MICROLAB
 
In cadrul proiectului MICROLAB se desfasoara activitati de achiziţii echipamente si aparatura pentru cercetare-dezvoltare si informationale, activitati suport, de instruire, de sustinere si promovare a activitatilor şi rezultatelor, mobilitati, precum si activitati de management de proiect.
Proiectul se desfasora astfel:
 
ETAPA I. Dezvoltarea si imbunatatirea capacitatii tehnico-materiale a laboratorului de masurari
Termen: 20.12.2006
 
Etapa II. Elaborarea documentatiei sistemului de masura si calitate.
Termen: 30.06.2007
 
ETAPA III. Implementarea sistemului calitatii
Termen: 30.10.2007
 
Etapa IV. Acreditarea laboratorului pentru noile masurari si caracterizari si diseminarea rezultatelor
Termen : 30.01.2008