NANOPROTECT

 

English version

 

REZULTATE PRELIMINARE :

 • Sinteza si caracterizarea copolimerilor binari/ternari ai anhidridei maleice [...]
 • Experimentari tehnologice de realizare a compozitelor ”lemn-polimer“ in diverse variante:[...]
    - ME de compozite „lemn-polimer” cu adeziv tip URELIT S
    - ME de compozite „lemn-polimer”adeziv tip URELIT S si nanomateriale incluse
    - ME de compozite „lemn-polimer”cu agent de compatibilizare tip anhidrida maleica
 • Caracterizarea fizico-mecanica a compozitelor „lemn-polimer” propuse in conformitate cu standardele europene in vigoare [...]
 • Sinteza si caracterizarea nanopulberilor de: [...]
    - Oxid de zinc
    - Oxid de titan
 • Experimentari tehnologice de depunere de straturi subtiri nanostructurate. Analiza fizico-chimica a filmelor depuse: [...]
    - Depunerea de nanopulberi
    - Caracterizarea suprafeteleor depuse

.........................................................