Home

Obiective generale

  • Dezvoltare dispozitive  avansate, cu functii in prelucarea optica a informatiei,   la scara micronica si submicronica (inclusiv  cristale fotonice)
  • Dezvoltare tehnici de modelare/proiectare, procesare tehnologica – inclusiv procese de nanostructurare - si caracterizare;
  • Dezvoltare de aplicatii pentru dispozitivele si structurile realizate in domeniul senzorilor;
  • Formare de specialisti in domeniu;
  • Diseminarea rezultatelor;
  • Integrarea in platforma tehnologica PHOTONICS 21

 

Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact