FOTONTECH


Dezvoltari  de tehnologii  mixte  pentru  micro/nano  structuri
si sisteme  fotonice integrate cu aplicatii in comunicatii.

 
   
Pagina principala
Parteneri
Obiective
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact


 


for the English version
click here

 

 

Activitati (8)
 
Instruire prin cercetare
 
Instruire studenti :
  • ore de laborator efectuate in IMT
  • studenti angajati in IMT pentru instruire prin in cercetare
 
Indrumare masteranzi:
In anul universitar 2006-2007 a fost lansat un program master de OPTOELECTRONICA cu o durata de 3 semestre.
Obiectivele programului.
  • specializarea in conceptia, proiectarea si fabricarea dispozitivelor optoelectronice;
  • insusirea metodelor de proiectare asistată aplicată în domeniul dispozitivelor si circuitelor fotonice;
  • specializarea in probleme tehnologice specifice realizarii dispozitivelor si circuitelor optoelectronice;
  • specializarea in sistemele optice de comunicatii.
 
Instruire doctoranzi: programe de doctorat desfasurate in colaborare UPB-CCO si IMT