Obiectivele generale

Principalul obiectiv al proiectului NanoValid este de a dezvolta noi metode de referinta si de a certifica materialele de referinta, incluzand metode de caracterizare, detective/cuantificare si despersie, precum si dentificarea hazardului, expunerea si evaluarea riscului nanomaterialelor. In cooperare cu alte proiecte FP7 importante, in domeniu, precum MARINA, QNano si EU Nanosafety cluster, dar si cu organismele din domeniul standardizarii, vor fi selectate si testate cele mai relevante materiale si metode, fiind apoi sintetizate si caracterizate noi nanomateriale ce vor fi la randul lor supuse validarii.  
Proiectul este organizat in 5 wp-uri tehnice si 3 administrative, dupa cum urmeaza:

WP1 Managementul proiectului
WP2 Obtinerea materialelor si selectarea metodelor de testare  
WP3 Validarea metodelor de caracterizare fizico-chimica si a celor de caracterizare  in    vitro, in vivo
WP4 Aplicarea metodelor validate pentru evaluarea riscului (risk assessment - RA) si a calitatii vietii ( life cycle assessment - LCA)
WP5 Dezvoltarea de metode de referinta si materiale de referinta certificate
WP6 Studii de caz pentru evaluarea fezabilitatii metodelor validate
WP7 Diseminare, instruire, colaborare
WP8 Coordonare stiintifica

Scurta descriere a planului de lucru:

WP1 va organiza si coordona consortiul in vederea mobilizarii personalului si resurselor necesare indeplinirii obiectivelor propuse. Managementul proiectului se va baza pe comunicarea libera si directa atat intre parteneri, cat si cu reprezentatul Comisiei Europene, prin participarea la intalniri de proiect si monitorizarea derularii proiectului.

Work package 2 (WP2) va asigura o permanenta revizuire a cunostintelor referitoare la fabricarea si caracterizarea nanomaterialelor, prin elaborarea periodica a rapoartelor de activitate. Pe baza rezultatelor obtinute, toti partenerii implicate in acest WP vor selecta cele mai relevante si promitatoare material si metode de caracterizare. Se va alege un grup de nanomateriale cu diferite dimensiuni, forme, acoperiri pentru preparare si caracterizare completa, inainte de a fi validate in WP3. De asemenea in acest WP vor fi realizate o serie de testari bio in vederea determinarii proprietatilor toxicologice ale NPs preparate.

Work package 3 (WP3) reprezinta principalul WP, fiind o punte de legatura intre WP2, unde vor di selectate materialele si metodele utilizate si celelalte wp-uri, in care materialele/metodele vor fi utilizate in diferite aplicatii. In cadrul acestui WP se va realiza colaborarea intre laboratoare in ceea ce priveste protocoalele, materialele, metodele utilizate, punandu-se accentul pe metodele caracteristice nanosafety.

Work package 4 (WP4) va evalua potentialul metodelor selectate in vederea evaluarii riscului si a calitatii vietii (HA, RA si LCA) pentru nanomaterialele preparate in WP2. Rezultatele astfel obtinute vor putea fi utilizate in WP5 si WP6.  

Work package 5 (WP5) va furniza materialele si metodele de referinta ce vor fi utilizate pentru testarea toxicologica, evaluarea expunerii acestor nanomateriale si impactul lor asupra sanatatii umane si mediului. Metodele identificate in WP2 si validate in WP3 vor fi evaluate din punct de vedere al potentialului lor ca si metode de referinta.  

Work package 6 (WP6) va cuprinde studiile de caz menite a evalua fezabilitatea metodelor validate, prin aplicarea unui set de teste si instrumente de modelare pentru a studia siguranta nanomaterialelor in mediul real. Studiile de caz vor include si simularea accidentelor in vederea dezvoltarii de sisteme specifice managementului de risc. In final, se vor elabora anumite rapoarte, ghiduri de buna practica pentru un mai bun management al riscurilor determinate de nanoparticulele preparate.

Work package 7 (WP7) va contine rezultatele proiectului intr-un format accesibil unei comunitati cat mai extinse de populatie, prin organizarea de cursuri de training, intocmirea de newsletter, rapoarte, protocoale standardizate, etc.  Va fi posibil accesul celor din industrie, mediul academic, anumite agentii neguvernamentale care vor interactiona cu membrii consortiului.

Work package 8 (WP8) va urmari obtinerea unor rezultate cat mai bune in concordant cu metodologia si planul de lucru stabilit pentru indeplinirea obiectivelor propuse. Cordonatorul stiintific impreuna cu liderii de wp-uri va intocmi rapoarte periodice. De asemenea, fiecare responsabil de wp are rolul lui distinctive, ei colaborand si, in acelasi timp se vor sprijini si completa intr-o abordare holistica determinata de complexitatea si multidisciplinaritatea planului de lucru.