Arhitecturi moleculare multifunctionale pentru electronica organica si nanotehnologii- studiu teoretic si experimental

 

 

Elemente de noutate si importanta pentru dezvoltarea domeniului

Investigarea complexa a arhitecturilor moleculare multifunctionale cu aplicatii in nanotehnologii si electronica organica focalizata pe intelegerea si modelarea conexiunilor dintre parametrii de proces-morfologie- proprietati macroscopice este abordata pentru prima data in tara.

Cercetarile vor fi focalizate pe intelegerea, utilizarea si aplicarea numeroaselor fenomene ce guverneaza formarea si proprietatile ansamblurilor supramoleculare. Se vor efectua studii ale proprietatilor chimice si fizice ale materialelor si proceselor. Vom incerca sa intelegem mecanismele de crestere a materialelor organice si hibride mono sau multistrat efectuand analize morfologice si compozitionale (tehnici SEM, SPM/AFM, micro-RAMAN, XRD, elipsometrie) si caracterizari electrice (Kelvin Probe microscopy, masuratori opto-electrice pe dispozitive test).

O prima etapa va fi dedicata studiului proceselor de intefata, procese care stau la baza obtinerii oricarei structruri supramoleculare. Vom analiza si metodele de control ale proprietatilor interfetelor pentru a putea combina practic orice tipuri de materiale. In plus, avand in vedere ca majoritatea materialor utlizate in electronica organica sunt greu de configurat prin tehnici clasice - ex. litografie (datorita interactiiilor nedorite intre solventii utilizati pentru diversele straturi componente), vom incerca sa investigam si sa dezvoltam posibile tehnici de crestere locala a straturilor organice si hibride (numai in anumite pozitii pre-definite) pentru a obtine direct geometriile dorite. O atentie dosebita va fi acordata investigarii arhitecturilor in care nanoparticule anorganice sunt dispersate in matrici polimerice pentru a obtine materiale hibride functionale, care combina proprietatile materialor organice cu cele ale materialor anorganice si care pot avea si proprietati noi (optice, electrice, magnetice, mecanice, etc.).

O problema importanta importanta ramasa inca nerezolvata pe plan mondial este cea a transportului de sarcina in structurile moleculare pentru electronica organica si a corelatiei acestuia cu morfologia. Vom incerca o abordare care sa tina cont de influenta morfologiei semiconductorilor organici asupra proprietatilor electrice. Rezultatele teoretice ale studiilor efectuate vor fi comparate cu rezultate experimentale (masuratori pe structuri test).