OBIECTIVE

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea de procese inovative de obtinere a nanostructurilor de ZnO ( 1D si 2D) si a straturilor mesoporoase  si integrarea lor in structuri de senzori prin combinarea unui  proces de tip "bottom-up" ( cresterea si autoasamblarea nanostructurilor in timpul cresterii in solutie) si cu unul de tip "top-down" ( crestere selectiva/localizata a nanofirelor pe substrate paternate la scara micro/nano.

Proiectul are urmatoarele obiective specifice:

- Cresterea nanofirelor de ZnO cu un raport de aspect (raportul lungime/diametru) in domeniul (20-40) prin metoda hidrotermala pe diverse substrate;

- Obtinerea de nanostructuri 1D si 2D si de straturi mezoporoase de ZnO prin oxidare   termica si printr-o metoda combinata - hidrotermal cu oxidare termica;

- Investigarea extinsa a proprietatilor nanostructurilor 1D si 2D si a straturilor mezoporoase utilizand tehnici avansate de caracterizare in scopul optimizarii proceselor de crestere;

- Realizare de modele experimentale de senzori de gaze si de detectoare pentru UV prin integrarea directa a nanostructurilor pe baza de de ZnO pe substrate paternate la scara micro/nano;