Laborator de Modelare- Simulare pentru Microsisteme LAMSYS

Servicii

Solutii de optimizare pentru cresterea performantelor microsistemelor de tip MEMS si microfluidice prin optimizare la nivel virtual: proiectare 2D si 3D  asistata de calculator, modelare si simulare a unei arii largi de fenomene la scara micro, inclusiv fenomene cuplate, post procesarea rezultatelor: grafica, interpolare, prelucrari statistice.

Proiectare microsisteme: Layout 2D, editare proces tehnologic, generare a modelelor 3D pentru filme subtiri, structuri si dispozitive fabricate in tehnologiile pe plachete de siliciu
Modelarea si simularea sistemelor Micro-Opto-Electro-Mecanice (MOEMS) si RF-MEMS: switch-uri, microconsole, poduri aeriene, membrane, etc). Analizele includ simulari mecanice, termice, electrice si electrostatice, piezoelectrice, optice, electromagnetice, si fenomene cuplate (electro-mecanic, termo-mecanic
Modelarea si simularea componentelor si sistemelor microfluidice: micropompe si microvalve cu diverse principii de actionare  [electrostatic, piezoelectric, pneumatic, electroosmotic], micro-rezervoare, microcanale, micromixere, microfiltre. Analizele microfluidice includ: dinamica fluidelor in microstructuri (curgeri sub gradient de presiune, curgeri termice, amestecuri de fluide; curgere electrocinetica (electroforeza, electro-osmoza); difuzie; simulari pentru picaturi si bule (transport, imbinare, splitare); interactiune fluid-structura; analize mecanice, electrostatice si cuplate (electro-termice, termo-mecanice, electro-termo-mecanice) piezoelectrice pentru actuatori utilizati in microfluidica.
Alte specificatii: analize statice sau tranzitorii, analize cu variatie de parametru, inclusiv variatia datelor de material.
Consultanta in proiectarea asistata de calculator si simularea microsistemelor
Asistenta si instruire prin cercetare: cursuri hands-on, acces la computere de lucru pe care se pot utiliza programele de simulare sub indrumarea cercetatorilor din laborator

Infrastructura hardware asigura posibilitatea rularii intr-un timp mai scurt a unor simulari complexe (cu un numar mare de elemente discrete ce conduc la minimizarea erorilor solutiei numerice solutiei)

Etapele de elaborare si studiu ale unui proiect virtual