webmaster

Scop

Scopul proiectului este colaborarea celor doi parteneri, IMT Bucuresti si KERI, Korea, pentru realizarea unor dispozitive acustice (SAW si FBAR) bazate pe proprietatile piezoelectrice ale semiconductorilor de banda larga (GaN si AlN) precum si proiectarea si realizarea de console triplumorfe pentru recuperarea energiei; fabricarea unui micro-generator de 100 micro-watt bazat pe proprietatile piezoelectrice ale PZT.