126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunities

NEW! Are you interested in applying for a job in IMT? Please, fill in the registration form [...]

*************
(in Romanian)

Nou!
ANUNT angajare (13.03.2017)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-III-P2-2.1-PED-2016-0974, având  titlul „Dispozitiv miniaturizat hibrid de stocare a energiei pentru electronică portabilă” pentru următorul post vacant:

Licentiat in fizică -1 post
Norma de lucru: parțială ( maxim 4 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 15 luni incepând cu data de 1 aprilie 2017
Data la care are loc concursul: 28 martie 2017 Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: IMT București
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 27 martie 2017, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:
            - scrisoare de intenție (format liber);
            - scrisoare de recomandare conducator lucrare licenta (format liber);
            - curriculum vitae si lista lucrarilor publicate (format liber);
- dovada că este cetățean al unei țări din UE (carte de identitate/pasaport).
III.  Condiții minime necesare pentru ocuparea postului:

 • Licențiat al unei facultăți cu specific în: Fizică;
 • Experiență dovedită în: minim 6 luni.

IV. Probe de concurs:

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu (28 martie 2017, ora: 11.00, IMT București)

Nou! Anunt rezultate

Pericle Ion VARASTEANU – Admis (nota 8:50).

Eventualele contestatii pot fi depuse pana maine, 29.03.2017, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane sau prin email, la resurse.umane@imt.ro.

*************
ANUNT angajare (23.02.2017)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-1095 având titlul „Interfața hibridă flexibilă pentru aplicații în domeniul energiei”, pentru următorul post vacant:
Licențiat în chimie -1 post
Norma de lucru: parţială (maxim 4 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 15.03.2017–14.09.2017
Data la care are loc concursul: 13 martie 2017 Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: IMT București

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10 martie 2017, ora: 12.00 la Compartimentul  Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoană de contact: Daniela Bucur (tel +40 21.269.07.70, int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro); Detalii (ro, eng)

Nou! Anunt rezultate

Alexandra Mihaela Purcarea – Admis (nota 9:00).

Eventualele contestatii pot fi depuse pana maine, 14.03.2017, ora 13:00 la Serviciul Resurse Umane sau prin email, la resurse.umane@imt.ro.

*************
ANUNT concurs pentru ocuparea unor funcţii de CS si CSIII la IMT Bucuresti
. 4.11.2016

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti, cu sediul in Voluntari, judetul Ilfov, str. Erou Iancu Nicolae nr.126 A, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi si acordarea gradelor profesionale de cercetator stiintific si cercetator stiintific gradul III, dupa cum urmeaza:
- 5 posturi de cercetator stiintific;
- 7 posturi de cercetator stiintific gradul III;

Domeniile asociate posturilor scoase la concurs sunt: micro si nanotehnologie, microelectronica, microsisteme, chimie, fizica.
Concursul se va desfasura conform Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, in perioada 5 – 31 decembrie 2016.
Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti la tel: 021.269.07.70 si pe site-ul web www.imt.ro, sectiunea Job opportunities.

- Cerere inscriere concurs
- Conditii de participare
- Criterii de evaluare
- Regulament de concurs

*************
Lista candidatilor pentru concursul de CS/CS III, in ordinea inscrierii (decembrie 2016)

CS III 

 1. Aldrigo Martino
 2. Bunea Alina Cristina   
 3. Popescu Marian Catalin
 4. Tomescu Mihaela Roxana
 5. Pascu Ion Razvan
 6. Mihalache Iuliana         

CS

 1. Burinaru Tiberiu
 2. Adam Gina Cristina
 3. Romanitan Cosmin
 4. Banu Melania Ana
 5. Zodieriu Gheorghe

LISTA  CANDIDATILOR ADMISI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL CS/CSIII (6.12.2016)

 1. Adam Gina Cristina – candidat CS
 2. Aldrigo Martino – candidat CSIII
 3. Banu Melania Ana – candidat CS
 4. Bunea Alina Cristina – candidat CSIII
 5. Burinaru Tiberiu – candidat CS
 6. Mihalache Iuliana – candidat CSIII
 7. Pascu Ion Razvan –candidat CSIII
 8. Popescu Marian Catalin – candidat CSIII
 9. Romanitan Cosmin – candidat CS
 10. Tomescu Mihaela Roxana – candidat CSIII
 11. Zodieriu Gheorghe – candidat CS

IMPORTANT! Data concursului: 15 decembrie 2016. Concursul va avea loc la sediul IMT Bucuresti, la etajul 6, sala 605.

Calendar concurs:

11.00-13:00 – Proba orala CS
13:00-14:00 – Pauza
14:00-16:00 – Proba orala CSIII

 

Nou! (16 decembrie 2016)

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de Cercetator Stiintific si Cercetator Stiintific gradul III, aprobate de catre Consiliul Stiintific al INCD Pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti, sunt urmatoarele:
Rezultate Examen CS

Nume si Prenume

Nota

Comisie de concurs

Adam Gina Cristina

9.83

Admis

Banu Melania Ana

9.5

Admis

Burinaru Tiberiu Alecu   

7.25

Respins

Romanitan Cosmin 

9.75

Admis

Zodieriu Gheorghe

Nu s-a prezentat la concurs.

 

Rezultate Examen CSIII


Nume si Prenume

Nota

Comisie de concurs

Aldrigo Martino

8.83

Admis

Bunea Alina

8.88

Admis

Mihalache Iuliana

8.75

Admis

Pascu Ion Razvan

8.38

Admis

Popescu Marian

8.00

Admis

Tomescu Roxana

8.21

Admis

Conform metodologiei de concurs  ( Anexa A3 ) media minima de promovare este de 8.00 (inclusiv).

Eventualele contestatii privind nota obtinuta se pot depune pana la data de 19 decembrie 2016, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane.

*************

ANUNT concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la IMT Bucuresti. 16.09.2016

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Toate detaliile, inclusiv lista documentelor oferite spre consultare sunt afisate la adresa: www.imt.ro/jobs/concurs_DG_2016.htm

Arhiva

 

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: June, 2016

Webmaster