Home

Modul M1 - Management si integrare [...]

 • Obiective:

  • dezvoltare mijloace moderne de comunicare
  • up-gradare dotari penturu realizarea unei baze materiale competitive la nivel european
  • afiliere la platforma tehnologica Photonics 21 si participare la activitatile grupurilor de lucru:
           Metrology and Sensors
           WG Design and Manufacturing of Optical Components and Systems
           WG Photonics Research, Education and Training


 • Rezultate:
  • crearea unui parteneriat de durata bazat pe utilizarea in comun a resurselor materiale si umane
  • cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti si participarea in noi proiecte de cercetare
Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact