126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunities

*************
(in Romanian)

ANUNT concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la IMT Bucuresti. 16.09.2016

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti are sediul în Voluntari,  str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A,  judet Ilfov.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.998 din 2 august 2006  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 16 august 2006, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.
Data limita de depunere on-line: 30.10.2016.
Ora limită de depunere on-line: 16:00.

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

16.09.2016

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

30.10.2016

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

2.11.2016

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I

13.11.2016

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II

14.11.2016

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

25.11.2016

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Daniela Iacob (email: daniela.iacob@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Camelia Marinescu (email: camelia.marinescu@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 021.318.30.69).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.imt.ro.

Lista documentelor oferite spre consultare:

 

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: September, 2016

Webmaster