126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunitiesNEW! Are you interested in applying for a job in IMT? Please, fill in the registration form [...]

*************
(in Romanian)

Nou! ANUNT Angajare. (publicat in Romania Libera din 16 mai 2016)

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, cu sediul in Voluntari, judetul Ilfov, str. Erou Iancu Nicolae nr.126 A, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi si acordarea gradelor profesionale de inginer de dezvoltare tehnologica (IDT) si inginer de dezvoltare tehnologica gradul III (IDT III), dupa cum urmeaza: IDT – 8 posturi si IDT III – 8 posturi.

Domeniile asociate posturilor scoase la concurs sunt: micro-nanotehnologii, electronica si automatizari.  

Concursul se va desfasura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, in perioada 20 iunie – 20 iulie 2016.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti la tel: 021.269.07.70 si pe site-ul web www.imt.ro , sectiunea Job opportunities.

ANUNT CANDIDATI ADMISI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL IDT/IDTIII

Presedintele Comisiilor de concurs, numit conform deciziei nr.37/16.05.2016, a decis astazi,  21.06.2016, in urma analizei dosarelor si a verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs , admiterea pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor anuntate (8 posturi de IDT si 8 posturi de IDTIII)  a urmatorilor candidati:

1. Albu Adrian Liviu
2. Boldeiu George Alexandru  
3. Dragan Gabriela
4. Dumitrescu Vasile  
5. Enache Stefan Iulian  
6. Iorga Margareta Carmen
7. Marinescu Maria Roxana
8. Nisulescu Mihai Iulian
9. Parvulescu Catalin Corneliu
10. Stanca Ioana Magdalena
11. Varsescu Dragos Alexandru Cristian

Eventualele contestatii se pot depune miercuri 22.06.2016 pana la ora 16:00 la Biroul Resurse Umane.
Presedinte Comisii de Concurs: Dr. Mircea Dragoman
Secretar Comisii de Concurs: Daniela Bucur 

Data concursului: Luni 27 Iunie 2016 , incepand cu ora 12:00.
Loc desfasurare: etaj 6, sala 605.

New! REZULTATE FINALE

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor si acordarea gradelor profesionale  de IDT si IDT III, aprobate de catre Consiliul Stiintific al INCD Pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti, sunt urmatoarele:
Rezultate Examen IDT

Nume si Prenume

Decizie comisie de concurs

Enache Stefan Iulian

Admis

Iorga Margareta Carmen

Admis

Stanca Ioana Magdalena

Admis

Marinescu Maria Roxana

Admis

Rezultate Examen IDT III

Nume si Prenume

Decizie comisie de concurs

Dragan Gabriela

Admis

Varsescu Dragos Alexandru Cristian

Admis

Dumitrescu Vasile

Admis

Albu Adrian Liviu

Admis

Boldeiu George Alexandru

Admis

Nisulescu Mihai Iulian

Admis

Parvulescu Catalin Corneliu

Admis

 

   *************************                                                 

(in Romanian)

Nou! ANUNT Angajare. (Nr. 44/25.02.2016) (RO)

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, cu sediul in Voluntari, judetul Ilfov, str. Erou Iancu Nicolae nr.126 A, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi si acordarea gradelor profesionale de cercetator stiintific gradul I (CS I) si cercetator stiintific gradul II (CSII), dupa cum urmeaza:

- 3 posturi de cercetator stiintific gradul I (2 posturi in domeniul micro si nanotehnologie si    1 post in domeniul chimie);
- 3 posturi de cercetator stiintific gradul II (2 posturi in domeniul micro si nanotehnologie si 1 post in domeniul fizica).

Concursul se va desfasura conform Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, in perioada 25 martie - 15 aprilie 2016.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al IMT Bucuresti la tel: 021.269.07.70 si pe site-ul web www.imt.ro, sectiunea Job opportunities.

Regulament de concurs si legislatie specifica:

Dosarele de concurs se depun pana pe data de 25 martie 2016, ora 16.

Nou! Anunt. 30.03.2016

CANDIDATI ADMISI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL CSI / CSII

1. Radoi Antonio Marian - candidat CSI – domeniul chimie
2. Simion Monica Liliana - candidat CSI – domeniul micro si nanotehnologie
3. Nedelcu Oana Tatiana - candidat CSI – domeniul micro si nanotehnologie
4. Nastase Florin  - candidat CSII – domeniul fizica
5. Stefanescu Alexandra Raluca  - candidat CSII - domeniul micro si nanotehnologie

Eventualele contestatii se pot depune joi 31.03.2016 pana la ora 16:00 la Biroul Resurse Umane.

Nou! Anunt. 30.03.2016

Data concursului: 7 aprilie 2016

Calendar concurs:

11:00-12:30 – Verificare dosare candidati de catre Comisie
12:30-13:00 – Pauza
13.30-14:30 – Proba orala CSII
14:30-14:45 – Pauza
14:45-16:15 – Proba orala CSI

Nou! REZULTATELE CONCURSULUI

Nou! (08.04.2016) Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul I si gradul II, aprobate de catre Consiliul Stiintific al INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, sunt urmatoarele:
Rezultate Examen CS I


Nume si Prenume

Nota

Decizie

Nedelcu Oana Tatiana

 9.40

Admis CSI

Radoi Antonio Marian

 9.50

Admis CSI

Simion Monica Liliana

10.00

Admis CSI

Rezultate Examen CS II


Nume si Prenume

Nota

Decizie

NASTASE FLORIN

9.40

Admis CSII

STEFANESCU ALEXANDRA RALUCA

9.30

Admis CSII

Eventualele contestatii pot fi depuse pana luni 11 aprilie 2016, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane.

*************
(in Romanian)

ANUNT Angajare. (15.02.2016) (RO, ENG)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-1095 având titlul „Interfata hibridă flexibilă pentru aplicații în domeniul energiei”, pentru următorul post vacant:

Student doctorand -1 post
Norma de lucru: parţială (maxim 4 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 07.03.2016–30.09.2017
Data la care are loc concursul: 2 martie 2016 Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: IMT București

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 29 februarie 2016, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:
            - scrisoare de intenție (format liber);
            - curriculum vitae si lista lucrarilor publicate (format liber);
- dovada că este cetățean al unei țări din UE (carte de identitate/pasaport).
Candidații trebuie să depună la dosarul de concurs acordul conducătorului de doctorat pentru desfăsurarea activităților de cercetare în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1095.

III.  Condiții minime necesare pentru ocuparea postului:

  • Licențiat al unei facultăți cu specific în: chimie, inginerie chimică sau stiința materialelor;
  • Experiență dovedită în: nanomateriale, celule solare, dispozitive fotovoltaice, metode instrumentale de analiză.

IV. Probe de concurs:

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu (2 martie 2016, ora: 11.00, IMT București)

Rezultatul concursului (2.03.2016): Eugenia Vasile- Admis

 

 

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: June, 2016

Webmaster