“SISTEM DE MICROSENZORI PIEZOELECTRICI, DE MASURARE,
ANALIZA SI CONTROL MULTIPARAMETRU, INTEGRAT 3D”
PIEZOSENZ

 

 

 

 

 

 

Webmaster

 

English version

REZULTATE

Simularea şi modelarea  funcţională a structurii multielectrod [...]
Stabilirea parametrilor de control şi caracterizarea tehnologică [...]
Proiectarea ME si a geometriilor test [...]
Stabilirea preliminară a programelor de proces pentru procesele tehnologice individuale pentru realizarea microsenzorului pe substrat piezoelectric [...]
Proiectare metode de caracterizare tehnologică şi electrică [...]

Simularea şi modelarea  funcţională a structurii multielectrod [...]

Senzor multielectrod de volum  cu patru arii active

Stabilirea parametrilor de control şi caracterizarea tehnologică [...]

Diferenţele de frecvenţă (Df=f-f0) cauzate de depuneri CIM pe senzori a) QCM şi b) MQCM

Răspunsurile normalizate ale senzorilor QCM (a) şi MQCM (b) cu variaţia umidităţii relative

Proiectarea ME si a geometriilor test [...]

Tipuri de senzori utilizaţi ca ME

Stabilirea preliminară a programelor de proces pentru procesele tehnologice individuale pentru realizarea microsenzorului pe substrat piezoelectric [...]

Paşii de fabricaţie ai unui rezonator piezoelectric

Proiectare metode de caracterizare tehnologică şi electrică [...]

Circuitele electronice utilizate la testarea senzorilor piezoelectrici
cu un electrod şi cu mai mulţi electrozi