English version

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in proiectarea si realizarea prin micro- nanotehnologii a unui dispozitiv hibrid, celula de combustie miniaturizata cu combustibil lichid pentru aplicatii in domenii prioritare ca electronice portabila, industria militara, industria dispozitivelor medicale implantabile, raspunzand necesitatii de crestere a securitatii in alimentarea cu energie si promovare a tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

Aceste obiective au un caracter multidisciplinar si implica o cercetare fundamentala pentru ca odata cu miniaturizarea apar efecte / fenomene noi care trebuie luate in considerare, dar si o cercetare aplicativa, de dezvoltare tehnologica pentru obtinerea unui model experimental - dispozitiv de test.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivele specifice decurg din planul de cercetare propus si constau in:
1. Dezvoltarea unor tipuri noi de membrane nanostructurate pentru conductia protonica cu scopul de a reduce pierderile de combustibil in electrolit la nivele mult mai mici fata de materialele utilizate curent; studierea mecanismului de conductie protonica.

2. Proiectarea si utilizarea nanotehnologiei pentru realizarea unor geometrii noi de catalizatori pentru imbunatatirea: (i) activitatii de electro-oxidare la anod, la temperaturi joase, a metanolului (etanolului); (ii) activitatii de reducere a oxigenului la catod si crestere a selectivitatii.

3. Proiectarea si realizarea unui sistem de alimentare cu combustibil a MEA integrat pe substratul de Si si a unor sisteme microfluidice de circulare a combustibilului/apei pe PDMS.

4. Studierea caracteristicilor / proprietatilor componentelor proiectate, a fenomenelor de interfata si alegerea variantelor optime pentru obtinerea unui sistem cu performante tehnice imbunatatite (0.5V, 0.2A/cm2, 30-60ÂșC) fata de celulele de combustie realizate in prezent si cu un cost de fabricatie scazut.

| Home | Descrierea proiectului | Obiective | Parteneri | Rezultate | Contact |