EnGraMs

Probleme deschise in ingineria nano-sistemelor bazate pe materiale cu structura grafenica pentru supercapacitori

Finantat de:

 

¤ Rezultate 2017.

S-a demonstrat ca proprietatile intrinseci ale materialului activ determina natura proceselor de conductie si/sau stocare de sarcina si, implicit conduc la incadrarea supercapacitorilor rezultati in clasa capacitori cu strat dublu electric (EDLC), pseudocapacitori electrici (EPC). Avand in vedere avantajele prezentate de fiecare tip de capacitor in parte, o solutie tehnologica avansata poate fi reprezentata de fabricarea unui material nanocompozit, cu o structura hibrida, care sa faciliteze ambele tipuri de procese de stocare de sarcina, atat de tip strat dublu electric cat si faradaic.

In aceasta etapa, s-a pus la punct o metoda de obtinere a unui material nanocarbonic care sa inglobeze atat doturi cuantice de grafena cat si nanoparticule de tip carbon-onion folosind un proces de depunere electrochimica. Precursorii folositi au fost 2,6-dihidroxinaftalen (DHN) si aminofenil etilamina (AP-EA).

[ mai multe detalii....]

¤ Diseminare

- "High-performance solid state supercapacitors assembling graphene interconnected networks in porous silicon electrode by electrochemical methods using 2,6-dihydroxynaphthalen, Cosmin Romanitan, Pericle Varasteanu, Iuliana Mihalache, Daniela Culita, Simona Somacescu, Eugenia Tanasa, Sandra A. V. Eremia, Adina Boldeiu, Monica Simion, Antonio Radoi*, Mihaela Kusko*, Scientific Reports 8, Article number: 9654, 2018. (pdf)

 

 

 

¤ Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului EnGraMS este proiectarea și fabricarea de noi nano-sisteme bazate pe materiale structural asemanatoare grafenei, inclusiv oxid de grafena (rGO), doturi cuantice de grafena (GQD) sau metale tranziționale de tipul dicalcogenide  (TMD) - folosind nanotehnologiile, pentru integrarea in noi arhitecturi de supercapacitori miniaturizati, cu potențiale aplicații în mai multe domenii prioritare, precum electronica portabilă sau industria dispozitivelor medicale implantabile

¤ Obiective specifice

  • Dezvoltarea de noi tipuri de nano-sisteme hibride bazate pe materiale cu structura grafenica avand proprietati supercapacitive imbunatatite; explorarea fenomenelor de la interfata si a mecanismelor de transfer de sarcina corespunzatoare.
  • Dezvoltarea unor noi metode chimice pentru functionalizarea suprafetei si a nanotehnologiilor adecvate pentru utilizarea fiabila a diferitelor tipuri de nanomateriale de tip grafena.
  • Proiectarea si fabricarea unor arhitecturi 3D care sa functioneze ca un ansablu de tip colector/electrod/electrolit
  • Investigarea modului in care arhitectura dispozitivului influenteaza mecanismele de stocare a sarcinii; selectarea unui ansamblu final adecvat pentru realizarea unui nou sistem, cu performante tehnice imbunatatite

¤ Date generale despre proiect:

  • Durata proiectului: 2017-2019
  • Bugetul proiectului: 600 000 RON
  • Domeniu: Stiinte ingineresti
 

¤ Proiect coordonat de:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
http://www.imt.ro/

Informatii generale   Contact
Proiect finantat in cadrul PNIII, Subprogramul 4 Cercetare fundamentală și de frontieră,
Proiect de cercetare exploratorie,
PN-III-P4-ID-PCE-2016-0618,
Contract Nr. 186/2017.
 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
Director de proiect: Dr. Mihaela Kusko
E-mail: mihaela[dot]kusko[at]imt[dot]ro
Tel:  +40-21-269.07.70/ int 18; +40-21-269.07.74;
Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76;
Website: www.imt.ro

Copyright © 2017-2019. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Toate drepturile rezervate.