NANO-HF

 

Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului.

 

Home
Consortiu
Rezumat
Obiective

Activitati

Date financiare

Rezultate

Diseminare
Lik-uri utile
 

back

Diseminarea rezultatelor


Diseminarea rezultatelor privind  componentele nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului. va permite distribuirea cunostiintelor intre partenerii din consortiu, precum si in mediul stiintific, industrial din afara consortiului.De asemenea va face mai vizibile capacitatile de cercetare ale partenerilor in acest domeniu. Initierea consortiului cu o tematica atit de avansata va facilita participarea in proiecte FP7.    Toti partenerii vor promova si disemina rezultatele din proiect prin publicare in reviste de prestigiu si la conferinte internationale. Proiectul va organiza evenimente stiintifice pentru difuzarea si valorificarea rezultatelor cercetarii si pentru a genera un raspuns adecvat al cercetarii la nevoile socio-economice: workshopuri tematice/seminarii in consortiu (in conexiune cu „Conferinta Internationala de Semiconductori –CAS”- eveniment IEEE, organizata anual de IMT-Bucuresti), unde vor fi invitati si specialisti din exteriorul consortiului.Va fi elaborat si un CD ROM cu rezultatele obtinute in proiect. Se va elabora o pagina web in romana si engleza.