» Home
» Obiective
» Rezultate preconizate
» Resurse existente
» Etape de realizare/
Rezultate
» Publicatii

 

home IMT -Bucharest


                            
 


Etapa I
- Studii privind metodele optice de         masurare, testare  si de analiza  materiale si componente fotonice si optoelectronice
REZULTATE

__________________________

  • Achizitia unui spectrometru Raman- LabRAM HR produs de HORIBA JOBIN YVON pentru caracterizari fizico-chimice de material

-intervalul spectral: 400nm – 1050 nm, domeniul pentru frecventele de lucru: 30 – 9500 cm-1;
-rezolutia spectrala: 0.35cm-1/pixel la laserul de 633 nm cu o retea de difractie cu 1800 gr/mm ;
-rezolutia spatiala a microscopului confocal - diametrul fascicolului laser este sub 1 micrometru, iar performanta axiala confocala mai buna de 2 micrometri.
_______________________________________________________
  • Metoda elipsometrica pentru caracterizarea straturilor subtiri si structurilor multistrat - determinari de indici de refractie si grosimi.


    Indicele de refractie functie de lungimea de unda pentru un strat de TiO2 depus pe Si obtinut cu elipsometrul SE 800 / SENTECH

_______________________________________________________

  • Spectrofotometria de reflexie si transmisie pentru caracterizarea suprafetelor microprelucrate


     Caracterizarea suprafetei unei plachete de Si in diverse stadii de microprelucrare prin spectrofotometria de reflexie: 1-placheta neprelucrata; 2-stadiul intermediar de prelucrare; 3- stadiul final.

____________________________________________

  • Configurare setup experimental pentru caracterizare componente   optoelectronice si fotonice. Stabilirea echipamentelor care vor fi achizitionate

____________________________________________