webmaster

Parteneri in proiect

Partener român: IMT Bucuresti, Romania,
Responsabil proiect Dr Alexandru Muller,
Sef Laborator Structuri Microprelucrate, Dispozitive & Circuite de Microunde.

Partener străin: Institutul Korean de Cercetare in Electrotehnologii – KERI, KOREA
Responsabil proiect Dr Kim Insung,Cercetator principal la Centrul Electrical Engineering,
Energy-Conversion Research Center.