MICROSEN
Home Despre proiect Stadiul relizarii proiectului
Diseminare   Contact

 


 

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

 „Micro-biosenzori pentru detectia de pesticide in probe de mediu si alimente”

 

Anul

Etape/ Activităţi

Organizatia executanta

Termene

Rezultate/
Documente de prezentare a rezultatelor

Stadiul

2007

Etapa I. Elaborarea paginii de web a proiectului/ retelei de CD in domeniul micro-biosenzorilor pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente. Studiu privind directiile de dezvoltare in domeniu, pe plan mondial si pentru Romania.

 

15.12.2007

1 pagina web;

1 studiu de interes national;

/ Raport de cercetare

realizat

Activitate I.1. Elaborarea paginii de web a proeictului/ retelei de CD in domeniul micro-biosenzorilor pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente.

realizat

 Furnizarea de date pentru elaborarea paginii de web. Centralizarea datelor informative de la parteneri.

Elaborarea paginii de web a proiectului/ retelei de CD.

IMT

Furnizarea de date pentru elaborarea paginii de web. Participare la elaborarea paginii de web.

INSB

Furnizarea de date pentru elaborarea paginii de web

UPB

Furnizarea de date pentru elaborarea paginii de web. Participare la elaborarea paginii de web.

ECOIND

Activitate I.2. Elaborarea studiului privind directiile de dezvoltare, pe plan mondial si pentru Romania,  in domeniul micro-biosenzorilor pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente.  

 

realizat

Studiu privind directiile de dezvoltare in domeniul traductorilor pentru micro-biosenzori

IMT

Studiu  privind directiile de dezvoltare in domeniul  biosenzorilor

INSB

Studiu privind metodele de detectie utilizate.

UPB

Studiu privind riscul generat de pesticide pentru mediu si sanatatea umana

ECOIND

2008

 

 

Etapa II. Solutii noi, constructive si/ sau tehnologice, pentru realizarea unui micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente, competitiv pe plan mondial. Schimburi de buna practica.

 

30.09.2008

Raport de experimentari;

1 dezvoltare a facilitatilor de cercetare;

3 mobilitati internationale;

/ Raport de cercetare

 

Activitate II.1. Elaborarea si experimentarea unor solutii noi, constructive/ tehnologice, pentru realizarea in cadrul consortiului a unui micro-biosenzor pentru detectia pesticidelor in mediul apos si in alimente, competitiv pe plan mondial.Schimburi de buna practica. 

 

 

Solutii noi, constructive si/ sau tehnologice,  privind realizarea micro-traductorilor pentru micro-biosenzori. Realizare loturi experimentale.

IMT

Alegerea componentelor biologice optime (enzime) si caracterizarea acestora. Experimentari pentru solutii noi, tehnologice,  privind fixarea componentei biologice pe micro-electroziide lucru. Schimburi de buna practica.

INSB

Investigarea posibilitatilor de obtinere si cuantificare a semnalului analitic furnizat de enzima utilizand micro-electrozi experimentali

UPB

2009

Etapa III. Model experimental de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente.

 

30.03.2009

1 model exp.;

1 dezvoltare a facilitatilor de cercetare;

1 participare la infrastructura internationala de CD;

4 mobilitati internationale

/ Raport de

 cercetare

 

Activitate III.1. Realizarea modelului experimental de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente. Vizite de lucru/ pregatire.

 

 

Proiectarea si realizarea unui micro-traductor amperometric pentru modelul experimental de micro-biosenzor.

Vizita de lucru. 

IMT

Realizarea operatiilor tehnologice pentru depunerea si fixarea componentei biologice pe micro-electrozii de lucru sau pentru utilizarea acesteia in solutie. Stagiu de pregatire in cadrul unor colective din Europa.

INSB

Participare la realizarea operatiilor tehnologice pentru depunerea si fixarea componentei biologice pe micro-electrozii de lucru sau pentru utilizarea acesteia in solutie. Vizita de lucru.

UPB

2009

Etapa IV. Experimentarea modelului de micro-biosezor realizat. Diseminare rezultate prin participare la conferinte si publicare. Propuneri de brevetare a rezultatelor originale.

 

30.09.2009

Raport de experimentare;

1 dezvoltare a facilitatilor de cercetare;

1 cerere de brevetare inventie OSIM/ EPO;

2 comunicari stiintifice la Conf. Internat.;

1 articol acceptat spre publicare in rev. recunoscuta;

3 mobilitati internationale

/ Raport de

cercetare

 

 

Activitate IV.1. Experimentarea modelului de micro-biosenzor realizat si concluzii privind imbunatatirea acestuia. Diseminare rezultate prin participare la conferinte si publicare. Propuneri de brevetare a rezultatelor originale.

 

 

Caracterizarea modelului experimental: realizarea sistemului de conectare a micro-biosenzorului la circuitele exterioare de alimentare si de caracterizare; realizare montaje de masura. Prelucrare date. Concluzii privind optimizarea performantelor. Diseminare rezultate.

IMT

Caracterizarea modelului experimental de micro-biosenzor: metode de evidentiere a semnalului analitic furnizat de enzima. Concluzii privind optimizarea performantelor. Diseminare rezultate.

INSB

Caracterizarea modelului experimental de micro-biosenzor: metode de evidentiere a semnalului analitic furnizat de enzima. Concluzii privind optimizarea performantelor. Diseminare rezultate.

UPB

Determinarea prin metode fizico-chimice a concentratiei de pesticide din probele de mediu si alimente analizate

ECOIND

 

2010

Etapa V. Prototip de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente.

 

30.03.2010

1 prototip;

1 dezvoltare a facilitatilor de cercetare;

1 participare la infrastructura internationala de CD;

4 mobilitati internationale

/ Raport de

cercetare

 

Activitate V.1. Realizarea prototipului de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si in alimente. Vizite de lucru.

 

 

Proiectarea modificarilor si realizarea micro-traductorului amperometric pentru prototipul de micro-biosenzor.
Vizita de  lucru.

IMT

Realizarea operatiilor tehnologice pentru realizarea prototipului cu privire la depunerea si fixarea componentei biologice pe micro-electrozii de lucru sau pentru utilizarea acesteia in solutie. Vizita de lucru.

INSB

Participare la realizarea operatiilor tehnologice pentru realizarea prototipului, cu privire la depunerea si fixarea componentei biologice pe micro-electrozii de lucru sau pentru utilizarea acesteia in solutie. Vizita de lucru.

UPB

 

2010

Etapa VI. Experimentarea prototipului de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente. Diseminare rezultate prin participare la conferinte si publicare. Propuneri de brevetare a rezultatelor originale.

 

15.09.2010

Raport de experimentare;

1 produs nou transferabil;

1 cerere de brevetare inventie OSIM/ EPO;

1 comunicare stiintifica la Conf. Internat.

1 articol acceptat spre publicare in rev. recunoscuta;

1 articol publicat in revista recunoscuta;

3 mobilitati internationale

/ Raport de

cercetare

 

Activitate VI.1. Experimentarea prototipului de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente. Diseminare rezultate prin participare la conferinte si publicare. Propuneri de brevetare

a rezultatelor originale.

 

 

Demonstrarea functionarii biosenzorilor – verificarea micro-biosenzorului pentru determinarea unor pesticide din probe reale (de mediu si sucuri de fructe). Diseminare rezultate.

IMT

Demonstrarea functionarii biosenzorilor – verificarea micro-biosenzorului pentru determinarea unor pesticide din probe reale (de mediu si sucuri de fructe). Diseminare rezultate.

INSB

Demonstrarea functionarii biosenzorilor – verificarea micro-biosenzorului pentru determinarea unor pesticide din probe reale (de mediu si sucuri de fructe). Diseminare rezultate.

UPB

Determinarea prin metode fizico-chimice a concentratiei de pesticide din probele de mediu si alimente analizate

ECOIND