English version

Obiective Generale:

  1. Dezvoltarea resurselor sistemului CDI – prin crearea unui parteneriat interdisciplinar (micro/nanoinginerie si tehnologie, chimie, biologie si medicina, electronica aplicata) si a unui grup multidisciplinar de specialisti cu expertiza in dezvoltarea de aplicatii de inalta tehnologie pentru neurostiinta; generarea unei platforme experimentale avansate si cu functionalitati controlabile si expandabile pentru a fi utilizat de catre neurocercetatorii romani.
  2. Cresterea performantei sistemului CDI – prin dezvoltarea tehnologiilor inovative propuse; prin  patrunderea intr-un domeniu de prioritate, dinamic, si cu excelent potential de valorificare pe plan international; prin cresterea numarului de articole in reviste de specialitate; prin orientarea prioritara spre transfer de tehnologie si urmarirea oportunitatilor de incubare in jurul grupului de expertiza rezultat
  3. Antrenarea sectorului privat in cercetarea de excelenta – prin prezenta in consortiu a unui IMM (ROMELGEN); partenerul estimeaza ca efect al finantarii proiectului crearea unui compartiment dedicat de CD, specializat in aplicatii avansate de tehnologie medicala.
  4. Extinderea cooperarii internationale in domeniu – prin crearea unei echipe de expertiza eficiente si dinamice, care sa abordeze cu succes participarea la un proiect FP7 in domeniu; prin antrenarea in tematica proiectului a retelelor de competenta din cadrul proiectelor internationale ale partenerului IMT.

Obiective specifice:

  • Proiectarea, dezvoltarea, optimizarea si testarea unui electrod multi-site cu proprietati constructive avansate si parametri de lucru performanti, utilizat pentru recording extracelular si pentru detectie electrochimica a nivelului de pH si de neurotransmitter dopaminergic din mediul neuronal; faza de testare se va realiza in principal pe culturi de celule (in-vitro), cu testari ulterioare pe animale de experiment (in-vivo), cu respectarea regulilor si principiilor etice controlate de la locatia partenerului specializat (IVB). 
  • Definirea cerintelor, specificatiilor si metodelor de implementare a sistemului complet de monitorizare a activitatii electrofiziologice neuronale pentru a fi utilizat in cercetarea avansata a afectiunilor cerebrale prin experienta combinata a membrilor consortiului. Realizarea si validarea modelului experimental este un obiectiv important al proiectului.
  • Validarea si utilizarea in laboratoare de cercetare a sistemului dezvoltat in cadrul proiectului, cu scopul esential de a transforma produsul intr-un succes comercial.
  • Publicarea rezultatelor fazelor de cercetare si dezvoltare; se estimeaza ca activitatile de CD legate de proiectul NEUROSENSE vor rezulta in publicarea a 10 lucrari stiintifice si cel putin 3 articole de promovare tehnologica.
  • Cereri de brevetare pentru solutiile de succes rezultate – la OSIM, si, in functie de rezultatele prospectiunilor de piata, o cerere de brevetare la EPO si/sau USPTO. Strategia de protejare a proprietatii intelectuale rezultate va fi realizata cu suportul continuu al Centrului de Transfer Tehnologic, CTT-Baneasa.