126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunities

NEW! Are you interested in applying for a job in IMT? Please, fill in the registration form [...]

*************
(in Romanian)

Nou! ANUNȚ (17.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P2 ”Dispozitive optice integrate pentru tehnologii cuantice fabricate prin litografie 3D (Q-CHIP)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Doctorand al unei facultăți de Științe exacte cu profil fizică sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 post

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 12 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (12 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ angajare doctorand (17.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P3Informatie cuantica cu vortexuri optice (Q-VORTEX)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Doctorand al unei facultăți de Științe exacte cu profil fizică sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 post

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 12 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (12 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (11.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 “Senzori în infrarosu pentru aplicații în securitatea infrastructurilor ” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 - „Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018  pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat al unei facultăți de Științe exacte: – 2 posturi

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.09.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 august 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 3 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro); Pentru detalii suplimentare puteti contacta responsabilul de proiect la adresa roxana.tomescu@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate.

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Fizică / Științe aplicate / Chimie, etc.); 
 2. Calitatea de Masterand sau Doctorand prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în electronică/fizica solidului;
 • Cunoștințe de bază în programare/layout design/simulare dispozitive
 • Cunoștințe de optică/fotonică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 august 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_____________________

Nou!
ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0820 - „Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal”, contract PCCDI 67/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în inginerie medicala: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profilul inginerie; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0820 - „Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal”, contract PCCDI 67/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în biochimie/chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte profilul biochimie/ chimie organica/ biologie; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
            Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate” pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Chimie, Știința materialelor, Inginerie chimică, etc);
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în metode de funcționalizare, derivatizare, obținere de nanomateriale, nanocompozite, etc;
 • Cunoștințe de bază de nanotehnologie/nanomateriale;
 • Experiență în tehnici de caracterizare instrumentală: UV-VIS sau FTIR sau electrochimice, sau Raman, etc.

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

___________________

Nou! ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate” pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Fizică, etc) în profilul fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________________

ANUNȚ (08.05.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajăriideterminată 01.06.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 29 mai 2018, Ora11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 mai 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 1. scrisoare de intenție (format liber);
 2. curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia actului de identitate;
 5. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Fizică, etc) în profilul fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:
a.Experiență în metode de caracterizare de nanomateriale sau nanocompozite pe baza de carbon;
b. Cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.

Etapa II - Interviu (29 mai 2018ora: 11.00, IMT București).

Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT Bucureștiwww.imt.ro.

.............................

Nou! ANUNȚ (08.05.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajăriideterminată 01.06.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 29 mai 2018, Ora11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 mai 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 1. scrisoare de intenție (format liber);
 2. curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia actului de identitate;
 5. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Chimie, Știința materialelor, Inginerie chimică, etc);
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

a. Experiență în metode de funcționalizare, derivatizare, obținere de nanomateriale, nanocompozite, etc;
b. Cunoștințe de bază de nanotehnologie/nanomateriale;
c.Experiență în tehnici de caracterizare instrumentală: UV-VIS sau FTIR sau electrochimice, sau Raman, etc.

V. Probe de concurs:

Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.

Etapa II - Interviu (29 mai 2018ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București : www.imt.ro.

..............................

ANUNȚ (18.04.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concurs pentru ocuparea postului aferent funcției de Director Economic.

Domeniul de activitate este stabilit prin HG 998/2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a INCD pentru Microtehnologie – IMT București, publicată în MO 701/2006.

Condițiile de participare la concurs, componența dosarului sunt prezentate în metodologia de concurs.

Bibliografia de concurs este accesibila aici. Modelul cererii de inscriere.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18 mai 2018, ora: 16.00 la Compartimentul de Resurse Umane din Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov, persoana de contact: Daniela Bucur (tel: +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

Programul de desfășurare al concursului:

Etapa

Termen limită

Publicarea anunțului pentru concurs

18.04.2018

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

18.05.2018

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs

22.05.2018

Perioada de desfășurare a interviului

25.05 - 08.06.2018

Data estimată pentru declararea câștigătorului concursului

29.06.2018

Locul de desfășurare al concursului: sediul IMT București din Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr.126A, județ Ilfov.
Informațiile suplimentare și documentele oferite spre consultare sunt disponibile pe pagina de internet www.imt.ro.

Anunt! Lista candidatilor inscrisi pentru concurs:

 • Simon Constantina, nr dosar 199/11.05.2018

Candidatul selectat pentru interviu este Simon Constantina  (nr. dosar concurs 199/11.05.2018) – 
Interviul va avea loc in data de 30 mai 2018ora: 17.00, la sediul IMT București (22.05.2018)

Nou! Rezultatele finale concurs -30 mai 2018.

Canditatul declarat castigator pentru ocuparea postului aferent functiei de Director economic in cadrul INCD pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti este doamna Simon Constantina (nota obtinuta 8,5). 

. _________________________________________________

ANUNȚ (28.03.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PNIII P1-1.2-PCCDI-2017-0419, având  titlul „Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor” pentru următorul post vacant:

Licențiat în chimie – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  01.05.2018–31.12.2022
Data la care are loc concursul: 25 aprilie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 aprilie 2017, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de Chimie, profilul Chimie, specializarea: Chimie-Fizică;
 2. Doctorand 
 3. Experiență în biochimie și imunologie medicală de minim 5 ani
 4. Experiență dovedită ca membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale de minim 5 ani;
 5. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 6. Rezident în România;
 7. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în functionalizarea suprafetelor active ale senzorilor  (aceste suprafețe pot fi siliciu, sticla, Au, Pt, SiO2, PET, AlN  sau combinații ale acestora);
 • Experiență în depunerea de filme chemosenzitive polimerice  prin metode electrochimice;
 • Experiență în depunerea de filme chemosensitive polimerice prin alte metode;
 • Cunoștiințe de bază de microtehnologie și fabricație a senzorilor (fotolitografie,  depuneri de straturi metalice, curățiri chimice, corodări);
 • Experiență în depunerea de biomateriale, de anticorpi pe suprafețe de aur prin metode specifice aplicației;
 • Experiență în depunerea de bioconjugate pe membrană de nitroceluloză, cum ar fi anticorpi conjugați cu quantum dot-uri;
 • Experiență în tehnici de caracterizare: UV-VIS, FTIR.

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (25 aprilie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București : www.imt.ro.

Rezultate concurs 25.04.2018

Savin Mihaela- 9,17.

Contestatiile pot fi depuse la Serviciul Resurse umane pana miine, 26.04.2018, ora 16.

Nou! Rezultat final 27.04.2018.

Savin Mihaela - Admis (9,17)

.......

Candidatul selectat pentru interviu Savin Mihaela (nr. dosar concurs 153/19.04.2018) - 24.04.2018
Interviul va avea loc miine, 25 aprilie 2018, ora: 11.00, la sediul IMT București

Restul candidatilor nu au indeplinit conditiile de participare la concurs.

 

************

ANUNT angajare (9.02.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării pentru următorul post vacant:
Asistent cercetare debutant -1 post
Norma de lucru: întreagă ( 8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată - 01.03.2018–31.08.2018
Data la care are loc concursul: 26 februarie 2018 Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: la sediul IMT București din Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, localitatea Voluntari, județul Ilfov.
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 februarie 2018, ora: 15.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:
            - scrisoare de intenție (format liber);
            - copie carte de identitate/certificat de căsătorie;
            - CV;
            - copie diploma de licență sau adeverință de absolvire.
III.  Condiții minime necesare pentru ocuparea postului:

 • Licențiat al unei facultăți cu specific în: fizică tehnologică.

IV. Probe de concurs:

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu (26 februarie 2018, ora: 11.00, IMT București).

Arhiva

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: July, 2018

Webmaster