NOELSYS

Team | Goals | Results | Why elastomer microsystems | Director page

Team

Goals

Results

Why elastomer microsystems

Director page



PATENTS:

1. G. Moagar-Poladian - Metodã şi echipament pentru determinarea indicilor de refracţie (Method and equipment for refractive index determination) - Submitted to OSIM.
2. G. Moagar-Poladian - Procedeu îmbunãtãţit şi sistem de mãsurã a deplasãrilor foarte mici folosind reflexia internã totalã (Improved procedure and system for measuring very small displacements by using total internal reflection) - To be submitted to OSIM.
3. G. Moagar-Poladian, M. Bulinski - Holografie cu un singur fascicol de luminã a straturilor subţiri (Single beam holography of thin films) - To be submitted to OSIM.
4. G. Moagar-Poladian, V. Moagar-Poladian - Metodã şi echipament pentru caracterizarea termomecanicã a elastomerilor (Method and equipment for thermomecanical characterization of elastomers) - To be submitted to OSIM.



THIS PAGE IS STILL UNDER CONSTRUCTION