Home

 

Modul M 2.2 - Dezvoltare tehnologica [...]

 • Objectives:

  • punere in functiune echipament de nanolitografie;
  • punerea la punct a proceselor de nanolitografie si stabilirea dimensiunilor minime care se pot configura;
  • dezvoltarea de procese de corodare prin masca nanolitografica pentru transferarea geometriei dorite in substrat;
  • stabilirea de metode de aliniere cu mastile optice pentru a permite integrarea nanostructurilor cu dispozitive microfotonice
  • dezvoltare procese de realizare structuri la scara nano multi – nivel;
  • realizare structuri demonstrative de elemente optice difractive si retele de difractie micro si nanostructurate;
  • dezvoltare procese de realizare cristale fotonice 1D si 2D;


 • Rezultate:
  procese de nanolitografie pentru obtinerea de detalii minime sub 100nm; baza de date cu parametri de proces (pentru EBL si RIE) pentru obtinerea de nanostructuri; metode de aliniere masti nanolitografice cu mastile pentru litografie optica; structuri demonstrative.
Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact