Home

 

Modul M2 - Activitati de cercetare-dezvoltare componente micro-optice difractive [...]

  • Structurile si dispozitivele avute in vedere: retele de difractie cu perioada in domeniul 200 – 1000 nm; elemente optice difractive binare si multi-nivel; dispozitive micro si nano-optice integrate cu componete de optica integrata, cristale fotonice 1D si 2D


  • Rezultate:
    • M2.1. Modelare/proiectare dispozitive si componente optice micro si nanostructurate [...]
    • M2.2. Dezvoltare tehnologica [...]
    • M2.3. Dezvoltare tehnici de caracterizare [...]
    • M2.4.  Dezvoltare aplicatii [...]

 

Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact