Workshop TIMISOARA – 03 iulie 2006

Noi tehnologii pentru industria textila si pielarie
Organizata cu suportul Centrului Romano-German
de Micro-si Nanotehnologii (INCD – Microtehnologie/GTZ)

9:00- 9:30   Inregistrarea participantilor

9:30- 9:45  Cuvant de deschidere din partea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara- Prof. Horia POPA Presedintele Sectiunii Competitivitate

9:45- 10:00 Prezentare a situatiei industriei textile din Romania – Pres.Maria GRAPINI, Presedintele FEPAIUS

10:00- 10:15  Sanse de competitivitate a industriei textile in conditiile integrarii –Dr.Cornelia ROTARU, consilier CCIR

10:15- 10:45 Aplicatii ale micro si nanotehnologiilor in industriile traditionale. Evolutii in directia PC7. Dr. Ing. Carmen MOLDOVAN si Acad. Dan DASCALU, INCD-Microtehnologie (IMT-Bucuresti ).

10:45- 11:00  Pauza cafea

10:00- 11:15 Textile inteligente  – Dr. Emilia VISILEANU – Dir. General INCD pentru Textile- Pielarie

11:15- 11:30    Cercetari in domeniul nanomaterialelor cu proprietati antibacteriene – Dr. Ioan GROZESCU, Director ICEMC- Timisoara
 
11:30- 11:45   Soft Chemical Synhtesis of Nanomaterials: Challanges for technology Transfer in New Applications – Dr. Radu PITICESCU, Director CTT AVANMAT

11:45-12:30   Masa rotunda : Posibilitati de cooperare CDI-IMM in domeniul micro si Nanotehnologiilor cu aplicatii in industria textila si pielarie. Moderator: Ing. Daniel COSNITA (GTZ)

12:30- 12:40 Inchiderea simpozionului.

Webmaster: Ing. Ionica Iorga
Ultima actualizare: August 17, 2006