FOTONTECH


Dezvoltari  de tehnologii  mixte  pentru  micro/nano  structuri
si sisteme  fotonice integrate cu aplicatii in comunicatii.

 
   
Pagina principala
Parteneri
Obiective
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact


 


for the English version
click here

 

 

Diseminare (7)
 
Publicatii [...]
Instruire prin cercetare
 

Instruire studenti:

- ore de laborator efectuate in IMT
- studenti angajati in IMT pentru instruire prin  in cercetare

Instruire masteranzi:

In anul universitar  2006-2007 a fost lansat un program master  de OPTOELECTRONICA cu o durata de 3 semestre.

Obiectivele programului.
- specializarea în concepţia, proiectarea şi fabricarea dispozitivelor optoelectronice;
- însuşirea metodelor de proiectare asistată aplicată în domeniul dispozitivelor şi circuitelor fotonice;
-specializarea în probleme tehnologice specifice realizării dispozitivelor şi circuitelor optoelectronice;
-specializarea în sistemele optice de comunicaţii.

Instruire doctoranzi: programe de doctorat desfasurate in colaborare UPB-CCO si IMT