Descrierea proiectului [...]
Obiective [...]
Parteneri [...]
Rezultate [...]
Diseminare [...]
Contact [...]
Home [...]

Rezultate

  • EXPERIMENTARI TEHNOLOGICE DE OBTINERE A COMPONENTEI LIGNO-CELULOZICE

Materiale prime:

  • ciment portland normal tip CEM I;
  • materiale lemnoase
  • adaosuri de micro-nanopulberi
  • aditivi
Tehnici de procesare ale materialelor compozite ciment-lemn

Luigi – Giazzi Malaxator

Webmaster