Descrierea proiectului [...]
Obiective [...]
Parteneri [...]
Rezultate [...]
Diseminare [...]
Contact [...]
Home [...]

Rezultate

  • CARACTERIZAREA NANOPULBERILOR OXIDICE
    • Caracterizarea oxidului de zinc obtinut
    • Caracterizarea oxidului de titan obtinut

Caracterizarea oxidului de zinc

Caracterizarea oxidului de titan obtinut

Webmaster