English version

Parteneri

CO- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT- Bucuresti
Strada Erou Iancu Nicolae nr. 126A, 077190, Bucuresti, ROMANIA
Telefon: 021.490.80.85
Fax: 021.490.82.38
Website:  www.imt.ro
Director de proiect – Dr. Carmen Moldovan (carmen.moldovan@imt.ro)

P1 Institutul National pentru Fizica Laserilor, a Plasmei si a Radiatiei
Strada Atomistilor nr 409, Bucuresti-Magurele
Tel: 021-457.50.66    
Fax: 021-457.50.66
Website: www.inflpr.ro
Responsabil de proiect: Dr. Constantin Fenic (constantin.fenic@inflpr.ro)

P2 S.C. ROMELGEN S.R.L.
Strada Ion Berindei nr 11, Sector 2, Bucuresti
Tel: 021/242.67.99
Fax: 021/242.67.99
Website: www.romelgen.ro
Responsabil de proiect: Ing. Ion Stan (romelgen@rdslink.ro)

P3 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiinţelor Biomedicale “Victor Babes”
Splaiul Indepndentei nr. 99-101, Sector 5, Bucuresti
Tel: 021/319.27.33
Fax: 021/319.45.28
Website: www.vbabes.ro
Responsabil de proiect: Dr. Mihai Hinescu (mhinescu@yahoo.com)

P4 Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
Calea 13 Septembrie, Sector 5, Bucuresti
Tel / Fax: 021/411.39.16
Website: www.racai.ro
Responsabil de proiect: Dr. Angela Ionita (angela@racai.ro)

P5 Universitatea Politehnica Bucuresti
Splaiul Independentei nr.313, Sector 6, Bucuresti
Tel/Fax: 021/316.96.25
Website: www.pub.ro
Responsabil de proiect: Dr. Florin Babarada (babflorin@yahoo.com)