Studierea ansamblurilor nanocompozite membrane-electrocatalizatori
pe siliciu pentru aplicatii in celule de combustie

 

 

Scopul proiectului

Principalul scop al proiectului: dezvoltarea cunoasterii in domeniul interactiunilor moleculare care controleaza obtinerea si proprietatile arhitecturilor moleculare utilizate in nanotehnologii si in electronica organica.
Vom investiga diverse arhitecturi moleculare cu scopul de a intelege si modela legatura:parametri de proces- microstructurat- proprietati macroscopice utile in aplicatii.

Obiective specifice:

 • Investigarea teoretica si experimentala a proceselor de interfata care controleaza interactiunile moleculare multifunctionale cu aplicatii in nanotehnologii
  • Investigarea selectivitatii pozitiilor de pe suprafata configurata in raport cu tipul de molecule si studiul suprafetelor pre-paternate ca pozitii configurate selectiv pentru auto-asambare
  • Experimente de procesare si dezvoltare tehnici de caracterizare pentru obtinerea datelor experimentale necesare studiilor si modelarii
  • Formulare de ipoteze privind procesele de interfata si verificarea experimentala a acestora
 • Investigarea teoretica si experimentala a arhitecturilor supramoleculare pentru electronica organica
  • Investigarea teoretica si experimentala mecanismelor si proceselor de crestere al straturilor subtiri semiconductoare organice sau hibride ("self-assembling", "self-organization of SAMs", matrici hibride)
  • Elaborare metode de caracterizare microstructurala si studiul experimental al corelatiei morfologie- parametri de proces
  • Elaborare tehnici de caracterizare pentru analiza relatiei dintre morfologie si proprietatile macroscopice ale arhitecturilor moleculare semiconductoare
  • Investigarea transportul de sarcina in arhitecturi moleculare organice semoconductoare tinand cont de influenta morfologiei
  • Realizare experimentala si caracterizare arhitecturi supramoleculare organice pentru electronica organica- pentru verificarea modelelor si ipotezelor propuse.

Realizarea acestor obiective necesita o cercetare fundamentala si o abordare interdisciplinara. Este necesara implicarea mai multor discipline cum ar fi stiinta suprafetelor, chimia organica, fizica, (opto)electronica. Sunt necesare experimente utilizand cele mai avansate procese tehnologice (metode chimice, electrochimice, fizice) de obtinere ansambluri moleculare cu proprietatile dorite, tehnici complexe de investigare micro si nano-structurala si tehnici de caracterizare a proprietatilor macroscopice, precum si calcule si modelari teoretice ale fenomenenelor observate.