Descrierea proiectului [...]
Obiective [...]
Parteneri [...]
Rezultate [...]
Diseminare [...]
Contact [...]
Home [...]

Rezultate

  • CORELATII INTRE COMPOZITIA SI STRUCTURA COMPOZITULUI INTARIT SI PROPRIETATILE FIZICO-MECANICE ALE ACESTUIA

Microscopie optică- Rumegus

Microscopie optică – Ciment etalon

Microscopia optică a compozitului ciment-lemn

Webmaster