“SISTEM DE MICROSENZORI PIEZOELECTRICI, DE MASURARE,
ANALIZA SI CONTROL MULTIPARAMETRU, INTEGRAT 3D”
PIEZOSENZ

 

 

 

 

 

 

Webmaster

 

English version

OBIECTIVE

Obiectivele ştiinţifice şi tehnice generale sunt:

  1. Cercetarea-dezvoltarea unor tehnologii integrate, originale, de realizare a micro/nanosistemelor complexe pentru dezvoltarea de microsenzori piezoelectrici. Noutatea proiectului consta în propunerea unei tehnologii proprii de microprelucrare de suprafaţă a materialelor piezoelectrice moderne (AlN, La3Ga5SiO14, GaPO4 ), o metodă originală de excitare simultană a două moduri secundare de vibraţie şi utilizarea mai multor perechi de electrozi pentru excitarea electrică separată a acestora.
  2. Realizarea de modele experimentale de microsenzori piezoelectici pentru măsurarea fizică, analiza şi controlul mai multor parametrii cum ar fi: temperatura, presiunea, forţa, vâscozitatea, masa, concentraţii de substanţe chimice etc. folosind diverse metode, după cum se va vedea pe parcursul lucrării. Pentru a arăta un exemplu, utilizând microbalanţe QCM sau rezonatoare excitate în câmp lateral, cu filme nanometrice selective, este posibil de a se detecta atat modificari de proprietaţi mecanice (masă, stress) cât şi electrice (conductivitate) la substanţa de detectat diluată într-o soluţie apoasă.
  3. Realizarea de asamblari 3D pentru microsenzorii obtinuti si asamblarea MCM cu electronica de analiza de semnal pentru obtinerea sistemului.
  4. Demonstrarea functionalitatii microsenzorilor si a sistemului

Obiectivul strategic este dezvoltarea unei reţele tehnologice multidisciplinare - PIEZOSENZ - care sa cuprindă colective de cercetare din domeniile: microelectronică, materiale noi şi micro/nanosisteme, tehnologii informaţionale şi de analiza electronica de analiza semnal si sa realizeze interfatarea intre entitati de CDI, universitare si IMM-uri si IMI-uri avand ca scop  la finalul proiectului:
- acumularea de noi cunostinte in domeniul microsistemelor in special al senzorilor
- o strategie pentru dezvoltarea unui sistem complex de monitorizare a contaminarilor mediului – aceasta implica aderarea la platformele tehnologice europene de chimie sustenabila si Water Supply and Sanitation
- propunerea unui proiect in FP7 in aceasta arie tematica.