E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 18
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
28 Aprilie 2021
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  Va invitam sa accesati Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 

 • Sub-activitatea A2. Asistentă directă acordată întreprinderilor și A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile.
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT, in special de contracte de tip B, accesul intreprinderilor la facilitati, instalatii, echipamente.

 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT. Acestea si-au manifestat interesul pentru incheierea de contracte de tip B și C.

Activitățile de tip B și C.

Vă reamintim că este deschis apelul de proiecte de tip B- accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente și tip C- Activitați de transfer de abilitați/ competențe CD și de sprijinire a inovării: http://www.imt.ro/TGE-PLAT/apel_proiecteB,C.php. Apelul de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor alocate.

CONTRACTE de tip B (Accesul întreprinderilor la facilităti, instalatii, echipamente) in curs de implementare

  1. C77.1B/ 09.08.2019: Realizare masti, procese tehnologice, Caracterizari SEM si FTIR, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL
  2. C77.2B/08.07.2020: Anduranță la acţiunea vibraţiilor aleatoare și șocuri mecanice, Stabilitate la temperatură și umiditate, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti  si SC PRO OPTICA SA

CONTRACTE de tip C (Activităti de transfer de abilităti/ competente CD si de sprijinire a inovării) in curs de implementare

  1. C77.1C/09.08.2019: „Platforme  microfluidice pentru senzori biochimici cu aplicaţii în securitate societală”, intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL.
  2. C77.2C/08.10.2019: „Micro-Senzori pe Bază de Nanotuburi de Carbon pentru Detecția Agenților Patogeni din Medii Lichide”, intre IMT- Bucuresti si SC LAIF COMPUTATION SRL

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

 1. C77.1D/08.03.2018: „Sistem de imagistica pasiva cu unde milimetrice pentru scanarea rapida a persoanelor, cu aplicații in domeniul securitatii-acronim BODYSCAN”, intre IMT- Bucuresti si S.C. ACCENT PRO 2000 S.R.L
 2. C77.2D/08.03.2018: „Sistem Optic Formator de imagine de înaltă  calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor- acronim SOFID”, intre IMT- Bucuresti si SC PRO OPTICA SA. Proiect finalizat.
 3. C77.3D/08.03.2018: “Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive”, intre IMT- Bucuresti si SC ROM-QUARTZ SA. Proiect finalizat.
 4. C77.4D/08.03.2018: “Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de Securitate”, intre IMT- Bucuresti si SC OPTOELECTRONICA-2001 SA. Proiect finalizat.
 5. C77.5D/08.03.2018: „Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) şi tehnologie de realizare a acestora-acronim SOFI Free”, intre IMT- Bucuresti si SC ROVSOL SRL
 6. C77.6D/08.03.2018: “Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor”, intre IMT- Bucuresti si SC DDS DIAGNOSTIC SRL. Proiect finalizat.
 7. C77.7D/09.08.2020: “Sistem de celule fotovoltaice microtexturate de eficienţă sporită integrat în aripa unui avion fără pilot (UAV) cu aplicaţii în securitatea societală”, intre IMT- Bucuresti si SC AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL
 8. C77.8D/09.08.2020: ”Dezvoltarea tehnologiei de realizare a senzorilor pentru gaze de combustie cu materiale hibride nanocompozite bazate pe nanotuburi de bioxid de titan şi grafenă”, intre IMT- Bucuresti si  SC SITEX 45 SRL
 9. C77.9D/09.08.2020: ”Microsenzori electrochimici pentru detecţia unor stupefiante: codeine şi morfină”, intre IMT- Bucuresti si DDS Diagnostic SRL

Informații de interes pentru firme
 • Transferul Tehnologic și firmele inovative: Concepte, metode și instrumente științifice suport
  Serie de prezentări - Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: Analiza propagării variației (intrări - ieșiri) – instrument pentru aducerea unui nou concept / produs la TRL 7-8 încă din laboratorul de cercetare-dezvoltare-studiu de caz" (continuare din #17)- autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT. Toate articolele pot fi consultate aici.

Competiții și evenimente de interes pentru firme


I.
Primele apeluri pentru propuneri de proiecte ale Consiliului European pentru Inovare EIC
Comisia Europeana a lansat în data de 18 martie 2021 primele apeluri EIC (European Innovation Council) în cadrul unui eveniment online.
Primul program de lucru anual al EIC include oportunități de finanțare de peste 1.5 miliarde EUR în anul 2021.

 • EU Prize for Women Innovators
  ID: HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize
  Deadline model: single-stage. Opening date: 18 March 2021. Deadline date: 30 June 2021

 • Green Deal innovations for the Economic Recovery
  ID: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02
  Deadline model: multiple cut-off. Opening date: 09 April 2021
  Deadline dates: 09 June 2021 17:00:00 Brussels time. 06 October 2021 17:00:00 Brussels time

 • EIC Accelerator Open 2021
  ID: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01
  Deadline model: multiple cut-off. Opening date: 08 April 2021
  Deadline dates: 09 June 2021 17:00:00 Brussels time; 06 October 2021 17:00:00 Brussels time

 • EIC Pathfinder Open 2021
  ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01-01
  Deadline model: single-stage. Opening date: 08 April 2021
  Deadline date: 19 May 2021 17:00:00 Brussels time

 • The European Capital of Innovation Awards
  ID: HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize
  Deadline model: single-stage. Opening date: 18 March 2021
  Deadline date: 15 July 2021 17:00:00 Brussels time

 • Strategic Digital and Health Technologies
  ID: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-01
  Deadline model: multiple cut-off. Opening date: 09 April 2021
  Deadline dates: 09 June 2021 17:00:00 Brussels time. 06 October 2021 17:00:00 Brussels time

II. Apeluri ERC 2021 și date probabile pentru apelurile ERC 2022

Comisia Europeană a prezentat în data de 22 februarie 2021 Programul de lucru 2021 al Consiliului European de Cercetare.

  Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant
WP 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022
Open 25.02.2021 23.09.2021 11.03.2021 19.10.2021 20.05.2021 20.01.2022 15.07.2021
Closure 08.04.2021 13.01.2022 20.04.2021 17.03.2022 31.08.2021 28.04.2022 10.11.2021
Budget 619M 757M 633M 784M 626M 561M 300M

  Proof of Concept
WP 2022 2022
Open 15.07.2021 16.11.2021
Cut-off dates or closure 14.10.2021

15.02.2022
19.05.2022
29.09.2022

Budget EUR 25 M EUR 25 M

Datele apelurilor ERC 2022 sunt provizorii. Programul de lucru al ERC pentru anul 2022 nu este încă aprobat.

III. Apel M-ERA.NET 3 - ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal
Pentru apelul de proiecte din 2021 sunt definite urmatoarele șase priorități: 1. Modelare pentru ingineria materialelor, prelucrare, proprietăți și durabilitate; 2. Suprafețe inovative, acoperiri și interfete; 3. Compozite de înaltă performanță; 4. Materiale funcționale; 5. Noi strategii pentru tehnologii avansate bazate pe materiale în aplicații pentru sănătate; 6. Materiale pentru fabricarea aditivă;
Prioritate transversală: cercetări privind bateriile viitoare.
Lansare apel: 15 martie 2021. Fonduri alocate pentru România: 1.500.000 EUR.
Termene limită: Depunere pre-propunere: 15 iunie 2021 ora 12,00 CET. Depunere propunere finala: 17 noiembrie 2021.
Informatii despre apel pe site-ul M-ERA.NET 3.

IV. Apelul AAL 2021 – programul "Active and Assisted Living"
Tematica apelului AAL 2021: ADVANCING INCLUSIVE HEALTH & CARE SOLUTIONS FOR AGEING WELL IN THE NEW DECADE
Apelul AAL 2021 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).
Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).
Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 21 mai 2021

V. EuroNanoForum 2021, 5 - 6 mai 2021
Conferința EuroNanoForum 2021, cea mai mare conferință europeană de networking din domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate, inovație și afaceri, va fi organizată in timpul Presedinției Portugheze a Consiliului UE. Evenimentul va aborda rolul tehnologiilor și industriilor ce au la baza nanotehnologiile în transformarea către o Uniune Europeană prosperă, va prezenta rolul activităților de cercetare și dezvoltare, precum și oportunitățile oferite de urmatorul program cadru al UE: Orizont Europa. EuroNanoForum 2021 va reuni experti din diferite sectoare, care vor identifica optiunile si prioritatile politice. Pe langa schimbul de informatii despre provocarile tehnice, industriale si sociale, vor fi discutate puncte de vedere si idei cu privire la rolul Nanotehnologiei si al Materialelor Avansate in procesul de recuperare al UE.
Programul cuprinde sesiuni de prezentari orale si postere, expozitie industriala, evenimente satelit.

IMT este prezent in:

 • Eveniment satelit EuroNanoForum2021: Research and Technology Infrastructures for the European Nanotechnology Ecosystem
  powered by Ascent+ European Nanoelectronics Network, 4 mai, intre orele 14:30 – 16:30.
  Programul evenimentului
  .
  In cadrul evenimentului ASCENT+ se va discuta despre infrastructuri de cercetare europene, inclusiv EuroNanoLab, in care IMT Bucuresti este membru.

 • IMT București este organizatorul unei sesiuni de informare și networking destinată celor interesați de colaborari europene în domeniul NMP,  în cadrul Expoziției, la standul FIT-4-NMP (Booth 7): SUPPORTING NEWCOMERS TO PARTICIPATE IN HORIZON EUROPE IN THE FIELD OF NMP. (proiect H2020, CSA). 5 - 6 mai, intre orele 10:00-12:00.
  În cadrul acestei sesiuni un reprezentat al Comisiei Europene, DG Research and Innovation, va prezenta tematicile NMP din noul program Orizont Europa. Detalii si program

Conferinta va avea loc in format online, participarea este fara taxa, cu inregistrare in prealabil.

VI. Horizon Europe – Civil Security for Society Info Day, Brokerage Event and training for stakeholders, 18-19 mai 2021

în zilele de 18 și 19 mai 2021, va avea loc primul eveniment oficial de prezentare a apelurilor din domeniul Securitatii, Cluster 3 din noul program-cadru Orizont Europa. Ziua de informare va prezenta regulile de participare și aspectele orizontale, toate prezentate de Comisia Europeană și agenția de finanțare REA. Va fi și un eveniment de brokeraj. Evenimentul se adreseaza institutelor de cercetare, universităților, industriei, IMM-urilor, organizațiilor societății civile și altor părți interesate din domeniul securității. Evenimentul este organizat de proiectul H2020 SEREN4 în colaborare cu Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Cercetare (REA). Deocamdată nu este deschisă pagina evenimentului, dar data trebuie reținută, dacă domeniul este de interes. Detalii la: http://www.seren-project.eu/index.php/events/future-events.

VII. Planul strategic al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2024, adoptat de Comisia Europeană
Planul strategic reprezintă o noutate în cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientările strategice pentru direcționarea investițiilor în primii patru ani ai programului. Acesta asigură faptul că acțiunile UE în materie de cercetare și inovare contribuie la prioritățile UE, printre care se numără o Europă verde și neutră din punct de vedere climatic, o Europă pregătită pentru era digitală și o economie în serviciul cetățenilor.
Planul strategic stabilește patru orientări strategice pentru investițiile în cercetare și inovare în cadrul programului Orizont Europa pentru următorii patru ani:
- Promovarea unei autonomii strategice deschise prin orientarea dezvoltării tehnologiilor, sectoarelor și lanțurilor valorice digitale, generice și emergente esențiale;
- Refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei și gestionarea durabilă a resurselor naturale;
- Transformarea Europei în prima economie digitală circulară, neutră din punct de vedere climatic și sustenabilă;
- Crearea unei societăți europene mai reziliente, mai favorabile incluziunii și mai democratice.
Comunicatul pe site-ul Comisiei Europene din 15 martie 2021

Management Comunicare TGE-PLAT