CUVANT ÎNAINTE

Una din activitățile de informare și publicitate finanțate în cadrul proiectului “Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacțiune cu întreprinderile competitive”, TGE-PLAT (beneficiar INCD-Microtehnologie sau IMT București) constă în difuzarea unui buletin electronic trimestrial (e-newsletter) care urmează să informeze asupra activităților din proiect și a rezultatelor obținute. Numărul de față este primul dintr-o serie de 20 de ediții care vor apare pe parcursul celor 5 ani prevăzuți pentru desfășurarea proiectului (septembrie 2016 – septembrie 2021).

Buletinul electronic e-news TGE-PLAT difuzează informație publică, în tandem cu pagina de web a proiectului, www.imt.ro/TGE-PLAT. Această primă ediție informează asupra principalelor caracteristici ale proiectului, destinat transmiterii de cunoștințe în beneficiul întreprinderilor, constituind și o invitație la colaborare pentru potențiali parteneri care nu ne-au contactat până acum.

Subliniem pentru început faptul că proiectul este focalizat pe domeniul de specializare inteligentă “TIC, spațiu, securitate”, care grupează trei subdomenii de înaltă tehnologie care nu au fost finanțate prin programul anterior de fonduri structurale (2007-2013).  În al doilea rând, expertiza de care dispune IMT-București este strâns legată de trei “tehnologii generice esențiale” (TGE), anume: micro-nanoelectronică, micro-nanofotonică și nanotehnologia. Sunt tehnologii “generice”, cu un spectru larg de aplicații, în special atunci când sunt utilizate în combinație. În fine, infrastructura de cercetare și infrastructura suport a IMT susțin o platformă de interacțiune atractivă pentru întreprinderile inovative.

Acest buletin se adresează în primul rând firmelor, care pot accesa fondurile din proiectul TGE-PLAT dacă satisfac anumite condiții și pot suporta o anumită cotă din costurile serviciilor și activităților CD (detalii mai departe).

Pentru prima oară acest buletin dezvăluie o ofertă științifică și tehnologică pusă la dispoziție de IMT București în cadrul TGE-PLAT. Oferta (într-o primă variantă), grupată pe cele trei direcții CD prevăzute în proiect, va fi disponibilă în continuare pe pagina de web menționată mai sus. Expertiza IMT poate prezenta interes și pentru alți potențiali parteneri ai institutului.

                                                                                 Dr. Raluca Müller
                                                                                 Director de proiect