Home          Descriere         Scopul proiectului         Obiective          Parteneri         English version
 
home
 
 
Biochip microfluidic pentru caracterizarea reologica a fluidelor biologice
ne-newtoniene cu aplicatii in diagnoza si tratament medical (MELANOCHIP)
 

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare enuntate mai sus, materializata prin crearea unui consortiu interdisciplinar, care grupeaza institutii si colective reprezentative la nivel national si international si valorificarea optima a complementaritatii expertizei individuale, in scopul imbunatatirii calitatii vietii prin realizarea unor instrumente complexe, eficiente si precise de analiza necesare in diagnoza medicala si dezvoltarea de noi terapii pentru tromboze si afectiuni neoplazice, patologii in care apar modificari de curgere a fluidelor biologic.

Obiectivele specifice care vor conduce la indeplinirea acestui obiectiv general corespund planului de activitati al proiectului:

O.1. Elaborarea modelelor privind: controlul curgerii fluidelor, analiza structurala a macromoleculelor, monitorizarea, dozarea si eliberarea fluidelor biologice catre electronicile de detectie;
O.2. Modelarea fenomenelor de transport molecular in fluide biologice ne-newtoniene si modelarea fizico-chimica a interfetei fluid biologic/ substrat folosit pentru realizarea dispozitivelor microfluidice;
O.3. Studii si experimentari preliminare privind functionalizarea suprafetelor pentru integrarea biomoleculelor in sisteme microfluidice si caracterizarea functionala a hibridului biomolecule – substrat;
O.4. Simularea si proiectarea micro-nanotehnologiilor de realizare a sistemului microfluidic inteligent;
O.5. Simularea, proiectarea si realizarea biochipului demonstrator, care integreaza sistemul microfluidic si dispozitivele de separare magnetoforetica si dielectroforetica
O.6. Interpretarea si validarea rezultatelor prin corelarea cu analize clinice actuale.
O.7. Diseminarea rezultatelor – caracter permanent
O.8. Brevetarea rezultatelor originale
O.9. Formarea si dezvoltarea resursei umane implicate in realizarea proiectului

 
||| Contact |||
 
home