NANO-HF

 

Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului.

 

Home
Consortiu
Rezumat
Obiective

Activitati

Date financiare

Rezultate

Diseminare
Lik-uri utile
 

back

Schema de realizare privind rolul şi responsabilităţile fiecărui participant pentru realizarea proiectului, cu defalcarea pe activităţi 


Proiectul are 6 etape si dureaza 36 de luni (oct 2007 – oct 2010). Fiecare etapa are un termen clar si se finalizeaza cu raport de cercetare. Partenerii sunt codificati in continuare astfel: CO – IMT–Bucuresti-CO , P1 – INCD-FM, P2 - UPB, P3 Sitex 45-Bucuresti.
Etapa I Studii privind comportarea nanotuburilor de carbon (CNT) in domeniul microundelor (HF) se finalizeaza in decembrie 2007 are urmatoarele activitati:
I.1Studiu privind proprietatile fizice ale CNT (CO+P1+P2) 3 omxluna
I.2Studiu privind comportarea HF a CNT ( CO+P1+P2) 3 omxluna
I.3Proiectarea unor structurii test pentru masurarea HF a CNT( CO+P2) 2 omxlua
I.4 Raport de cercetare (P1+P2+P3) 2 omxluna.
Etapa II Tehnogolgii  pentru CNT si caracterizare se finalizeaza in iulie 2008 si are urmatoarele activiati :
II.1 Proiectarea realizarea de structuri de nanoelectrozi metalici depusi pe subsrat de siliciu (CO+P2) 9 omxluna
II.2 Studiu,  incercari de depunere a mixturilor de CNT pe electrozi metalici si caracterizare dc(CO+P1) 9 omxluna
II. 3 realizare tehnologica structuri test pentru caracterizarea CNT in domeniul microundelor (CO+P2) 8.5 omxluna
II.4  3 expuneri tematice pentru studenti si doctoranzi 2 omxluna (toata echipa)
II.5 pagina de web a proiectului 0.5 omxluna (CO)
II 6 participari la conferinte internationale si/sau articole ISI (toata echipa)
II. 7 Intocmirea raportului de cercetare 2 0mxluna (toata echipa)
Etapa III Imbunatatirea  performantelor rezonatoarelor miniaturale de microunde prin integrarea cu filme CNT se va finaliza in decembrie 2008. Aceasta etapa are urmatoarele activitati:
III-1 Proiectrea  si realizarea unui rezonator miniatural de microunde folosind unde acustice de volum (FBAR) P1+P3-12 omxluna
III-2 Caracterizarea FBAR in domeniul microundelor acoperit cu CNT  CO+ P1  6 omxluna
III-3 Studiu si experimentari privind manipularea si contactarea   metalica a CNT CO+ P1 12 omxlua
III-IV Workshop  “Nanoelectronica”-1,  CO+P1 +P2-5 omxlua
III-V participari la conferinte internationale si/sau articole ISI (toata echipa)
III-Vi Raport de cercetare-2 omxluna.
Etapa IV Dispozitive nanoelectronice-senzori se va finaliza in iulie 2009. Etapa comporta urmatoarele activitati:
IV.1 Demonstrator FBAR/ CNT si investigarea utilizarii sale pentru a seziza gaze sau materiale biologice-CO+P1+P2 -10 omxluna
IV. 2 Modelarea si proiectarea unui tranzitor FET bazat pe CNT  CO+P2-12 omxluna
IV.3 Proiectarea nanotehnologiilor necesare realizarii unui tranzitor FET /CNT.CO+P1 8 omxluna
IV.4 Proiectarea unor structuri test pentru caracterizarea in frecvente inalte a tranzistorului FET/CNT-CO+P2-5 omxluna
IV. 5 Cursuri tematice. CO-P1-P2 3 omxluna
IV-6 participari la conferinte internationale si/sau articole ISI (toata echipa)
IV. 7 Raport de cercetare CO+P1+P2- 2 omxluna
Etapa V Dispozitive nanoelectronice circuite simple pentru comunicatii se va finaliza in decembrie 2009 si se desfasoara dupa urmatoarele activitati: 
V.1 Realizarea tehnologica a tranzistorului FET/CNT CO+P1- 18 omxluna
V.2 Masuratori dc tranzistor FET/CNT dc P1- 8 omxluna
V.3 Masuratori in microunde tranzistor FET/CNT CO-9 omxluna
V.4 demonstrator tranzistor FET/CNT CO+P1+P2  10 omxluna
V.5 Workshop “Nanoelectronica”-2 CO+P1-P3-3omxluna
V.6 participari la conferinte internationale si/sau articole ISI (toata echipa)
V.7 Raport cercetare 2 omxluna
Etapa VI Nanoelectronica pe un singur strat atomic se va finaliza in octombrie 2010 si necesita  urmatoarele activitati:
VI. 1 Obtinerea unui strat de grafen  din HOPG sau alte metode CO+ P1-10 omxluna
VI.2 Analiza SEM si TEM si a grafenei CO+P1 9 omxluna
VI. 3 Contacte metalice pe grafen CO+P1-10 omxluna
VI. 4  Realizarea unui patern metalic pe grafen-CO+P1 10 omxluna
VI.5 Studiul proprietatilor electrice ale grafenei CO+P1+P2 8 omxluna
VI.6 demonstrator –configuratie multifunctionala de nanoelectrozi pe grafen 12 omxluna
VI.7 Workshop Nanoelectronica 3-CO+P1+P2 3 omxluna
VI.8 Studiu de piata si studiu de implementare tehnologica P3- 10 om/luna
VI.9 Participari la conferinte internationale si/sau articole ISI (toata echipa)
VI.10 Raport de cercetare 2 om/luna.
Toti partenerii vor implica in fiecare etapa a proiectului tineri cercetatori, studenti, masteranzi si doctoranzi. Cursurile vor prezenta domeniul nanoelectronicii studentilor din anii terminali si doctoranzilor, dar si specialistilor din industrie.