Despre proiect
    Consortiul
    Obiectivele proiectului
    Rezumat
    Rezultate
    Lucrari
    Evenimente
 

 


Rezultate
  • Caracterizare sistem integrat [...]
  • Realizare demonstratoare in conexiune cu partenerii externi [...]
  • Proiectare antene Yagi si folded slot pentru unde milimetrice in banda W
  • Fabricare şi caracterizare experimentala a matricilor de antene în banda W [...]
  • Caracterizare matrici de antene slot foldat in domeniul undelor milimetrice [...]
  • Modelarea multidisciplinara de comutatoare pentru microunde dedicate integrarii cu elementele de antena [...]
  • Caracterizare experimentala a structurilor de test de comutatoare [...]

 

Proiectare antene Yagi si folded slot pentru unde milimetrice in banda W

Pentru antena Yagi-Uda de 77 GHz s-a considerat o antena cu un dipol activ, 5 directori si un plan de masa trunchiat, tip ghid de unda coplanara (CPW) ce actioneaza ca reflector, toate acestea suspendate pe o membrana dielectrica microprelucrata.Caracteristica de radiatie 3D simulata pentru antenna Yagi-Uda de 77 GHz 

Antena folded slot pentru 77 GHz proiectata este in fapt o arie de doua antene folded slot alimentata cu o linie de transmisie CPW.

Layout-ul antenei folded slot

Caracteristica de radiatie 3D pentru antena folded slot

S-au efectuat primele experimente tehnologice si s-au realizat structure test.

 

 

Fotografie a structurii de antena Yagi-Uda pentru 77 GHz suspendata pe membrana dielectrica microprelucrata pe siliciu

Antena folded slot pentru 77 GHz: structura test

 

Comparatie intre castigul isotropic experimental (linia continua)  si castigul simulat (linia cu patrate) al antenei Yagi-Uda pentru 77 GHz


   

Comparatie intre rezultatele experimentale si cele simulate pentru antena de 77 GHz  folded slot

Fabricare si caracterizare experimentala a matricilor de antene in banda W

Primele experimentări tehnologice s-au efectuat pe plachete de siliciu de mare rezistivitate orientate <100>  avand grosimea de 400 μm. Au fost fabricate structuri de test de antene atat de tip Yagi-Uda cu patern de radiatie endfire cat si matrici de antene slot foldat

        

(a)                                                                   (b)

(a) Imagine foto din spatele plachetei pentru o antena Yagi pe membrana dielectrica subtire fabricata prin corodare umeda; (b) Detaliu

       

(a)                                                                   (b)

Imagini foto ale unei matrici de doua antene slot foldat fabricata prin corodare umeda: (a) vedere din fata, dinspre partea metalizarii structurii de antena; (b) vedere din spate, din directia mastii de corodare.

          

(a)                                                                   (b)

Imagini foto ale unei antene Yagi suspendata pe membrana dielectrica fabricata prin corodare uscata: (a) vedere din fata, dinspre partea metalizarii structurii de antena; (b) vedere din spate, din directia mastii de corodare

Caracterizare matrici de antene slot foldat in domeniul undelor milimetrice

Imagine foto a montajului experimental

Caracteristica de radiaţie a matricei de antene suspendate pe membrane dielectice subţiri la 77 GHz.  Se remarcă o bună directivitate şi amplitudinea redusă a lobilor secundari.

Modelarea multidisciplinara de comutatoare pentru microunde dedicate integrarii cu elementele de antena

     

Vedere 3D a modelului electromagnetic pentru comutatorul Ón pozitie (a) OFF (b) ON

Rezultatele simularilor parametrilor S21 si S11 in cazul in care structura este in starea OFF

Rezultatele simularilor parametrilor S21 si S11 in cazul in care structura este in starea ON

Caracterizare experimentala a structurilor de test de comutatoare

           

(a)

(b)


(c)
Caracteristicile de actuare pentru trei structure diferite


(a)

(b)

(c)
Masuratorile de parametrii S pentru diferite conditii de polarizare pentru  o structura: (a) fara actuare; (b) tensiune de actuare de 40 V; (c) tensiune de actuare de 100 V

Masuratorile de parametrii S pana la frecvente de 110 GHz au fost efectuate cu echipamentul Vector Network Analyzer (VNA) ANRITSU 37397D (cu modul de extensie până la 110 GHz) cu sistem de caracterizare pe plachetă Karl Süss MicroTec.

Comunicari stiintifice:

  • A.C.Bunea, M.Lahti, D.Neculoiu, A.Stefanescu, T.Vaha-Heikkila,  “Investigation of Substrate Integrated Waveguide in LTCC Technology for mm-Wave Applications”, Proceedings of the Asia-Pacific Microwave Conference, APMC-2011, Melbourne, Australia, 05 – 08 December 2011;
  • D.Neculoiu, M.Lahti, A.C.Bunea, A.Stefanescu, T.Vaha-Heikkila“Design and Experiments of a 77 GHz Receiver in LTCC Technology”, Proceedings of the Asia-Pacific Microwave Conference, APMC-2011, Melbourne, Australia, 05 – 08 December 2011;
  • A.C. Bunea, D. Neculoiu, A. Stefanescu, C. Buiculescu, A. Muller, „Investigation of Millimeter Wave Membrane Supported Structures up to 110 GHz”, Proceedings of the 34th International Semiconductor Conference, CAS 2011, Sinaia, Romania, 17-19 October 2011;

 

Caracterizare sistem integrat

Parametrul de reflexie (|S11|) pentru matricea de antene la 94 GHz

Caracteristica de radiatie 3D pentru matricea de antene la 94 GHz

 

Layoutul circuitului proiectat pentru integrarea
hibridă a amplificatorului de zgomot redus

Realizare demonstratoare in conexiune cu partenerii externi

Parametrii de reflexie măsuraţi şi simulaţi pentru matricea de antene de 60 GHz

Parametrii de reflexie măsuraţi şi simulaţi pentru matricea de antene de 94 GHz

Caracteristica de transmisie pentru matricea de antene de 94 GHz

Sistem de măsurare a caracteristicii de radiaţie la 94 GHz

Caracteristici de radiaţie 2D măsurate pentru matricea de antene pentru 60 GHz

Rezultatului măsurătorilor caracteristicii de radiatie 2D pentru planul E la 94 GHz

Plachetele prelucrate la LAAS prin corodare umedă anizotropă

Plachetele prelucrate la LAAS corodare cu ioni reactivi

Fotografia  senzorului fabricat prin integrare hibridă cu diodă Metelics

Detaliu al integrării amplificatorului de zgomot redus de bandă W în senzorul de imagistică

P6180366
Montaj experimental pentru evaluarea senzitivitătii senzorului de imagistică la 94 GHz