MICROSEN
Home Despre proiect Stadiul relizarii proiectului
Diseminare   Contact

 


 

Diseminare

Diseminarea rezultatelor este o activitate importanta in cadrul proiectului si va fi realizata pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor. Inca din prima etapa, se va elabora pagina de web a retelei/ proiectului care va disemina competentele consortiului/ partenerilor, obiectivele si activitatile proiectului. Se vor realiza interconectari cu retele similare sau complementare, nationale si internationale. Pe parcursul derularii lucrarilor de cercetare, pagina de web va disemina rezultatele obtinute, dezvoltarea facilitatilor si a ofertei de servicii stiintifice si tehnice la nivelul consortiului/ retelei.

Se vor intreprinde masuri/ actiuni speciale de diseminare a rezultatelor si a ofertei de servicii stiintifice si tehnice ale consortiului, adresate potentialilor beneficiari (din Romania, dar si la nivel european si regional european), unitati CD si in primul rand IMM-uri inovative interesate de dezvoltarea domeniului.

Rezultatele stiintifice si tehnice originale vor fi diseminate (dupa protejarea acestora, urmare a depunerii unor cereri de brevetare) prin prezentarea unor comunicari stiintifice la Conferinte Internationale de prestigiu si publicarea unor articole in reviste recunoscute ISI. Sunt avute in vedere prezentarea unui numar de minim 3 comunicari stiintifice si publicarea unui numar de 2 articole.

Lucrari stiintifice: