Despre proiect

Proiect: "Dispozitive electronice de putere integrate pe GaN&SiC pentru aplicatii RF si industriale";
Acronim: SMARTPOWER;
Program: CAPACITATI;
Categoria de proiect: Modulul III, PC7- Proiecte pentru finanţarea participării unităţilor CDI româneşti în proiecte internaţionale;
Perioada de desfasurare: 2011-2014;
Director proiect: DR. ALEXANDRU MULLER (INCD Microtehnologie, Bucuresti) alexandru[dot]muller[at]imt[dot]ro
Contract: Nr. 154 EU/01.11.2011/ CAPACITATI;