Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor
Cod contract : POSDRU/89/1.5/S/63700
Beneficiar : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucureşti
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EXPRESIE DE INTERES

privind aplicarea pentru o bursă de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului: „Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor”, POSDRU/89/1.5/S/63700, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, programul (CCI):2007RO051PO001.


Ultima zi pentru completarea expresiei de interes pentru bursele MNT-POSTDOC a fost 14 mai 2010. Sunt peste 70 de expresii de interes pentru cele 35 de locuri. Formularul pentru expresia de interes ramane deschis, dar eventualii solicitanti care au depasit termenul vor fi plasati pe o "lista de rezerva". Cei care s-au inscris in termen vor primi o notificare pana la data de 27 mai 2010. Pentru cei ramasi in cursa se vor specifica etapele urmatoare de parcurs (pregatirea aplicatiei finale). Ceilalti candidati vor fi sfatuiti sa renunte datorita compatibilitatii reduse cu programul de "micro-si nanotehnologii".

Date personale cercetător:
Nume: Prenume: Data naşterii (zz/ll/aaaa)
E-mail: Telefon:
Adresa
Facultatea absolvita / specializarea
Locul de munca actual

Date privind teza de doctorat:
Instituţia / Universitatea
Departamentul /Facultatea
Laborator / Catedra
Domeniul major
Titlul tezei
Data deciziei obţinerii titlului de doctor

Date privind tema de cercetare propusă pentru programul postdoctoral:
Denumire posibilă temă de cercetare
Domeniul major (se alege din cele 7 domenii susţinute de proiect)
Domeniul de interdisciplinaritate 1 (se alege din cele 7 domenii sustinute de proiect)
Domeniul de interdisciplinaritate 2 (se alege din cele 7 domenii susţinute de proiect) – dacă este cazul
Rezumatul temei de cercetare (viziunea, ideea centrala, intrebarile de cercetare majore) maxim 1/2 pagina
informatie FACULTATIVA in aceasta etapa
Cuvinte cheie (maximum 5)
Publicatii reprezentative (maximum 5)
* Indicati tipul lucrarii (ISI, BDI)
Cod * «  Introduceti codul din imaginea alaturata

Informatia introdusa in aceasta expresie de interes este considerata confidentiala.

 

     

HOME

top of page

Last update: April 28, 2010