIZAND SUBSTITUENTI TISULARI BIOMIMETICI OBTINUTI PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE,Dr. Lucia Moldovan,
Scopul proiectului: obtinere de substituenti tisulari biomimetici din suporturi biodegradabile si principii active incluse in lipozomi.
CEEX VIASAN 59 „OBTINEREA DE EPIDERM ARTIFICIAL PRIN CULTIVAREA IN LABORATOR A KERATINOCITELOR DE LA PACIENTI PENTRU TRATAMENTUL EFICIENT AL UNOR BOLI DE PIELE, AL ARSURILOR SI AL POLITRAUTISMELOR”, Dr. Luminita Tcacenco
Scopul proiectului: Initierea cultivarii celulelor epidermale, (CEp), culturi de linii celulare CEp (keratinocite), optimizarea conditiilor de crestere a acestora, modularea proliferarii celulare in culturile CEp, obtinerea epidermului artificial, testarea clinica a acestuia.
Rezultate: utilizarea biopolimerilor ca suporturi pentru cultivarea de keratinocite,
s-au realizat si testat 2 variante de materiale compozite COL-CHI (bureti si membrane) pentru obtinerea substituientilor tisulari.
PNCDII 72-151/2008 “Nanoparticule magnetice functionalizate pentru biosenzori”Dr. Luminita Tcacenco
Scopul proiectului: Model experimental privind imobilizarea enzimelor pe suporturi nanoporoase.
INFOSOC 135/2006, “DEZVOLTAREA DISPOZITIVELOR OPTICE MICRO SI NANO-STRUCTURATE PENTRU PROCESAREA OPTICA A INFORMATIEI” Responsabil proiect: Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff
Dezvoltarea de dispozitive optice la scara micro si nano cu functionalitati multiple in procesarea informatiei optice si utilizarea lor la aplicatii ce urmaresc imbunatatirea calitatii vietii (biologie, medicina, mediu, comunicatii).
Rezultate: 2 articole
ORIZONT 2000, Modularea impactului citofiziologic al unor citostatice asupra celulelor tumorale prin agenţi vectorizanţi sau permeabilizatori, Dr.Rotinberg Pincu,Scopul proiectului: Obtinerea de noi nanoparticule mezoporoase de natură silicioasă şi nanoparticule magnetice, cu valoare de sisteme de vectorizare.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departamentul de Biologie Celulara si Moleculara, tel/fax: 0212200882
Domeniul nano: 1.2. Bio-nanosisteme, 1.2.1. Medicina, 1.2.2. Stomatologie, 1.6. Industria de prelucrare, 1.6.3. Polimeri si compozite
Colectiv:
Dr. Lucia Moldovan – sef colectiv, CS I, moldovanlc[at]yahoo[dot]com
Dr. Oana Craciunescu – CS II, oana_craciunescu2009[at]yahoo[dot]com
Dr. Maria Lungu – CS II, mioaralungu2007[at]yahoo[dot]com
Dr. Iulia Oprita – CS II, iulia[dot]oprita[at]yahoo[dot]com
Dr. Sorin Manoiu – CS III, spagiricus[at]yahoo[dot]com
Fiz. Liana Toma – CS III, tomamliana[at]yahoo[dot]com
Biochim. Alexandra Gaspar – CS, alex[dot]gaspar[at]yahoo[dot]com
Biol. Ana-Maria Stanciuc – CS, annastanciuc[at]yahoo[dot]fr
Biol. Daniel Constantin – CS, constantin_daniel_bio[at]yahoo[dot]com
Departamentul Biomateriale si Bioproduse, tel/fax:0212207909
Colectiv:
Dr. Luminita Tcacenco, sef colectiv, C.S.I, tcacenco_lumi[at]yahoo[dot]com
Dr. Catalin Iordachel, C.S.I, cataliniordachel[at]yahoo[dot]com
Ing. Elena Berteanu, C.S., lili_berteanu[at]yahoo[dot]com
Departamentul de Dinamica Celulara si Citometrie in Flux -tel/fax:0212200881
Prof. Univ. Dr. Daniela Bratosin – sef colectiv, CS I, bratosind[at]yahoo[dot]com; danielabratosin[at]gmail[dot]com
Dr. Alexandrina Rugina; CS III, a[dot]rugina[at]yahoo[dot]com
Drd. Ana-Maria Gheorghe; CS, anna_maria_gheorghe[at]yahoo[dot]com
Departamentul BIOTEHNOLOGII - tel:0212207780/258
Dr. Alina BUTU - Sef departament, alina_butu[at]yahoo[dot]com
Anton PERESCU, CS II, ing. chimist
Catalina TUDORA, CS III, ing. horticultor
Compartimentul Bioinformatica
Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff,CS I,manuelasidoroff[at]yahoo[dot]com
Paun Andrei - CS I
Boscaiu Voicu - CS III
Ing. Marian Butu - CS
Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, tel/fax:0232218121
Domeniul nano: Nanobiotechnologie
CS I.dr. Rotinberg Pincu, pincu[dot]rotinberg[at]uaic[dot]ro
CS I dr.Truta Elena, trutaelena[at]yahoo[dot]com
CS II dr.Iurea Dorina,diurea_ro[at]yahoo[dot]com
CS III dr.Gherghel Daniela, daniela_gherghel[at]yahoo[dot]com
CS.dr.Mihai Cosmin,cosmin[dot]mihai[dot]2005[at]gmail[dot]com
CS dr.Vochita Gabriela,gabrielacapraru[at]yahoo[dot]com
Sectiunea 4.2
Resurse umane

30 specialisti din care: 1 medic, 10 biologi, 3 biochimisti, 1 fizician, 1 biotehnolog, 1 inginer metalurg, 2 matematicieni, 4 ingineri chimisti, 7 asistenti cercetare
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Sistem de analiza celulara prin flow-citometrie
Microscop electronic Philips/FEI 208S
Laborator de culturi celulare acreditat RENAR
Liofilizator polietajat Epsilon
Spectometru UV- VIZ cu annexa nanodrop:
Flow Cytometer Cell Lab Quanta SC cu modul MPL:
Ultracentrifuga Beckman Optima L-80 XP:
Extractor automat de aciyi nucleic ;I protein Maxwell 16:
Analizor automat de hematologie;

Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologii (IMT)

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti,

Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti,

Universitatea din Bucuresti,

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti,

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti,

Universitatea de Medicina si Farmacie “ Gr.T. Popa” Iasi,

INCDIE ICPE-CA,

Institutul de Biochimie Bucuresti,

Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Biologie,

Universitatea Politehnica din Bucuresti,

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti,

Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni, Iasi,

SC. INCERPLAST SA,

Institutul de Chimie din Timisoara al Academiei Romane,

Universitatea “ Al.I.Cuza” Iaşi; Facultatea de Chimiei;

Universitatea “ Al.I.Cuza” Iaşi;Facultatea de Fizică.

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Iaşi

Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

METODA DE DETERMINARE CANTITATIVA A SULFATULUI DE PROTAMINA IMOBILIZAT PE SUPORT DE NATURA PROTEICA.
Brevet de inventie nr. 122233, data eliberarii: 27.02.2009.
Autori : Tcacenco Luminita, Rugina Alexandrina, Teodor Eugenia Dumitra.

COMPOZIT VITROCERAMIC SI PROCEDEU DE IMOBILIZARE A ACIDULUI L-ASPARTIC SI A L-ASPARAGINEI PE ACESTA.
Brevet de inventie nr. 122194, data eliberarii: 27.02.2009.
Autori:Tcacenco Luminita, Lupescu Irina, Stan Cristina, Teodor Eugenia Dumitra.

Materiale biocompatibile obtinute prin acoperirea poliuretanului cu biopolimeri si procedeu de obtinere, autori: Moldovan Lucia, Lungu Maria, Craciunescu Oana, Dosar OSIM Nr. A/00468/2008

Compozitie de materiale biopolimerice si procedeu de obtinere a acesteia, autori: Lungu Maria, Moldovan Lucia, Craciunescu Oana, Zarnescu Otilia, Vasile Cornelia, Dosar OSIM, Nr. A/00539/2008

Suport compozit poros pentru tratarea defectelor osoase si procedeu de obtinere, autori: Craciunescu Oana, Moldovan Lucia, Tardei Christu, Oprita Elena Iulia, Zarnescu Otilia, Dosar OSIM Nr. A/00567/ 30.06.2010


Data completarii: 2010-11-15 12:41:50
ID=32
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - INCDTP
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Emilia Visileanu
E-mail: certex[at]ns[dot]certex[dot]ro
Tel: 0213404948
Fax: 0213405515
Adresa: Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 16, sector 3, Bucuresti, cod postal 030508
Web: www.certex.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiect: “Simularea deformărilor nanostructurilor textile”
Program NUCLEU, 2006-2008
Rezultat: metodologie de proiectare a structurilor nanotextile utilizate în realizarea de produse nanotextile, folosind un prototip virtual fundamentat pe simularea comportamentală. Metodologia este fundamentată pe utilizarea unui sistem de tip CAD/CAM, având ca parametri de intrare caracteristicile fizico-mecanice ale nanostructurilor textile şi contribuind astfel la realizarea de prototipuri virtuale la scara nano, utilizabile în proiectarea la scară a produselor cu specific textil.

Proiect: “Studiul ştiinţific privind nanotehnologiile în textile”
Program: NUCLEU, 2006-2008
Rezultate:
- studiu cuprinzând informaţii referitoare la noile generaţii de fibre nanostructurate, definire;
- clasificarea şi prelucrarea nanofibrelor, nanotehnologii de obţinere şi arii de utilizare;
- studiu privind direcţiile strategice de activitate în domeniul nanotehnologiilor cu aplicaţii în domeniul textil.

Proiect: „Realizarea de materiale textile nanostructurate funcţionalizate”
Program: INOVARE, EUREKA, 2008 – 2010
Rezultate:
- tehnologii de aplicare a compuşilor fotocatalitici pe materiale textile - tehnici de acoperire cu particule uscate, metode de acoperire umede (autoasamblare moleculară, sol-gel), metode fizice (CVD, PECVD, RF magnetron sputtering, plasmă, AP-MOCVD);
- studiu privind metodele de caracterizare a compuşilor şi materialelor textile tratate cu compuşi fotocatalitici;
- studiu asupra riscurilor implicate de compuşii fotocatalitici asupra sănătăţii umane;
- selectare metode de analiză fizico-chimică a materialelor textile fotocatalitice.

Proiect: “Nanostructuri superhidrofobe respirabile”
Program: Parteneriate în domeniile prioritare, 2008-2011
Rezultate:
- Tricoturi antimicrobiene realizate din fire ecologice - de bumbac, bambus - şi din fire conţinând nanoparticule de argint. Tricoturile realizate se remarcă prin proprietăţi excelente de confort, un transfer eficient al umidităţii şi aerului, capacitate ridicată de antistatizare, moliciune a tuşeului, grad ridicat de hidrofilie şi rezistenţă mare la uzură (abraziune, agăţare şi piling), precum şi o acţiune eficientă antifungică şi antibacteriană.
- Tehnologii de realizare, pe materiale textile, a nanostructurilor superhidrofobe, prin depunerea de nanoparticule oxido-metalice şi de pulberi compozite, prin ablaţie laser, metode chimice şi electrochimice şi depunerea de materiale proteice (hidrofobe) pe materiale textile, prin procesul de “selfasembling”. Materialele textile obţinute, de tip barieră, bacteriologice şi respirabile, se pot utiliza, în special, pentru domeniul medical, pentru a asigura o maximă protecţie pacienţilor şi utilizatorilor, standarde ridicate microbiologice şi de igienă şi confort în purtare.

Proiect: “Produse textile inovative pentru îmbunătăţirea funcţiilor biofiziologice şi a
performanţelor organismului uman”
Program: INOVARE, 2008-2010
Rezultate:
- tehnologii de realizare a produselor textile inovative cu nanoparticule de argint, care se caracterizeaza prin functionalitati terapeutice;
- produse tricotate prototip, pentru care s-a realizat omologarea şi introducerea în fabricaţie.

Proiect: “Tehnologii inovative de obţinere a nanofibrelor printr-un sistem computerizat de electrofilare”
Program: Parteneriate în domeniile prioritare, 2008-2011
Rezultate:
- tehnologie neconvenţionale de electrofilare;
- proiectarea şi realizarea unui sistem integrat de electrofilare, pentru obţinerea de nanofibre;
- stabilirea soluţiilor polimerice posibil de utilizat pentru electrofilare;
- testarea performanţelor tehnologiei şi valorificarea rezultatelor prin crearea unei reţele naţionale în domeniu.

Proiect: “Novel Temperature Regulating Fibers and Garments”
Program: Programul Cadru VII
Rezultate:
- Tehnologii industriale de productie a fibrelor textile cu continut ridicat de PCM (bio-fibre si fibre pe baza de produse petroliere) cu capacitate ridicata de reglare a temperaturii;
- Tehnologii optimizate de vopsire si finisare a materialelor textile cu continut de PCM (fire, tesaturi, tricoturi);
- Cunostinte privind utilizarea optima a materialelor textile cu continut de PCM in confectii din punctul de vedere al avantajelor termo-fiziologice.

Proiect: “A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process”
Program: Programul Cadru VII
Rezultate:
- realizarea unei linii pilot bazata pe un reactor sonochimic pentru producerea de textile biocide prin impregnare cu nanoparticule antibacteriene
- dezvoltarea modelului pentru reactoare sonochimice
- dezvoltarea de sisteme de metrologie, monitorizare online, siguranta si control pentru linia pilot – software and hardware
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

- Conducere: Director General Dr. ing. Emilia Visileanu, certex[at]ns[dot]certex[dot]ro, tel. 0213404928, domeniu 1.6.3 – cercetator cu experienta in domeniu; Dr. ing. Carmen Ghituleasa – cercetator cu potential
- Departament Cercetare-Investigare Materiale: Sef department Dr. ing. Iuliana Dumitrescu, certex[at]ns[dot]certex[dot]ro, tel. 0213404200 int. 215, domeniu 1.6.3 – cercetator cu experienta in domeniu; Biolog Clara Radulescu – cercetator cu potential; Fiz. Dinca Laurentiu Christian – cercetator cu potential
- Departament Cercetare Ingineria Materialelor si Proceselor Tehnologice: Sef departament Prof. Dr. Ing. Eftalea Carpus, certex[at]ns[dot]certex[dot]ro, tel. 0213404200 int. 206, domeniu 1.6.3 – cercetator cu experienta in domeniu; Dr. ing. Angela Dorogan – cercetator cu experienta in domeniu; Drd. Ing. Razvan Scarlat – cercetator cu potential
- Departament Cercetare Chimie Textila Protectia Mediului: Dr. ing. Alina Popescu – cercetator cu potential, certex[at]ns[dot]certex[dot]ro, tel. 0213404200 int. 216, domeniu 1.6.3
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Numar total specialisti: 8, dintre care: - 1 inginer chimist - 6 ingineri textilisti - 1 biolog - 1 fizician
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

- Microscop cu scanare electronica SEM, FEI, Olanda
- Spectrometrie de raze X dispersiva in energie cuplata la SEM (SEM/EDAX)
- Gaz cromatograf cu detector selectiv de masa (GC/MS) si head space, Agilent Technologies USA
- Gaz cromatograf de laborator cu un detector ECD, Agilent Technologies, USA
- HPLC/DAD ( cromatograf cu coloana de lichid), Agilent Technologies, USA
- Spectrofotometru UV-VIS-NIR Lambda 950, Perkin Elmer, USA
- STA-6000, Analiza termica simultana (TG/DTA), Perkin Elmer, SUA
- DSC-Scanare diferentiala de caldura, Perkin Elmer, SUA
- Instalatia de plasma in vid EUROPLASMA, Belgia
- Stereomicroscop, model SteREO Discovery V8, Carl Zeiss Germania
- Aparat automat pentru analiza acizilor nucleici, proteinelor şi celulelor utilizând sistemul lab-on-a-chip – model Bioanalizor 2100
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Proiect: „Realizarea de materiale textile nanostructurate funcţionalizate”
Program: INOVARE, EUREKA, 2008 – 2010
Parteneri:
Grecia – Clothing Textile & Fibre Technological Development
Spania - AITEX
Slovenia – University of Maribor
Spania - Pascual Y Bernabeu S.A.
Polonia- IW Textile Research Institute
Polonia – Institute of Textile Architecture, Lodz
Slovenia- Konus Konex Ltd
RO – S.C. Opticoat SRL
RO- SC Prodconfarm SRL

Proiect: “Nanostructuri superhidrofobe respirabile”
Program: Parteneriate în domeniile prioritare, 2008-2011
Parteneri:
Institutul National pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei Bucuresti
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPECA Bucuresti
Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi

Proiect: “Produse textile inovative pentru îmbunătăţirea funcţiilor biofiziologice şi a performanţelor organismului uman”
Program: INOVARE, 2008-2010
Parteneri:
SC MAGNUM SX SRL

Proiect: “Tehnologii inovative de obţinere a nanofibrelor printr-un sistem computerizat de electrofilare”
Program: Parteneriate în domeniile prioritare, 2008-2011
Parteneri:
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
SC Centrul de Competenta in Electrostatica si Electrotehnologii SRL
SC Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie SRL
Institutul National de Inventica
Proiect: “Novel Temperature Regulating Fibers and Garments”
Program: Programul Cadru VII

Parteneri:
Suedia – Ullfrote AB
Suedia – FOV Fabrics
Norvegia – STIFTELSEN SINTEF (SINTEF)
Norvegia – Devold of Norway AS
Belgia – CENTEXBEL
Belgia – Luxilon Industries NV (LUXILON)
Germania – Thuringian Institute of Textile and Plastics Research (TITP)
Germania – Smartfiber AG
Finlanda – Tampere University of Technology/ Smart Wear Lab
Spania – Polisilk S.A.
Olanda – Addcomp Holland BV
Ungaria – Eurohod Divat
Romania – GOTECH Group
Slovenia- Predilnica Litija

Proiect: “A pilot line of antibacterial and antifungal medical textiles based on a sonochemical process”
Program: Programul Cadru VII
Parteneri:
Israel - OSM-DAN Ltd.
Israel - Afcon Industries Ltd.
Marea Britanie – Coventry University
Marea Britanie – WESSEX Institute
Spania – Universitatea Poliehnica din Catalonia
Spania- Torras Valenti (TORVAL) S.A.
Romania - Davo Star Impex SRL
Rusia - VIATECH Ltd.
Belgia- Kitozyme
Franta – Cedrat Technolgies
Technologies S.A
Polonia - Pielaszek Research
Italia - Klopman International S.R.L
Italia - Environment Park S.p.A.
Spania- AITEX
Bulgaria - Emergency Medicine Institute "Pirogov"
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-15 11:53:25
ID=31
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurării - INCDMTM
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Gheorghe Ion Gheorghe
E-mail: incdmtm[at]incdmtm[dot]ro, geo[at]cefin[dot]ro
Tel: +40 021.252.30.68/69
Fax: +40 021.252.34.37
Adresa: Sos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucuresti, Romania
Web: http://www.incdmtm.ro/
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Partener in cadrul proiectului „OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA UNOR MA¬TE¬RIALE NANOSTRUCTURATE CU PRO¬PRIE¬TĂŢI SPECIALE, UTILIZATE ÎN LUCRĂRI PRO-TETICE (MATSTOM)”, contract nr. 71-070 Parteneriate, finalizat in 2010, avand ca obiectiv principal obtinerea si caracterizarea implanturilor dentare din materiale nanostructurate.

Partener in cadrul proiectului „SISTEM INFORMATIC AVANSAT, BAZAT PE IMAGISTICA MEDICALA, PENTRU PRODUCEREA IMPLANTURILOR PERSONALIZATE DEDICATE ARTROPLASTIEI DE SOLD”, contract nr. 12-107 Parteneriate, avand ca obiectiv principal obtinerea si caracterizarea unor endoproteze personalizate pe baza modelarii 3D a femurului proximal utilizand imagini CT ale osului pacientului. Obtinerea prin prototipare rapida din pulberi de titan a protezelor personalizate.

Partener in cadrul proiectului “SISTEM DE DOZARE AUTOMATA, MONITORIZARE CON-TINUA, STOCARE SI AFISARE COMPUTERIZATA A INFORMATIILOR PRI¬VIND CORECTITUDINEA EFECTUARII TRATAMENTELOR OFTALMOLOGICE PRES-CRISE”, contract nr. 71-022 Parteneriate avand ca obiectiv principal obtinerea unui echipament inteligent de dozare controlata a solutiilor medicamentoase.

Partener in cadrul proiectului „REALIZAREA ELEMENTELOR DE IM¬PLANT BIOCOMPATIBILE, INSTRUMENTARUL AFERENT SI SISTEME MODULARE DE OSTEO¬SIN¬TE¬ZA CONTROLATA PENTRU TRATAMENTUL FRACTURILOR CRANIO-MAXILO-FACIALE”, contract nr. 175 Inovare finalizat in 2010, avand ca obiectiv principal obtinerea si caracterizarea elementelor de implant si a instrumentarului aferent.

Partener in cadrul proiectului „STUDII COMPLEXE PRIVIND ALTER¬NA¬TI¬VE¬LE TERAPEUTICE (INCLUZAND PROTOTIPURI PROTETICE) PENTRU PACIENTII CU TULBURARI RESPIRATORII IN TIMPUL SOMNULUI IN SCOPUL AMELIORARII CALITATII VIETII SI REINTERGRARII SOCIO-PROFESIONALE”, contract nr. 61-033 Parteneriat, finalizat in 2010, avand ca obiectiv principal realizarea de elemente protetice pentru ameliorarea apneii nocturne.

Coordonator al proiectului „CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA DE SISTEME DE POZIŢIONARE ROBOTICE ULTRAPRECISE CU MOBILITATE EXTINSĂ\\\" – ROBEX contract nr. 71-024 Parteneriate; finalizat in 2010, avand ca obiectiv principal obţinerea de cunoştinţe teoretice şi aplicative privind realizarea de sisteme de poziţionare robotice de înaltă precizie cu cinematică paralelă sau mixtă.

POS-CCE O2.1.2 „APARATURĂ INTELIGENTĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ PENTRU MĂSURAREA ŞI MONITORIZAREA HIDRODINAMICII SEDIMENTELOR BAZATĂ PE NOI METODE DE MĂSURARE / SEDCONTROL”, contract nr. 594/12500.

CEEX – „ECHIPAMENT DE MONITORIZARE VIBROACUSTICA SI DIMENSIONALA PENTRU PROCESE DE PRELUCRARE”, finalizat in 2008, avand ca obiectiv masurarea si interpretarea fenomenelor vibroacustice, care influenteaza capabilitatea proceselor de prelucrare.

Program Nucleu (2010) – „ECHIPAMENT OPTOELECTRONIC DE CONTROL NON CONTACT A MICROTOPOGRAFIILOR”, avand ca obiectiv principal realizarea unui rugozimetru pentru testarea metodelor de masura a rugozitatii 3D.

PN II (2007 - 2010) – „ECHIPAMENT DE CALIBRAT”, contract nr. 71093, avand ca obiectiv proiectarea si realizarea unui echipament de calibrat folosit pentru productie in domeniul nanotehnologic.

Program sectorial „ALINIEREA FABRICAŢIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU NANO ŞI MICROPRELUCRARI LA CERINŢELE ŞI TENDINŢELE DEZVOLTĂRII PE PLAN EUROPEAN ŞI MONDIAL”, cod proiect: 21/839734/2007, avand ca obiectiv principal elaborarea direcţiilor de cercetare proiectare dezvoltare a fabricaţiei de echipamente tehnologice pentru nanoprelucrări destinate domeniilor high-tech de producţie.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departament cercetare dezvoltare: Mecatronica Biomedicala si Robotica (MBR)
Director Compartiment: Alexandru Moldovanu
Adresa e-mail: smoldovanu[at]incdmtm[dot]ro
Telefon: 021.2520856
Rezultate si potential in domeniul Bionanosisteme in medicina, stomatologie si mediu

Laborator Rapid prototyping
Sef laborator: Dan Ciobota
Adresa e-mail: dan_ciobota[at]yahoo[dot]com
Telefon: 021.2520856
Rezultate si potential in domeniul Bionanosisteme in medicina, stomatologie

Departament Mecatronica Masurarii Inteligente
Director Compartiment: Ion Vrabioiu
Adresa e-mail: vrabioiu[at]cefin[dot]ro
Telefon:021.2521131

Laborator Masurari inteligente de precizie si control
Sef laborator: Aurel Abalaru
Adresa e-mail: aurel[dot]abalaru[at]tehnicamasurarii[dot]ro
Telefon:021.2521131
Rezultate si potential in domeniul Nanoelectronica si fotonica
Potential in domeniul Transporturi

Laborator de Cercetare Dezvoltare Masurarea Termotehnicii Inteligente
Sef laborator: Vlad Dumitru
Adresa e-mail: didi[at]cefin[dot]ro
Telefon:021.2523068/355
Potential in domeniul Transporturi - Aerospatiale

Laborator Incercari Lungimi (LIL)
Sef laborator: Elisabeta Porje
Adresa e-mail: incdmtm[at]incdmtm[dot]ro
Telefon:021.2523068/331
Rezultate si potential in domeniul Industria de prelucrare

Laborator MEMS/NEMS
Sef laborator: Gheorghe Ion Gheorghe
Adresa e-mail: incdmtm[at]incdmtm[dot]ro, geo[at]cefin[dot]ro
Telefon:021.252.3068
Rezultate si potential in domeniul Industria de prelucrare

Departament Micro si Nanotehnologii Mecatronice
Director Compartiment: Anton Vieru
Adresa e-mail:incdmtm[at]incdmtm[dot]ro
Telefon: 021.2523068/371

Laborator: Micro/ nanotehnologii de control
Coordonator: Gheorghe Popan
Adresa e-mail: popangeorge[at]yahoo[dot]com
Telefon: 021.252.3068/315
Rezultate si potential in domeniul Industria de prelucrare

Laborator Microscopie de Forta Atomica
Sef laborator: Liliana Laura Badita
Adresa e-mail: badita_l[at]yahoo[dot]com
Telefon: 021.2523068/351
Rezultate in domeniul Industria de prelucrare
Potential in domeniul Bionanosisteme in medicina, stomatologie
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Dep. Mecatronica Biomedicala si Robotica - 14 specialisti: 2 CS in metalurgie, 11 CS in mecanica, 1 inginer tehnolog in mecanica Lab. Masurari inteligente de precizie si control - 9 specialisti: 4 CS I, 3 - IT I, 1 – IT, 1 inginer Lab. de Incercari Lungimi - 5 specialisti: 3 ingineri mecanici, 2 tehnicieni mecatronisti Lab. Masurarea Termotehnicii Inteligente - 2 ingineri mecanica fina Dep. Micro si Nanotehnologii Mecatronice - 3 specialisti: 2 ingineri, 1 biofizician
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Masina de sinterizare cu laser EOS 270 in valoare de 470.000 Euro achizitie 2008
Stand incercari dinamice INSTRON 8872 in valoare de 102.000 Euro achizitie 2008
Stand incercari statice HOUNSFIELD cu accesorii in valoare de 43.800 Euro achizitie 2007

Set echipamente control zgomot si vibratii: Analizor PULSE 3560-B-010 + Kit de masurare a intensitatii acustice tip 3599 + microfoane si accelerometre de mare senzibilitate, in valoare de 130.000 Euro achizitie 2007

Masina de masurat 3D-LEITZ REFERENCE 600 in valoare de 171.000 Euro achizitie 2008
Aparat de masurare abateri de forma, pozitie si orientare - RONCORDER EC 2500 in valoare de 66.000 Euro achizitie 2008
Aparat de verificat rugozitatea - TAYLOR HOBSON in valoare de aproximativ 50.000 Euro achizitie 2008
Microscop cu afisare digitala si unitate VISIO-STARRETT GALILEO, in valoare de 39.000 Euro achizitie 2008
Sistem de calibrare interferometru cu laser XL 80-RENISHAW in valoare de 51.000 Euro achizitie 2008

Micro/ nanorobotul F-206 (Sistem de aliniere şi poziţionare cu şase axe), in valoare de 30.000 Euro achizitionat in 2009

Microscop de forta Atomica NTEGRA in valoare de 75000 Euro achizitie 2008
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Pe plan intern parteneriate cu:
Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea Valahia Targoviste, Universitatea Transilvania Brasov, Universitatea Tehnica \\\"Gheorghe Asachi\\\" Iasi, Universitatea Tehnica Cluj, Universitatea Ovidius Constanta, Univeritatea de Medicina si Farmacie Carol Davila

ICPE-CA, ITMB, INCAS, IFTM, INCDCS,Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Spitalul clinic de Urgenta Floreasca
SC Tehnovolt SRL

Pe plan international sunt realizate contacte de cercetare cu prestigioase colective de cercetare:
Anglia Ruskin University - Faculty of Science and Technology - Department of Computing and Technology - The Bioengineering research group
Universitatea din Maribor, Facultatea de Inginerie Mecanica
National Aerospace Research Center, ONERA, Franta
Microsoft Research in Silicon Valley
Institutul Fraunhofer – Optica si Mecanica Fina
Kunststoff-Institut fur die mittelstandische Wirtschaft NRW GmbH (KIMV)
Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences – Institut
Institutul Central de Cercetare-Dezvoltare pentru Metalurgie (www.cmrdi.sci.eg ), El-Tebeen, Helwan, 11422, Cairo, Egypt

De asemenea, se va realiza afilierea la GARPA – Global Alliance of Rapid Prototyping Associations si la platforma MANUFUTURE

MINAFAB din care fac parte pe langa INCDMTM: IMT si ICPE-CA

INCDMTM este initiatorul infiintarii Clusterului National Stiintific Micro-/Nanotehnologii pentru Mecatronica, Senzorica si Robotica – Nanomecatronica din care fac parte Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea Transilvania Brasov, INCDIE ICPE – CA Bucuresti, QUATROPRODCOM SRL – Ilfov, S.C. PRO OPTICA S.A.

AMFOR - Asociaţia de Mecanicã Finã şi Opticã din România

APROMECA – ASOCIAŢIA PROFESIONALÃ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MECANICÃ FINÃ, OPTICÃ ŞI MECATRONICÃ. APROMECA este o asociaţie profesionalã, neguvernamentalã, apoliticã, cu activitate în domeniul Industriei de Mecanicã Finã, Opticã şi Mecatronicã, cu scopul stimulãrii activitãţilor de cercetaredezvoltare- inovare precum şi a celor de producţie, distribuţie şi utilizare
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

nu avem brevete inca
Data completarii: 2010-11-15 11:46:21
ID=30
Institutul national de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucuresti - INCDCF-ICCF
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director general Misu Moscovici
E-mail: mmisu[at]ncpri[dot]ro
Tel: 021 3212117
Fax: 021 3222917
Adresa: Calea Vitan nr. 112, sector 3, Bucuresti, cod 031299
Web: www.ncpri.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

LIPHORM: Studii privind obtinerea unor sisteme hormonale transdermice utilizand
lipozomii ca vectori de transport si cedare controlata (2007 - 2010)- tehnologie de
formulare farmaceutica la nivel de laborator, bazata pe nanolipozomi.
GLICEROBIOPOL: Noi microorganisme capabile de sinteza enzimatica a unor biopolimeri
terapeutic activi, utilizand glicerina ca substrat (2007 - 2010)- biopolimer
cu structură originală (produs nou la nivel international) si derivati
ai acestuia, obtinuti sub forma de microparticule reticulate, utilizati
pentru retinere/eliberare controlata de biomolecule.
NANOPROSPECT Page 4 of 6
http://www.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departamentul Biotehnologii farmaceutice si Laboratorul de culturi celulare
Sef de departament: Radu Albulescu
e-mail: radu_a1[at]yahoo[dot]com
Tel.: +40-213222910/215
Domeniul nano: 1.2.1.(potential), 1.2.3.(rezultate), 1.3.3. (rezultate)
Departamentul Tehnologii farmaceutice si teste de diagnostic
Sef de departament: Cristina Hlevca
e-mail: chlevca[at]yahoo[dot]com
Tel.: +40-213222910/210
Sectiunea 4.2
Resurse umane

19 specialisti, dintre care 7 chimisti, 2 ingineri chimisti, 2 ingineri biotehnologi, 3 medici, 3 biochimisti, 2 biologi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masa Agilent 6410 Triple Quard
(LC/MS/MS)
Flowcitometru CYFLO - Partec
Multimode Microplate Reader - LKB Chameleon
Bioanaliser - Agilent 2100
Cromatograf UPLC: UPLC-MS
Spectrofotometru FT-IR Spectrum 100:
Cromatograf de lichide ultraperformant cu detector Light Scattering
Spectrofotometru UV-VIS Lambda 650:
Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv ELAN DRC-e (ICP-MS)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutul de Chimie Macromoleculara \"Petru Poni\" Iasi
Centrul de Chimie Organica \"Costin D. Nenitescu\" al Academiei Romane
INCDMI\"Cantacuzino\"
INCD \"Victor Babes\"
Universitatea de Medicina si Farmacie \"Carol Davila\" Bucuresti
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
PharmaServ International S.R.L
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biolologice
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Procedeu de obţinere a unui polizaharid microbian, valorificând glicerina, subprodus al fabricaţiei biodieselului - cerere de brevet A/00764/26.08.2010
Procedee de obţinere a unui β-glucan - polizaharid de tip curdlan, prin biosinteza
cerere de brevet A/00597/31.07.2008
Procedeu biotehnologic de obtinere a polihidroxialcanoatilor - cerere de brevet
A/00447/2008 - Medalie de aur la Al 37-lea Salon International al Inventiilor,
Tehnicilor si Produselor Noi, Geneva, aprilie 2009
Data completarii: 2010-11-15 11:22:44
ID=29
Universitatea de Medicină şi Farmacie \\ - UMFCD
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Florian Popa
E-mail: ecristinaparvu[at]yahoo[dot]com
Tel: 021.3180718
Fax: 021.3180751
Adresa: str. Dionisie Lupu nr. 37, sect.1, cod poştal 70183
Web: www. univermed-cdgm.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

PNCDI2 – Modulul Parteneriate – “Studii privind obţinerea unor sisteme hormonale transdermice utilizând lipozomii ca vectori de transport şi cedare controlată a principiului activ”, Universitatea de Medicină şi Farmacie \\\"Carol Davila\\\" - Bucureşti, Contract nr.61-024/2007, 2007-2010
Director proiect: Conf. dr. Cristina Dinu Pîrvu

Obiectivul proiectului este de a proiecta şi realiza un sistem transdermic condiţionat sub formă de gel şi având înglobată substanţa medicamentoasă în lipozomi ultradeformabili. Cercetarile si utilizarea sistemelor transdermice cu lipozomi se afla in actualitate pe plan international, majoritatea rezultatelor avand insa un caracter fundamental, existand un numar limitat de astfel de preparate farmaceutice in fabricatie. Lipozomii prezinta anumite proprietati ce permit utilizarea lor pentru transportul de medicamente, realizand protectia acestora fata de mediul ostil si eliberarea tintita a medicamentului in tesuturi specifice.Prin aplicarea rezultatelor cercetarii de elaborare a unei tehnologii avansate în domeniul preparatelor farmaceutice transdermice, proiectul va conduce la dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calitatii vietii.
Rezultatele vor putea fi uşor aplicate ulterior şi în alte domenii diferite de cel medical/farmaceutic ( cosmetică, industria chimică, alimentară, agricultură).
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Catedra 7: Disciplina de Chimie fizică şi coloidală, Universitatea de Medicină şi Farmacie \\\"Carol Davila\\\" - Bucureşti
Coordonator colectiv cercetare domeniul micro şi nano- sisteme: Conf. dr. Cristina Dinu Pîrvu
email: ecristinaparvu[at]yahoo[dot]com
Telefon: 021.3180751, 0722.304894
Disciplina de Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie \\\"Carol Davila\\\" - Bucureşti
Coordonator colectiv cercetare: Prof. dr .Dumitru Lupuleasa
Disciplina de Industria medicamentului şi Biotehnologii Farmaceutice, Universitatea de Medicină şi Farmacie \\\"Carol Davila\\\" - Bucureşti
Coordonator colectiv cercetare: Prof. dr. Adrian Andrieş

Domeniul 1.2, Subdomeniile 1.2.1 şi 1.2.3
Sectiunea 4.2
Resurse umane

20 specialisti farmacişti, doctori sau doctoranzi în Ştiinţe medicale, domeniul Farmacie
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Rotaevaporator model 4003, Laborotta, Spectrofotometru UV-VIS model V-630, Able & Jasco, Baie ultrasonicare model SW6H, Sono Swiss, Centrifuga cu racire model Mikro 220R, Hettich-Germania, Spectrofotometru UV-VIS Lambda2 , Perkin-Elmer, Aparat pentru evaluarea cedarii Essa Dissolver, Aparat pentru determinari fizico-chimice CAM101, KSV Instruments Finlanda, Termostat cu recirculare Haake P5, Pompa peristaltica cu afisaj digital Masterflex L/S 77250-62, Cole-Parmer, Aparat pentru evaluarea cedarii din sisteme semisolide Hanson Microette.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD naţional:
1. PNCDI2 – Modulul Parteneriate – “Studii privind obţinerea unor sisteme hormonale transdermice utilizând lipozomii ca vectori de transport şi cedare controlată a principiului activ”, Universitatea de Medicină şi Farmacie \\\"Carol Davila\\\" - Bucureşti, Contract nr.61-024/2007, 2007-2010
Director proiect: Conf. dr. Cristina Dinu Pîrvu
Parteneri:
- P1: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA - BUCURESTI- Facultatea de Biotehnologii
- P2: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE CHMICO - FARMACEUTICA - ICCF - Bucureşti
- P3: S. C. PHARMA SERV INTERNATIONAL SRL - Bucureşti
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Articole publicate in extenso:
1. Cristina Dinu Pirvu, Alina Orţan, Cristina Hlevca – „Elastic Vesicles as Drug Carriers through the Skin”, Farmacia, nr.2, vol 58, 2010, 128-135

2. Alina Ortan, Maria-Lidia Popescu , Andreea-Liana Gaita, Cristina Dinu-Pîrvu, Gh.
Câmpeanu, “Contributions to the Pharmacognostical Study on Anethum Graveolens, Dill (Apiaceae)” - Romanian Biotechnological Letters, vol 14, nr 2, 2009, ISSN 1224 – 5984

3.Alina Orţan, Gh. Câmpeanu, Cristina Dinu – Pîrvu, Lidia Popescu – „Studies Concerning the Entrapment of Anethum Graveolens Essential Oil in Liposomes” - Romanian Biotechn. Letters, vol 14, nr 3, 2009, 4411-4417, ISSN 1224 - 5984

4.Razvan Prisada, Cristina Dinu-Pîrvu, Alina Ortan – “Complex researches regarding the preparation and caractherization of some microcapsules of ethylcellulose” - Scientific Buletin of Biotechnology, ISSN 1224-7774, Series F, vol 13, 2008, 79-89

5. Pîrvu-Dinu Cristina Elena, Alina Ortan, Cristina Hlevca – “In vitro studies concerning the use of elastic vesicles for drospirenone transdermal delivery”, poster prezentat la The 5th International Congress of Nanotechnology & Clean Tech Congress, 2008 oct. 27-30, San Francisco, California, USA

Data completarii: 2010-11-15 11:20:37
ID=28
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara - INCEMC
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director general Nicolae Mirica
E-mail: mirica[at]incemc[dot]ro
Tel: 0745505420
Fax: 0256201382
Adresa: 300569, str. Aurel Paunesc Podeanu nr. 144, Timisoara, Timis
Web: www.icmct.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Intre anii 2007-2010 INCEMC a desfasurat activitai de cercetare in domeniul NT in cadrul a 9 proiecte PN II si NUCLEU
Exemple de proiecte:
PN II – 51-102/2007: Senzori piezoelectrici performanti pe baza de noi structuri -cuart, senzori pentru calitatea si siguranta alimentelor”.
PN II 71-056/2007: Sinteza materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de dioxid de titan dopate si testarea acestora in statii pilot de potabilizare a apei
PN II 41-070/2007: „Stabilirea actiunii si a efectelor stresprotectoare si/sau imunostimulatoare ale unor noi materiale biologic activ”
PN II: 22-127/2008: :” Sinteza de semiconductori nanostructuraţi pe baza de Bi2Te3SI Zn4Sb3 şi Zn4Sb3 dopaţi cu aplicaţii în energetica curată”,
PN II 32-155/2008: „Dezvoltarea de composite magnetodielectrice nanostructurate pentru crearea de anvelope inteligente cu absorbtie pronuntata a microundelor”
PN II 72-156/2008: utilizarea unor materiale zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 pentru epurarea apelor reziduale in vederea recircularii acestora,
PN II 22-124/2008: Producerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare
utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2)
PN II 11-017/2007 Parteneriat IMT: Sistem de microsenzori piezoelectrici, de masurare, analiza si control multiparametru, integrat 3D” PIEZOSENZ”,
PN II 12-103/2008: Arii de micro/nanosenzori de prag pentru detectia in timp real a contaminarii mediului acvatic cu agenti chimici.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1. Laborator pentru elaborarea de nanomateriale pentru energetica, biologie, mediu - sef laborator Dr. Carmen Lazau, domeniile 1.0, 1.2, 1.3
2. Laborator pentru elaborarea nanomaterialelor pentru conversia energiei solaree - sef laborator, dr. Terezia Nyari, domeniul 1.5,
3. Laborator pentru sinteza materialelor feritice - sef laborator, drd. Stefan Novaconi, domeniul 1.5,
4. Laborator pentru sinteza microcristalelor la temperaturi si presiuni inalte - sef laborator Dr. Marinela Miclau, domeniul 1.2,
5. Laborator de spectrometrie de masa in domeniul nanomedicinei - sef laborator, Prof.dr. Alina Zamfir, domeniul 1.2
Sectiunea 4.2
Resurse umane

18 cercetatori din care 12 doctori si 6 doctoranzi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Difractometru de raze X, Phillips, X’Pert Pro Multi-Purpose, 520.000 euro,
Microscop Electronic de Baleiaj (SEM), Philips, tip Inspect S + Edax), 320.000 euro,
Microscop de Forta Atomica tip Nanosurf® EasyScan 2 Advanced Research), 90.000 euro,
Spectrometru de masa de inalta rezolutie cu capcana ionica si robot pentru electrosparay, 180.000 euro,
Spectrofotometru UV/VIS/NIR tip LAMBDA 950 cu sfera integratoare, 50.000 euro,
Granulometru cu Difractie Laser tip Analisette 22 (FRITSCH), 45.000 euro.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

University of Liverpool, Departament of Chemistry, England,
Laboratoire d'optronique, ENSSAT, Lannion, France,
NXP, Phisics and Chemistri, Caen, France,
Laboratoire de cristallographie et sciences des materiaux (CRISMAT), Caen, Franta,
RENE LANION University and Laboratory CRISMAT, UMR CNRS ISMRA Caen Cedex, France,
Institut de chimie de la matiere condense de Bordeaux (ICMCB), Bordeaux, France,
Universitatet zu Koeln, Physikalisches Institut, Koeln, Germania,
Max Plank Institut for Solid State Research, Stuttgart, Germania,
University of Utrecht, Holand,
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Quimicas, Madrid, Spania,
Tehnical University of Warsava, Poland,
Szeged University, Hungaria,
Novi Sad University, Serbia,
Academy of Sciences of Moldova, Institute of Applied Physics, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova,
NIR&D of Microtehnologies Bucharest, Romania,
NIR&D of Electrotehnical – Advances Research, Bucharest,
NIR&D for Material Physics Bucharest,
NIR&D for Plasma, Radiation and Laser Bucharest,
NIR&D for Technical Physics Iasi,
NIR&D for Microtechnology Bucharest,
Oil Faculty, University of Ploiesti,
Polytechnic University of Bucharest,
NIR&D for Solder and Testing Materials Timisoara
West University of Timişoara, Romania
"Politehnica" University of Timişoara, Romania
Romanian Academy – Timişoara Branch, Romania
Medicine and Pharmacy University „Victor Babes” Timisoara,
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Univ Timisoara,
“Aurel Vlaicu” University of Arad,
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Timisoara,
METAV-R&D Bucharest,
CARPATAIR Timisoara,
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

St. Novaconi, Al. Boltosi, Ioan Grozescu, High temperature furnace for melts crystallization in e.g. oxidizing media includes a circle of flouridentical sub assemblies each with a silvered mirror and having a halogen based rod - se aplica in institut,
Marian Nitu, Ioan Grozescu, Carmen Lazau, Liviu Mocanu, AM Grozescu,
Instalatie de sinteza a materialelor nanocristaline prin metoda hidrotermala asistata ultraacustic combinata cu incalzirea in camp de microunde - medalii de aur la Geneva, Zagreb si Cluj Napoca si argint la Moscova - se aplica in institut.
Data completarii: 2010-11-15 09:24:43
ID=27
S.C. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE S.A. - CCMMM
- CDSA - societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare
Contact: Director general Marin Radu
E-mail: office[at]ccmmm[dot]ro
Tel: 021/3162816
Fax: 021/3162815
Adresa: Splaiul Independentei 202B, sector 6, Bucuresti
Web: www.ccmmm.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

In cadrul PN II in proiectul cu titlul "Elaborarea unui sistem electrocatalitic membranar pentru generarea, separarea si purificarea hidrogenului, în diferite medii, aplicabil la motoare termice", acronim SEMGEPHID, Ctr. 21-078/2007, s-a elaborat si testat pe motoare termice, în circuitul de precombustie al acestora, un sistem membranar de mare eficienta, productivitate si durabilitate pentru producerea si utilizarea directa a hidrogenului, fara stocare si transport, printr-un procedeu bazat pe principiul electrocatalitic membranar.
Proiectul a fost finantat in proportie de 60% de la bugetul de stat si 40% de catre CCMMM si MD AGRICOLA S.R.L.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

CO: CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE – CCMMM, cu sediul în Bucuresti, Cod 060023, tel: 021 316 28 15, fax: 021 316 28 15., e-mail: office[at]ccmmm[dot]ro, inregistrata la Registrul Comertului nr.j40/31906/1992, cod fiscal Ro2838942, reprezentata prin Director general Dr.Ing.Marin RADU, Contabil Sef Ec. Georgeta TARTAVULEA - rezultate in domeniile 1.5, 1.6.3 si 1.8.

P1:INSTITUTL DE CHIMIE FIZICA „ I.G.Murgulescu”, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei 202, sector 6, Cod 060021, tel: 021 316 79 12, fax: 021 312 11 47, e-mail: mvpopa[at]icf[dot]ro, inregistrata la Registrul Comertului nr.6/40/1990, cod fiscal4217176, reprezentata prin Director Dr. Mihai Vasile POPA, Director economic Ec. Gabriela CONSTANTINESCU - rezultate in domeniile 1.3.1, 1.3.3, 1.5, 1.6.2, 1.6.3 si 1.8.

P2: CENTRUL DE CERCETARE SI EXPERTIZARE MATERIALE SPECIALE, UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independenþei 313, Sector 6,Cod 060042, tel: 021 402 95 01, fax:021 316 95 62, e-mail: nctin2005[at]yahoo[dot]com, inregistrata la Registrul
Comertului nr.HG 57/08.02.1992, cod fiscal 418319986, reprezentata prin Director Prof.univ. Nicolae CONSTANTIN, Director economic Ec. Eugen IONESCU - rezultate in domeniile 1.3.1, 1.5.1, 1.5.2 si 1.8.

P3: M.D.AGRICOLA, cu sediul în comuna Ianca, sat Potelu, judetul Olt, Cod 237216, tel: 0744509010, fax: 0249410151, e-mail: igf_expert[at]yahoo[dot]com, inregistrata la Registrul Comertului nr. J28/203/2000, cod fiscal 12499762, reprezentata prin Director Mircea
DINESCU, Contabil sef Ec. Gheorghe IONESCU - - rezultate in domeniile 1.6.3 si 1.8.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Numarul total de specialisti cu studii superioare care s-au implicat si se pot implica in domeniul nanotehnologiilor este de 15 specialisti dintre care: 2 fizicieni, 5 ingineri chimisti, 6 ingineri mecanici, 1 inginer electrotehnist, 1 biochimist
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Spectrofotometru FTIR
Microscop electronic de inalta rezolutie
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

In domeniul nanotehnologiilor avem un parteneriat cu INSTITUTL DE CHIMIE
FIZICA „I.G.Murgulescu”, cu sediul în Bucureºti si cu ICECHIM Bucuresti
pe domeniul materiale nanostructurate si nanotehnologii pentru producere
bioetanol, hidrogen si pentru purificare componente utile din medii
lichide.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

CCMMM a depus o cerere de brevet la OSIM pe domeniul energetic privind producerea hidrogenului din apa si utilizarea acestuia pentru centrale termice. Obiectul cererii de brevet il constituie un procedeu inovativ, performant, unic pe plan mondial, care include aspecte legate de domeniul nanotehnologiilor si care s-a concretizat intr-un prototip de
24 KW aflat in teste de anduranta pentru ridicarea la scara industriala (1 MW). Nu s-a publicat.
Data completarii: 2010-11-15 09:22:46
ID=26
Universitatea Dunarea de Jos Galati -Centrul de Nanostructuri si Materiale Functionale - UDJ-CNMF
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Director Centru de cercetare CNMF Viorica MUSAT
E-mail: viorica[dot]musat[at]ugal[dot]ro
Tel: 0757070613
Fax: 0236460754
Adresa: Str. Domneasca nr 111, 800080, Galati
Web: ugal.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiecte/Granturi de cercetare:
- NMT-ERA-NET, multiNanowires, 2010-2012, Coordonator;
- FP7-NMP-2010-SMALL-4,Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices;
- NATO Science for Peace, 2002-2003, Sol-gel preparation of ceramic oxide with relevant electronic properties-Partener;
- NATO visiting experts, 2006, Priority: IB Novel and rapid method of detection-chemical sensors), Grant PDD (CP)-CBP.EAP.EV 982079/2005, Sol-Gel preparation of nanostructured gas-sensitive films- Coordonator;
- NATO visiting experts, 2007, Grant PDD(CP)-CBP.EAP.CLG 9822806/ 2007, New gas-sensitive nanocomposite mesoporous thin films by wet chemical methods;
- COBIL “Brancusi” RO/24, 2006, Romania-France, Synthesis and characterisation of photoluminescence compounds;
- Convention of Scientific Collaboration, 2005-2007, Préparation par sol gel et caractérisation de films conducteur et transparent à base de ZnO déposés sur différent substrats pour des applications dans le domaine de l’optoélectronique (dispositifs éléctrochromiques, dispositif photovoltaïques), Partner- BORDEAUX I University- ICMC Bordeaux - CNRS.

•2007-2008, CNCSIS Tip A/667, Filme oxidice nanostructurate multifunctionale obtinute prin metode chimice pe cale umeda - Responsabil Proiect.
•2006-2008 – CEEX, Modulul I, Prepararea şi caracterizarea unor straturi subţiri semiconductoare nanostructurate utilizate la confecţionarea modulelor fotovoltaice, MATNANTECH-CEEX 89/18.09.2006, 2006-2008 – Responsabil grant.
•Grant CNCSIS 3/680/2007 Technology for preparation of anticorrosive and thermal barriers– Responsabil grant.
•Grant CNCSIS 7/680/2008 Technology for preparation of anticorrosive and thermal barriers– Responsabil grant.
•1998-2002 - CNCSIS, tip C (Cercetări majore), Finanţat de Banca Mondială; Cod CNCSIS 104/1997, Studiul fenomenelor de transport şi a proprietăţilor optice şi fotoelectrice ale unor compuşi semiconductori în straturi subţiri-Partener.
•1998-2002 - CNCSIS, tip B (Bază de Cercetare cu Utilizatori Multipli-BCUM), Proiect cu Banca Mondială, Cod CNCSIS 24/1997, Laborator pentru investigarea proprietăţilor straturilor subţiri semiconductoare şi magnetice-Partener.
•1998-2002 - membru în echipa de cercetare al grantului CNCSIS, tip D (Master/doctorat), Finanţat de Banca Mondială, Cod CNCSIS 38/1997; Procese fizice în straturi subţiri semiconductoare şi magnetice-Partener.
•Grant PN 2- AMCSIT no.118, 2008, New technologies, environmental and economic-based composite materials for reconditioning parts of machinery steel.


Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

- Transparent Conductive Oxide Thin Films;
- 1D oxide nanostructures for electronics and sensors;
- Mesoporous thin films for sensors;
- Hybrid thin films for electronics applications;
- Nanostructurated thin films for fotovoltaics;
- Hybrid electrode nanostructures for fuel cells;
- Synthesis and Incorporation of Bioactive Compounds (Electrochromics and/or Photoluminescents);
- magnetic oxide nanoparticles;
- Multifunctional nanostructured composite coatings;
- Nanostructured shape memory alloys.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

21 specialisti (6 chimisti, 5 fizicieni, 10 ingineri stiinta materialelor)dintre care 9 sunt doctoranzi.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

- Echipamente pentru depunere filme subtiri: PVD, CVD, Spin-coater, Dip-coater;
- Autoclava pentru sinteza nanoparticule;Dispersor US;
- Instalatie pentru masurarea proprietatilor electrice ale filmelor subtiri si variatia acestora cu temperatura, radiatie UV si atmosfera gazoasa;
- SEM-EDX,XRD;
- Profilometru, Spectrofotometru UV/VIS-Reflectanta;
- Laborator de Nanotehnologii chimice (Grey room).
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

-Centre of Materials Investigation-Faculty of Materials Science- Nova University of Lisbon (CENIMAT-FCT-UNL);
-Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux-ICMCB-CNRS;
-Department of Chemistry , Faculty of Applied Sciences, Technical University- TU Delft;
-Laboratorio di Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, Dipartimento di Architettura e Pianificazione , Università di Sassari;
-University «Joseph Fourier», Grenoble;
-Department of Materials, Technical University of Darmstadt;
-University of Bucharest, Physical Chemistry Department;
-Romanian Academy, Institute of Physical Chemistry-I.G. Murgulescu, Bucharest,
-Institute of Microtechnology, IMT Bucharest.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-15 00:29:30
ID=25
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT-Bucuresti
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director general Dan Dascalu
E-mail: dan[dot]dascalu[at]imt[dot]ro
Tel: +40-21-269.07.70
Fax: +40-21-269.07.72
Adresa: Erou Iancu Nicolae, 126A, R-077190 PO-BOX 38-160, 023573, Voluntari, Ilfov, ROMANIA
Web: www.imt.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiecte Europene
“Carbon nAnotube Technology for High-speed nExt-geneRation nano-InterconNEcts” STREP Coord: CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE, Italy, STREP, ICT, 2008-11 (IMT – Adrian Dinescu)
“Development of sustainable solutions for nanotechnology-based products based on hazard characterization and LCA” 2010-2013 (IMT - Dan Dascalu)
“European scale infrastructure in NanoBiotechnology”, NMP, 2009-10; CEA Franta (IMT - Dan Dascalu)
“Development of reference methods for hazard identification, risk assessment and LCA of engineered nanomaterials” Large-scale projects, NMP, in curs de semnare 2010-13 (IMT - Mihaela Miu)
“Multi-domain platforms for integrated micro-nano technology systems – Service Action” IP, IST, (2005-07), Coord.: QinetiQ Ltd, UK. (IMT - Carmen Moldovan)
“Improvement of industrial Production Integrating Macro, Micro And Nanotechnologies for more flexible and efficient manufacturing” CA, (2006-09). Coord. PROFACTOR, Austria (IMT - Raluca Muller)
“Design for Micro & Nano Manufacture” NoE, IST, (2004-07), Coord: Univ. of Lancaster, UK (IMT - Dan Dascalu)

Parteneriat public privat ENIAC-JU
“Nanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions”; 2009-11, Coord: NXP Semic. Netherlands Olanda (IMT - Al. Muller)
“Micro and Nano Technologies Based on Wide Band Gap Materials for Future Transmitting Receiving and Sensing Systems” 2010-12 Coord. Thales TET, Franta (IMT- Al. Muller)

ERA-NET: „Nanostructural carbonaceous films for cold emitters” (2009-11) Coord.: Industrial Inst. of Electronics, Poland (IMT - F. Craciunoiu)
ERA-NET: „Multifunctional zinc oxide-based nanostructures: from materials to a new generation of devices” (2010-12), Coord: CENIMAT/I3N, FCT-UNL Portugal (IMT - Munizer Purica)

Bilateral
Romania-Franta, 2009-11 „Dezvoltarea unui biosenzor plasmonic pe baza unor nanoansambluri de tipul metal siliciu”

Fonduri structurale
POS-CCE „Fabrica microfluidica pentru auto-asamblarea asistata a nanosistemelor”, 2010- 13 Coord. C. Iliescu (Singapore)

PN II-IDEI
“Studiul suprafetelor nanostructurate biohibride de tipul siliciu- protein pentru aplicatii in bio (nano) detective” 2007-10 (Irina Kleps)
“Studierea ansamblurilor nanocompozite membrane- electrocatalizatori pe siliciu pentru aplicatii in celule de combustie” 2007-10 (Mihaela Miu);
“Arhitecturi moleculare multifunctionale pentru electronica organica si nanotehnologii – studiu teoretic si experimental” 2007-10 (Dana Cristea);
„Dezvoltarea unui model conceptual al laboratorului de analiza pe un chip pentru separarea continua a particulelor prin magnetoforeza si dielectroforeza” 2008-11 (Marioara Avram)
"Regenerarea si cataliza electrochimica a coenzimei NADH utilizand membrane de tip layer-by-layer dopate cu nanoparticule metalice obtinute prin procese de depunere in plasma", 2010-13 (Antonio Radoi)

PN II- Partneriate
„Nanoparticule multifunctionale pe baza de siliciu pentru tratamentul cancerului” 2007-10 (Irina Kleps);
„Sursa de energie miniaturizata pentru electronica portabila obtinuta prin asamblarea 3D a unor micro- si nanosisteme complexe hibride” 2007- 10 (Mihaela Miu)
“Rezonatori de tip SAW si FBAR dedicati aplicatiilor in comunicatii pentru gama 2-6 GHz si in domeniul senzorilor, obtinuti prin tehnici de microprelucrare si nanoprocesare a semiconductorilor de banda larga (GaN si AlN)” 2008-11 (Al. Muller)
„Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului” 2007-10 (Mircea Dragoman)
„ Biosenzori bazati pe nanotuburi de carbon pentru detectia in timp real a acizilor nucleici cu potential oncogen” 2008-11 (Mircea Dragoman)
“Dezvoltarea tehnicilor de litografie soft pentru componente micro si nanofotonice” 2007-10 (Paula Obreja)
“Tehnologii cu grad scazut de poluare pentru obtinerea celulelor fotovoltaice utilizand materiale oxidice nanostructurate” 2008-11 (Carmen Moldovan)
„Dispozitive nanoelectronice bazate pe materiale oxidice” 2007-10 (Rodica Plugaru)
„Compozite lemn-polimer cu componente de materiale nanostructurate si nanosenzori pentru imbunatatirea microclimatului de locuit” 2007-10 (Ileana Cernica)
“Arii de micro/nanosenzori de prag pentru detectia in timp real a contaminarii mediului acvatic cu agenti chimici” 2008-11 (Ileana Cernica)

PNII – Capacitati
„Extinderea functionalitatii Laboratorului NANOSCALE-LAB de structurare si caracterizare la scara nanometrica”, 2007-09 (D. Dascalu)
„Dezvoltarea capacitatilor de analiza topografica si compozitionala la scara nanometrica ale Laboratorului de Caracterizare Microfizica al IMT Bucuresti”, 2007-09 (A. Dinescu)
„Laborator integrat de tehbnologii avansate pe micro si nanosisteme”, 2007-09 (G. Moagar-Poladian)

Nota: 14 proiecte in domeniul nano PNII, 5 IDEI, 2 INOVARE, 4 CAPACITATI. In 2007-2010: 43 lucrari ISI, 4 capitole carti si cartea “Nanoelectronics. Principles and Devices”, M. Dragoman, D. Dragoman, 2nd Edition, Boston 2009
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1.Centrul de nanotehnologii afiliat la Academia Romana, Coord: Acad. Dan Dascalu (dan[dot]dascalu[at]imt[dot]ro).tel: 0212690770
- Lab. de Nanotehnologii; Acad. Dan Dascalu; rez 1.1.2,1.2.1,1.2.3, 2.5.2, 1.9
- Lab. de Structurare si Caracterizare la scara nanometrica; Fiz.A.Dinescu (adrian[dot]dinescu[at]imt[dot]ro)int 32; rez.1.1
- Lab. de Nanotehnologii Moleculare; Dr.R. Popa (radu[dot]popa[at]imt[dot]ro), int.19 rez. in 1.2, potential 1.0., 1.6.3, 1.8, 1.11
2.Centrul de cercetare de excelenta “Micro si nanosisteme pentru radiofrecventa si fotonica” coord. Dr.A.Muller
- Lab. de Microstructuri si circuite microprelucrate pentru microunde; Dr. A.Muller (alexandru[dot]muller[at]imt[dot]ro); tel. 02126900775 rez.1.1.1, 1.0, potential 1.7.2
- Lab. de Micro si nanofotonica; Dr.D.Cristea (dana[dot]cristea[at]imt[dot]ro) tel: 021-2690770/int.28; rez 1.1.2,1.6.3
3.Centrul de cercetare pentru integrarea tehnologiilor; coord. Dr.M.Dragoman (mircea[dot]dragoman[at]imt[dot]ro) tel 02126900775
- Lab. de Microsisteme pentru Aplicati Biomedicale si de Mediu; -Dr C.Moldovan, (carmen[dot]moldovan[at]imt[dot]ro) int.31;rez. 1.2 ,1.2.1, 1.2.4, 1.2.6., 1.9 , potential 1.8
- Lab. de tehnologii ambientale, Dr.I.Cernica, (ileana[dot]cernica[at]imt[dot]ro); int 20; rez. 1.27,1.54, potential 1.6.2
- Lab. de micro- si nanofluidica, Dr. M.Avram (marioara[dot]avram[at]imt[dot]ro) int.18, rez. 1.21, 1.2.3
4.Centrul de cercetare-dezvoltare pentru nanotehnologii si nanomateriale bazate pe carbon, coord. Dr.R.Popa (radu[dot]popa[at]imt[dot]ro); tel: 0212690770/int.19
- Lab. de Modelare/ simulare si CAD, Dr. R.Muller (raluca[dot]muller[at]imt[dot]ro) int.27, rez in 1.0., 1.2, 1.1,1.2, 1.6.3,potential 1.1.7, 1.11
- Lab. de Fiabilitate, Dr.M.Bazu (marius[dot]bazu[at]imt[dot]ro) int.33, potential: fiabilitate, metode noi in domeniul defectoscopiei si testarii functionale a nanostructurilor si naotehnologiilor
- Lab. experim. de tehnologii avansate pentru micro- si nanosisteme, facilitati de prelucrare la scara nano prin dip pen nanolithography; Dr.G.Moagar (gabriel[dot]moagar[at]imt[dot]ro) int 40,potential direcţiile 1.1 si 1.2
Sectiunea 4.2
Resurse umane

69 cercetatori, 3 IDT (36 de doctori si 10 doctoranzi): 25 ingineri electronisti; 1 ing. electrotehnica; 4 ing. chimisti, 28 fizicieni, 3 matematicieni, 10 chimisti, 1 biolog. In cadrul proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor” POSDRU - 63700 (2010-2013) - Coord. Acad.D. Dascalu, aprox. 17 doctoranzi provin din alte institute si universitati, consolidand un parteneriat intre IMT si acestea.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Centrul de Micro- si Nanofabricatie IMT-MINAFAB (www.imt.ro/MINAFAB) reprezinta un “centru de micro- si nanotehnologie” dotat cu aparatura si echipamente de nivel mondial, care activeaza in domeniul micro-nano stiintei/tehnologiilor abordand arii extrem de promitatoare pentru dezvoltarile viitoare in lume (“key enabling technologies”, “convergent technologies”). IMT-MINAFAB ofera suport nu nu numai pentru fabricatie (structurare) in sensul de realizare fizica, ci si de simulare si proiectare asistata de calculator, caracterizare fizica, testare functionala. Centrul este destinat cercetarii interdisciplinare in echipe complexe (in parteneriat), dar si asigurarii de servicii stiintifice si tehnologice pentru parteneri si clienti din cercetare, educatie si industrie in domeniul. Centrul IMT-MINAFAB este destinat cercetarilor si dezvoltarilor multidisciplinare in aria tehnologiilor convergente micro-nano-bio, pe baza structurarii si caracterizarii la scara micro- si nanometrica. Centrul reprezinta o platforma tehnologica complexa (echipamente, expertiza si cunostinte avansate) pentru cercetari fundamentale si aplicative, inclusiv pentru activitati de microproductie.
- Zona Camera Alba-1: zona tehnologica si experimentala, care cuprinde sectoarele de Fabricatie Masti Litografice, Microlitografie, Depuneri Fizice si Corodare Uscata, Rapid Prototyping, Dip-Pen Nanolithography, Chimie Masti. Suprafata: 198mp. Clasa de curatenie : 1.000, local 100.
- Zona Camera Gri: cuprinde seturi de echipamente complexe de nanostructurare si caracterizare complexa, grupate in laboratoarele: NanoScaleLab, NanoBioLab, Difractie de Raze X, Centrul MIMOMEMS, Spectrometrie Raman. Suprafata: 287mp. Clasa de curatenie: 100.000.
- Laboratorul dedicat Evaluarilor de Conformitate a Produselor Microtehnologiilor (LIMIT). - Zona a Statiei de lucru pentru analize numerice de tip HPC (high power computing). Suprafata: 23mp. Majoritatea echipamentelor din IMT-MINAFAB sunt fabricate si instalate in ultimii trei ani. O mare parte dintre acestea sunt unice in Romania si la nivel regional.

Echipamente semnificative pentru domeniul nanotehnologiilor operate in cadrul IMT-MINAFAB,
- Nanolitografie, nanomanipulare
- Electron Beam Lithography and nanoengineering workstation - e_Line (Raith, Germany), 2008, aprox. 1000k-Euro
- Dip Pen Nanolithography Writer - NSCRIPTOR (NanoInk, Inc., USA), 2008, 240k-Euro
-- Microscopie de baleiaj: AFM, STM, LFM, Phase Imaging, Force Modulation, Force Spectroscopy, SNOM, confocal, SECM
- Field Emission Gun Scanning Electron Microscope - Nova NanoSEM 630 (FEI Company, USA), 2008, 500k-Euro
- Scanning Probe Microscope - NTEGRA Aura (NT-MDT Co., Russia), 2007, 220 kEuro
- Scanning Near-field Optical Microscope - Witec alpha 300S (Witec, Germany), 2008, 180 kEuro
- Scanning Electrochemical Microscope - ElProScan (HEKA, Germany), 2008, 140 kEuro
- X-ray Diffraction System - SmartLab - (Rigaku Corporation, Japan), 2008, 420 kEuro
- Nanomechanical Characterization equipment - Nano Indenter G200 (Agilent Technologies, USA), 2009, 70 kEuro
- High Resolution Raman Spectrometer - LabRAM HR 800 (HORIBA Jobin Yvon, Japan), 2008, 160 kEuro
- White Light Interferometer - Photomap 3D (FOGALE nanotech, France), 2008, 150 kEuro
- Spectrometeru FTIR (Tensor 27, Bruker Optics)
- Zeta Potential and Submicron Particle Size Analyzer - DelsaNano (Beckman Coulter, USA), 2008, 90k-Euro
- Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) - LPX-CVD, with LDS module (STS, UK), 2007-2009, 600k-Euro
- Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD) - LC100 (AnnealSys, France), 2007, 150k-Euro
- Instalatie de depunere chimica din faza de vapori asistata de plasma (PECVD) – 490.000 euro;
- RTP (Tratament Termic Rapid), RTO (Oxidare termica Rapida)
Instalatie de corodare cu ioni reactivi (RIE) – 250.000 euro
- Instalatie de corodare anizotropa adanca cu ioni reactivi (DRIE) – 400.000 euro- - in curs de achizitie
-Sistem de caracterizare “on wafer” in gama 1-110 GHz;
-Keithley 4200 SCS sistem de caracterizare (curenti de fA),
- Modelare, simulare la scara atomica, moleculara : HPC Server - x3850 (IBM, USA) - 8CPU Xeon X73050@2.93GHz (32 cores), RAM 196 GB, HDD 1.5 TB, Ansys Multiphysics 11.0 (ANSYS, USA), 2007, 65k-Euro- COMSOL Multiphysiscs, 3.4 2009, 20 k Euro
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Asociere cu LAAS/CNRS Toulouse si IESL–FORTH Heraklion, Grecia in cadrul LEA (Laborator Asociat European) „Smart MEMS/NEMS for advanced communications and sensing”, coordonat de catre CNRS (IMT raspunde de nanodispozitive). Twinning cu aceleasi centre in cadrul Centrului de excelenta MIMOMEMS (RF-MEMS si fotonica) finantat de CE (2008-2011)

Protocoale bilaterale cu
- IMT-Univ. Louvain-la-Neuve (Centrul DICE) Belgia (2008)
- IMT-College of Natural Sciences, Sungkyunkwan University, Coreea (2010)
- Honeywell, Romania (2009).

Colaborari nationale PN II:
- Univ. Bucuresti: Fac. Chimie, Biologie, Fizica
- Univ. de Medicina si Farmacie “Carol Davilla”, Bucuresti
- Univ. de Petrol si Gaze Ploiesti
- Univ. Politehn. Buc.
- Univ. Tehnica "Gh.Asachi"
- Univ. Ovidius
- Univ. de Vest-Timisoara
- Univ. “Valahia”
- Univ. "Transilvania"
- Inst. Virusologie
- Inst. Oncologic
- INCD Stiinte Biologice
- INCDFLPR
- INCDFM
- ICCM “Petru Poni”
- INCD IE (ICPE-CA)
- Inst. de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu"
- INCD Electrochimie si Materie Condensata, Timisoara
- Inst. National al Lemnului
- Inst. de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, Cluj
- INCD Textile si Pielarie
- Inst. de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
- Clinica de microchirurgie reconstructiva, Spit. Univ. Urgenta, Bucuresti
- DDS Diagnostic
- TELEMEDICA SA
- SC DEXTER COM SRL
- ProOPTICA
- METAV SA
- ROM-QUARTZ S.A
- ICPAO Medias
- SITEX' 45
- S.C. NATURA SRL–Biertan
- CEPROCIM
- Hofigal Bucuresti

-Parteneriat cu UPB, Facultatea de Electronica: Cursurile de Master si “Parcul stiintific si tehnologic de micro- si nanotehnologii” (MINATECH-RO)

Proiecte europene (exemple)

Austria: Zumtobel Lighting GmbH, Profactor
Danemarca: National Research Centre for the Working Environment, IPU
Finlanda: Technical Research Centre of Finland, VTT Helsinki, Oy Modines Ltd.,

Franta: CEA, Univ. “Paul Sabatier”-Toulouse, Thales-Paris, Gaggione SAS,
Germania: University of Bremen, Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie (IPT), HSG-IMIT Freiburg, Eitzenberger Luftlagertechnik GmbH, Temicon GmbH,
Letonia: Univ of Latvia
Lituania: Kaunas Univ of Technology
Irlanda: Tyndall Inst.,
Italia: Univ “Sapientia”- Roma, Univ. Salerno, Joint Research Centre -Ispra, Italian National Institute of Nuclear Physics
Olanda: Philips Electronics Nederland B.V., TU Delft, NXP Semiconductor Netherlands BV, Boschman Technology
Spania: Datapixel S.L. DAT
Suedia: Volvo Group, Swedish Defence Research Agency Department of Sensor Technology (FOI), Nanologica, Nanogate, Somltek Ltd
UK: The Institute of Nanotechnology, Univ. of Lancaster, EPIGEM

IMT activeaza in Platformele Tehnologice Europene (PTE): Nanomedicine, ENIAC, Photonics 21, MINAM, EPoSS. IMT a creat Platforma nationala de Colaborare in Nanomedicina “RCP-NANOMED” (2006) cu 10 INCD, 4 inst ale AR, 5 univ, alte 2 centre de cercetare si 6 companii. IMT culeg, disemineaza informatie, tipareste pliante, reprezinta reteaua in “mirror group” PTE nanomedicine.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. Monica Simion, Irina Kleps, Anca Angelescu, Teodora Neghina, Mihaela Miu, Adina Bragaru, Tatiana Oana Nedelcu, Florea Craciunoiu, (IMT-Bucuresti), Eduard Condac (UB, Facultatea de Biologie)
BREVET DE INVENTIE nr 122.612/ 30.09.2009, Procedeu de realizare a unui biochip cu functia de amplificare a unor fragmente specifice de ADN prin reactia polimerazica in lant,
Inventia se refera la un procedeu de realizare a unui biochip pe substrat de siliciu care poate inlocui masina clasica de amplificare a unor fragmente specifice de ADN prin reactia polimerazica in lant (PCR), cat si sistemul de electroforeza capilara de analiza a materialului genetic

2.M. Avram- Procedeu de realizare a tranzistorului cu valva de spin, brevet care a obtinut medalie de aur la Salonul de Inventica de la Geneva in 2007 si medalie de aur la Salonul de tehnologii noi (EUREKA) de la Bruxelles in 2008. Structurile cu valva de spin au fost aplicate in sistemul de detectie al microviscozimetrului si in sistemul de separare magnetoforetic.
Data completarii: 2010-11-14 23:49:02
ID=24
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca - USAMVCN
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Doru PAMFIL
E-mail: rector[at]usamvcluj[dot]ro
Tel: 0040 264595825
Fax: 0040 264593792
Adresa: str.Manastur 3-5, 300472 Cluj Napoca
Web: www.usamvcluj.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

USAMV Cluj, prin Departamentul ed Chimie si Biochimie ( coordonator Prof.dr.Carmen Socaciu) a fost implicata in proiectul national CEEX modul I 108/2006 proiect tip PROMOVARE

RETEA TEMATICA DE PROMOVARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN MICROTEHNOLOGII DE BIOINCAPSULARE CU IMPLICATII IN NUTRITIE, BIOFARMACIE SI NANOMEDICINA ( BRG-RONET)
2006-2008 ( 24 luni)

S-au realizat colaborari cu grupuri de cercetare in domeniul microincapsularii de comnpusi naturali bioactivi- in principal grupul coordonat de prof. Pomcelet
www.bioencapsulation. com

Am fost inclusi din anul 2008 ca parteneri in comitetul de mamnagement al programului COST 865
http://cost865.bioencapsulation.net/


Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectivul departamentului de Chimie si Biochimie Agroalimentara
coordonat de prof.dr. Carmen Socaciu
email: casocaciu[at]usamvcluj[dot]ro
colectivul include doctoranzi si cercetatori prosdoc cu activitati de cercetare in domeniul microincapsularii de copmpusi bioactivi (uleiuri de plante omega 3- omega -6) si de probiotice sau extracte de polifenoli) pe matrici naturale de tip alginat, caragenan, vhitosan, cazeina,etc.

Sectiunea 4.2
Resurse umane

7 specialisti din care cercetatori- cadre didactice cu experienta in domeniu : 2 cercetatiri postdoc cu experienta in domeniu: 2 Doctoranzi : 2
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Sisteme de microincapsulare a unor extracte naturale si fractiuni purificate, in matricinaturale de tip alginat-caragenen-chitozan-gume xanthan aplicate la scara de laborator si LA SCARA PILOT- utilizin echipament de tip Innotech -1 (vALOARE 30000 euro)
SAU LA VALORI MAI MICI (SISTEM incapsulare LABORATOR CU POMPA ALTEX 1)
Emulsificatoare ( VALOARE 10000 euro) : 1
sisteme de extractie prin percolare ( VALOARE 10000 euro): 2

Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent
CD national:
Program PN CEEX 108/2006-2008 RETEA TEMATICA DE PROMOVARE A PARTENERIATULUI EUROPEAN IN MICROTEHNOLOGII DE BIOINCAPSULARE CU IMPLICATII IN NUTRITIE, BIOFARMACIE SI NANOMEDICINA 1. Parteneriat direct cu cu reteaua bioencapsulation.net
2. Am creat reteaua Romana BRG-RONET) datakii pe http://biochim.usamvcluj.ro
3. Parteneriate EU CD international: program COST 865 “Bioencapsulation multiscale interaction analysis” (Analiza interactiunilor prin bioincapsulare multi-scala)
http://cost865.bioencapsulation.net/ coordonat de Prof.dr. Denis Poncelet, Franta

unde am fost inclusi in comitetuil de management ( C.Socaciu)Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

in curs de elaborare
Data completarii: 2010-11-14 19:40:54
ID=23
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Sanda VELEA
E-mail: general[dot]manager[at]icechim[dot]ro
Tel: 021-315.32.99
Fax: 021-312.34.93
Adresa: Splaiul Independentei, no.202, Sector 6, Bucuresti, Cod: 060021
Web: www.icechim.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II si in proiecte europene (perioada 2007-2010):

1. PNII 11-035: Structuri de tip cavitand si coronand - noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor cu potential antitumoral (NANOFUL); 2007-2010; Director proiect: Prof. dr. chim. Rodica Mariana ION
2. PNII 22-110: Arhitecturi supramoleculare core-shell pentru conversia energiei solare cu aplicatii in protectia mediului si in obtinerea de compusi chimici utili; Director proiect: Prof. dr. chim. Rodica Mariana ION
3.Proiect FP6 - Development of high throughput approaches to optimize the nutritional value of crops and crop-based foods - DEVELONUTRI; Responsabil proiect: prof. dr. chim. Rodica Mariana Ion
4.UE COST D39 - "Metallo-Drug design and action" ; Responsabil proiect:prof. dr. chim. Rodica Mariana Ion
5.UE COST D20/WG0012/02 "New Molecular systems with therapeutic applications in photodyanmic therapy of cancer and microbial infections"; Responsabil proiect:prof. dr. chim. Rodica Mariana Ion
6.PNII/4.2 22-085/2008: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme microalgale utile (GREENGHG)(2008-2011); Director de proiect: ing. Sanda Velea
7. PN2/4.3 32-110/2008: Tehnologii sistemice integrative de procesare a apelor reziduale, care utilizeaza biofilme fixate pe material zeolitice (ZEOGREY)(2008-2011; Director de proiect: biolog Stela Popovici
8.PN2/4.9 91-011/18.09.2007: Produse şi tehnologii ecologice pentru conservarea integrată a patrimoniului cultural naţional arhitectural din zona Sibiu-capitala culturală europeană 2007 (BIOGREEN)(2007-2010); Director de proiect: ing. Sanda Velea
9. PN2/2-CP xxx-CP/2008PN: CAPACITATI: (BIORES)(2008-2011); Dezvoltarea Departamentului de Bioresurse prin modernizarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare; Director de proiect: ing. Sanda Velea
10. Program PNCDI II: Conceperea si dezvoltarea unor biotehnologii inovative de obtinere a nanopreparatelor din Monascus sp. cu aplicatii potentiale in terapie:Director de proiect: dr. Nicoleta Radu
11. Program CEEX (NANOIRIDOPLANT ): (2006-2008); Nanopreparate terapeutice pe baza de iridoide izolate din specii vegetale indigene; Director de proiect: dr. Ana Aurelia Chirvase
12. Program PNCDI II: 2007-2010: "Sisteme mezomorfe cromogen-polimerice organizate în arhitecturi supramoleculare pentru suprafeţe "inteligente" cu proprietăţi controlabile";
Director proiect: dr. ing. Luminiţa Wagner
13. Program PNCDI II(2008 - 2011): "Tehnologii şi nanomateriale de funcţionalizare bioactivă tip barieră a suprafeţelor textile" ; Director proiect: ing. Loti Cornelia Oproiu
14. PNII: 71-029 (2007-2010): NANOCOMPOZITE BIOACTIVE PENTRU AMBALAJE ALIMENTARE ECOLOGICE
Acronim: NABIECO; Director Proiect: Dr.Ing.Zina Vuluga
15. PNII: ARTROMAG; Dispozitiv medical pentru tratarea afectiunilor articulare bazat pe nanomateriale si efectele campului magnetic; Responsabil proiect: Dr.Ing.C.Petcu
16: FP7 - HARCANA: High Aspect Ratio Carbon-based Nanocomposites; responsabil proiect: Dr.Ing.Dan Donescu
17. FP7- NANOTOUGH; Nanostructured Toughened Hybrid Nanocomposites for High Performance Applications; responsabil proiect: Dr.Ing.Dan Donescu

Rezultatele obtinute in aceste proiecte s-au concretizat in publicarea a peste 100 de lucrari stintifice cotate ISI, carti, capitole de carti, lucrari sustinute la manifestari stiintifice, medalii la saloanele de inventica: www.icechim.ro:
1. RM Ion, MA Calin, Terapia fotodinamica: Principii si Aplicatii; BREN Ed. Buc, 2010;
2. E.D. Teodor, S.C. Litescu, C. Petcu, G.L. Radu, "Chitosan Usage in Synthesis of Hydrogel-Biomaterials with Controlled Properties for Biomedical/Biotechnological Applications" in "CHITOSAN: MANUFACTURE, PROPERTIES, AND USAGE", Ed. Samuel P. Davis, Nova Science Publishers NY-USA 2010,
3. R. Ianchis, D. Donescu, M. C. Corobea, C. Petcu, M. Ghiurea, S. Serban, C. Radovici, "Synthesis of polystyrene/polybutylacrylate/layered silicate nanocomposites in aqueous medium", Colloid Polym. Sci., 2010, 288, 1215-1224.
5.D. Donescu, C.L. Nistor, V. Purcar, S. Seban, C. Radovici, Valentin Rădiţoiu, C. Petcu, M.Ghiurea, „Silver-polymer nanohybrids prepared by microemulsion polimerization”, Journ.
Nanores., 2009, 6, 147
6.C.Constantin, M.Neagu, RM Ion, M.Gherghiceanu, C.Stavaru, Fullerene-porphyrin nanostructures in photodynamic therapy Nanomedicine,5(2) 307-317(2010)
7.B.Olejarz, B.Bursa, I.Szyperska, R.M.Ion, A.Dudkowiak,vSpectral properties and deactivation processes of anionic porphyrin coupled with TiO2 nanostructure, Int.J.Thermophysics, 31(1) 163-171 (2010)
8.S. Velea, N. Dragoş, S. Serban, L. Ilie, D. Stâlpeanu, A. Nicoară, E. Stepan, „Biological sequestration of carbon dioxide from thermal power plant emissions, by absorbtion in microalgal culture media”, Romanian Biotechnological Letters, 14 (4), 4485-4500 (2009)


Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1. Laborator Fotochimie si compusi bionanostructurati;- Domenii de cercetare: fotochimie;sinteza si analize fotochimice si fotobiologice de nanostructuri; responsabil: prof.Dr.Chim.Rodica-Mariana Ion; tel/fax: 021.316.30.94; e-mail: analize[at]icechim[dot]ro;rezultate in 1.0; 1.1.2; 1.2
2. laborator Nanomateriale cu aplicatii in medicina; responsabil: prof.Dr.Chim.Rodica-Mariana Ion; tel/fax: 021.316.30.94; e-mail: analize[at]icechim[dot]ro;rezultate in 1.2.1, 1.2.3
3. Materiale textile cu aplicatii biomedicale, responsabil: Ing.Loti Oproiu; tel: 021. 316.30.62/117; e-mail:lotio144[at]yahoo[dot]com. rezultate in 1.0, 1.2.3.
4. Laborator nanoparticule functionale polimer-anorganice obtinute in medii disperse; Director Departament Polimeri: Dr.Dan Donescu; tel: 021.316.30.93021; E-mail:dan[dot]donescu[at]icechim-pd[dot]ro. rezultate in 1.0; 1.6.3
5.Laborator nanoparticule polimerice si filme subtiri pentru aplicatii biomedicale; Director Departament Polimeri: Dr.Dan Donescu; tel: 021.316.30.93021; E-mail:dan[dot]donescu[at]icechim-pd[dot]ro. rezultate in 1.0; 1.6.3
6.Laborator: Tehnologii de obtinere a compozitiilor biocide ecologice pentru conservarea integrata a patrimoniului cultural arhitectural; responsabil tema: Ing.Sanda Velea; tel: 021-315.32.99; e-mail: general[dot]manager[at]icechim[dot]ro; rezultate in 1.10; 1.8.
7. Laborator: CREAREA UNUI CENTRU DE EXPERTIZA PENTRU CARACTERIZAREA NANOCOMPOZITELOR POLIMERICE; responsabili laborator: Dr.Ing.Dan Donescu si Dr.Ing. Denise Panaitescu; Tel. 021.316.30.68/123; Fax: 021.312.34.93; E-mail: ddonescu[at]chimfiz[dot]icf[dot]ro si panaitescu[at]icf[dot]ro; rezultate in 1.6.3
8.Colectivul de Polimeri pentru tehnologii avansate, Coordonator: Dr.Ing.Andrei Sarbu; E-mail: andr[dot]sarbu[at]gmail[dot]com; rezultate in 1.6.3
9. Laborator Obtinerea si valorificarea biomasei microalgale, coordonator: Ing.Sanda Velea; tel: 021-315.32.99; e-mail: general[dot]manager[at]icechim[dot]ro; rezultate in 1.2.5; 1.2.7, 1.3.1; 1.5.2., 1.8
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Resurse umane 20 cercetatori stiintifici cu titlul de doctor; 10 doctoranzi din care: 7 doctoranzi forma cu frecventa, 5 chimisti, 15 ingineri chimisti, 2 fizicieni, 2 biochimisti, 2 biologi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Infrastructura de nivel mondial:

1. Laborator caracterizare acreditat conform standard 17025/2005 si care detine o platformă pentru caracterizarea micro- şi nanostructurilor:

Sistem de analiza termica simultana DSC-TGA-DTA 66000 Euro
Aparat de analiza elementala - Perkin Elmer 2400 Series II CHNS/O Analyzer
Spectrofotometru FT-IR - Spectrum GX Perkin Elmer: 60.000 euro
HPLC Agilent Tehnologies 1200 Series cu detector indice de refractie: 60.000 euro


2. Laborator de studiul polimerilor nanostructurati

Sistem de masurare a dimensiunii particulelor, greutatii moleculare si potentialului Z prin difuzia dinamica a luminii (DLS): Echipament MASTERSIZER 2000 (Malvern Instruments Ltd., UK) (anul 2006, 41 500 euro) si Echipament ZETASIZER NANO ZS (Malvern Instruments Ltd., UK) (anul 2008, 50 500 euro)
Liofilizator
Microscop multi mode SEM TEM STEM – 135000 Euro
Microscopul AFM tip MULTIMODE-8-AM, de la firma Veeco Instruments- 150.000 euro

3.Laborator studii fotochimice:
Lasere He Ne (632.8 A) - Karl Zeiss Jena;
Lasere GaInAs – 25 mW/cm2
Lampi cu vapori de mercur 125, 250, 375 W;


5.Laborator Caracterizare Structurala
Combina electrochimica VoltaLab PGZ 100: 35.000 euro
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Instiute de cercetare dezvoltare din Romania:
Institutul National de Cercetare Dezvoltate Chimico Farmaceutica Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Suc. ICPI – Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Bucuresti
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei Bucuresti
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Institutul de Biologie al Academiei Romane
Institutul de Chimie-Fizica “Ilie Murgulescu” al Academiei Romane
Centrul de Metode Automate de Analiza, Universitatea din Bucuresti
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
Institutul Cantacuzino
Institutul de Chimie Organica “Constantin D. Nenitescu” al Academiei Romane
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA

Universitati:
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti
Societatea Romana de Bioinginerie si Biotehnologie
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti

IMM-uri
• Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice Savinesti
• INCERPLAST SA

Colaborari internationale
Universitatea “Tor Vergata” din Roma – Italia
Universitatea din Perpignan – Franta
Universitatea din Valencia – Spania
Universitatea din Greenwich – Marea Britanie
Universitatea din Hohenheim – Germania
Facultatea Tehnica din Bratislava – Slovacia
Royal Holloway and bedford New college University of London, Egham, Great Britain
Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Rome, Italy
Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich, Switzerland
CRA-Instituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Rome, Italy
The Scientificand Technological Research Council of Turkey, Besevier-Ankara, Turkey
Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Greece
Max Planck Society for Advancement of Science, Munich, Germany
Helsingin Yliopisto, Helsinki, Finland
Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria, South Africa
COOP, Basel, Switzerland
Tamma Industrie Alimentari Di Capitanata S.R.L., Foggia, Italy
Solway Veg Ltd., Gretna, Great Britain
Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Germany
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. A/00098/03.02.2010: R.M.ION, S.M.DONCEA, COMPOZITIE SI PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA SI DEZINFECTIE BIOLOGICA A SUPRAFETEI HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE HIDROXIAPATITA;

Medalia de argint la PROINVENT, Cluj 2010;
Medalia argint iENA, Nurnberg, Germania, 2010
Premiul de Excelenta acordat de Liga Inventatorilor Taiwan, 2010
Diploma de participare ANCS la iENA, Nurnberg, 2010

2. Cerere de brevet A / 00489 / 25.06.2008; Ion Rodica-Mariana, Neagu Monica Teodora, Constantin Carolina, Boda Daniel
Utilizarea porfirinei tetrasulfonate in fabricarea unui agent fotosensibilizator pentru terapia dermatologica

Medalia de aur – Salonul International al Inventiilor Eureka–Innova Energy - BRUXELLES, 13-15 noiembrie 2008
Premiul Special ‘’ al Guvernului Walloon-Belgia -Salonul International al Inventiilor Eureka–Innova Energy - BRUXELLES, 13-15 noiembrie 2008
Medalia de aur, cu Felicitarile Juriului -Salonul International al Inventiilor - GENEVA, 1-5 aprilie 2009
Premiul Ministerului Educatiei si Stiintei din FEDERATIA RUSA -Salonul International al Inventiilor - GENEVA, 1-5 aprilie 2009
Medalia de aur – Salonul International MOSCOVA, 24-27 august 2009
Medalia de aur si Premiul ’’New Times’’ acordate de UCRAINA – Salonul International MOSCOVA, 24-27 august 2009
Medalia de argint - Salonul international de inovare, produse si tehnologii ARCA 2009, ZAGREB, Croatia, 15-19 septembrie 2009

3.Cerere de brevetA / 00229 / 27.03.2008 Sarbu Andrei, Beda Mariana, Sarbu Liliana, Radu Anita Laura, Dima Stefan Ovidiu, Mara Eleonora Luminita, Abagiu Traian Alexandru, Motoc Stefania Procedeu de obtinere a nitrurii de siliciu cu structura dirijata.

Medalia de aur – Salonul International al Inventiilor Eureka–Innova Energy - BRUXELLES, 13-15 noiembrie 2008
Medalia de argint - Salonul -INVENTIKA- 28-31 oct. 2009-Bucuresti-Romania

4. Cerere de brevet A / 00370 /30.05.2006 & Brevet RO 122542/ 29.05.2009 Piscureanu Aurelia, Varasteanu Dana, Chican Irina Elena, Material bolaamfifil cu structura esterica.

Medalia de argint - Salonul International al Inventiilor Eureka–Innova Energy - BRUXELLES, noiembrie 2007
Medalia de bronz -Salonul -INVENTIKA- 2-6 oct. 2007-Bucuresti-Romania

5. Cerere de brevet A / 00885 / 2004 & Brevet RO 122325/ 30.10.2008 Ion Rodica-Mariana, Oprea Florea si colaboratorii
Procedeu de realizare a unui electrod cu strat compozit hibrid si electrod cu strat compozit hibrid astfel obtinut.

Medalia de bronz - Salonul -INVENTIKA- 2-6 oct. 2007-Bucuresti-Romania

6. Cerere de brevet A / 00288 / 06.04.2009 Velea Sanda, Stepan Emil Procedeu si fotobioreactor pentru sechestrarea durabila a dioxidului de carbon, din gazele cu efect de sera.

Medalia de aur - Salonul -INVENTIKA- 28-31 oct. 2009-Bucuresti-Romania

7.Cerere de brevet A / 00250/ 17.03.2005 & Brevet RO 122243 / 30.03.2009 Sanda Velea, Popescu Mariana, Florin Oancea, Lupu Carmen, Compozitie fungicida.

Medalia de bronz - Salonul -INVENTIKA- 28-31 oct. 2009-Bucuresti-Romania

Data completarii: 2010-11-14 14:30:22
ID=22
Universitatea din Craiova - UCV
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Ion Vladimirescu
E-mail: rector[at]central[dot]ucv[dot]ro
Tel: 0251-414398
Fax: 0251-411688
Adresa: Str. A. I. Cuza, nr. 13 Craiova, 200585, Dolj, Ro
Web: www.ucv.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Cercetările derulate de către cadrele didactice ale facultăţii au fost orientate în două direcţii şi anume:
1. cercetări pe bază de contracte de cercetare câştigate prin competiţie
2. cercetări efectuate în vederea finalizării tezelor de doctorat.
Exemple de contracte de cercetare derulate in calitate de coordonator sau partener:
1. PNCDI II nr. 71135/2007, Sisteme de microimbinare pentru elemente de circuit si incapsulare ale microsenzorilor si actuatorilor , acronim MICROWELD;
2. CEEX nr. C85/2006, Dezvoltarea cunoaşterii asupra elaborării şi microprocesării prin metalurgia pulberilor a materialelor nanostructurate pentru componente MEMS, acronim: PRONANOMAT;
3. CEEX nr. nr. 266/2006, Microstraturi plurifunctionalizate pentru acoperirea aliajelor de titan prin tehnologii avansate, acronim: MICROFUNCTIA ;
4. CEEX nr. 265/2006, Centru virtual pentru tehnologii integrate cu aplicaţii ale energiei electroultraacustice în ingineria materialelor avansate, acronim: ULTRATECH ;
5. CEEX nr. 94/2006, Influenta compoziţiei şi a structurii asupra caracteristicilor termodinamice, electrice şi magnetice ale materialelor oxidice micro şi nanostructurate cu proprietăţi magnetorezistive speciale, acronim: CMR-TEM;
6. CEEX nr. 40/2006, Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale ; acronim: NANOBIOMED;
7. CEEX nr. 108/2006, Cercetări privind sisteme de control şi evaluare a nivelului de emisii în transporturi navale, acronim: emSHIPs.
8. FP 6, 013908/2005-2007, IMBUNATATIREA CUNOASTERII IMPACTULUI NANOPARTICULELOR ASUPRA SANATATII UMANE SI MEDIULUI - IMPART
Exemple de teze de doctorat finalizate in domeniul materialelor nanostructurate
1. Ciobanu Mariana: Cercetări privind noi procedee ecologice de elaborare a oţelurilor carbon sinterizate;
2. Bucşe Ionela: Cercetări privind elaborarea oţelurilor ecologice sinterizate slab aliate pe bază de pulberi nanostructurate;
3. Cristian Ghermec: Studii asupra proceselor de  carburare a pulberilor de fier
4. Claudiu Nicolicescu: Cercetări privind elaborarea contactelor electrice nanostructurate pentru curenţi de mare putere;
5. Victor Nicoară: Cercetări privind elaborarea magneţilor ceramici nanostructuraţi prin sinterizare cu încălzire cu microunde
Principalele direcţii de cercetare abordate:
1. Elaborări de nanopulberi şi pulberi nanostructurate prin aliere mecanică
2. Elaborări de materiale nanostructurate prin sinterizări activate: SPS şi cu încălzire cu microunde
3. Elaborare de amestecuri Fe+nanocementită
4. Elaborarea nanocementitei (carburarea pulberii de Fe)
5. Elaborare de magneti nanostructurati din ferita de bariu tip W
6. Elaborare de noi materiale cu precursori nano
7. Elaborare de pulberi nanostructurate pentru aliaje dure WC+12%Co
8. Elaborare de materiale nanostructurate petru contacte electrice de mare putere
9. Elaborare de oteluri sinterizate nanostructurate
10. Elaborare de materiale antifrictiune nanostructurate (matrice din Al si ranforsare cu nanopulberi de grafit sau carbura de siliciu)
11. Elaborare de nanopulberi de fier in jet de plasma
12. Elaborare de nanopulberi prin macinare mecanica
13. Elaborare de senzori de inclinare, de viteza si de vibratii cu lichide magnetice

Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laborator de Metalurgia Pulberilor
Laborator de Inginerie Mecanica si Biomedicala
Laborator de Chimie şi Protecţia Mediului
Laborator de Chimie şi Protecţia Mediului
Laborator de Studiul Materialelor, Micro- si Nanoscopie
Laborator de Tratamente termice
Laborator Tribologie
Laborator de Modelare şi Simulare a Sistemelor
Laborator de Analiză Numerică Computerizată
Laborator de fizică moleculară şi căldură
Laborator de electricitate şi magnetism
Laborator de fizica supraconductorilor
Laborator de fizica atomului şi moleculei
Laborator de fizica nucleului
Laborator de fizica plasmei
Alte: Laboratoare de Electronică, Electrotehnica, Senzori, etc.
Echipamentele din cadrul acestor laboratoare dedicate cercetarii materialelor sunt intrate in dotare in ultimii 10 ani, deci gradul lor de modernitate este relativ ridicat. Dintre acestea se amintesc:
1. Stereo microscoape, microscoape metalografice si sisteme de microscopie digitala pentru analize microscopice generale si specializate (microimbinari, analiza de porozitate a compozitelor, analiza de distributie masica, ...).
2. Sisteme de vizualizare si determinare dimensionala a nanoparticulelor (min 3 nm) de tip Brookhaven si Nanosight
3. Sisteme de analiza derivatografica
4. Microdurimetre
5. Sisteme pentru analiza tribologica si profilometrica de tip CSM si TH
6. Sisteme de prelucrare metalografica a probelor (slefuire, atac, inglobare)
7. Sisteme de tratare termica a probelor in conditii regim si mediu controlate
8. Sisteme de macinare si aliere mecanica cu mori planetare cu bile, in mediu cotrolat si cu monitorizare online a parametrilor (presiune, temperatura, viteza, timpi, ...)
9. Sisteme de injectie a micro- si nanopulberilor de tip GOCERAM
10. Sisteme de microprelucrare cu laser de tip LASAG
11. Sisteme de incercare mecanica si de presare in matrita (max 100 tf)
12. Sisteme nedistructive (US) de masurare a grosimilor
13. Sisteme de microprelucrare mecanica cu si fara CN
Sectiunea 4.2
Resurse umane

60 specialisti cu pregatire superioara, doctori, cu activitate stiintifica meritorie in domeniul dezvoltarii (elaborare, caracterizare si implementare) de materiale nanostructurare: 15 ingineri - Fac. de IMST 20 ingineri - Fac. de Mecanica 15 fizicieni - Fac. de Fizica 10 chimisti si ingineri chimisti - Fac. de Chimie Activitate in domeniul nanomaterialelor mai au si un numar de 5 doctoranzi si tehnicieni
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1. BROOKHAVEN 90 Plus +Bi ZETA, Brookhaven Instruments Corporation, 2006, Laser: 15mW laser solid, Acuratete: ±1 – 2 % cu probe monodispersate, Timp de masurare: 1-2 minute, Interval de masurare: 2 nm-3µm, Aplicaţii:Determinarea distributiei granulometrice, Determinarea potentialului zeta, Determinarea Ph-ului
2. Sistem de analiza a nanoparticulelor NANOSIGHT LM 10, 2006, Laser: clasa 1, 635nm CW, putere max 20mW, Vizualizare, masurare si distributie granulometrica a particulelor 10-800nm, Analiza oricarui tip de particula in orice solvent cu o concentratie de 106-1010 ml, Aplicaţii: Materiale metalice, ceramice, determinarea distributiei granulometrice, vizualizare particule
3. Vario moara planetara Pulverisette 4, Fritsch, 2007, Turaţie variabilă a tamburului şi a bolului, Mod măcinare: prin frecare / prin impact, Turatie: 0-400 rpm, Dimensiune iniţială max: 10 mm, Dimensiune finală (fineţe): < 1 µm, Capacitate bol: 2 x 225 ml, Mediu de măcinare: aer, neutru, criogenic, Macinare si aliere mecanica, Sistem de masurare a presiunii si temperaturii din incinta bolurilor de macinare (UHF-emiţător radio 10 mW)
4. Masina de injectie Goceram, 2007, Volumul cavităţii: 0.020 - 200 cm³, Viteza de injecţie: 0.4 - 100 cm³/s, Durată injecţie: 0.6 sec - 60 min, Durată activă: până la 360 cicluri / oră, Acţionare piston: Servomotor automat/manual, Injectie in matrita a pulberilor
5. Sistem Laser KLS246, LASAG, 2009, Fascicul Nd-Yag, Operatii de gaurire, taiere si sudare (cu grosimi de pana la 2mm), Microprelucrari de mare precizie
6. Masina digitala de incercat la tractiune, LBG, 2009, Forta maxima: 100 kN, Rezolutie: 0.001 kN, Clasa de acuratete: 0.5, Viteza minima: 0.1 mm/min, Viteza maxima: 450 mm/min, Incercare la tractiune, compresiune si incovoiere materiale compozite nanostructurate
7. Tribometru, TRB 01-2541, CSM Instruments, 2007, Metoda de testare : bila pe disc, Determinare coeficient de frecare pe piese cilindrice (rmax de 30mm) si liniar (l = 60mm), Determinare forta de frecare , Viteza de rotatie : 1-500 rot/min, Forţa normală : 10N, TriboX Software (Microsoft Windows 2000 XP), determinare coeficient de frecare pe piese cilindrice şi paralelipipedice
8. Profilometru Surtronic S25, Taylor Hobson Precision, 2008, Profilometru cu soft pentru analiza suprafeţei profilelor uzate care completează produsul tribometru TRB-02541; Limita de calibrare: 300 μm; rezoluţia: 0,01 μm; Lungimea de examinare: 0,25-25m; Viteza de examinare: 1mm/sec; Filtru 2CR sau Gausian; Interfaţa cu PC RS232 + cablu conectare, analiza suprafeţei profilelor uzate
AlteSectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Proiecte internationale de cercetare
FP 6, 013908/2005-2007, IMBUNATATIREA CUNOASTERII IMPACTULUI NANOPARTICULELOR ASUPRA SANATATII UMANE SI MEDIULUI - IMPART, http://www.impart-nanotox.org/consortium1.html
Consortiu:
1. Chalex Research Ltd. - Dr. Greg Stevens - United Kingdom www.chalex.com
2. CMP Científica - Mr. Tim Harper - Dr. Cristina Vas - Spain www.cmp-cientifica.com
3. Dublin Institute Of Technology - Dr. Declan McCormack - Ireland www.dit.ie/
4. European Commission - Dr. Raymond Monk,Ms. Olivia Palimeris - Belgium www.cordis.lu/nanotechnology
5. Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh - Prof. Harald Krug - Germany www.fzk.de
6. Institute of Physical Chemistry I.G.Murgulescu Of The Romanian Academy - Dr. Speranta Tanasescu - Romania www.imt.ro/minamat-net/icf/elipso/met2.htm
7. Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh - Institute of Toxicology and genetics (ITG) - Prof. Harald Krug, Dr. Jorg Worle-Knirsch - Germany www.fzk.de
8. Jozef Stefan Institute - Dr. Maja Remskar - Slovenia www.ijs.si
9. Katholieke Universiteit Leuven - Dr. Peter Hoet - Belgium www.kuleuven.ac.be
10. Kauno Technologijos Universitetas - Prof. Valentinas Snitka Lithuania -http://www.microsys.ktu.lt/
11. Latvian Society of Toxicology - Dr. Marite Bake Latvia - www.lattox.lv
12. NanoPowders Industries (Israel) Ltd. - Dr. Fernando de la Vega - Israel www.nanopowders.com
13. National Institute Of Research And Development For Technical Physics - Prof. Horia Chiriac - Romania www.phys-iasi.ro
14. Technion R&D Foundation Ltd. - Mr. David Shem-Tov Israel - www.technion.ac.il
15. Technische Universität München - Dr. Ulrich Pöschl - Germany www.tum.de
16. Technology Codes - Mr. Kevin Aggett Ireland - www.technologycodes.com
17. Temas AG Technology And Management Services - Dr. Jürgen Höck - Switzerland www.temas.ch
18. University Of Craiova - Prof. Mihail Mangra - Romania www.imst.ro
19. University of Crete - Prof. Aristidis Tsatsakis Greece - www.med.uoc.gr
20. University Of Leicester - Dr. Jonathan Grigg - United Kingdom www.le.ac.uk
21. University of Surrey - Prof. Paul Sermon - United Kingdom www.surrey.ac.uk
22. Verein Deutscher Ingenieure - Dr. Norbert Melanowski - Germany www.vdi.de

Proiecte nationale de cercetare (CEEX, PNCDI)
INCD in Microtehnologie (IMT) Bucuresti
INCD pt Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) Bucuresti
INCD in Sudura si Incercari de Materiale (ISIM) Timisoara
INCD in Chimie Fizica "Ilie Murgulescu" al A. R. Bucuresti
INCD pentru Electrotehnica - Cercetari Avansate (ICPE-CA) Bucuresti
Universitatea de Vest din Timisoara
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. Brevet de invenţie O.S.I.M. Bucureşti nr. 119183 C/2004, Tablă sinterizată din oţel carbon de mare densitate şi procedeu de obţinere, autori: T. Popescu, M. Mangra, I.Vida-Simiti
2. Brevet de invenţie nr. 122678 din 27.07.2007: Procedeu de elaborare a oţelurilor carbon sinterizate şi oţel astfel obţinut

Cele doua brevete sunt dedicate realizarii de materiale nanostructurate
Data completarii: 2010-11-14 13:03:09
ID=21
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi - ICMPP
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director Bogdan Simionescu
E-mail: bcsimion[at]icmpp[dot]ro
Tel: 0232-217454
Fax: 0232-211299
Adresa: Aleea Gr. Ghica Vada 41A, Iasi - 700487
Web: www.icmpp.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Intre anii 2007 - 2010, ICMPP a desfasuraat activitati in domeniul NT in cadrul a 7 proiecte europene, 15 proiecte PN2 - Parteneriate, 13 proiecte PN2 - IDEI cu teme diverse.
citeva ex.de proiecte:
1. CE-FP7 (2008 - 2011): MINILUBES: Mechanisms of interactions in nano-scale of novel ionic lubricants with functional surfaces, responsabil ICMPP Bogdan C. Simionescu
2. FP7-NMP-2007 (2009 - 2012): BIOSCENT: Bioactive highly porous and injectable Scaffolds controlling stem cells recruitment, proliferation and differentiation and enabling angiogenesis for Cardiovascular Engineered Tissues, responsabil ICMPP Constantin Ciobanu
3. FP7-NMP-2007-CSA-1 (2008 - 2012): NaPolyNet: Setting up research-intensive clusters across the EU on characterization of polymer nanostructure, responsabil ICMPP Cornelia Vasile
4. NATO Programme Security through Science, Colaborative Linkage Grant: New polyuretans and Nano-Structural Origin of their Stres-Strain Response, director proiect Cristina Prisacariu
5. COST Action OC-2007-1036: Composites with novel structural properties by nano-scale materials, responsabil ICMPP Mihaela Olaru
6. COST Action D53: From molecules to molecular devices: control of electronic, photonic, magnetic and spintronic properties, responsabil ICMPP Aurica Chiriac
7. COST action FA0904, Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials, responsabil ICMPP Cornelia Vasile
PNII - IDEI
1. Compusi siloxanici ca precursori pentru nanomateriale: ID-223 (2007 - 2010), director de proiect: Carmen Racles
2. Dezvoltarea de noi fotopolimeri si nanocompozite hibride pentru aplicatii dirijate. Abordarea fundamentala a (foto)chimiei si fotofizicii materialelor sintetizate in interactie cu radiatia luminoasa: ID-236 (2007 - 2010), director de proiect Emil Buruiana
3. Noi materiale inteligente, multi-responsive cu aplicatii in medicina, farmacie si industrie ID-238 (2007 - 2010), director de proiect Cornelia Vasile
4. Micro- si nanoparticule inteligente pe baza de polimeri sensibili la stimuli externi si/sau polimeri cu amprenta moleculara folosite ca sisteme de eliberare cu autoreglare a medicamentelor ID-989 (2009 - 2011), director proiect Gh. Fundueanu-Constantin
5. Materiale organice hibride conductoare, nanostructurate, pentru aplicatii multifunctionale ID-993 (2009 - 2011), director proiect Mircea Grigoras

Rezultatele obtinute in aceste proiecte s-au concretizat in publicarea a peste 200 de lucrari stintifice cotate ISI, carti, capitole de carti, peste 200 lucrari sustinute la manifestari stiintifice, teze de doctorat sustinute s.a.m.d (www.icmpp.ro)
citeva ex.
1. Entrapment and release of drugs by a strict “on-off” mechanism in pullulan microspheres with pendant thermosensitive groups, G. Fundueanu, M. Constantin, I. Oanea, V. Harabagiu, P. Ascenzi, B.C. Simionescu, Biomaterials, Volume 31, Issue 36, Pages 9544-9553, 2010.
2. Novel biodegradable flocculanting agents based on pullulan, L. Ghimici, M. Constantin, G. Fundueanu, Journal of Hazardous Materials, Volume 181, Issues 1-3, , Pages 351, 2010.
3. An intelligent multicompartmental system based on thermo-sensitive starch microspheres for temperature-controlled release of drugs, G. Fundueanu, M. Constantin, P. Ascenzi, B. C. Simionescu, Biomedical microdevices, Volume 12, Issue 4, Pages 693, 2010.
4. Electrically insulated molecular wires, M. Grigoras, L. (Stafie) Vacareanu, Supramolecular Chemistry, 22(4), 237, 2010
5. Electrospinning of Cellulose Acetate Phthalate from Different Solvent Systems, Niculae Olaru, Liliana Olaru, Ind. Eng. Chem. Res., 49, 1953, 2010
6. Morphological Properties and Antibacterial Activity of Nano-Silver-Containing Cellulose Acetate Phthalate Films, Adina Maria Necula, Simona Dunca, Iuliana Stoica, Niculae Olaru, Liliana Olaru, Silvia Ioan, International Journal of Polymer Anal. Charact., 15, 341, 2010
7. Characterisation of the chitosan/layered silicate nanocomposites, C. N. Cheaburu (Duncianu), C. Vasile, D. Duraccio, S. Cimmino, Solid State Phenomena, 151: 123 (2009)
8. Complex nanoparticles based on chitosan and ionic/nonionic strong polyanions: formation, stability and application, E.S. Dragan, M. Mihai, S. Schwarz; ACS Applied Materials & Interfaces 1, 1231 (2009)
9. Silver nanoparticles obtained with a glucose modified siloxane surfactant, Carmen Racles, Anton Airinei, Iuliana Stoica, Aurelia Ioanid, J Nanopart Res; (2010) 12:2163
10. On the feasibility of chemical reactions in nanoreactors, using siloxane-based surfactants, Racles, C., Cazacu M., Hitruc, G., Colloid Polym. Sci. 287 (4), 461-470, 2009. ISSN: 0303
11. Effect of emulsion polymerization and magnetic field on the adsorption of albumin on poly(methyl methacrylate)-based biomaterial surfaces, Loredana E. Nita, Aurica P. Chiriac, J Mater Sci: Mater Med (2010) 21:2443
15. Urethane dimethacrylate oligomers for dental composite matrix: Synthesis and properties, , T. Buruiana, E.C. Buruiana, V. Melinte, A. Colceriu, M. Moldovan, Polym. Eng. Sci. 49, 1127 (2009)
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

1. Materiale textile cu aplicatii biomedicale, responsabil tema Dr. Marieta Nichifor, nichifor[at]icmpp[dot]ro, +40 232 260333,rezultate in 1.2.1, 1.2.3, 1.6.3
2. Laboratorul Polimeri Bioactivi si Biocompatibili, responsabil tema Dr. Geta Mocanu, gmocanu[at]icmpp[dot]ro, tel: 0232.260334/int. 120, realizari in 1.0, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.7
3. Laborator Polimeri electroactivi, Grup Polimeri conjugati si materiale micro-/nanostructurate, responsabil Dr. Mircea Grigoras, grim[at]icmpp[dot]ro, realizari in 1.0, 1.1
4. Laboratorul de polimeri naturali, coordonator: Dr. Niculae Olaru, e-mail: nolaru[at]icmpp[dot]ro, tel. 0743-089223, realizari in 1.0, potential in 1.2, 1.3
5. Nanomateriale cu aplicatii in medicina si optoelectronica, responsabil Dr. Mariana Pinteala, e-mail mpinteala[at]icmpp[dot]ro, potential in 1.2.1, 1.2.3, 1.2.7
6. Chimia fizica a unor sisteme polimere multicomponente cu aplicatii si proprietati speciale – coordonator Dr. Cornelia Vasile – cvasile[at]icmpp[dot]ro, rezultate in 1.2.1, 1.3.1, 1.6.3, potential in 1.2.6, 1.2.7
7. Laboratorul de Polimeri Functionali “M. Dima”, Sef Departament Dr. Ecaterina Stela Dragan, sdragan[at]icmpp[dot]ro; Tel: +40.232.217454; Fax: +40.232.211299 rezultate in 1.0
8. Materiale siliconice micro si nanostructurate si hibrizi organic-anorganici, coordonator: Dr. Maria Cazacu, rezultate in 1.0, 1.6.3, 1.2.2
9. Materiale hibride cu matrici structuri macromoleculare, Dr. Aurica P. Chiriac rezultate in 1.0
10. Polisilani organofunctionali, Coordonator: Liviu Sacarescu, Email: livius[at]cmpp[dot]ro rezultate in 1.0, cu potential in 1.1.1
11. Laborator Fotochimie, coordonator Dr. Emil C. Buruiana, e-mail: emilbur[at]icmpp[dot]ro, rezultate in 1.0, 1.1.2, 1.2.2
12. Polimeri termostabili heterociclici si heterocatenari pentru micro si nanomateriale inalt performante, coordonator Maria Bruma rezultate in 1.1, 1.6.3
Sectiunea 4.2
Resurse umane

120 cercetatori stiintifici cu titlul de doctor; 71 doctoranzi din care: 37 doctoranzi forma cu frecventa, 26 doctoranzi forma fara frecventa, 8 doctoranzi angajati la alte institutii, inscrisi la institute; specializari: 78 chimisti, 82 ingineri chimisti, 18 fizicieni, 9 biochimisti, 2 biologi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1.Centru pentru cercetari avansate pentru bionanoconjugate si biopolimeri (IntelCentru – ID 88; Nr. 03/01.03.2009; CodSMIS – CNRS 2213)
- Departamentul Sinteza chimica si biosinteza: 3 laboratoare de sinteza complet utilate si dotate cu echipamente CD conform standardului ISO 17025
Aparatura mare valoare:
Sistem PCS-ELS - DELSA NANO -65000 Euro
- Departament - Imagistica stiintifica si analiza instrumentala: 5 laboratoare clean room “100 000 “ si 2 laboratoare clean room “1000 “
Echipamente:
• Microscop multi mode SEM TEM STEM – 135000 Euro
• Microscop de forma atomica cuplat cu sp-ectrometru RAMAN - 325000
• Sistem de analiza termica simultana DSC-TGA-DTA 95000 Euro
• Spectometru - XPS- 450000 Euro
• Sistem de spectrometrie de dicroism circular cuplat cu cromatograf HPLC si UV-vis - 145000 Euro

- Departament - Inginerie tisulara si vectori genetici non-virali: 5 laboratoare clean room clasa D si 1 laborator clean room clasa C
Aparatura de mare valoare:
• Microscop inversat cu fluorescenta 45 000 euro
• Sistem de spectoscopie de fluorescenta cu TCSPC - 96 000 euro
• Sistem pentru prepararea culturilor celulare si pregatirea mdiilor de cultura (Hota cu flux laminar ,incubatoare, autoclave, bioreactor, criostat, electroforeza) – 130 000 Euro

- Laborator de biochimie dotat cu microtom , statie de colorare, sistem de includere in parafina, procesor de tesuturi, liofilizator – 60 000 euro
-Laborator Modelare chimica moleculara:
Cluster - simulare moleculara – 30000 euro

2.Laborator caracterizare LAMINAST acreditat conform standard 17025/2005 si care detine o platformă pentru caracterizarea micro- şi nanostructurilor:
• Echipament MASTERSIZER 2000 (Malvern Instruments Ltd., UK) (anul 2006, 41 500 euro)
• Echipament ZETASIZER NANO ZS (Malvern Instruments Ltd., UK) (anul 2008, 50 500 euro)
• Sistem NIR SisuCHEMA (SPECIM Spectral Imaging Ltd., Finlanda) (anul 2009, aprox. 110 000 euro)
• Analizor Electrocinetic Surpass SurPASS (Anton Paar GMBH, Austria) (anul 2008, 50 000 euro)
3.Laborator de Laseri excimeri
• Laser LPX PRO (anul 2008, aprox. 210 000 euro)
• Laser COMPEX 205 (anul 2009, aprox. 175 000 euro)


4.Laborator Preparare/purificare probe (Aparat pentru depunere strat cu strat Deep coater KSV LM, Sistem de reactie cu microunde DISCOVER (CEM 500), Reactor cu microunde “single-mode” DISCOVER LabMate, Liofilizator Martin Christ, ALPHA 1-2LD, Liofilizator Alpha 2-4 Ldplus, Ultrasonic Nebulizer Misonix, XL6040, Baie de ultrasonare Cole-Parmer, Centrifuga Hettich Universal 320 R cu racire, Centrifuga Hettich-Universal 320R, Cuptor de calcinare VULCAN-3-130) (infiintat in anul 2007, aprox. 100 000 euro)

5.Laborator Caracterizare Structurala

Spectrometru RMN Bruker Avance DRX 400 cu accesorii (anul 2007, aprox. 500 000 euro)
Spectrometru RMN Bruker Avance III 400 cu accesorii (anul 2007, aprox 700 000)
Spectrometru FTIR, model Bruker Vertex 70 (anul 2007, aprox 40 000)
Spectrofotometru UV-Viz NIR SPECORD 200 Analytik Jena (anul 2007, aprox 30 000)
Spectrofotometru de fluorescenta Model LS 55 PerkinElmer (anul 2006, aprox 20 000)

6.Laborator pentru masuratori in solutie (titrimetrie, viscozimetrie, refractometrie, difuzia luminii: Instalatie automata de titrare potentiometrica Metrohm, model 716DMS Titrino; Instalatie de titrimetrie potentiometrica Titroline Alpha Plus ; Conductometru Radiometer Copenhagen, model CDM210; Conductometru Metrohm, model 712; Turbidimetru Brinkmann, model PC900; Turbidimetru pentru laborator Model 2100 AN; Vascozimetru automat Schott SV350 cu baie de termostatare CT 52; Vascozimetre Schott Gerate si Schott AVS 350; Detector de sarcini Mütek PCD-03 (pH); Titrator Radiometer Titralab 840; Aparat pentru masuratori multiunghiulare de difuzia luminii model DAWN DSP, Wyatt Technologies Co, SUA) (anul 2007, aprox 100 000 euro)

7.Departamentul pentru Investigare suprastructura, dimensiuni, proprietati de suprafata:

Difractometru de radiatii X, model Bruker AD8 ADVANCE (anul 2007. Aprox 170 000 euro)
Scanning Probe Microscope (AFM), model SOLVER PRO-M, produs de NT-MDT Rusia (anul 2006, 80 000 euro)
Elipsometru spectroscopic - EL X-02 Spec (anul 2007, aprox. 62 500 euro)

8.Laborator Cromatografie in solutie si in faza gazoasa (Sistem HPLC Shimadzu, Sistem HPLC (Agilent 1200) – MS (Agilent 6520), Cromatograf de gaze Agilent Technologies) (2008, aprox. 100 000 euro)

9.Laborator pentru Proprietati electrice, magnetice, electro-chimice
Spectrometru dielectric, model CONCEPT 40, producator Novocontrol Technologies (Electrometru, model 6517ª Keithley Instruments SUA, Balanţa de susceptibilitate magnetică Johnson Matthey tip MBS-AUTO, Potentiostat – Galvanostat Bioanalytical System (BAS 100B/W) (anul 2008, aprox. 120 000 euro)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Instiute de cercetare dezvoltare din Romania:
• Institutul National de Cercetare Dezvoltate Chimico Farmaceutica Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti Bucuresti
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, INCDIE ICPE Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologii IMT Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Suc. ICPI – Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Bucuresti
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei Bucuresti
• Institutul de Cercetari in Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca

Universitati din Romania
• Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iasi
• Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi
• Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iasi
• Universitatea de Medicina si Farmacie “Gh.T. Popa” Iasi
• Universitatea “Babes Bolyai” Cluj Napoca


IMM-uri
• Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice Savinesti
• LORACOM – Roman

Colaborari internationale
• Institutul de Chimie Chisinau al Academiei Republicii Moldova
• Colaborare bilaterala Romania-Grecia 2 ani (2005-2007)
• Colaborare oficiala cu Universitatea din Ferrara (2006-2009) Departamentul de Stiinte Farmaceutice, Italia, Tema: “Intelligent micro- and nanoparticles as delivery systems for drug and other bioactive compounds”
• Institutul de Compusi Element Organici din Moscova-Rusia
• Institutul de Polimeri si Compusi Carbonici din Zabrze-Polonia.
• Institutul de Tehnologia Filmelor Subtiri si Microsenzori din Teltow-Germania •Universitatea Maribor
• Universitatea Tehnica Graz
• In cadrul a trei proiecte COST, ICMPP are colaborari cu universitati si IMM-uri din Grecia, Cehia, Latvia, Bulgaria, UK, Franta, Belgia, Cehia, Macedonia, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Elvetia, Olanda etc.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

1. C. Vasile, G. Cazacu, G.L. Constantinescu - “Procedeu de obtinere a unei compozitii pe baza de polimer sintetic si polimer natural”, Brevet inventie 122284 B1 / 2007
2. C. Vasile, C.N. Cheaburu – “Procedeu si compoziţie pentru obţinerea de noi copolimeri grefaţi termo şi pH receptivi”, Nr OSIM A/00246/19.05.2010
3. C. Vasile, C.N. Cheaburu – “Procedure and composition for preparation of new thermo- and pH- responsive graft copolymers”, International application number, PCT/RO2010/000007 / 17.06.2010
4. E. S. Drăgan, M. Mihai – „Complecşi polielectrolitici cu proprietăţi floculante”, Nr. OSIM A00202/06.03.2009
5. E. S. Drăgan, M. Mihai – “Procedeu de preparare a complecşilor polielectrolitici ca dispersii coloidale stabile” , Nr. OSIM A00217/11.03.2009
6.M. Moldovan, C. Prejmerean, O. Musat, T. Buruiana, A. Colceriu, M. Trif, D. Prodan, C.Tamas, G. Furtos – “Biocompozite fotopolimerizabile pentru restaurari dentare” brevet de inventie Nr. 122434/30.06.2009, Titular: Institutul de Cercetari in Chimie “Raluca Ripan” Cluj-Napoca
7.M. Ignat, G. Zarnescu, E. Hamciuc, C. Hamciuc, M. Cazacu, I. Sava - "Microactuator pe baza de polimeri" – cerere de brevet inregistrata la OSIM, nr. A/00447 din 17.06.2009; Premiat cu Medalia de aur la Salonul Inventica 2009. Aceasta inventie a fost elaborata in colaborare cu cercetatori de la ICPE CA Bucuresti si se afla in curs de examinare la OSIM-Bucuresti.
8.R. M. Piticescu, C. G. Chitanu, M. Albulescu, R. M. Negriu, Pulberi hibride nanostructurate pe baza de hidroxiapatita si derivati ai acidului maleic pentru aplicatii medicale, 122409/29.05.2009
9.D. Timpu, V. Barboium, E. Rusu, A. Airinei, Procedeu de obtinere a unui film submicronic, 122281/30.03.2009
Data completarii: 2010-11-13 20:12:41
ID=20
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi - TUIASI
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Ion GIURMA
E-mail: rectorat[at]mail[dot]tuiasi[dot]ro
Tel: 0232-278683
Fax: 0232-237666
Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 59, cod 700050, op-cp: 10-2103, loc. Iasi, jud. Iasi, Romania
Web: www.tuiasi.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Mariana Pinteala, Tatiana Budtovab, Virginia Epured, Nina Belnikevichb,
Valeria Harabagiua, Bogdan C. Simionescua - \\\"Interpolymer complexes between hydrophobically modified
poly(methacrylic acid) and poly(N-vinylpyrrolidone)\\\". Cercetarile au fost finantate prin programul Franco–Roman ‘Brancusi’ intre Cemef, Sophia-Antipolis si P. Poni, Iasi; prin programul ‘Socrates’ intre ‘Gh. Asachi’ Technical
University, Iasi si Laboratoire de Chimie et Procedes de
Polymerisation, Lyon; si prin programul de schimb inter-academic
intre Academia Rusa a Stiintelor si Academia Romana.

Nicolae Hurduc,Ramona Enea,Dan Scutaru,Liviu Sacarescu,
Bogdan C. Donose, Anh V. Nguyen - \\\"Nucleobases Modified Azo-Polysiloxanes, Materials with
Potential Application in Biomolecules Nanomanipulation\\\"

Autorii multumesc Ministerului Educatiei pentru suportul financiar. Activitatile de cercetare au fost realizate in cadrul proiectului MATNANTECH – CEEX 107/2006.

Olariu, M.A. Ciobanu, R.C. Ursache, S. Aradoaei,
\\\"Experimental regarding the evolution of space charge in polyolefins insulation\\\"
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Facultatea Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Sectiunea 4.2
Resurse umane

circa 40 cadre didactice
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

se va completa ulterior
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

se va completa ulterior
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

se va completa ulterior
Data completarii: 2010-11-13 12:17:43
ID=19
S.C. CHEMI CERAMIC F SRL - CHEMICER (C.C.)
- SC - societate comerciala cu activitate industriala
Contact: Director József FAZAKAS
E-mail: chemicer[at]clicknet[dot]ro
Tel: 0745-350 826
Fax: 0267-352 441
Adresa: 520036 Sf. Gheorghe, jud. Covasna str. Ciucului nr. 163
Web: www.chemi-ceramic.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Chemi Ceramic SRL are obiectul de activitate principal fabricarea produselor ceramice tehnice. (În această activitate a ocupat locul 1. pe ţară în domeniu în 2009 şi locul 2. pe ţară în 2010).
Principalele realizări în domeniul cercetării le-a avut în colaborare cu Universitatea din Veszprem-Ungaria şi Universitatea din Limoges-Franţa sub formă de colaborări bilaterlae:
- Realizarea şi utilizarea ceramicilor poroase fertilizante prin prisma criteriilor managementului mediului
- Modular small capacity installations for the household used waters’ purifying”
- The using of automated systems in wastewater treatment processes
În 2009 a fost considerat ca eligibil pentru un proiect EUREKA:”Development of ultra-rigid, elastic, antimicrobial polyurethane coatings for marine application”-MARPUR

În prezent este membru într-un consorţiu FP7, proiect depus în 04. nov. a.c., cu titlul CERAMICS FOR SEALING AND COATING, din domeniul nanotehnologiilor, scop pentru care doreşte să fie membru în NANOPROSPECT.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

În activitatea sa Chemi Ceramic are strânsă colaborare cu colectivele Facultăţii de chimie de la UBB Cluj Napoca, Politehnica Timişoara, Politehnica Bucureşti.Laboratoarele firmei sunt considerate spaţii de testare ale multor lucrări de cercetare elaborate de instituţiile amintite.
Pentru propunerea proiectului din cadrul FP7 CERAMICS FOR SEALING AND COATING s-a colaborat cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Optoelectronica Măgurele.

Din partea Chemi Ceramic coordonatorul activităţii "Nano" Dr.ing. Eniko FAZAKAS, e-mail:chemicer[at]clicknet[dot]ro, tel. 0728-142 744, domeniul "nano" 1.2. Bio-nanosisteme, subdomeniu 1.2.3. Medicamente - proteze personalizate pe bază de nano-hidroxiapatită.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Chemi Ceramic are angajaţi 3 specialişti cu pregătire superioară, dintre care: - 2 ingineri chimişti, ambii doctori în ştiinţe inginereşti, unul în acelaşi timp profesor universitar; - 1 economist M.Sc. specializată în managementul calităţii.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial


- cromatograf în gaz
- cuptor de ardere 1600oC
- pistol de pulverizare în flacără
- porozimetru cu mercur
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)


Cele mai importante parteneriate:

Naţionale:
1. Universitatea "Babes - Bolyai" Cluj-Napoca
2. Universitatea Tehnica Timisoara
3. Universitatea Politehnica Bucuresti
4. ICPE CA Bucuresti
5. INCD Optoelectronica Măgurele

Externe:
1. Universitatea Pannonia Veszprem - Ungaria
2. Universitatea Szt. Istvan Godollo - Ungaria
3. ENSIL (Ecole National de Science et Inginerie Limoges) - Franta
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestoraR. Baraba´s, A. Pop, E. Fazakas, and V. Dejeu, ‘‘Comparative Analyses of
Fluorapatite and Biomedical Fluorhydroxyapatites Prepared by Precipitation
and Solid State Reaction,’’ Proceedings of the 10th ECerS Conference, Berlin,
Go¨ller Verlag, 925–930, (2007).

În prezent Chemi Ceramic nu are brevete publicate
Data completarii: 2010-11-13 00:25:34
ID=18
Institutul de Biologie si Patologie Celulara "NICOLAE SIMIONESCU" - IBPC
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: Director general Maya Simionescu
E-mail: maya[dot]simionescu[at]icbp[dot]ro
Tel: +4021.319.27.37
Fax: +4021.319.45.19
Adresa: STR. B.P. HASDEU, NR. 8, SECT. 5, BUCURESTI, COD 050568
Web: www.icbp.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

- PNCDI 2-Parteneriate, contract 41-037: “ Interrelatia la nivel molecular intre inflamatia cronica si ateroscleroza acccelerata: rolul moleculelor recent descoperite, rezistina, fractalkina, CXCL16; oportunitati pentru noi terapii tintite”, 2007-2010
Scop: Dezvoltarea unor noi terapii directionate bazate pe nanotehnologii in vederea atenuarii procesului inflamator vascular asociat bolilor cardiovasculare
- EuroNanoMed 2010, proiect NANODIATER, acceptat pentru finantare incepand cu 2011 “Nanoparticles designed to target chemokine-related inflammatory processes in vascular diseases and cancer metastasis and implementation of a biosensor to diagnose these disorders” 2011-2014
- Proiecte CNCSIS: PNII-IDEI si PNII-TE Optimizarea in vitro a unui sistem nanofunctional bazat de dendrimeri de generatia a II-a pentru transfer de acizi nuclei (AND, siRNA) in celule vasculare. Scop: silentiereaspecifica si reversibila a unor gene cu rol importnat in dezvoltarea leziunilor aterosclerotice.
- Elaborarea de noi strategii farmacologice pentru reducerea stresului oxidativ si inflamator in celulele peretelui vascular in ateroscleroza si diabet colaborare cu Prof. Shlomo Sasson, Israel
- ProiectIDEI: Proiecte complexe de cercetare exploratorie- 248/2010: Noi concepte si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii unor noi structuri biocompatibile in bioinginerie
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

-Laboratorul de Biopatologia si Farmacologia Inflamatiei
Coordonator: Dr. Manuela Calin
e-mail: manuela[dot]calin[at]icbp[dot]ro
Tel:+4021.319.27.37
Fax:+4021.319.45.19
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA "NICOLAE SIMIONESCU"
STR. B.P. HASDEU, NR. 8, SECT. 5, BUCURESTI, COD 050568
Domeniul Bio-nanosisteme- Nanocompusi si nanosuporturi cu eliberare controlata de medicamente
-Laboratorul de Biologie Moleculara si Farmacologie
Coordonator : Dr. Adrian Manea
e-mail: adrian[dot]manea[at]icbp[dot]ro
Tel:+4021.319.27.37
Fax:+4021.319.45.19
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA "NICOLAE SIMIONESCU"
STR. B.P. HASDEU, NR. 8, SECT. 5, BUCURESTI, COD 050568
Domeniu: Biomateriale - Nanocompusi si nanosuporturi cu eliberare controlata de medicamente
-Laborator: Modele in vitro si studiul celulelor stem
Coordonator proiect Acad. Maya Simionescu, sef laborator Victor Jinga, e-mail: jinga[dot]victor[at]icbp[dot]ro, tel. (012)3194518, domeniul „nano” – potential in medicina
Sectiunea 4.2
Resurse umane

14 specialisti din care: 4 biofizicieni, 7 biologi, 1 medic, 2 medici veterinari
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Facilitati specifice pentru culturi celulare si modele animale;
Echipamente de biochimie, biologie celulara si moleculara, microscopie
nanosizer Nicomp
rotaevaporator Heildolph
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Universitatea din bucuresti – departamentul de biochimie si biologie moleculara
Universitatea politehnica bucuresti – facultatea de chimie aplicata si stiinta materialelor
Universitatea politehnica bucuresti– centrul national de consultanta pentru protectia mediului
Institutul de chimie Fizica Ilie Murgulescu
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca- Centrul de biomateriale, Institutul de cercetari experimentale si interdisciplinare

Universitatea din Bonn, Germania
Universitatea din Istanbul, Turcia
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-12 15:58:08
ID=17
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Haţieganu" - UMF CN
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Constantin Ciuce
E-mail: rectoratumf[at]umfcluj[dot]ro
Tel: 0264-406840
Fax: 0264-594289
Adresa: str.Victor Babes nr.8, 400012 Cluj-Napoca
Web: www.umfcluj.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1. Grant CNCSIS Program IDEI, Proiect de cercetare exploratorie, cod proiect ID_457, contractor Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, contract nr. 393/2007 (2007-2010).
Director de grant: Prof.dr. Sorin E. Leucuţa.
Titlu : Screeningul variabilelor de formulare şi tehnologice pentru modificarea farmacocineticii şi acţiunii biologice a unor substanţe medicamentoase în scopul realizării unor forme farmaceutice moderne.
Cercetarea şi-a propus realizarea unor sisteme farmaceutice în care viteza de cedare este modulată prin optimizarea variabilelor de formulare şi a celor tehnologice, având drept consecinţă modificarea farmacocineticii substanţei medicamentoase şi îmbunatăţirea acţiunii. S-au avut în vedere forme farmaceutice solide pentru uz oral cu cedare controlată, şi sisteme farmaceutice nanostructurate pentru transport cu localizare de organ şi celulă. Substanţele medicamentoase aparţin celor de interes în medicaţia cardiovasculară, imunologică şi citostatică. Cercetarea a necesitat o abordare complexă cu interferenţe între tehnologiile farmaceutice de vârf, evaluarea fizico-chimică şi biofarmaceutică, determinarea farmacocineticii substanţei medicamentoase, determinarea acţiunii prin evaluarea biodisponibilităţii, a efectului asupra speciilor reactive de oxigen, a farmacogenomicii funcţionale, cu posibilitatea obţinerii unor efecte farmacologice şi terapeutice benefice, superioare celor care se obţin astăzi cu medicaţia convenţională. În cercetarea nanofarmaceutică din cadrul grantului s-au preparat nanoparticule pe baza unui polimer biodegradabil, încărcate cu un antigen, ovalbumina, în scopul explorării posibilităţii de realizare a unui medicament cu proprietăţi imunologice, administrabil pe cale orală. Studiile in vitro au selecţionat factorii de formulare şi preparare care să conducă la obţinerea unor nanoparticule cu bioadeziune crescută pentru mucoasa digestivă, prin legarea lor cu dextran. Bioadeziunea de mucoasa intestinală crescută a permis apoi dovedirea unui efect imunizant decelat la animale de experienţă. Prin această realizare se completează datele din literatură, încă la început, în domeniul folosirii vaccinării pe mucoase, după administrare orală a produsului farmaceutic. S-a dovedit şi în acest caz relaţia formulare-acţiune biologică a medicamentului experimentat. Pe aceeaşi direcţie s-au preparat lipozomi încărcaţi cu o enzimă, superoxiddismutaza, care s-au caracterizat in vitro, şi care ulterior s-au administrat la animale de experienţă, la care în prealabil s-a indus un proces inflamator. Studiile au arătat efectul antiinflamator al produsului, prin intermediul acţiunii asupra speciilor reactive de oxigen care însoţesc inflamaţia. Reuşita experimentului creează premise ale unor studii prin care starea de boală de tipul celei cercetate să fie tratată prin acţiune asupra cauzei şi nu doar prin efect general antiinflamator.
2. Grant CNCSIS Program IDEI, Proiecte de cercetare exploratorie, cod ID_336, contractor Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, contract nr. 195/2007 (2007-2010).
Director de grant: Sef lucr.dr. Răzvan Radu Scurtu
Membru în colectiv : Conf.dr.Marcela Achim.
Titlu: Administrarea intratumorală, asociată cu radiofrecvenţa, a chimioterapiei hipertermice condiţionată nanotehnologic: efect şi risc de recidivă. Model experimental hepatic cu xenogrefe tumorale colice.
Prin această cercetare s-a urmărit evaluarea efectului asocierii chimioterapiei intratumorale cu radiofrecvenţa în tratamentul metastazelor hepatice date de tumori colorectale. Pentru creşterea eficienţei chimioterapiei localizată la nivel tumoral şi pentru reducerea efectelor secundare severe ale citostaticelor, s-a ales condiţionarea lipozomală a acestora, sub forma unor lipozomi termosensibili, care să elibereze conţinutul medicamentos la o temperatură de peste 42oC. Au fost preparaţi lipozomi cu doxorubicină folosind fosfolipide cu o temperatură de tranziţei a fazelor de 40-50oC. Prin teste in vitro s-a demonstrat că la o temperatură de 42oC, din lipozomii termosensibili doxorubicina este eliberată rapid, în comparaţie cu lipozomii netermosensibili, ceea ce din punct de vedere terapeutic înseamnă concentraţie locală crescută şi eficienţă superioară. S-au efectuat teste pe culturi de celule pentru compararea efectului citotoxic al doxorubicinei libere şi încorporată în lipozomi termosensibili. S-au realizat experimente pe animale pentru studierea efectului antitumoral al doxorubicinei libere şi încorporată în lipozomi termosensibili asupra unor metastaze hepatice cu origine colorectală. Rezultatele au demonstrat scăderea numărului recidivelor în cazul administrării doxorubicinei încorporată în lipozomi termosensibili.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Catedra de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Şef catedră: conf.dr. Marcela Achim
machim[at]umfcluj[dot]ro
Tel. 0264-595770
Domeniul: 1.2. Bio-nanosisteme
Subdomeniul: 1.2.3. Medicamente
Sectiunea 4.2
Resurse umane

8 specialişti, farmacişti, cu doctorat în Ştiinţe Medicale
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1. Aparatură de preparare şi control farmaceutic a formelor farmaceutice, în care se pot încorpora sisteme nanofarmaceutice.
- Set de aparatură de laborator produs de firma ERWEKA (Germania) pentru prepararea şi controlul de calitate al tuturor formelor farmaceutice.
- Echipamente de laborator pentru prepararea şi evaluarea calităţii lipozomilor şi nanoparticulelor polimerice (rotavapor Heidolph, miniextruder cu membrana de policarbonat Avanti Polar-SUA, coloana de Sephasex, casete de dializă, agitatoare, turbine, omogenizatoare, vâscozimetre, microscop optic cu camera video si soft pentru prelucrarea imaginilor, cabinet flux de aer laminar, cameră pentru studiul stabilităţii substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice).
2. Aparatură pentru determinarea analitică şi bioanalitică în forme farmaceutice şi probe biologice a unor analiţi medicamentoşi.
- Cromatografie de lichide de înaltă performanţă cuplată cu detectori U.V., fluorescenţă şi spectrometrie de masă.
- Spectrofotometre U.V., VIS.
- Dispozitive de laborator necesare extragerii analitului din probe şi pentru determinarea cantitativă şi validarea metodelor de dozare.
- Programe calculator pentru planuri de experienţe şi optimizarea formulării (Modde, Umetrix, Sweden), pentru calculul parametrilor farmacocinetici (Kinetica) etc.
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD naţional
- Institutul Oncologic ”Ioan Chiricuţă” din Cluj-Napoca, Departamentul de Genomica Funcţională, Proteomică şi Patologie Experimentală (biodistribuţie la animale de experienţă, farmacogenomică, culturi de celule (Ioana Neagoe, Ovidiu Bălăcescu, Dan Postescu)
- Disciplina de Fiziologie a Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca (specii reactive de oxigen) (Prof.dr. Adriana Mureşan)
- Disciplina de Fiziopatologie a Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca (efect antiinflamator) ( Conf.dr. A.Pârvu)

CD internaţional
-Facultatea de Farmacie din Pamplona, University of Navarra, Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Apartado 177, 31008 Pamplona, Spain : nanoparticule biodegradabile efect imunizant ( Prof.dr. Juan M.Irache)
- Institutul Karolinska, Stockholm, Department of Laboratory Medicine: construct biologic Bioplex, terapie genică (Prof. C.I.E.Smith)
- Institutul Gustave Roussy, Villejuif, Paris: farmacogenomică
- Universitatea Utrecht, Olanda, Department of Pharmaceutics: lipozomi cu corticosteroizi antiangiogeneză ( Prof. G. Storm)
- Facultatea de Farmacie, Grenoble, Franta (Prof. A.Bakri)
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Monografii
1. Achim M. : Microparticule şi nanoparticule pentru transportul la ţintă al substanţelor medicamentoase, Editura Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2010
2. Leucuţa S.E. : Nanotehnologia farmaceutica şi implicaţii biomedicale. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
3. Leucuţa S.E. Biotehnologia farmaceutică a proteinelor terapeutice., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008
4. Leucuţa S.E.: Tehnologie farmaceutică industrială, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001; ediţia a II-a, 2008
5. Leucuţa S.E.: Sisteme farmaceutice cu cedare controlată şi de transport la ţintă, Editura Medicală, Bucureşti, 1987
6. Leucuţa S.E.: Medicamente vectorizate, Editura Medicală, Bucureşti, 1996
7. Leucuţa S.E.: Nanotehnologii farmaceutice şi terapia anticanceroasă. În: Rolul farmacistului în asistenţa bolnavului cu afecţiuni oncologice, V.Zaharia (redactor coordonator), Editura Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2009, p. 92-125
8. Leucuţa S.E. Micro and nanoparticles as drug carriers. In NBC Risks, Editors T. Sohns, V.A.Voicu, Kluwer Acad.Pub., 411-439, 1999

Articole publicate in extenso ( în ultimii ani)
1. Oprea, I. Iulian, Simonson, O. E., Moreno, P. M., Viola, J. R., Lundin, K. E., Smith, C. I. Temperature-assisted cyclic hybridization (TACH): an improved method for supercoiled DNA hybridization. Mol Biotechnol 45, 171-179,2010.
2. Viola, J.R., El-Andaloussi, S., Oprea, I. I., Smith, C.I.E. Non-viral nanovectors for gene delivery: factors that govern successful therapeutics. Expert Opinion on Drug Delivery 7, 721-735, 2010.
3. Porfire A.S., Zabaleta V., Gamazo C., Leucuta S.E., Irache J.M. : Influence of dextran on the bioadhesive properties of poly(anhydride) nanoparticles. Int.J.Pharm. 390,37-44, 2010
4. Porfire A.S., Tomuţă I., Irache J.M., Leucuţa S.E.: The influence of the formulation factors on physico-chemical properties of dextran associated Gantrez-AN nanoparticles. Farmacia, 57 (4),463-472,2009
5. Bălăcescu O., Vlase L., Achim M., Neagoe I., Ola R., Leucuţa S.E.: Studii preclinice de farmacocinetica asupra doxorubicinei libere si încapsulate în lipozomi (Caelyx).Clujul Medical, 78(1);199-204,2005
6. Achim M., Tomuţă I., Vlase L., Iuga C., Moldovan M., Leucuta S.E.: Paclitaxel-loaded poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres: preparation and in vitro evaluation. J.Drug Deliv.Sci.Technol. (Paris), 18 , (6), 410-416, 2008
7. Bălăcescu O., Neagoe I., Ola R., Vlase L., Achim M., Leucuta S.E.: Farmacocinetica doxorubicinei în organe dupa administrare la soareci sub forma liberă şi încapsulată în lipozomi. Clujul Medical, 78, (1), 192-198,2005
8. Leucuţa S.E., Achim M., Rişca R., Postescu I.D.: Preparation and pharmaceutical/pharmacokinetic characterization of liposomes and nanoparticles loaded with epirubicin.S.T.P.Pharma Sciences, 13, (5),291-297, 2003
Data completarii: 2010-11-12 15:53:40
ID=16
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti - UPG
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Rector Vlad Ulmanu
E-mail: vulmanu[at]upg-ploiesti[dot]ro
Tel: Tel +40-244-575292, +40-244-575436, +40 - 244 - 573171
Fax: fax +40 - 244 – 575 847
Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 39 , cod 100680, Ploieşti, România, PO BOX 52
Web: www.upg-ploiesti.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3.2 Industrie petrochimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiect PN II 51-006/2007-2010 - Sistem bioanalitic pt detectia reziduurilor de pesticide din matrici complexe de alimente- Beneficiar Universitatea Bucuresti, director de proiect Prof dr. Camelia Bala, partener Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, director de proiect Prof. dr. ing. Dragoş Ciuparu
Proiect PN II 2007-2010 - Sursa de energie miniaturizata pt electronica portabila obtinuta prin asamblarea 3D a unor micro si nanosisteme complexe hibride, Beneficiar IMT, Bucuresti, director de proiect dr. Mihaela Miu, partener Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, director de proiect Prof. dr. ing. Dragoş Ciuparu
Proiect PN II 2007-2009 - Nanostructuri carbonice bidimensionale, sinteza în plasma şi potenţial aplicativ, Beneficiar INCDFLPR, Bucuresti-Magurele, director de proiect dr. Gheorghe Dinescu, partener Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, director de proiect Prof. dr. ing. Dragoş Ciuparu
Proiect postdoctoral M.Ed.C.CEEX -UEFISCU 2005-2007-Materiale nanostructurate pentru studii de cataliză, director de proiect Prof. dr. ing. Dragoş Ciuparu
POSDRU/89/1.5/S/54785 2010-2013, „Program postdoctoral pentru cercetare avansat in domeniul nanomaterialelor”, coordonator Universitatea Politehnica Bucuresti, manager-prof.dr.ing. Horia Iovu, partener Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, director de proiect Prof. dr. ing. Dragoş Ciuparu

Publicatii
Chen Y., Ciuparu D., Du S., Haller G.L., Lim G., Wang C., Yang Y., Synthesis and Characterization of Highly Ordered Ni-MCM-41 Mesoporous Molecular Sieves, Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109(27), pag. 1323
Ciuparu D., Haider P., Haller G.L., Pfefferle L., New approach to avoid erroneous interpretation of results derived from the Generalized 2D Correlation Analysis for applications in catalysis, Applied Spectroscopy, 2005, 1060(59), pag. 8
Chen Y., Ciuparu D., Fernández-García M., Haider P., Haller G., Lim S., X-Ray absorption spectroscopic investigation of partially reduced cobalt species in Co-MCM-41 catalysts during synthesis of single wall carbon nanotubes, Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109(34), pag. 1633
Chen Y., Ciuparu D., Du G. A., Haller G. L., Lim S., Wang C. A., Yang Y. H., Controlling of physicochemical properties of nickel-substituted MCM-41 by adjustment of the synthesis solution pH and tetramethylammonium silicate concentration, Journal of Physical Chemistry B 110, 2006, 12, pag. 5927
Chen Y., Ciuparu D., Haller G. L., Lim S., Pfefferle L. D., The effect of the cobalt loading on the growth of single wall carbon nanotubes by CO disproportionation on Co-MCM-41 catalysts, Carbon, 2006, 44(1), pag. 67
G. Ruxanda, M. Stancu, S. I. Vizireanu, G. Dinescu, D. Ciuparu, Varieties of carbon nanostructures obtained by the AC arc discharge method, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 10, nr. 8, august, p. 2047 - 2051, 2008, (I.S.I.)
S. I. Vizireanu, B.Mitu, G. Dinescu, L. Nistor, C. Ghica, A. Maraloiu, M. Stancu, G. Ruxanda, Varieties of nanostructured carbon grown by expanding radiofrequency plasma beam, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 9, nr. 6, p. 1649 – 1652, 2007 (I.S.I.)
M. Stancu, D. Cursaru, A. M. Manta, G. Ruxanda, I. Stamatin, D. Ciuparu Synthesis of single walled carbon nanotubes (SWNT) by chemical vapour deposition on MCM-41 supported Ni catalysts obtained by incorporation and impregnation, Revista de Chimie (Bucureşti), Vol. 61, pag. 604-607, nr. 6, 2010 (I.S.I.)
• Chen Y., Ciuparu D., Horvath C., Li Y., Pfefferle L.D., Wilkins J.A., Xiang R., Incorporation of Single-Wall Carbon Nanotubes into an Organic Polymer Monolithic Stationary Phase for m-HPLC and Capillary Electro chromatography, Analytical Chemistry, 2005, 77(5), pag. 1398
Amama P.B., Ciuparu D., Haller G.L., Lim S., Pfefferle L., Hydrothermal synthesis of MCM-41 using different ratios of colloidal and soluble silica, Microporous and Mesoporous Materials, 2005, 81(1-3), pag. 191
Chen Y., Ciuparu D., Haller G.L., Lim S., Pfefferle L., Wang C., Yang Y., The effect of synthesis solution pH on the physicochemical properties of Co substituted MCM-41, Topics in Catalysis, 2005, 34(1-4), pag. 31
Chen Y., Ciuparu D., Haider P., Haller G., Lim S., Pfefferle L., Application of the generalized 2D correlation analysis to dynamic near edge X-ray absorption spectroscopy data, Journal of the American Chemical Society, 2005, 127(6), pag. 1906
Chen Y., Ciuparu D., Haller G.L., Lim S., Pfefferle L., Wang C., Yang Y., Single-wall carbon nanotubes synthesis by CO disproportionation on nickel-incorporated MCM-41, Nanotechnology, 2005, 16(7), pag. 476
Chen Y., Ciuparu D., Haller G.L., Lim S., Pfefferle L., Yang Y., Pore Curvature Effect on the Stability of Co-MCM-41 and the Formation of Size-Controllable Subnanometer Co Clusters, Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109(5), pag. 2285
Ciuparu D., Cui G., Gherasimova M., Han J., He Y., Jeon S.R., Nurmikko A.V., Pfefferle L., Ren Z.Y., Song Y.K., Su J., A nanocluster route to zero-
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Sef colectiv Sinteza nanomaterialelor: Prof.dr.ing. Dragos Ciuparu
Membrii:
Dr ing. Diana Cursaru
Dr.fiz. Grigore Ruxanda
Dr. fiz. Mihaela Stancu
Drd.chim. Ana Maria Manta
Rezultate in domeniul sintezei nanotuburilor de carbon cu un singur perete si a nanotuburilor de carbon cu pereti multiplii.

Sef colectiv Cataliza: Prof. dr.ing. Paul Rosca
Membrii:
Prof dr. ing. Dorin Stanica Ezeanu
Dr. ing. Dorin Bombos
Dr. ing. Liviu Filotti
Drd.ing. Danuta Ghita
Sectiunea 4.2
Resurse umane

10 specialisti dintre care: 3 profesori universitari; 3-doctori ingineri chimisti 2-doctori fizicieni 2-doctoranzi ingineri chimisti
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Difractometru de raze X tip D8 DISCOVER
Instalatie de laborator pentru sinteza nanotuburilor de carbon cu un singur perete
Instalatie de laborator pentru sinteza nanotuburilor de carbon cu pereti multiplii
Aparat de chemosorbtie cuplat cu spectrometru de masa ChemBet Quantachrome
Aparat de fluorescenta de raze X
GC-MS
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD national
IMT-Bucuresti,
Universitatea Bucuresti, Catedra de Chimie Analitica,
Institutul de Fizica Atomica, Magurele
Universitatea Politehnica Bucuresti
ICECHIM, Bucuresti

CD International
Universitatea Yale-USA
Universitatea Paris 7, Franta
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Application US, 14 pp – 7263942004247516, Growth of nanostructures with controlled diameter, Ciuparu Dragoş, Haller Gary, Pfefferle Lisa, 2008
Data completarii: 2010-11-12 15:38:31
ID=15
Centrul de Microscopie-Microanaliza si Procesarea Informatiei, Universitatea Politehnica Bucuresti - CMMPI-UPB
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Director Gheorghe Stanciu
E-mail: stanciu[at]physics[dot]pub[dot]ro
Tel: 00214029110
Fax: 0021 4029110
Adresa: Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti, 060042
Web: www.cmmip.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Contracte PN II CMMPI-UPB
MEDSTOMA: Impactul factorilor de mediu in dinamica formarii si comportamentului structurilor dintilor temporari
LARFMED: Studii privind mecanismele de interactie intre radiatiile laser si de radiofrecventa cu tesuturile cailor aerodigestive superioaresi elaborarea protocoalelor terapeutice
MAST: Cercetari de metrologie optica activ-adaptiva 3D pentru nanostiinte si tehnologii –ME de instalatie adaptiva de holografie digitala
CERNUCL: Studiul modificarilor induse in zirconia, spinel si SiC prin implantare ionica si tratamente termice utilizand metode IBA si tehnici avansate

Contract CEEX
NANOCRYSTALNET: Retea interdisciplinara destinata sintezei si studierii nanostructurilor semiconductoare si conductoare in scopul obtinerii de dispozitive fotonice si optoelectronice si pentru utilizarea in biologie si medicina – 2005-2008 (coordonator CMMPI)

Colaborari CMMPI-UPB cu Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Microtehnologii - IMT, Universitatea Bucuresti, OPTOELECTONICA 2000, Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei - IFIN-HH
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Centrul de Microscopie-Microanaliza si Procesarea Informatiei, Director Prof. Dr. Gheorghe Stanciu, stanciu[at]physics[dot]pub[dot]ro, Tel.: 0021 4029110, rezultate in domeniile 1.0, 1.1, subdomeniul 1.1.2.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

5 specialisti ingineri electronisti.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Microscop confocal cu baleiaj laser
Microscop cu forte atomice
Laser cu Ti:Safir
Microscop in camp apropiat fara apertura, dezvoltat in cadrul centrului avand la baza microscopul cu forte atomice
Microscop cu efect tunel
Difractometru cu raze X ItalStructures (100000 Euro)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Centrul este in momentul de fata partener in proiectul FP7 BioElectricSurface: Electrically Modified Biomaterials’ surfaces: From Atoms to Applications. proiectul isi propune sa creeze nanodomenii incarcate electric la suprafata biomaterialelor si sa studieze interactia celulelor si tesuturilor vii cu aceste domenii. Rolul CMMPI-UPB in cadrul proiectului este de a modifica un microscop cu forte atomice si a-l adapta pentru a realiza un microscop in camp apropiat (obiectiv realizat la acest moment), masuratori in situ ale sarcinii la surafata si interfete, stabilirea interactiei intre domeniile incarcate electric si celule umane.
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

nu exista
Data completarii: 2010-11-12 15:01:11
ID=14
Facultatea de Stiinte Aplicate, Universitatea Politehnica Bucuresti - FSA/UPB
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Decan Constantin Udriste
E-mail: udriste[at]mathem[dot]pub[dot]ro, anet[dot]udri[at]yahoo[dot]com
Tel: 004021 4029150
Fax: 004021 3181001
Adresa: Bucuresti 060042, Splaiul Independentei 313, sector 6
Web: www.mathem.pub.ro, physics.pub.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Multitime Dynamic Programming for Multiple Integral Actions: This paper introduces a new type of dynamic programming PDE for optimal control problems with performance criteria involving multiple integrals. The main novel feature of the multitime dynamic programming PDE, relative to the standard Hamilton-Jacobi-Bellman PDE, is that it is connected to the multitime maximum principle and is of divergence type. Introducing a generating vector field for the maximum value function, we present an interesting and useful connection between the multitime maximum principle and the multitime dynamic programming,
characterizing the optimal control by means of a multitime Hamilton-Jacobi-Bellman (divergence) PDE that may be viewed as a feedback law.

Contracte PN II CMMPI-UPB
MEDSTOMA: Impactul factorilor de mediu in dinamica formarii si comportamentului structurilor dintilor temporari
LARFMED: Studii privind mecanismele de interactie intre radiatiile laser si de radiofrecventa cu tesuturile cailor aerodigestive superioaresi elaborarea protocoalelor terapeutice
MAST: Cercetari de metrologie optica activ-adaptiva 3D pentru nanostiinte si tehnologii –ME de instalatie adaptiva de holografie digitala
CERNUCL: Studiul modificarilor induse in zirconia, spinel si SiC prin implantare ionica si tratamente termice utilizand metode IBA si tehnici avansate

Contract CEEX
NANOCRYSTALNET: Retea interdisciplinara destinata sintezei si studierii nanostructurilor semiconductoare si conductoare in scopul obtinerii de dispozitive fotonice si optoelectronice si pentru utilizarea in biologie si medicina – 2005-2008 (coordonator CMMPI)

Colaborari CMMPI-UPB cu Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Microtehnologii - IMT, Universitatea Bucuresti, OPTOELECTONICA 2000, Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei - IFIN-HH


Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Catedra Matematic-Informatica I, Decan, prof. dr. Constantin Udriste, udriste[at]mathem[dot]pub[dot]ro, anet[dot]udri[at]yahoo[dot]com, subvarietati minimale ca invelisuri de nanomateriale, control optimal multitemporal, rezultate in subdomeniul 1.0;
Centrul de microscopie-microanaliza si procesarea informatiei, Director. prof. dr. Gheorghe Stanciu, stanciu[at]physics[dot]pub[dot]ro, rezultate in subdomeniul 1.1.2, potential in subdomeniul 1.1.1;
Catedra Fizica I, Sef Catedra Gheorghe Cata,cata-danil[at]physics[dot]pub[dot]ro, rezultate in subdomeniul 1.1.2, potential in subdomeniul 1.1.1;
Catedra Fizica II, Sef Catedra Paul Sterian,sterian[at]physics[dot]pub[dot]ro, rezultate in subdomeniul 1.1.2, potential in subdomeniul 1.1.1
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Catedra Matematica-Informatica I: 8 persoane Centrul de microscopie-microanaliza si procesarea informatiei: 4 persoane Catedra Fizica I: 5 persoane Catedra Fizica II: 5 persoane
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Laborator Calcul Numeric si Grafica Computerizata (40.000 Euro), BN 321
Difractometru cu raze X, Italstructures ( 100.000 Euro), BN030
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Cooperare internationala CMMPI-UPB:
Contract FP7
BioElectricSurface: Electrically Modified Biomaterials’ surfaces: From Atoms
to Applications

Contract bilateral Turcia
Influenta proprietatilor de suprafata ale filmelor nanoarganice subtiri asupra mecanismului de detectie a gazelor investigata prin tehnici de inalta rezolutie
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

nu avem brevete pe nanotehnologie
Data completarii: 2010-11-12 14:03:00
ID=13
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domaniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" - INCDVB
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Laurentiu Popescu
E-mail: contab[at]vbabes[dot]ro
Tel: 40 21 319 45 28
Fax: 40 21 319 45 28
Adresa: Splaiul Independentei 99-101, sector 5, Bucuresti 050096
Web: www.ivb.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiecte Nationale

Proiect CEEX 18 - Metode inovative de fotochemoterapie cu noi fotosensibilizatori nanostructurati – de la sinteza la studiu clinic 2005-2008
PNII 41-083 - Model experimental de terapie fotodinamica cu tetrakis-4-sulfonato-fenil-porfirina - TSPP asupra epitelioamelor spinocelulare 2007-2010
PNII 11-035 - Structuri de tip cavitand si coronand - noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor cu potential antitumoral 2007-2010
PNII 41-047 - Evaluarea in vitro la nivel celular a proprietatilor unor sisteme polifunctionale heterociclice cu potentiale aplicatii biomedicale 2007-2010

Premii nationale

Proiectul CEEX 18 Metode inovative de fotochemoterapie cu noi fotosensibilizatori nanostructurati – de la sinteza la studiu clinic a primit Premiul I MCT pe domeniul Sanatate in anul 2008.


Proiecte Internationale

MNT-ERA NET 7-030-5/2010 Tetrapyrrole nanostructures towards fluorescent molecular markers for biomedicine

Publicatii

• Toxicological studies with cavitands organic structures in human immune cells experimental models, Constantin C., Neagu M., Manda G., Stavaru C., Radu D. L. and Ion R.-M. Proceedings of the 2nd European Congress of Immunology, Monduzzi Editore International Proceedings Division, pp 415 – 418, 2009.
• SELDI-ToF-MS for prothymosin-alpha detection as bacterial infection apoptosis marker - NATO SfP Project, Neagu M., Constantin C., Manda G., Popescu D., Ungureanu V., Tatu D., Pana M., Radu D.L., Bulman A., Vorgias K., Tsitsilonis O., Voelter W. Proceedings of the 2nd European Congress of Immunology, Monduzzi Editore International Proceedings Division, pp 419 – 422, 2009.
• New Photosensitizers Versus Aminolevulinic Acid (ALA) in Experimental Photodynamic Therapy of Actinic Keratosis – A Case Report, Daniel Boda, Monica Neagu, Carolina Constantin, Adriana Diaconeasa, Simona Ianosi, Rodica-Mariana Ion, Analele Stiintifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza Din Iasi (Serie Noua)-Genetica si Biologie Moleculara, Tom X, Fascicola 3, pagina 61-69, 2009.
• Fullerene-porphyrin nanostructures in photodynamic therapy, Carolina Constantin, Monica Neagu, Rodica-Mariana Ion, Mihaela Gherghiceanu, Crina Stavaru, Nanomedicine, 5(2), February 2010 Pages 307-317
• Antitumoral Effect of Calixarenes on Experimental Photodynamic Therapy with K562 Tumor Cell Line, Monica Neagu, Rodica - Mariana Ion, Gina Manda, Carolina Constantin, Eugen Radu, Zoia Cristu, Romanian Journal of Biochemistry, issue 47(1), 2010, Pages 17-35
• Microwave synthesis, basic spectral and biological evaluation of some copper (II) mesoporphyrinic complexes.Boscencu R, Ilie M, Socoteanu R, Oliveira AS, Constantin C, Neagu M, Manda G, Ferreira LF. Molecules. 2010 May 25;15(5):3731-43.Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laborator Imunobiologie
Sef Laborator Dr. Monica Neagu 1.2.3.

Laborator Biochimie
Sef Laborator Dr. Cristiana Tanase 1.2.1.


Sectiunea 4.2
Resurse umane

6 cercetatori stiintifici dintre care 1 medic, 4 biochimisti, 1 chimist
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Microscop electronic - achizitie 2009
Spectrometru de masa SELDI-Tof-MS- achizitie 2008
Microarray de gene - achizitie 2009
Microarray de proteine - achizitie 2008
RT-PCR - achizitie 2009
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Pe plan national
ICECHIM, Bucuresti
UMF "Carl Davila" Bucuresti
INFLPR, Magurele

Pe plan international
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre, Portugal - Prof L.F. Ferreira
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Cererei Brevete de inventii

• Patent OSIM Nr.A 00489/25.06.2008 cu titlul Utilizarea porfirinei tetrasulfonate in fabricarea unui agent fotosensibilizator pentru terapia dermatologica.
Brevet Premiat cu Medalia de Aur la Brussels Innova 2008, Premiul Special al Excelentei Sale D-l Rudy Demotte, Ministru Presedinte al Guvernului Valoon, Medalia de Aur la a 37-lea Targ International de Inventica Geneva 2009 si Premiul Special al Ministerului Educatiei al Rusiei. Medalia de Aur la Targul International al Inovarii, Moscova, 2009.
• Patent OSIM Nr. RO-BOPI2/2009 cu titlul Compus tetrapirolic nesimetric substituit - procedeu de obţinere şi evaluare biologica la nivel celular
• Patent OSIM A/00351/2019 / 21.04.2010 cu cu titlul Instalatie si procedeu de iradiere cu microunde a unui material biologic simultan cu investigarea acestuia sub un microscop inversat cu modul de fluorescenta
Data completarii: 2010-11-11 18:12:02
ID=12
Universitatea Dunarea de Jos Galati , Centrul de Competente (Cercetare) Interfete - Tribocoroziune si Sisteme Electrochimice (CC-ITES) - UDJG, CC-ITES
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Director Lidia BENEA
E-mail: Lidia[dot]Benea[at]ugal[dot]ro
Tel: +40 744216277
Fax: +40 236 460754
Adresa: Str Domneasca nr 47 800008 Galati
Web: www.cc-ites.ugal;ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.7 Nanosisteme naturale (de ex. lemn, biomasa etc.)
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.2 Industrie petrochimica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

2004 - 2009: EU Project COST 533 Materials - Materials for Improved Wear Resistance of Total Artificial Joints; Electrochemical Aspects and Bio - Tribocorrosion Properties of Actually Used Alloys and Alternative Materials and NanoCoatings.

2006 - 2009: EU Project COST D33-Chemistry - Nanoscale Electrochemical and Bio-Processes at Solid-Aqueous Interfaces of Industrial Materials.

2009 - 2010: Proiect Bilateral PHC-BRANCUSI: ANCS Capacitati Modul III : Etude de dépôts composites nanostructurées pour surfaces fonctionnelles. ECP (F. Wenger) – UDJG (L Benea). Contract 214/14/04/2009.

2003 - 2007: EU Project COST D19 CHIMIE: -Chemical functionality specific to the nanometer scale.

2005 - 2007: CNCSIS 1347 Straturi compozite nanostructurate obtinute electrochimic, destinate protectiei suprafetelor functionale in sisteme tribocorozive (Nanostructured composite coatings for functional surfaces).

2002-2007: EU Project COST 532: TRIBOSCIENCE AND TRIBOTECHNOLOGY. Project title: Nano-structured composite coatings obtained by electrodeposition to be used in tribocorrosion systems: processing and properties investigation.
WG3 TRIBOCHEMISTRY Project M1.

2003-2007: EU Project COST D19 CHIMIE: -Chemical functionality specific to the nanometer scale. Project RO1: Nanostructured composite coatings obtained by electrodeposition - processing and properties characterisation.

2009-2012: Straturi nanocompozite pentru uz biomedical si industrial, proiect teza (PhD) in cotutela cu Ecole Centrale Paris , Franta.

2009-2012 : Nanostructurarea aliajelor de titan. Proiect teza in cotutela (PhD) cu Universitatea Catolica Leuven , Belgia.

2009-2012: Straturi compozite cu UHMWPE in matrice de cobalt pentru uz biomedical. Proiect teza (PhD).

2010 - 2013: Nanometer Scale Investigations of Bacteria Biofilm Formation on Nanocomposite Coatings. Proiect teza in cotutela (PhD)cu Universitatea Duisburg Essen, Germania.Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Prof. Dr. Lidia BENEA, director CC-ITES.
10 experti
6 PhD Studenti.

Straturi metalice, aliaje si compozite nanostructurate pentru uz biomedical si industrial.

Rezultate in domeniul nanocompozitelor inca din anul 2001: Publicate ISI: Wear corrosion properties of nano-structured SiC-nickel composite coatings obtained by electroplating
L Benea, PL Bonora, A Borello, S Martelli - Wear, Volume 249, Issues 10-11, November 2001, Pages 995-1003; 2001 - Elsevier. Impact Factor = 1,509.

Peste 150 de citari in jurnale internationale ISI pentru publicatiile in domeniu.
Sectiunea 4.2
Resurse umane

10 Experti cadre didactice (profesori, conferentiari, sef lucrari, asistenti), specializari: materiale, metalurgie, chimie. 6 Doctoranzi (PhD Students).
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Echipamente electrochimice de obtinere si optimizare a straturilor.
Echipamente electrochimice de testare in - situ a materialelor.
Echipamente de testare ex - situ a materialelor (SEM-EDX, microscopie optica, microtopografie).
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

International Partners:

Laboratoire Génie de Procédées Matériaux, Ecole Centrale Paris, France.

Dept. of Metallurgy and Materials Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.

Centre for Mechanical and Materials Technologies, Functionalized Materials and Surface Performance, Universidade do Minho, Portugal.

University of Duisburg-Essen, Biofilm Centre, Aquatic Biotechnology, Duisburg, Germany.

Universite Pierre et Marie Curie, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces, Chimie ParisTech.

Bay Zoltán Foundation for Applied Research Institute for Material Science and Technology, Budapest, Hungary.

Dept. of Materials Engineering, Laboratory of Industrial Corrosion Control, Trento University, Italy.

Dipartimento di Fisica, UNIVERSITÀ DELL'AQUILA, Italy.

Dipartimento di Chimica, Materialli, Giulio Nata Politecnico di Milano, Italy.National Partners:

Laboratory of Applied Electrochemistry, Faculty of Applied Chemistry and Materials Science, Politechnica University of Bucharest.

Laboratory of Composite Materials, Raluca Ripan Research Institute, Babes Bolyai University Cluj-Napoca.

Dept. of Surface Engineering and Environmental Protection, Technical University of Cluj-Napoca.

PSV Company S.A. Bucharest.

Arcelor Mittal Steel S.A. Galati.

Betak S.A. Bistrita.

Galfinband S.A. Galati.

Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Electrochemical treatment of stainless steel ionisation chambers, etc.|consists of degreasing and multiple stage
treatment with washing and exclusion of oxidn. inside chamber.
Patent Number(s) RO101545-A.

Tinning of liq. friction bearings|consists of uniform adherent coating technique for metal support based on tin
sulphate formulation
Patent Number(s) RO99830-A.

Corrosion protection of low alloy steel galvanising pots, etc.|consists of titanium carbonitride treatment to give
controlled work surface
Patent Number(s) RO94933-A.

Prepn. of a sulphuric acid contg. stainless sulphate electrolyte|to coat steel plates for cold lamination and corrosion protection
Patent Number(s) RO94931-A.

Chemical coating of brass pipes|consists of dipping in zinc contact soln. and in soln. based on sulphate(s) at
ambient temp.
Patent Number(s) RO97223-A.

Zinc iron alloy protective film based passivation|comprises washing, dipping in chromating soln. washing, and
drying
Patent Number(s) RO93904-A.


Data completarii: 2010-11-11 16:55:09
ID=11
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Cercetari A vansate - INCDIE ICPE-CA
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Wilhelm Kappel
E-mail: kappel[at]icpe-ca[dot]ro
Tel: 0213468297
Fax: 0213468299
Adresa: 030138 Splaiul Unirii 313, sector 3, Bucuresti
Web: www.icpe-ca
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1.2 Fotonica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.2 Stomatologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.4 Tehnologie nucleara
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.1 Productia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.2 Ceramica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.10 Reconstituire si conservare
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1. C 32-168/2008 - Nanostructuri superhidrofobe respirabile - Caracterizari fizice si teste antifungice.
Sisteme de nanopulberi de Ag depuse pe TiO si ZnO
2. C 71-116/2007 - Micro/nano materiale functionale inteligente - Materiale cu memoria formei de
tip Ni-Ti-Cu; brevet tehnologie de obtinere, depus la OSIM. Specificatie tehnica, Tehnologie de obtinere
3. C 58/2007 - Sistem de etansare pe baza de nanofluide magnetice pentru robineti de gaz -
4. C 71-038//2007 - Tehnologii inovative destinate imbunatatirii proprietatilor de suprafata ale materialelor metalice, utilizate in productia de automobile – Realizare instalatie de depunere DLC
5. C 12-095/2008 - Tranzistoare BioFET pentru bioanalize personalizate si estimari functionale celulare
6. C 222/2007 - Materiale noi nanostructurate pentru stocarea hidrogenului - Obtinere de structuri polimerice dopate sau nedopate pentru stocarea hidrogenului.
7. C 71-001/2007 - Structuri compozite pentru industria aerospatiala si de transporturi - - Tehnologie de realizare a nanocompozitelor smoala mezofazica aditivata cu nanotuburi de carbon cu un singur perete lungi (0.5, 1, 1.5, 2%); - Tehnologie de realizare a nanocompozitelor smoala mezofazica aditivata cu nanotuburi
de carbon cu pereti multipli scurte (0.5, 1, 1.5, 2%); - Tehnologie de realizare a nanocompozitelor smoala
mezofazica aditivata cu nanotuburi de carbon cu pereti multipli lungi (0.5, 1, 1.5, 2%); - Tehnologie de realizare a nanocompozitelor rasina epoxidica aditivata cu nanotuburi de carbon cu pereti multipli scurte
(0.5, 1, 1.5, 2%); - Tehnologie de realizare a nanocompozitelor rasina epoxidica aditivata cu nanotuburi de
carbon cu pereti multipli lungi (0.5, 1, 1.5, 2%); - Nanocompozite rasina epoxidica aditivata cu nanotuburi
de carbon cu un singur perete lungi (0.5, 1, 1.5, 2%); - Smoala speciala pe baza de smoala de petrol si nanotuburi de carbon; Cerere de brevet OSIM A 00900/18.11.2008 - Nanocompozite carbonice pentru paste conductive Hotarâre nr. 3/283 din 30.12.2009
8. C71-57/2007 - Materiale cu magnetizare indusa, controlata de parametri externi - Studii pentru realizarea unui material nanocompozit magnetic de tip multistrat Co/ZnO si caraterizarea structurala si magnetica a acestuia.
9. C 12-094/ 2008 - Biocip microfluidic pentru caracterizarea reologica a fluidelor biologice ne-newtoniene cu aplicatii in diagnoza si tratament medical - Studiu privind crearea unui model matematic pentru traiectoria nanoparticulelor magnetice in tesuturi umane sub actiunea câmpului magnetic.
10. C12-093/2008 - Sisteme nanostructurate cu aplicatii in dispozitive de inalta frecventa - Realizare microfire pentru dispozitivul de inalta frecventa
11. C 72-186/2008 - Materiale magnetice nanocompozite intarite prin schimb - Realizare materiale magnetic moi si dure pentru obtinerea de magneti permanenti.
12. C 12-134/2008 - Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si nanomedicina. - Studiu prospectiv de model conceptual de nanostructuri piezoelectrice bazate pe semiconductori oxidici.
13. C12-086/2008 - Componente feromagnetice pentru sisteme microelectromecanice. - Raport privind datele experimentale de literatura, metodologia de obtinere si investigare relativ la cerintele functionale ale componentelor feromagnetice pentru sistemele microelectro-mecanice; - Raport experimentari “Experimentarea depunerilor de straturi prin diverse mijloace tehnice“; - Epruvete Straturi subtiri
feromagnetice depuse.
14. C 72-165/2008 - Nanostructuri de semiconductori oxidici transparenti cu proprietati controlabile prin dopaj pentru aplicatii in optoelectronica, spintronica si piezotronica. - Studiul metodelor de sinteza
a unor semiconductori oxidici magnetici de tipul ZnO dopat cu metale de tranzitie.
15. C 41-059 - Interactii bio/non-bio implicate in design-ul tesuturilor tari - Realizare loturi de material
ceramic bocompatibil pentru teste biologice.
16. C 22-127/2008 - Sinteza de semiconductori nanostructurati pe baza de Bi2Te3SiZn4Sb3 dopati cu aplicatii in energetica curata -Studii de documentare si experimentari de sinteza a nanocristalelor Bi2Te3 si Zn4Sb3 dopate.
17. C72-212/2008 - Microsisteme avansate bazate pe microconsole realizate cu tehnici MEMS - Studii privind utilizarile si fabricarea microcantileverilor si analiza straturilor senzitive.
18. C71-60/2007 - Materiale magnetice inovative cu ridicat potential aplicativ - Modele experimentale de
acoperiri conductive cu metale nobile a nanostructurilor magnetice.
19. C 71-015/2007 - Pulberi si materiale nanocristaline magnetice moi, pe baza de Fe si Ni, obtinute prin mecanosinteza. Preparare, proprietati, realizarea de compacte nanocristaline pentru aplicatii - Realizare de compacte magnetice din pulberi nanocristalini si caracterizari mecanice, electrice si magnetice.
20. C 279/2008 - Tehnologie de acoperire pe baza de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curatare si antimicr
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Departament Materiale Avansate – coordonator Mariana Lucaci, lucaci [at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.5.3; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.7.2; 1.9;
Departament Eficienta in Conversia si Consumul de Energie – coordonator Sergiu Nicolae ecosergio[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.5.2, 1.5.3, 1.3.3. si 1.2.7
Departament Micro-Nano Electrotehnologii – coordonator Ignat Mircea ignat[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile
Departament Caracterizari si incercari materiale si produse electrotehnice – coordonator Sorina Mitrea mitrea[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.5.3; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.7.2; 1.9;
Departament compatibilitate electromagnetica – coordonator Jana Pintea jpintea[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.6.1, 1.6.2; 1.6.3; 1.8
Departament Evaluarea comportarii termice a produselor si materialelor prin analiza termica – coordonator Petru Budrugeac pb[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.5.3; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.7.2; 1.9;
Departament Incercari pentru micro si nanoelectromecanica – coordonator George Zarnescu zgc[at]icpe-ca[dot]ro
Rezultate in domeniile 1.2.1 ; 1.5.2; 1.7.2; 1.9;
Colaborari nationale INCEMC Timisoara; Comitetul Rlectrotehnic Roman; Asociatia patronala Surse noi de energie SUNE; ENERO; ASTR; AGIR; SC Ceprohart SA Braila; Academia navala Mircea cel Batran Constanta, CERTEH; GEOECOMAR; SC MEDAPTECH SRL Bacau; UTILNAVOREP; SC ICPE ME SA Bucuresti, ICPE ACTEL SA; Sinterom; CS PSV COMPANY; INTERGIS Grup SRL IMA ; Hydro-Engineering SA Resita; Plasma jet SRL; ALSTOM, METAV,
Acorduri de colaborare internationale – CERN Franta, IUCN DUBNA Federatia Rusa, Agentia Regionala de Energie Ungaria; ALSTOM Hydro Franta; Research Centre FIAT Italia; Jozef Stef Institute, Slovenia; FAIR ( Facility for Antiproton and Ion Research) Fraunhofer Institute of Chemical Technology, Germania, NPSP Comp
Sectiunea 4.2
Resurse umane

Total personal de cercetare-dezvoltare atestat 113 din care CS I- 25; CS II-10; CS III- 19; CS- 22; ACS -9; IDT I- 17; IDT II – 6; IDT III – 5
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

1. Prelucrări micromecanice pe centru CNC în 5 axe - pe maşina KERN Micro producător KERN Germania
2. Prelucrări micromecanice pe centru CNC în 3 axe –pe maşina TMV400 producător TOPPER Taiwan
3. Statie de prelucrat cu laser cu excimeri, Coherent SUA
4. Sistem de litografiere cu laser DWL 66FS
5. Sistem de indepartat fotorezist SU8, tip STP 2020
6. Instalatie de depunere prin magnetron sputtering
7. Instalatie screen printing Gilco
8. Instalatie de expunere UV pentru fotolitografie
9. Instalatie spin-coating
10. Instalatie de tragere microfir
11. Interferometru laser Agilent 10766A
12. Microdurimetru FM 700
13. ATOS – digitizor 3D de ultima generatie
14. PONTOS - sistem de investigare a cinematicii vibratiilor si solicitarilor mecanice
15. Spectrometru de absorbţie atomica tip SOLAAR S4, cu cuptor de dezagregare
16. Spectrometru de masa cu ablatie LASER
17. Spectrofotometru uV-Vis 570 Jasco dotat cu sfera integratoare
18. Spectrometru uV-Vis Lambda 35 PerkinElmer
19. Spectrometru 100 FTIR PerkinElmer
20. Difractometru de raze X tip D8 DISCOVER
21. Microscop de forta atomica
22. Microsop interferometric Wyko NT1100
23. AUTOSORB 1 C – determinarea suprafetei specifice si a distributiei si marimii porilor
24. Aparat Nanosizer 90 Plus Brookhaven Corporation
25. Aparat de analiza termica cu tehnici cuplate (TG-DTA-DSC- FTIR) (Domeniul de temperatura: 25 … 1500 0C)
26. DSC 204 F1 Phoenix (Domeniul de temperatura: -85 … 6000C)
27. Dilatometru DIL 402 PC/4 (Domeniul de temperatura: 25 … 16000C)
28. Analizor mecanic dinamic DMA Q800
29. Dilatometru L75 PT (Domenii de temperatura: -150…700 °C; 25 – 2000 •°C);
30. Analizor termic STA 449 F3 Jupiter (Domeniu de temperatura: -150 … +1500 ooC);
31. Aparat LFA 447 Nanoflash – determinarea difuzivitatii termice pana la 300 oC
32. Sistem de masura a proprietatilor fizice – PPMS quantum design –(domeniul termic 1,9...400K;
- campuri magnetice de 0....9T).
33. Investigarea comportarii produselor polimerice in conditii de stres termic,radiatii UV si nucleare (domeniul de temperatura: RT - 250°C)
34. Camera Anechoica (Performante: domeniul de frecventa: 200 MHz – 18 GHz).
35. Celula G-TEM (RE Tests – 9kHz-5GHz; RI Tests – DC 20GHz; VSWR: < 1,5:1; Atenuare min 80dB in domeniul 10kHz-GHz – incinta semianehoica
36. Spectrometrul TPS 3000 (Domeniul spectral: 0.1 – 3 THz) – masoara absorbanta, transmitanta, coeficient de refractie, permitivitate reala si imaginara
37. Generator de semnal E 5247D– in domeniul 250 kHz-40 GHz
38. Analizor de spectru E7405A– in domeniul 9 kHz – 26 GHz
39 Amplificator de putere 10S4G18A – in domeniul 4-18 GHz
40. Amplificator de putere BSA 0104-15/10D in domeniul 9 kHZ-4,2 GHz
41. Camera de termoviziune ThermaCam P620 (Analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru:
circuite electrice; cablaje imprimate; prevenirea incendiilor; conexiuni electrice; cladiri, etc.
42. Analizor de impedanta 4294A in domeniul 40 Hz- 110 MHz
43. Mori planetare cu bile pentru obtinere pulberi si compusi nanocristalini si amorfi prin mecanosinteza
44. Instalatie de sinterizare in plasma ( T max 2000 oC)
45. Microscop electronic cu baleiaj dotat cu EDX
46. Microscop electronic prin transmisie
47 Microscop de scanare prin tunelare (STM)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

C 32-168/2008 - Nanostructuri superhidrofobe respirabile – INCDTextile si Pielarie, INFLPR, UMF-Iasi
C 71-116/2007 - Micro/nano materiale functionale inteligente - INCDFM, UPB-CEMS, R&D Consultanta si Servicii, Univ Tehnica Cluj Napoca
C 58/2007 - Sistem de etansare pe baza de nanofluide magnetice pentru robineti de gaz – Roseal SA
C 71-038//2007 - Tehnologii inovative destinate imbunatatirii proprietatilor de suprafata ale materialelor metalice, utilizate in productia de automobile – Universitatea Pitesti
C 12-095/2008 - Tranzistoare BioFET pentru bioanalize personalizate si estimari functionale celulare - UPB
C 222/2007 - Materiale noi nanostructurate pentru stocarea hidrogenului -
C 71-001/2007 - Structuri compozite pentru industria aerospatiala si de transporturi - INCAS, Compozite SRL Brasov
C71-57/2007 - Materiale cu magnetizare indusa, controlata de parametri externi - INCDFM
C 12-094/ 2008 - Biocip microfluidic pentru caracterizarea reologica a fluidelor biologice ne-newtoniene cu aplicatii in diagnoza si tratament medical - IMT
C12-093/2008 - Sisteme nanostructurate cu aplicatii in dispozitive de inalta frecventa – Univ. Al Ioan Cuza Iasi
C 72-186/2008 - Materiale magnetice nanocompozite intarite prin schimb - Univ. B B Cluj Napoca
C 12-134/2008 - Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si nanomedicina. INCDFM, IMT
C12-086/2008 - Componente feromagnetice pentru sisteme microelectromecanice. – INCDFLPR, Univ Babes Bolyai, MEDAPTECH SRL
C 72-165/2008 - Nanostructuri de semiconductori oxidici transparenti cu proprietati controlabile prin dopaj pentru aplicatii in optoelectronica, spintronica si piezotronica. – INCDFM, UPB, Univ Transilvania Brasov
C 41-059 - Interactii bio/non-bio implicate in design-ul tesuturilor tari – UPB-CEMS, INCDTIM Cluj Napoca
C22-127/2008 - Sinteza de semiconductori nanostructurati pe baza de Bi2Te3SiZn4Sb3 dopati cu aplicatii in energetica curata – INCEMC - Timisoara
C72-212/2008 - Microsisteme avansate bazate pe microconsole realizate cu tehnici MEMS - IMT
C71-60/2007 - Materiale magnetice inovative cu ridicat potential aplicativ - INCDFM
C71-015/2007 - Pulberi si materiale nanocristaline magnetice moi, pe baza de Fe si Ni, obtinute prin mecanosinteza. – Univ. Tehnica Cluj Napoca
C 279/2008 - Tehnologie de acoperire pe baza de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curatare si antimicrobian pentru aplicatii in domeniul constructiilor – SC PSV Company SA
C 42-128/2008 - Raspunsul celular ca mijloc in stiinta translationala. – INCD Victor Babes
Colaborari Bilaterale cu Dubna
Theme 04-4-1069-2009/2011 Investigations on Alloyed Intermetallic Compounds by means of Neutron Diffraction Technique
Theme 03-4-1036-2001/2010 - Investigation of chemical and radiation protect
properties of vegetal polyphenolic compounds
IAEA-Project RER/8/014–Supporting radiation synthesis and the characterization of nanomaterials for health care
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Brevete
122293/2009 - Material nanocompozit carbonic - Banciu C,Rimbu G,Bondar A.M, Enescu E, Stamatin I
122439/2009 Material nanocompozit magnetic si procedeu de obtinere a acestuia - Neamtu J,Kappel W,Georgescu G,Verga N,Jitaru I,Iovu H,Malaeru T
122450/2009 - Procedeu de obtinere a unui material carbonic pentru biosinteza pigmentilor antocianici - Hristea G,CogalnicenuG,Brezeanu A
122996/2009 - Material nanocompozit pt.paste conductive - Bara A, Banciu C,
Bondar A M
Cereri de brevete 2008
00098 - Amestecuri de pulberi din argint oxizi metalici pentru materiale conductoare si procedeu de obtinere a acestora- Gavriliu St, Lungu M
00206 - Procedeu de otinere a unei pulberi de grafit acoperit cu cupru - Bara A,
Lungu P
00304 - Procedeu de obtinere a unor solutii coloidale de argint - Petica A, Gavriliu St,
Buruntia N
00847 – Nanocompozit ceramic avansat pentru reparatii osoase si procedeu de obtinere a acestuia, Grigore F, Gavriliu St, Lungu M
00851 - Magneti permanenti nanocompoziti izotropi si procedeu de obtinere- Kappel W,
Codescu MM, Patroi E, Stancu N, Manta E, Valeanu MC, Kuncser VE, Tolea F, Sofronie M
00899 - Nanocompozite carbonice pentru paste conductive - Bara A, Banciu C, Bondar AM
00900 - Smoala speciala pe baza de smoala de petrol si nanotuburi de carbon, Bara A
Banciu C, Bondar AM
Cereri de brevete 2009
2009-00266 - Material xerogel carbonic dopat pentru pile de combustie cu membrana polimerica - Hristea G, Alexandru C
2009-00637 - Procedeu de obtinere a materialelor stocatoare de hidrogen, Lucaci M
Enescu E, Lungu-Dodu P
2009-00638 - Procedeu de obtinere a materialelor cu memorie a formei de tip compus intermetalic NiTi aliat, Lucaci M, Enescu E, Tsakiris V
2009-00961 - Procedeu electrochimic de obtinere a unor sisteme disperse nanostructurate ecologice cu activitate fotocatalitica si antimicrobiana - Anicai L, Petica A, Gavriliu S
2009-01079 - Nanostructuri compozite de tip argint –oxid metalic cu activitate antimicrobiana si procedeu de obtinere a acestora - Gavriliu S, Lungu M V, Enescu E
Data completarii: 2010-11-11 16:36:57
ID=10
S. C. Honeywell Romania S.R.L. - HON
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Country Manager Mircea Marcel Tarta-Arsene
E-mail: mircea[dot]tarta-arsene[at]honeywell[dot]com
Tel: 0212048161
Fax: 0212316439
Adresa: Calea Floreasca 169A, Building A, Etaj 1 Sector 1, 014459 Bucuresti ROMANIA
Web: www.honeywell.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.1 Industrie chimica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.2 Conversia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5.4 Economia de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

ECUBES - 3-D-Integrated Micro/Nano Modules for Easily Adapted Applications
FP6 - IP project (2006-2009) - Finalizat

NEMSIC - Hybrid Nano-Electro-Mechanical IC Systems for Sensing and Power Management Applications
FP7 - STREP project (2008-2011) – in derulare

NOVOCELL - Dye Sensitized Solar Cell using organic hyperpolarizable molecules (HM) as photon absorbers (cromophores);
SOP – IEC (2010-2013) – in derulare

VIPRES - Low cost-high sensitivity vibration sensors/arrays integrating the piezoelectric materials with thin film transistors (FET) or nanowires-field effect transistors (NW-FET);
SOP – IEC (2010-2013) – in derulare
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Sensors Laboratory Bucharest
Stefan Costea - Technology Manager
stefan[dot]costea[at]honeywell[dot]com
0212048154
Senzori bezati pe nanotechnologie, in special nanomateriale si sisteme nano-electro-mecanice
Sectiunea 4.2
Resurse umane

14 specialisti: - 1 matematician; - 2 fizicieni; - 1 inginer fizician; - 1 inginer chimist; - 1 inginer automatist; - 8 ingineri electronisti.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

-
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Parteneriat strategic cu IMT Bucuresti
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Bogdan Serban, Cobianu Cornel, Bercu Mircea, Varachiu Nicolae, Mihaila Mihai, Bostan Cazimir , Voicu Stefan, Matrix nanocomposite containing aminocarbon nanotubes for carbon dioxide sensor detection.« \", Pub.No.: US 2008/0264147 A1, Pub. Date: Oct.30, 2008


Bogdan Serban , Stefan Voicu, Costea Stefan, Cornel Cobianu A Matrix nanocomposite sensing film for SAW-BAW based hydrogen sulphide sensor and method for making same ; U.S. Application Serial No 2009/0280593A1, Pub.date: Nov, 12, 2009


Bogdan-Catalin Serban , Mihai N. Mihaila, Cazimir-Gabriel Bostan, Viorel-Georgel Dumitru, Quantum dot solar cell, U.S Patent application publication, No : US 2009/0260682A1, Pub.Date : Oct.22, 2009


Bogdan-Catalin Serban , Mihai N. Mihaila Cazimir – Gabriel Bostan, Viorel-Georgel Dumitru, Stefan –Dan Costea, Quantum dot solar cell, U.S Patent application publication, No : US 2009/0260683A1, Pub.Date : Oct..22, 2009


Dumitru V. G., Mihaila M.N, Bogdan – Catalin Serban , United States Patent Application Publication, Solar cell having hybrid heterojunction structure and related system and method, Pub.No.: US2010/0051092A1, Pub.Date, Mar.4. 2010


Mihai N. Mihaila, “System of phonon spectroscopy”, US 7612551 B2, issued Nov. 2009,
Assignee: Honeywell International Inc. (Morristown, NJ, US)
Data completarii: 2010-11-11 14:33:09
ID=9
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iasi - INCDFT-IFT Iasi
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Horia CHIRIAC
E-mail: hchiriac[at]phys-iasi[dot]ro
Tel: 0232430680
Fax: 0232231132
Adresa: Iasi, Bulevard Mangeron nr. 47, cod 700050, OP/CP 3/833, Romania
Web: http://www.phys-iasi.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.4 Cosmetica
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.3 Cataliza
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.5 Energie
1.5.3 Stocarea si transportul de energie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.1 Metalurgie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7 Transporturi (aeronautica si auto)
1.7.1 Aerospatiale
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.7.2 Auto
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

C14/2005 (CEEX – MATNANTECH), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Proiect: Noi nanocompozite multifunctionale bazate pe argile anionice mezoporoase cu aplicatii multidisciplinare
Rezultate: (1) nanoargile anionice intercalate cu aditivi, agenti de colorare si substante speciale pentru aplicatii in constructii, industria vopselurilor, cosmetica; (2) nanoargile anionice intercalate cu medicamente (antiinflamatorii nesteroidale, antibiotice, medicamente cu functie activa anionica), pesticide sau alte biocide, stimulatori de crestere sau enzime pentru aplicatii in medicina si agricultura.
08N 03-31 (tema 01 04), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Tema: Modelarea micromagnetica a ansamblurilor de nanofire feromagnetice amorfe cuplate magnetostatic
Rezultate: (1) nanofire magnetice amorfe cu diametre de 20, 100 si 200 nm si lungimea de 60 micrometri; (2) modele micromagnetice pentru procesele de magnetizare statica si dinamica din nanofire magnetice individuale si ansambluri.
08N 03-31 (tema 02 01), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Tema: Obtinerea si studiul caracteristicilor fizice ale nanopulberilor magnetice izolate superficial
Rezultate: (1) nanopulberi magnetice izolate superficial cu materiale polimerice biocompatibile sau cu carbon, pentru aplicatii in biologie si medicină.
C61/2006 (CEEX-MATNANTECH), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Proiect: Biosenzori magnetici si magneto-electrochimici pe baza de nanoparticule magnetice pentru detectia rapida de biomolecule
Rezultate: (1) componente al biosenzorilor: elemente de detectie GMI si MR; electrozi electrochimici de masura modificati cu nanoargile magnetice anionice; (2) nanoparticule magnetice functionalizate, utilizate ca markeri magnetici pentru biosenzorul magnetic si ca purtatori magnetici de enzime pentru biosenzorul magneto-electrochimic.
C11-072/2007 (PN II-PARTENERIATE), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Proiect: Sisteme de detectie pe baza de nanofire metalice multistrat pentru aplicatii biomedicale
Rezultate: (1) nanofire metalice pentru biodetectie, suporturi de imobilizare de enzime si purtatori de enzime pentru biosenzorii magneto-electrochimici; (2) sisteme optice si magneto-optice de detectie bazate pe nanofire metalice multistrat.
C12-109/2008 (PN II-PARTENERIATE), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Proiect: Senzori bazati pe elemente de detectie nanometrice pentru aplicatii in nano-medicina / Scop: Realizarea unui biosenzor magnetic bazat pe o singura nanoparticula magnetica cu dubla functiune: receptor de biomolecule si element de detectie, destinat detectiei unor biomolecule (anticorpi sau acizi nucleici)
Rezultate 2009: nanoparticule de magnetita, Co, Ni-Fe, Fe-Pt-Nb-B
C12-114/2008 (PN II-PARTENERIATE), coordonator: Dr. Nicoleta Lupu, Proiect: Microsenzori acustici pe baza de nanofire magnetostrictive pentru aplicatii medicale / Scop: realizarea unor microsenzori acustici pe baza de retele de nanofire magnetostrictive care sa fie utilizati pentru implanturi cohleare.
Rezultate (2009): (1) nanofire magnetostrictive simple si multistrat din Fe-Ga in diferite matrici biocompatibile; (2) teste de verificare a raspunsului magnetoelastic al nanofirelor la stimuli acustici.
C72-195/2008 (PN II-PARTENERIATE), coordonator: Dr. Nicoleta Lupu, Proiect: Noi diboruri si hidruri nanostructurate pentru stocarea hidrogenului / Scop: dezvoltarea de noi materiale pe baza de hidruri si diboruri nanostructurate (nanopulberi, nanofire, nanotuburi si straturi subtiri) pentru stocarea hidrogenului (hidrogen > 5,5 masic % la temperaturi < 400 K) si presiuni (1-10 atm); proiectarea şi realizarea unui sistem de stocare a hidrogenului pentru aplicatii automotive.
Rezultate (2009): nanopulberi MB2 şi MgH2/LiBH4 obtinute prin reducere carbotermica, metoda sol-gel (MgB2, AlB2, TiB2 si ZnB2), macinare mecanica (MgH2/Ni, MgH2/Cr, MgH2/Ti, MgH2/TiO2; MgH2/LiBH4; MgH2/LiBH4/Ni).
PN 09-43 (tema 02 01), coordonator: Dr. Nicoleta Lupu, Tema: Interactiuni magnetice si transformari de faza in magneti permanenti nanocompoziti izotropi si anizotropi
Rezultate: (1) straturi subtiri magnetic dure (NdFeB cu aditii/alpha Fe), cu aplicatii in microelectronica; (2) magneti permanenti nanocompoziti (amestec de nanopulberi NdFeB si nanopulberi magnetic moi) cu aplicatii in electrotehnica.
C744/2009 (PN II-IDEI), coordonator: Dr. Maria Urse, Proiect: Sisteme magnetorezistive si cu injectie de spin nanostructurate in geometrii multistrat si non-local
Rezultate: jonctiuni magnetice de tunelare (MTJ) simetrice cu electrozi din materiale amorfe, cu sensibilitate de 0.45%/Oe, pentru aplicatii ca microsenzori magnetici.
Contract MRTN-CT-2006-035327 (FP 6), coordonator: Prof. Dr. Horia Chiriac, Proiect: Spin Current Induced Ultrafast Switching - SPINSWITCH
Rezultate: (1) nanostructuri cu magneto-transport dependent de spin; (2) organizare Scoala de vara “Spin Torque Transfer and Domain Wall Dynamics” cu participare internationala (2009).
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Sectia de Materiale si Dispozitive Magnetice (MDM); Sef sectie: Dr. Nicoleta Lupu (e-mail: nicole[at]phys-iasi[dot]ro, tel. 0232430680 (int. 225)).
Colective de cercetare / coordonatori: Prof. Dr. Horia CHIRIAC (e-mail: hchiriac[at]phys-iasi[dot]ro, tel. 0232430680 (int. 221)); Dr. Nicoleta Lupu (e-mail: nicole[at]phys-iasi[dot]ro, tel. 0232430680 (int. 225)), cu activitati axate pe: (1) prepararea de nanomateriale (nanofire, nanopulberi, straturi subtiri); (2) prepararea de magneti nanocompoziti prin compactizarea nanopulberilor utilizand tehnica SPS (Spark Plasma Sintering); (3) analize morfologice utilizand tehnicile de microscopie electronica de baleiaj de inalta rezolutie (SEM) si microscopie de forta atomica (AFM); (4) structurare geometrica prin nanolitografiere cu fascicul de electroni si prin corodare cu fascicul de ioni; (5) masuratori electrice, magnetice si de magnetotransport pe nanosisteme si nanostructuri; (6) proiectare si realizare nanosenzori si nanodispozitive utilizand tehnici avansate si nanotehnologii.
Rezultate in domeniile si subdomeniile:
1.0 (Cercetare fundamentala);
1.2.1 (Medicina);
1.2.4 (Cosmetica);
1.2.5 (Agricultura);
1.5.3 (Stocarea si transportul de energie);
1.6.1 (Metalurgie);
1.6.3 (Polimeri si compozite);
1.7.2 (Auto);
1.11 (Securitate si siguranta)
Potential pentru domeniile si subdomeniile:
1.0 (Cercetare fundamentala);
1.1.1 (Nanoelectronica);
1.2.1 (Medicina);
1.2.4 (Cosmetica);
1.2.5 (Agricultura);
1.3.3 (Cataliza);
1.5.3 (Stocarea si transportul de energie);
1.6.1 (Metalurgie);
1.6.3 (Polimeri si compozite);
1.7.1 (Aerospatiale);
1.7.2 (Auto);
1.9 (Toxicologie);
1.11 (Securitate si siguranta
Sectiunea 4.2
Resurse umane

16 specialisti, dintre care 10 fizicieni, 3 chimisti, 2 ingineri, 1 medic.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

(1) Instalatie complexa de depunere straturi subtiri - ATC-2200V/AJA International, Inc.;
(2) Microscop electronic cu scanare analitica si modul EDS (JEOL JSM 6390), echipat cu modul de nanolitografiere cu fascicul de electroni (XENOS XP G2);
(3) Microscop de forta atomica cu module MFM, EFM, SThM, STYM, conductive – AFM, nanoindentare si nanolitografiere (Park SYSTEMS XE -100);
(4) Instalatie cu fascicul dublu, ionic si electronic, focalizat - NEON 40 EsB FE-SEM/FIB/EDS: rezolutie fascicul electroni 1,1-2,5 nm pentru tensiuni intre 20-1 kV; rezolutie fascicul de ioni 7 nm la 30 kV; marire 12x-2.600.000x (SEM); 635x-1.500.000x (FIB);
(5) Echipament de masura a caracteristicilor magnetice de suprafata prin efect Kerr magnetooptic (Nano MOKE 2);
(6) Sistem de masura a proprietatilor fizice ale nanomaterialelor - PPMS QD-9, echipat cu modul magnetometru cu probă vibranta; module de masurare a susceptibilitatii, calsurii specifice, rezistivitatii electrice, fenomenelor de electro, magneto si termotransport; modul pentru aplicarea de presiuni hidrostatice (15¸30 kbar) in-situ; camp magnetic maxim 9T; interval de temperatura 3-1300 K;
(6) Instalatie de sinterizare de tip Spark Plasma Sintering (SPS)-FCT-(FAST) HPD5: Imax.= 20 kA; temperatura maxima de sinterizare 2400°C (temperatura de lucru 2200°C); facilitati de lucru in vid; forta maxima de sinterizare 50 kN;
(7) Analizor pentru absorbtie gaze de tip Sievert – PCTPro-200 (complet automatizat pentru trasarea de izoterme Presiune-Compozitie-Temperatura, pentru hidrogen);
(8) Analizor MICROTRAC-NANOTRAC 252 pentru determinarea dimensiunii nano şi microparticulelor; domeniu de masura 0,8 nm - 6,54 mm (valoare sub 30.000 euro);
(9) Analizor termic diferential TG/DSC/DTA (NETZSCH STA 409 PC Luxx: Tmax.= 1500°C; viteza de incalzire 0,001-50 K/min.;
(10) Aparat pentru determinarea grosimii straturilor subtiri - Alpha Step IQ,(rezolutie mai mica de 0,1 nm);
(11) Echipament pentru prepararea de materiale nanodimensionate sub formă de nanofire şi straturi subţiri de tip Biopotenţiostat/Galvanostat (HEKA PG340) (valoare sub 30.000 euro);
(12) Moara planetara RETSCH PM 200 si dispozitiv de sitare RETSCH AS 200 (valoare sub 30.000 euro);
(13) Moara planetara FRITSCH Pulverisette 7 Premium Line cu 2 posturi de lucru si posibilitate de lucru in vid sau flux de gaz (valoare sub 30.000 euro).
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD national: Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi - Facultatea de Fizica; Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi, Facultatea de Electrotehnica; Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi - Facultatea de Medicina; Universitatea din Pitesti, Centrul de Cercetare pentru Materiale Avansate; Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Clinica ORL; Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi
CD international: Technische Universität Kaiserslautern, Germania; Université Paris-Sud, Franta; Imperial College London, Marea Britanie; Solid State Physics group within the Department of Physics and Astronomy, University of Glasgow, Marea Britanie; Instituto de Engenharia de sistemas e Computadores, para os Microsistemas e as Nanotechnologias (INESC –MN), Lisbon, Portugalia; Universität Konstanz, Germania; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franta; Interuniversitaire Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC), Leuven, Belgia; University of Salamanca, Spania; AGH University of Science and Technology, Krakow, Polonia; Spintec (CEA), Grenoble, Franta; Adam Mickiewicz University, Poznan, Polonia
Industrie: SC SARCI Production SRL Iasi, Romania; SC BUSINESS INCUBATOR SRL, Romania; Siemens AG, Corporate Technology, Erlangen, Germania; Thales Research Technology, Palaiseau, Franta
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

(1) Procedeu de obtinere a particulelor de magnetita, maghemita şi respectiv a unei solutii solide continue magnetita – maghemita, Autori: Chiriac Horia, Herea Dumitru-Daniel, nr. depozit OSIM / a 2009 00815 din 12.10.2009;
(2)Procedeu de obtinere a nanoparticulelor de magnetita, Autori: Chiriac Horia, Nicoleta Lupu, Gaburici Maria, nr. depozit OSIM / a 2010 00296 din 31.03.2010;
(3) Argile anionice cu componenti magnetici si procedee de obtinere a acestora, Autori: Chiriac Horia, Nicoleta Lupu, Gaburici Maria, nr. depozit OSIM / a 2010 00319 din 09.04.2010.
Data completarii: 2010-11-11 14:15:09
ID=8
S.C. DDS Diagnostic SRL - DDS
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Director general Dana Stan
E-mail: office[at]ddsdiagnostic[dot]ro
Tel: 021 410.40.09
Fax: 021.410.40.09
Adresa: Str. Segovia nr.1, bl. C8 ap.39, sector 3 Bucuresti
Web: www.ddsdiagnostic.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

PN II Contract 1023/2007 cu tema: "Biochip cu multi-alergeni realizat prin tehnologia microarray". Scop: Realizarea unui biochip prin tehnologia microarray pentru diagnosticul in vitro al unor forme de alergii.

PN II Contract 51-083/2007 cu tema: "Tehnologie pentru realizare arii de imunosenzori miniaturizati pentru detectia ierbicidelor" Scop: functionalizarea chimica a unor suprafete din aur si siliciu si realizarea unor reactii imune pentru obtinerea unor arii de imunosenzori integrati cu detectie optica si electrica pentru detectia ierbicidelor.

Contract colaborare cu IMT-Bucuresti cu tema: Tehnologie pentru realizarea unor suprafete de tip imunosenzor pentru determinarea cantitativa a bacteriei E Coli O157:H7. Rezultate: realizarea unei tehnologii de functionalizare chimica a unor suprafete din aur ce permite determinarea cantitativa a bacteriei E Coli O157:H7 prin metoda imunoenzimatica cu detectie optica.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectiv departament cercetare-dezvoltare.
Coordonator: Dana Stan
adresa e-mail: office[at]ddsdiagnostic[dot]ro
telefon: 021-410.40.09
Colectiv:
Carmen Mihailescu, chimist
Mihaela Savin, chimist
Adriana Hristescu, tehnician
Sectiunea 4.2
Resurse umane

3 chimisti din care 1 dr. cu competenta in biochimie medicala (aviz libera practica), 1 drd cu competenta in biochimie medicala (aviz libera practica), 1 drd.
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

-
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Parteneriate CD national:
- IMT-Bucuresti
- UMF "Carol Davila" Bucuresti
- Universitatea din Bucuresti

Industrie:
S.C. Telemedica SRL
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-11 11:43:22
ID=6
Universitatea Politehnica Bucuresti (Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor) - UPB (LCCP)
- UNI - institutii de invatamant superior
Contact: Sef de laborator Ion Ion
E-mail: i_ion2000[at]yahoo[dot]com
Tel: 0040214023904
Fax: 0040212319492
Adresa: str. Polizu nr. 1-7, Bucharest, Romania
Web: www.chim.pub.ro/LCCP/
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.5 Agricultura
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

1 Natural nanoparticles in soils as possible environmental vectors for contaminants in agricuture, nr. 327/2009 PN II, Capacitati, modul III, proiect bilateral Romania - Germania 2009-2010
2 Removal of organic contaminants from the environment and agricultural soils, I 420901 UPB-RO-MSU-USA 2009-2010
3 Microtehnologia obtinerii de biosenzori miniaturizati pentru detectare rapida a contaminantilor din produse alimentare, nr. 52173, cordonator IMT, UPB partener 1 PN II, Parteneriate 2008-2011
4 Studiul epidemiologic si experimental privind actiunea poluantilor organici persistenti pe cresterea, dezvoltarea, functia si imunitatea tiroidiana, UPB partener 1 PN II, Parteneriate 2008-2011
5. colaborari cu societati agricole (S.C. Prodtrans SRL)
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor, LCCP, CASM, UPB, acreditat in metode de determinare a pesticidelor din probe alimentare si de mediu

Rezultate in domeniul: bionanosisteme - agricultura

prof. dr. Alina Catrinel Ion
str. Polizu nr. 1-7, R2
Tel: 0040214023904
e-mail: ac_ion[at]yahoo[dot]com
Sectiunea 4.2
Resurse umane

7 specialisti dintre care: 2 chimisti, un inginer chimist, un fizician, un inginer electronist, doi ingineri agronomi
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

(GC-MS) VARIAN Ion Trap(GC 3900 si MS Saturn 2200) ( 2007)

HPLC WATERS
Detectors : double channels UV, Fluorescence, refraction index (2008)

Voltametric instrument ECOCHEMIE
AUTOLAB, PGSTAT30 with Metrohm stand 663VA
pentru determinari voltametrice si modul de impedanta

Spectrophotometer UV-Vis V-530 JASCO
Double beam spectrophotometer, 0,2 nm

ELITE 8908 interface NICCO
simultaneous potentiometric measurements (8 channels),
temperature sensor

Rotaevaporator Heidolph 2007
Solid phase extraction system 2007

GC-FID AGILENT 2008
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Parteneriate cu: RWTH-Aachen, Germany, MSU Michigan, USA, CIDETEC, Spain, Centre for Nanostructured Polymers, Italy, (ECNP), IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH, Germany, (IBL), Materials Design and Processes SRL, Italy (MDP)
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Lucrari publicate in domeniul bionanosisteme - agricultura concretizabile in brevete:


A. C. Ion, I. Ion, A. Culetu, “Detection and analysis of natural nanoparticles as environmental nanovectors for contaminants in soils”, in
Series in Micro and Nanoengineering, vol. 16, “Nanostructuring and nanocharacterization”, Eds. M. Zaharescu, M. Ciurea, I. Kleps, D. Dascalu, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2010, p. 37-62, ISBN 978-973-27-1905-3

D.T. Long, T. C. Voice, A. C. Ion, V.C. Lavric, C.P. Bobirica, “Fundamentals environmental chemistry and engineering. Transformation and fate of contaminants in natural and engineering systems”, “Nanomaterials in the environment: environmental properties” p. 219-239, Bucharest 2010 edition

A. C. Ion, I. Ion, A. Ficai, D.N. Stefan, “Environmental analytical chemistry. Applications of nanosensors. Chemically modified electrode for NO2- determination in environmental application”, Series in Micro and Nanoengineering, vol. 11, “Progress in nanoscience and nanotechnologies”, Eds. I. Kleps, A.C. Ion, D. Dascalu, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2007, p. 231-239, ISBN 978-973-27-1576-5

Ion, A.C., Ion. I., Culetu, A., “Lead adsorption onto exfoliated graphitic nanoplatelets in aqueus solutions” Materials Science & Engineering B (2010), doi: 10.1016/j.mseb.2010.07.021

Ion, A.C., Ion, I., Culetu, A. Gherase, D., Moldovan, C.A., Iosub, R., Dinescu, A.
„Acetylcholinesterase voltammetric biosensors based on carbon nanostructure chitosan composite material for organophosphate pesticides”
Materials Science and Engineering C (2010), doi: 101016/j.msec.2010.03.017

Ion, I. Culetu, A., Costa J., Luca C., Ion, A.C. „Polyvinyl chloride-based membranes of 3,7,11 - tris (2-pyridylmethyl)- 3,7,11,17-tetraazabicyclo [11.3.1] heptadeca-1(17),13,15-triene as a Pb(II)-selective sensor”
Desalination (2010), doi: 10.1016/j.desal.2010.04.038

Data completarii: 2010-11-10 19:08:57
ID=5
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala-ECOIND - INCD-ECOIND
- INCD - institut national de cercetare-dezvoltare
Contact: Director General Margareta NICOLAU
E-mail: ecoind[at]incdecoind[dot]ro
Tel: 021/4107616
Fax: 021/4100575
Adresa: Sos. Panduri 90-92, sector 5, Bucuresti
Web: www.incdecoind.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

PROIECT CEEX/MENER-642/2005, coordonator ing. CS gr.III Ines Nitoi
Tema: UTILIZAREA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PENTRU PROCEDEE TIP AOPS IN VEDEREA OXIDARII AVANSATE A POLUANTILOR PRIORITARI DIN APE UZATE – FOTOX

Reducerea poluarii cu substante toxice prioritare din care fac parte si derivatii aromatici clorurati de tipul clorbenzenilor reprezinta una din prioritatile politicii in domeniul protectiei calitatii apei la nivel european.
Procedeele clasice de tratare aplicate actual desi permit indepartarea multor poluanti nu pot realiza degradarea avansata a substantelor prioritare.
In consecinta a rezultat necesitatea modernizarii tehnologiilor de tratare prin introducerea unor procedee noi performante care sa permita indepartarea substantelor prioritare la nivelul limitelor severe impuse in prezent.
In acest sens se evidentiaza procedeele de oxidare avansata (AOP) si in special cele bazate pe utilizarea fotocatalizatorilor.
Acestea realizeaza fie conversia partiala a poluantilor toxici in intermediari biodegradabili fie mineralizarea lor totala prin intermediul radicalilor •OH.
Aceste specii puternic oxidante sunt generate in-situ prin interactia dintre radiatiile UV si H2O2 (fotocataliza omogena) sau TiO2 (fotocataliza heterogena).
Avantajul aplicarii fotocatalizei heterogene consta in posibilitatea fotooexcitarii cu lumina solara a TiO2 dopat, ceea ce conduce la reducerea consumului energetic si implicit a costurilor de operare.

Scopul general al proiectului a constat in elaborarea unei tehnologii de degradare avansata a derivatilor aromatici clorurati (concentratie minima admisa de ordinul mg/l), prin fotocataliza solara bazata pe utilizarea catalizatorilor constituiti din materiale nanostructurate realizate din TiO2.
In cadrul proiectului s-a urmarit realizarea urmatoarelor obiective:
-definirea unor locatii poluate cu impurificatori prioritari de tipul compusilor aromatici clorurati;
-stabilirea cineticilor si mecanismelor de degradare a compusilor aromatici clorurati in sistemele de oxidare avansata studiate;
-analiza si caracterizarea diverselor tipuri de fotocatalizatori pe baza de TiO2 nedopat/dopat sub forma de pulberi sau filme nanometrice;
-elaborarea tehnologiei de degradare avansata a compusilor aromatici clorurati prin fotocataliza solara.

Rezultate
-stabilirea nivelului de poluare cu derivati organici clorurati si a matricilor de impurificare asociate din surse de apa reziduala.
-sinteza fotocatalizatorului tip sol-gel nanometric pe baza de TiO2 dopat cu sulf, cu urmatoarele caracteristici: prezenta TiO2 intr-o singura faza cristalina- anatas, grad cristalinitate = 98%, dimensiune cristalit - 147Å, fotoactivitate in domeniul UV si vizibil.
-degradarea CB in prezenta radicalilor •OH se realizeaza dupa o cinetica de pseudo-ordinul I, care in cazul fotocatalizei heterogene poate fi descrisa prin ecuatia Langmuir-Hinshelwood specifica proceselor de suprafata.
-mecanismul degradarii CB implica atacul radicalilor •OH cu extractia de atomi de H din nucleul aromatic si hidroxilare in trei trepte succesive. Principalul produs intermediar, trihidroxibenzenul sub actiunea radicalilor superoxid este oxidat la peroxoderivati, care sufera in continuare scindarea la acizi C2-C6 carboxilici, compusi usor biodegradabili.
-proiectarea si realizarea in regie proprie a unui reactor fotocatalitic solar – mod operare cu recirculare.
-tehnologia de tratare elaborata cuprinde urmatoarea succesiune de operatii: pretratare (neutralizare-decantare)-fotocataliza solara in prezenta de TiO2 dopat cu S, pulbere-separare fotocatalizator. Aplicarea fluxului de tratare in conditiile optime de operare stabilite (pH, concentratie de fotocatalizator, timp de iradiere) asigura indepartarea CB din ape uzate (mg/l) pana la nivelul limitelor severe de evacuare impuse (≤ 1 mg/l).

Solutia tehnologica propusa bazata pe utilizarea luminii solare ca sursa de radiatii si a TiO2 dopat cu S sintetizat prin metoda sol-gel de obtinere a pulberilor oxidice nanometrice reprezinta o alternativa de tratare eficienta, economica, nepoluanta.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Domeniul nano-nanotehnologie (Mediu-aplicarea nanomaterialelor in tratarea/epurarea apelor)
Colectiv in cadrul INCD-ECOIND:Laborator Cercetari Tehnologii Fizico-Chimice si Biologice, Transfer Tehnologic-TH
Tel: 021/410.03.77 int.140
e-mail: tehnologi[at]incdecoind[dot]ro
chim. Cristiana Cosma - Sef Laborator, CS gr.I
chim. Aurelia Ballo - Director Stiintific Adjunct, CS gr.I
dr.biol. Eliza Leonte-Pena - Consilier, CS gr.II
drd.ing.Ines Nitoi CS gr.III
biochim. Irina Lucaciu, CS gr.III
ing. Viorel Patroescu - ID I
drd.ing. Laurentiu Dinu - ID II
dr.chim. Valeriu Badescu - CS III
chim. Sorin Ion Florescu - CS II
drd.chim. Mihai Stefanescu - CS III
drd.ing. Costel Bumbac - CS
drd.biol. Diana Dobre - CS
Sectiunea 4.2
Resurse umane

12 specialisti din care 1 doctor chimist, 1 doctor biolog, 5 doctoranzi ingineri/chimisti/biologi, 1 inginer chimist, 3 chimisti, 1 biochimist
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Echipamente pentru determinarea poluantilor din apa/sol
• Existente
Cromatografe de gaze cuplate cu detector FID, FPD, MSD, ECD, MPD
Croamtograf de lichide cu detector MWD, FLD
Spectrometru FTIR
Spectrometru cu plasma cuplat inductiv si emisie optica
Termogravimetru cuplat cu spectrometru FTIR
Ioncromatograf
Analizor AOX
Analizor TOC/TN pentru probe lichide
Analizor TOC pentru probe solide
• In curs de achizitie
Cromatograf de gaze cu detector MS cu trapa ionica
Cromatograf de gaze de inalta rezolutie cuplat cu spectrometru de masa de inalta rezolutie
Cromatograf de lichide cupalt cu spectrometru de masa
Spectrometru cu plasma cuplat inductiv cu detector MS
Spectrofluorimetru UV-VIS
Spectrofluorimetru de raze X
Zeta-metru
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu" al Academiei Romane
Universitatea Bucuresti - Catedra de Chimie-Fizica
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

Fotocatalizator pentru depoluarea apelor si procedeu de obtinere.
Cerere de brevet nr.A/00484, 24.06.2008
Autori: Crisan Maria*, Raileanu Malina*, Crisan Dorel*, Dragan Nicolae*, Nitoi Ines**, Ianculescu Adelina Carmen*, Anastasescu Mihai*, Marinescu Virgil*
*Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu" al Academiei Romane
**Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala-ECOIND
Data completarii: 2010-11-10 15:13:41
ID=4
S.C. ECODET ACTIV S.R.L. - EA
- SRL - societate comerciala cu raspundere limitata
Contact: Director stiintific Cristian CAPITANESCU
E-mail: adriana_capitanescu[at]yahoo[dot]com
Tel: 021-3461166
Fax: 021-3461166
Adresa: Fizicienilor 22, Sector 3, 032066 Bucuresti
Web:
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.3 Medicamente
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.3 Industrie chimica
1.3.3 Cataliza
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.9 Toxicologie
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Pe baza interactiunilor dintre anumite nanoparticule si diferite categorii de molecule cu activitate biologica s-au obtinut urmatoarele rezultate principale:
- elaboraea unui model experimental si functional al unui nano-dispozitiv medical cu actiune citotoxica, directionabil prin tehnici neinvazive (util in tratamentul afectiunilor tumorale);
- elaborarea unui model experimental si functional al unui nano-dispozitiv medical cu actiune trombolitica selectiva;
- elaborarea modelului experimental si functional al unui nano-catalizator pentru obtinerea combustibililor alternativi;
- elaborarea modelului experimental si functional al unui nano-material pentru pre-epurarea apelor reziduale din industria alimentara (productie/prelucrare lapte, carne, ulei);
- elaborarea modelului experimental si functional al unui nano-material pentru combaterea anumitor intoxicatii de natura proteica;
- elaborarea modelului experimental si functional pentru mai multe nano-dispozitive de diagnostic “in vitro”;
-elaborarea unui model conceptual al unui nano-dispozitiv de evidentiere a celulelor din anumite organe.
Desi societatea a participat la proiecte de cercetare in cadrul PNI si PNII finantarea cercetarilor din domeniul nanotehnologiilor a fost realizata exclusiv din fonduri proprii.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Laborator Cercetare si Microproductie - Dr.biochim. Cristian Capitanescu
Sectiunea 4.2
Resurse umane

specialist biochimie -1
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

-
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

-
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-10 14:16:47
ID=3
S.C.ROM QUARTZ S.A. - RQ
- CDSA - societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare
Contact: Director general Benone Sauca
E-mail: romquartz[at]minatech[dot]ro
Tel: 0729825424
Fax: 0214908236
Adresa: Voluntari,str.Erou Iancu Nicolae,nr.126A,jud.Ilfov
Web: www.minatech.ro/romquartz
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.1 Nanoelectronica si fotonica
1.1.1 Nanoelectronica
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2 Bio-nanosisteme
1.2.1 Medicina
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.5 Agricultura
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.2.6 Industrie alimentara
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.8 Mediu
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.11 Securitate si siguranta
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

-CEEX Proiect 117/2006,resp Mitrea Cristina,Tema:Noi tehnologii de obtinerea microbiosenzorilor pt.detectia in timp real si monitorizarea tuberculozei in grupuri cu potential de risc crescut.-sect.1.2.1
Scop:Realizarea unor senzori piezoelectrici pt.detectia tuberculozei(micobacteryum)in mediul lichid.
Realizari:Proiect si executie SHSAW pe tantalat de litiu si langasit.
-PN II Proiect 12-098/2008,resp.Anghelescu Adrian,Tema:Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafata(SAW) pentru telecomunicatii bazate pe ortofosfat de galiu.-sect.1.1.1. Scop:realizarea unor filtre SAW pe substrat de GaPO4,pe frecvente de 70Mhz si 433MHz,implicand micro si nanotehnologii,cu finalizare in 2011.Rezultatele de pana acum au fost concretizate in publicarea unui articol in revista ISI.
-PN II Proiect 51-083/2007,resp.Anghelescu Adrian,Tema:Tehnologie pentru realizare arii de imunosenzori miniaturizati pentru detectia ierbicidelor.-sect.1.2.5
Scop:dezvoltarea tehnologiei de realizare a unei arii de imunosenzori integrati cu detectie optica si electrica in domeniul ng/litru ierbicide implicand tehnici de nanotehnologie pe substrate de siliciu si substrate piezoelectrice,plus tehnici de biologie moleculara cu finalizare in 2010. Rezultate:realizare imunosenzori SAW pe langasit cu detectie electrica ultrarapida in domeniul ng/litru ierbicide.
-ERA-NET,Proiect MNT 7-027/2010,resp.Mitrea Cristina,Tema:Materiale piezoelectrice functionalizate pt.controlul calitatii si securitatii alimentelor.-sect.1.2.6.
Scop:Realizarea unor dispozitive biosenzitive pe materiale piezoelectrice noi si elaborarea unei noi metode de imunoanaliza pt determinarea micotoxinelor din alimente cu finalizare in 2012.
-PN II Proiect 12-103/2008,resp.Mitrea Cristina,Tema:Arii de micro/nanosenzori de prag pt.detectia in timp real acontaminarii mediului acvatic cu agenti chimici.-sect.1.8
Scop:Realizarea unor truse portabile continand micro/nanosenzori de prag care sa semnalizeze depasirea pragului admis la anumite substante de tipul pesticidelor,metale grele,hidrocarburi.Realizari:proiectare SHSAW pe cuatrz ST,pt.detectie hidrocarburi in mediul lichid.
-PN II Proiect 11-017/2007,resp.Sauca Benone,Tema:Sistem de microsenzori piezoelectrici de masurare,analiza si control,multiparametru,integrat 3D.-sect.1.8
Scop:Realizarea unui sistem integrat pt interfatarea a 5 tipuri de senzori piezoelectrici rezonanti(BAW)pt.masurarea de temperatura,forta,presiune,vascozitate si diverse concentratii de substante chimice si tehnologie de asamblare 3D,cu finalizare in 2010.
Realizari:Proiectare pt.senzori de forta folosind rezonatoare cu cuarț conturate în tăietură SC cu operare bimod, microbalanța pe substrat de cuartz(QCM)pt.detectia vaporilor de amoniac din mediul ambiant,microbalanta pe ortofosfat de galiu -GaPO4, senzor de temperatura microminiatura cu senzitivitate ridicata pe cuart folosind un blanc strip in taietura NLC.
-SECURITATE,Proiect din 2006,resp,Sauca Benone,Tema:Senzori pentru detectia agentilor chimici de lupta.-sect.1.11
Scop:Realizarea unor mijloace de detectie de tip senzor SAW a compusilor chimici de lupta,mai performante,rapide si cu functionare simpla si sigura.
Rezultate:s-a realizat un senzor SAW tip linie de intarziere pe 70 MHz cu depunere de film chimic sensibil de tip polimeric pentru detectia cloropicrinei si acidului cianhidric.A fost publicata o lucrare in revista:Tehnica militara.
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectiv de cercetare si proiectare,romquartz[at]minatech[dot]ro,0729825424.
Domeniul nano:Nanoelectronica si fotonica(nanoelectronica),Bio-nanosisteme(medicina,agricultura,industrie alimentara),Mediu,Securitate si siguranta.
Colectiv:
-Sauca Benone-CSII-bsauca[at]minatech[dot]ro
-Mitrea Cristina-CSIII-cmitrea[at]minatech[dot]ro
-Anghelescu Adrian-CSIII-aanghelescu[at]minatech[dot]ro
-Nedelcu Monica-CS-mnedelcu[at]minatech[dot]ro
Sectiunea 4.2
Resurse umane

4 specialisti din care:2 ingineri electronisti,1 inginer chimist,1 inginer mecanic
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

SC ROM QUARTZ SA face parte din parcul MINATECH si prin colaborare are acces la liniile tehnologice ale IMT-Bucuresti
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD national:
IMT-Bucuresti
INCDEMC Timisoara
INCDFLPR Bucuresti Magurele
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
UNIVERSITATEA BUCURESTI
INCDFM Bucuresti Magurele
CD international
UNIVERSITATEA DIN SZEGED-UNGARIA
NANOCOLTECH Ltd.SZEGED-UNGARIA
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

-
Data completarii: 2010-11-10 10:48:26
ID=1
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane - IMSAR
- I-AR - institut din cadrul Academiei Romane
Contact: director Tudor Sireteanu
E-mail: siret[at]imsar[dot]bu[dot]edu[dot]ro
Tel: 021 3153810
Fax: 021 3126736
Adresa: Ctrin Mille 15, Bucuresti 010141, sector 1
Web: www.imsar.ro
Sectiunea 2
Implicarea organizatiei Dvs. in domeniile de aplicatie ale nanotehnologiilor (rezultate deja obtinute, respectiv interes si potential de dezvoltare, inclusiv investitii in derulare)

1.0. Cercetare fundamentala
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
1.6 Industrie de prelucrare
1.6.3 Polimeri si compozite
- organizatia are in acest moment rezultate notabile
- organizatia are potential ca sa actioneze pe aceasta directie in viitor
Sectiunea 3
Experienta si rezultate pe plan national in domeniul de la punctul 1. Este vorba de cele mai importante rezultate obtinute in proiectele nationale finantate din PN II, in proiecte europene (orientativ in perioada 2007-2010), precum si prin interactiuni cu industria (firme din tara si din strainatate)

Proiect PNII IDEI 247/2007, coordonator dr. cercetator stiintific grad I Ligia Munteanu
contract nr. 106/1 octombrie 2007. Tema : CARACTERIZAREA BAZATA PE CUNOASTERE A CAPACITATII DE AMORTIZARE A NANOCOMPOZITELOR DIN MATERIALE AUXETICE SI NANOTUBURI DE CARBON

Nanocompozitele cu materiale auxetice si nanotuburi de carbon sunt materiale noi, de mare performanta in controlul vibratiilor si al zgomotului. Materialele auxetice admit un coeficient Poisson negativ (metale cubice moleculare si spume), si au un comportament bizar deoarece expandeaza atunci cand sunt intinse. Nanotuburile de carbon au avantajul alunecarii la interfetele nanotub-nanotub si nanotub-polimer, imbunatatind amortizarea structurala fara alterarea proprietatilor mecanice sau a integritatii structurale. Caracterizarea nanocompozitelor este esentiala pentru cercetatorii si producatorii de nanomaterial, in particular pentru IMM-uri, prin punerea la dispozitie a unei cunoasteri avansate in caracterizarea nanomaterialelor.
Limitarile instrumentatiei si a metodelor existente (nanoindentarea) sunt : calculul modulului de elasticitate si a duritatii se realizeaza numai pentru materiale izotrope si liniare, fara sa se obtina informatii privind proprietatile elasto-vascoase si de amortizare.
Caracterizarea amortizarii este o problema deschisa fiind limitata de o intelegere incompleta a proprietatilor la nanoscara. Metodele existente esueaza la acest nivel si nu pot prezice amortizarea, deoarece nu sunt luate in consideratie fenomene precum energia discontinua de legatura adeziva, histerezis, difuzie, fluaj, dislocatii, forfecarea atomica, curgere plastica, relaxare, gradienti de temperatura.
Acest proiect este capabil sa depaseasca aceste limitari prin avansarea unei idei noi privind nanoinstrumentatia si modelarea amortizarii la diferite scari metrice.
Proiectul este conceput pe 3 ani, cu accent pe: 1) Auxeticitate- ideie noua pentru nanocompozite; 2) Nanotuburi de carbon-materiale cu mare capacitate de amortizare; 3) Nanocompozite cu incluziuni auxetice si nanotuburi de carbon; 4) Concept nou pentru testarea prin nanoindentare, 5) Studii de caz: Nanocompozite, Nanopanouri acustice.

Scopul proiectului
Proiectul se focalizeaza pe:
(1) dezvoltarea unei teorii noi de caracterizare a amortizarii compozitelor nanostructurate si de asemenea, a proprietatilor lor elastice si vascoelastice, bazate pe teorii nelocale si teoria solitonilor. Aceasta teorie va sta la baza dezvoltarii unei noi tehnici de nanoindentare si masurare care sa conduca la dezvoltarea unei instrumentatii noi de nanoindentare adecvate pentru masurarea capacitatii de amortizare la nanoscara;
(2)arhitecturarea si avansarea unor noi nanocompozite si materiale nanostructurate bazate pe materiale auxetice si nanotuburi de carbon cu proprietati croite la cerere, cu aplicatii la reducerea si controlul vibratiilor si zgomotului.
Ca studii de caz: cresterea capacitati de amortizare a structurilor ingineresti prin utilizarea materialelor auxetice si a nanotuburilor de carbon, controlul vibratiilor si a zgomotului, nanocompozite, panouri sonice.

Rezultate
Conceptul acestui proiect reprezinta o noua viziune asupra nanomaterialelor cu proprietati acustice superioare care permit o mai buna absorbtie a zgomotului. Aceasta viziune este motivata de rezultatele noastre in domeniul arhitecturarii si studiului nanopanourilor acustice bazate pe nanotuburi de carbon si materiale auxetice.
Utilizand datele experimentale pe nanostructuri existente, am verificat si validat metoda propusa de noi in acest proiect, de analiza si caracterizare a nanocompozitelor cu integrare superioara a materialelor auxetice si nanotuburi de carbon. Aceste compozite sunt materiale noi, de mare performanta in controlul vibratiilor si al zgomotului. Materialele auxetice admit un coeficient Poisson negativ (metale cubice moleculare si spume), si au un comportament bizar deoarece expandeaza atunci cand sunt intinse. Nanotuburile de carbon au avantajul alunecarii la interfetele nanotub-nanotub si nanotub-polimer, imbunatatind amortizarea structurala fara alterarea proprietatilor mecanice sau a integritatii structurale. Caracterizarea nanocompozitelor este esentiala pentru cercetatorii si producatorii de nanomaterial prin punerea la dispozitie a unei cunoasteri avansate in caracterizarea nanomaterialelor. Noul concept propus in lucrare consta in indentarea materialului cu stante asezate liniar care se misca cu aceeasi viteza v, unele dintre ele actionand pe ambele fate ale probei in directii opuse, sau actionand pe o singura parte in tmp ce cealalta fata este fixata. In acest fel este posibila evaluarea nu numai a proprietatilor elastice, dar si a proprietatilor de amortizare, libere de efectul de substrat. O noua metoda este propusa in acest proiect, care combina elemente de Teoria Nelocala, Teoria Toupin-Mindlin, Teoria Cosserat si Mecanica Moleculara pentru simularea pocesului de nanoindentare
Sectiunea 4.1
Colective (deja cu rezultate in domeniu, cu potential pentru dezvoltare si/sau utilizare in domeniu)

Colectiv in Institutul de Mecanica Solidelor, tel. 021 3153810
Domeniul nano: cercetare fundamentala, Polimeri si compozite. Nanocompozite sonice pe baza de nanotuburi de carbon si materiale auxetice
Colectiv : Dr. mat. Ligia Munteanu – director de program, cercetator stiintific grad 1
ligia_munteanu[at]hotmail[dot]com
Dr. mat. Veturia Chiroiu – cercetator stiintific grad 1
veturiachiroiu[at]yahoo[dot]com
Dr. ing. Cristian Rugina – cercetator stiintific grad II
rugina[dot]cristian[at]gmail[dot]com
Dr. ing. Dan Dumitriu – cercetator stiintific grad III
dumitri04[at]yahoo[dot]com
Dr. mat. Miruna Beldiman – cercetator stiintific grad III
miruna[dot]m[at]gmail[dot]com
Tineri doctori in inginerie mecanica (in 2007 erau doctoranzi)
Dr. Ing. Cornel Secara – cercetator stiintific (doctor in inginerie mecanica din 2009)
corsecus[at]yahoo[dot]com
Dr. Ing. Daniel Baldovin – cercetator stiintific (doctor in inginerie mecanica din 2009)
danootzu[at]yahoo[dot]com
Dr. mat. Valerica Mosnegutu – cercetator stiintific (doctor in inginerie mecanica din 2009)
valeriam732000[at]yahoo[dot]com
Dr. mat. Ana Maria Mitu – cercetator stiintific (sustinut teza doctorat in aprilie 2010)
anamariamitu[at]yahoo[dot]com
Sectiunea 4.2
Resurse umane

9 cercetatori stiintifici cu studii superioare
Sectiunea 4.3
Infrastructura de nivel mondial

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane, Bucuresti va asigura echipamente si facilitati pentru experimentare:
Laborator pentru incercari de vibratii; Diagnoza la vibratii si achizitii date placa NI DAQPAD-6052, SC2350; Atelier mecanic pentru realizarea modelelor experimentale; Standuri de incercari la vibratii cu excitatoare de tip hidropuls si electrodinamic de putere mare; Sisteme de achizitii de date pe calculator de birou si calculator portabil; Osciloscoape cu memorie digitala si facilitati de prelucrare a semnalelor; Stand incercari amortizoare; Traductoare si amplificatoare pentru masurari de vibratii Bruel&Kjaer; Tehnica proprie de calcul (algoritmi si programe); Tehnici de masurare si prelucrare a semnalelor acustice si de vibratii; Instrumente, aparate, echipamente si proceduri de incercare; Echipamente tehnologice necesare evaluarii caracteristicelor de amortizare a materialelor; Excitatoare dinamice de mare capacitate;
Echipamente IT tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, scannere, Programe de calcul (Matlab, Mathematica, LabView) cu licente, Programe proprii de Optimizare, Algoritmi Genetici, Fuzzy, LISA, LEM, Metoda cnoidala).
Conexiunea cu activitatea experimentala de la Rensselaer, si conexiunea cu centrul de supercomputing de la Rensselaer (cel mai mare supercomputing center din lumea universitara la ora actuala) cu capabilitatile de modelare (software etc)
Sectiunea 4.4
Parteneriate in domeniul nanotehnologiilor existente in prezent (CD national, CD international, industrie)

CD International:
Politecnico di Torino, dip di Fisica
Department of Mechanical, Aerospace and Nuclear Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, New York.
Laboratory for Machine Tools and Manufacturing Engineering, Department of Mechanical Engineering, Aristoteles University, Thessaloniki, Grecia
Laboratoire de Mécanique et Modélisation des Matériaux et Structures du Génie Civil, Egletons, Université de Limoges, Franţa
Israel Institute of Technology, Dynamics Lab., Faculty of Mechanics Engineering Technion, Haifa
Universitatea Tehnica a Moldovei
University of Thessaloniki, Lab. Machine Tools and Manufacturing
Faculty of Civil Construction Management Univ. Union Belgrad Serbia
Sectiunea 4.5
Brevete si gradul de valorificare a acestora

brevet concept nanoindentere multiple mobile in curs de finisare
Data completarii: 2010-11-08 10:33:08