REZULTATE

Rezultatele estimate si contributia proiectului constau din:

  • Procese optimizate pentru cresterea nanostructurilor 1D si 2D si de obtinere astraturilor poroase de oxid de zinc;
  • Proces inovativ pentru integrarea directa a nanostructurilor in dispozitive de sesizare;
  • Modele experimentale de senzori de gaz si de fotodetectoare pentru UV;
  • Metode de caracterizare a nanostructurilor – nanofire si straturi mezo- si nano- poroase (oxidice de ZnO, NiO, TiO2), nanostructuri carbonice (2D –grafene, nanofulgi de grafene, nanodots-uri de carbon) prin spectroscopie Raman; set-up experimental pentru caracterizarea functionala a senzorilor.
  • Evaluarea raspunsului senzorului la expunerea la gaze si la radiatia UV;
  • Publicatii - articole ISI, comunicari la conferinte nationale si internationale.

 

    Rezultate 2014 []             Rezultate 2015 []               

    Rezultate 2016 []             Rezultate 2017 []