Organizarea retelei tehnologice integrate MINAFOR-RO
 
   
Organizarea si validarea acceptarii de catre platforma tehnologica “mama”- Platforma Tehnologica europeana Forest Based Sector a Grupului mirror romanesc
 
 
Organizarea de vizite de lucru ale specialistilor din domeniul micro si nanaotehnologiilor cu preocupari in domeniul aplicatiilor in industria lemnului, a stagiilor de pregatire a tinerilor absolventi in domeniul nanomaterialelor a schimburilor de experienta la nivelul cercetatorilor seniori privind introducerea micro si nanotehnologiilor in industria lemnului
 
 
Organizarea si managementul a grupurilor de specialisti din domeniul micro si nanotehnologiilor, materiale nanostructurate si cel al lemnului in vederea propunerii de proiecte FP7 si sprijinirea acestora logistica ( in scrierea propunerilor de proiect, in gasirea parteneriatelor si in accesul la baze de date cu informatii din domeniile mentionate)
 
 
Organizarea scolii de vara “Introducere in micro si nanotehnologii si materiale nanostructurate si posibile aplicatii in industria traditionala a lemnului”
 
 
Organizarea Conferintei internationale: ”Nanotechnologies and Nanomaterials in Forest Based Sector”
 
 
Organizarea Sesiunii Stiintifice “Aplicatii ale Micro si nanotehnologiilor si a materialelor nanostructurate in industria lemnului”
 
 
Realizarea Buletinului retelei integrate MINAFOR-RO (inclusiv in forma electronica)
 
 
Extensia retelei tehnologice MINAFOR-RO in toate euroregiunile Romaniei si in zona E si SE Europeana
 
 
Realizarea extensiei retelei prin intrarea in retele de IMM-uri din domeniul micro si nanotehnologiilor