English version


Webmaster

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta obtinerea unor dispozitive nanoelectronice bazate pe materiale noi si cu functionalitati avansate, corespunzatoare viitoarei generatii de dispozitive pe care industria electronica le are in curs de cercetare. Acest obiectiv se va realiza prin utilizarea experientei de cercetare complementare a partenerilor din proiect. Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea acestui obiectiv general corespund etapelor din Planul de realizare al proiectului astfel:

  • Etapa I: Elaborarea modelelor pentru obtinerea si caracterizarea filmelor oxidice ultrasubtiri.
  • Etapa II: Obtinerea si caracterizarea filmelor oxidice ultrasubtiri.
  • Etapa III: Modelarea /simularea parametrilor de material si de dispozitiv.
  • Etapa IV: Obtinerea dispozitivelor demonstratoare.

In Etapa I obiectivul specific il reprezinta elaborarea unor modele teoretice si experimentale de material bazate pe modele cuantice si de fizica starii condensate. Obiectivul va fi realizat prin activitati de modelare/simulare prin utilizarea unor programe software specifice si va permite dezvotarea unor modele noi de material.

In Etapa II obiectivul specific il reprezinta obtinerea experimentala a unor materiale cu parametrii fizico-chimici specificati de aplicatia de dispozitiv cat si caracterizarea acestora. Activitatile prin care va fi realizat acest obiectiv sunt activitati experimentale care implica dezvotarea unor tehnologii proprii de obtinere. Activitatile de caracterizare vor fi realizate cu tehnici de inalta rezolutie.

Etapa III are ca obiectiv specific studiul corelat al proprietatilor de material cu procesele de obtinere in cadrul unor modele experimentale si fenomenologice proprii. Activitatile prin care se realizeaza acest obiectiv sunt activitati de analiza si prelucrare a datelor experimentale si actiuni corective pentru imbunatatirea parametrilor de material.

In etapa IV obiectivul specific il reprezinta obtinerea dispozitivelor demonstratoare. Activitatile preconizate pentru acest obiectiv sunt activitati tehnologice complexe si activitati de caracterizare a dispozitivelor atat din punct de vedere al realizarii tehnologice cat si din punct de vedere functional.

______________________________________________________

Despre proiect
| Parteneri | Obiective | Rezultate | Evenimente | Membership | Contact | Home