Obiective proiect

Obiectivele generale ale proiectului

Proiectul MEMS-4-MMIC are ca obiectiv principal integrarea de comutatoare RFMEMS in Circuite Integrate Monolitice de Microunde (MMIC), obtinandu-se astfel blocuri integrate multifunctionale cu performante superioare pentru aplicatii de nisa de mare interes.
Proiectul se va finaliza cu realizarea unui demonstrator tehnologic – proiectarea si realizarea - unui modul front-end cu retea de antene pentru 77GHz.
Obiectivul final al proiectului de cofinantare a proiectului PC 7 MEMS 4 MMIC, este obtinerea de module optimizate de antene in tehnologie LTCC.

Obiectivele specifice ale etapelor proiectului MEMS-4-MMIC sunt:

Etapa I (2009)
Evaluarea conceptului RF-MEMS MMIC
Proiectare antena RF MEMS pentru 77GHz
MEMS-4-MMIC website

Etapa II (2010)
Proiectarea subsistemului de retea de antene pentru banda 77GHz : analiza arhitecturi pentru retea de antene RFMEMS in tehnologie LTCC
Caracterizarea elementelor de circuit RF MEMS pentru 77GHz
Activitati de diseminare

Etapa III (2011)
Modul RF front-end optimizat cu retea de antene pentru 77GHz in tehnologie LTCC
Activitati de diseminare

Etapa IV (2012)
Module optimizate de retele de antene in tehnologie LTCC
Activitati de diseminare