Arhitecturi moleculare multifunctionale pentru electronica organica si nanotehnologii- studiu teoretic si experimental

 

 

Despre proiect

Proiectul are ca scop dezvoltarea cunoasterii in domeniul interactiilor intermoleculare care controleaza arhitecturile supramoleculare utilizate in electronica organica si nanotehnologie.

In pofida progresului din ultimii ani in domeniu, raman multe probleme de clarificat privind controlul la scara nanometrica al macromoleculelor functionale, cat si a interactiunii cu alte entitati moleculare sau cu electrozii. Aceste interactiuni influenteaza proprietati macroscopice ale materialelor, cum ar fi: luminescenta, transportul electric, stabilitatea chimica si mecanica. Intelegerea si controlul precis al acestui tip de interactii este necesar pentru a permite exploatarea optima a materialelor moleculare nu numai in optoelectronica, ci si in nanoprocesare.

Vom investiga diverse arhitecturi moleculare cu scopul de a intelege si modela legatura dintre parametri de proces (care influenteaza interactiile intermoleculare), microstructura si proprietatile  macroscopice.